giriş

şiir yazdığım zannediliyor

yeni yazı tarzı deniyorum

daha sâde yazıyorum

noktasız virgülsüz işaretsiz
daha dar alan
tümü küçük harf

tam istediğimi
deneyemiyorum

şimdilik böyle olsun

günümüz yazı tarzı kalkar

bu tarzı okumaya/yazmaya alışmalısınız

lisânlar
yazılışıyla / okunuşuyla / seslenişiyle
bizi bozdu

******

andreas vesalius
kilisenin inancına göre havva, adem’in eğe kemiğinden yaratılmıştı. bu sebeple de erkeklerin eğe kemiklerinden biri noksandı. bir anatomist olan vesalius, insan kadavraları üzerindeki gizli çalışmalarında, kemiklerin eksik olmadığını ve bu inancın hurafe olduğunu ortaya koyunca, kutsal kitabı yalanlamış olmak suçundan engizisyon mahkemelerince ölüme mahkum edildi.
https://azizkerim.com/yazi-38/

leonardo da vinci – michael servetus
leonardo da vinci anatomiyi sistematik ve gözlemci bir yöntemle ifade etti ve yazılı bir metinle zenginleştirdi. hal böyleyken kilