giriş

şiir yazdığım zannediliyor

yeni yazı tarzı deniyorum

daha sâde yazıyorum

noktasız virgülsüz işaretsiz
daha dar alan
tümü küçük harf

tam istediğimi
deneyemiyorum

şimdilik böyle olsun

günümüz yazı tarzı kalkar

bu tarzı okumaya/yazmaya alışmalısınız

lisânlar
yazılışıyla / okunuşuyla / seslenişiyle
bizi bozdu

******

kilisenin inancına göre havva, adem’in eğe kemiğinden yaratılmıştı. bu sebeple de erkeklerin eğe kemiklerinden biri noksandı. bir anatomist olan vesalius, insan kadavraları üzerindeki gizli çalışmalarında, kemiklerin eksik olmadığını ve bu inancın hurafe olduğunu ortaya koyunca, kutsal kitabı yalanlamış olmak suçundan engizisyon mahkemelerince ölüme mahkum edildi.
https://azizkerim.com/yazi-38/

leonardo da vinci anatomiyi sistematik ve gözlemci bir yöntemle ifade etti ve yazılı bir metinle zenginleştirdi. hal böyleyken kilise fırsat buldukça, dizgisinin dışına çıkanların canına okudu. örneğin küçük dolaşımın tam tanımını yapan michael servetus kardinal jan calvin’in buyruğuyla 1553 yılında kafir olarak damgalandı, ve ardından diri diri yakıldı.
https://azizkerim.com/yazi-1/

hüseyin hulki
fizyoloji ve hastalık ilimlerinden tek bir harf dahi bilmeyen halkı, işlerine geldiği şekilde yorumlayarak hastalıklı fikirlerini aşılarlar.
+
friedrich tiedemann
anatomi bilgisinden yoksun doktorlar köstebeğe benzerler. belirsizlikler içinde -karanlıkta- çalışan elleri ile birçok mezarlar yaratırlar.
https://azizkerim.com/yazi-39/

paracelsus
tabibin kütüphanesi ise cihandır.
https://azizkerim.com/yazi-1/

robert s. mendelsohn
doktorlar, anlambilimsel üstünlüklerini, size kendinizi aptal gibi hissettirmek için kullanırlar.
https://azizkerim.com/yazi-26/

ayşegül çoruhlu
bu dünyaya dalmamız lazım.
https://azizkerim.com/yazi-28/

rayka kumru
anatominin toplumsal algısı üstüne: bize, kendimizle ilgili söylenen yalanlar
bize bunca zamandır zar diye anlatılan, tarih boyu yüz binlerce kadının uğruna şiddete maruz bırakıldığı, hatta bazen ölüme mahkûm edildiği o incecik deri …..
https://azizkerim.com/yazi-26/

gülten akın
uyutmuşlar bizi anatomi dersinde
https://azizkerim.com/yazi-10/

beşir fuad burada gözyaşından bahsetmek için fizyoloji bilmek gerektiğini söyler.
https://azizkerim.com/yazi-11/

erol tümertekin
istanbul’un anatomisini ortaya koymayı amaçlayan makalenin sonunda varılan sonuç istanbul’un patolojik bir anatomiye sahip olduğudur.
https://azizkerim.com/yazi-23/

gülümser heper
ne yazık ki devrimin önünde koca bir engelimiz var! insanlık!
https://azizkerim.com/yapiislev/

nurçin incirli
kolay mı ilaç yazmak.
ben senin yavruna ilaç yazacaksam, neden yazdığımı sana anlatmam lâzım.
mantıklı yollardan ve bilimsel yollardan anlatmam lâzım.
https://azizkerim.com/yapiislev/

çağla yüksel
gerçeği duymaya hazır mısınız? – bihin edige & çağla yüksel
https://azizkerim.com/yapiislev/

******

pınar doğu
insanlar bilinçaltında o kadar bağnaz ki ……
https://twitter.com/NarDogu/status/1105854942328303616

pelin batu
bilimin özgürleştiği, eğitimin düşünmeyi tehlikeli bulmadığı, ……
https://twitter.com/pelinbatutr/status/1354918580891095040

yıldız tilbe
https://twitter.com/YildizzTilbee/status/1388570788555591680

******

bağnazlığın etkisiyle gerileyen tıp, rönesans ile birlikte anatomi ve deneylerle gelişmeye başladı.
https://azizkerim.com/yazi-11/

aptallığın anatomisi
https://azizkerim.com/yazi-12/

kütüphane amr-al-as tarafından ömer’in emri üzerine yaktırılmıştı.
+
bu kitaplığın halife ömer’in yaktırdığı …..
https://azizkerim.com/yazi-9/

anatomik yapı olarak, uzun yüzleri olan kişilerin nefes alma problemleri daha fazladır.
https://azizkerim.com/yazi-10/

rakamların anatomik yapısı incelenmesi
https://azizkerim.com/yazi-8/

kadın memesi düzenin sermâyesi
+
memenin tarihi
+
hayat kadınının hayat hikayesi
+
tüm çağların değişmeyen esareti:fuhuş ve suç örgütleri
https://azizkerim.com/meme/

tüm işler zararlı
+
hayırlı iş tabiattadır
https://azizkerim.com/is/

temiz doğada olur
+
pislik içindeyiz
https://azizkerim.com/pis/

hayvan yiyecekleri yiyoruz
https://azizkerim.com/besin/

iletişim sorunu yaşıyoruz
https://azizkerim.com/lisan/

her şey bozuk
https://azizkerim.com/genel/

kadınların tıp ve anatomi gibi konularda eğitim alması tamamen yasaklanmıştır.
https://azizkerim.com/tweet-1/

hastaneler pislik yuvası
https://azizkerim.com/tweet-7/

meme cinsel obje midir
https://azizkerim.com/tweet-m-1/

elmalarda görülen bazı fizyolojik bozukluklar
https://azizkerim.com/yazi-13/

kahverengi topraklarda yer alan sahalarda guatrın daha çok görülmesi dikkati çekmiştir.
https://azizkerim.com/yazi-21/

türkiye arazisinin başlıca jeomorfolojik özellikleri
1. yüksek dağlık bir yapıya sahiptir
2. arızalı ve engebeli bir topoğrafyası vardır
https://azizkerim.com/yazi-25/

balıklarda iskelet eğrilikleri
https://azizkerim.com/yazi-36/

bir koyun işletmesinde görülen anomali vakalarının değerlendirilmesi
https://azizkerim.com/yazi-36

bedenlerimizdeki tuhaflıklar
anatomik tuhaflıklar
anatomik çarpıklıklar
https://azizkerim.com/yazi-17/

alt çene geriliği
+
yapılan çalışmalara göre, türk toplumunun %20-30’unu sınıf ıı maloklüzyona sahip bireyler oluşturmaktadır.
https://azizkerim.com/yazi-34/

vücudumuzda bilinmeyen asimetriler
https://azizkerim.com/yazi-16/

anatomi konusundaki çalışmalar beyinin sol yansının sağdan oldukça büyük olduğunu …..
https://azizkerim.com/yazi-13/

her insanın kulağının şekli asimetriktir.
https://azizkerim.com/yazi-22/

beyinde biyokimyasal ve farmakolojik asimetri
+
biga yarımadasında asimetrik havza
https://azizkerim.com/yazi-41/

******

pelvis darlığı normal doğum için gerekli olan açıklığın olmaması anlamına gelir. çatı darlığı hamilelikte sık karşılaşılan bir durumdur. bebeğin doğum kanalından geçemeyeceği kadar kemik yapısının dar olmasıdır.
https://annelertoplandik.com/blog/pelvis-darligi-nasil-anlasilir/

çene darlığı
https://www.facebook.com/824739504318943/posts/3236490743143795/

çene ameliyatı | estetik ön yargıları

tıp bedene
işlevsel ( fizyolojik ) değil
estetik bakıyor

kimsenin aklına
bütün iskelet gelmiyor

kimsenin aklına
kemiği sorgulamak gelmiyor

bu darlığın olması
vücûda tehlikeyi gösteriyor

sâdece tek yer değil
tüm iskelet baştan ayağa dar

bu darlıklar/gerilikler/vs
birçok sorunun sebebi oluyor

hepimizin anatomisi bozuk

olası gelmeyebilir tekrâr edeyim

hepimizin anatomisi bozuk

öyle şey olmaz demeyin

hepimizin anatomisi bozuk

gerçek bu

hepimiz doğuştan sakatız

insan dünyâ gıdâ …… sakat

her şey sakat

dolayısıyla
sakatlıktan farkındasız
her
araştırma / soruşturma / düşünme / söylem / vs
geçersizdir

örneğin
şu yararlı/zararlı demek için
anatomiye bakmak lâzım
+
düzgün anatomiden sonra
yarara/zarara bakmak lâzım
+
böbrek sıkışıkken
taşın nedenini sırf gıdâda aramak
yanlış oluyor

yâni bu durumda
her şey
yerle yeksân
oluyor

bu düzen çöküyor

her şeyi silip
baştan başlıyoruz

bir de
şöyle ifâde edeyim;
dediklerim farkedildiğinde/anlaşıldığında
korona ve diğer tüm hastalıklar kalkar
ve tüm tıplar devrilir

mesele
insanın inşâsı meselesi

inşaat okuduğumdan dolayı
insandaki inşâyı çözdüm

insan inşâ bilgimiz olsaydı
tıp/hastalık olmayacaktı

sakat ( şimdilik sakat kelimesini kullanmayı uygun buldum )
https://azizkerim.com/sakat/

******

bu bir devrimdir

hattâ bu bir nevi kıyâmettir

belki daha başka birşeydir

adını koyamadım

******

tüm insanları
zor günler bekliyor

tıp / din / hukuk / vs insanlarını
çok zor günler bekliyor

******

durum vahim
durum berbat
durum çok sıkıcı
durum çok kötü
durum …..

târifi yok

******

dünyâ
sapmalık / saçmalık
dolu

******

twitter-da
belki 10.000 sağlıkçıya ulaştım

kimi engelledi
kimi sessiz kaldı

dikkatinize

******

ayrıca twitter
hesaplarımı askıya aldı
bildirim göndermedi
vs

bu da dikkatinize

******

bir doktor
ya bağnazdır
ya şarlatandır

ilerleyen zamanda
doktor
hangisi olduğunu
açıklamak zorunda kalacak

******

ben
kimseye hakâret etmedim
kimseye kin beslemedim
kimseye kızmadım
kimseyi küçük görmedim
kimseyle dalga geçmedim
vs

yanlış anlamalar olmasın

hakâret sanılanlardan kasıt
dürtüdür

******

ölüm/intihar ile kalım
arasında
gidip geliyorum

bunca belânın içinde
yaşamak aptallık olabilir

ve bu hâlim dolayısıyla
yazdıklarımı yayma/duyurma hevesim
çoğunlukla olmuyor

******

beni tanıyanların
tehlike olasılığından dolayı
çeşitli yerlerde
hakkımda açık bilgi vermemesini
ricâ ediyorum

******

tehlike açısından
ülkenin çoğunluğunda duyalana kadar
benden ses-görüntü beklemeyin

******

******

simetri/denge

hepimiz dengesiziz

******

https://twitter.com/sikilti

******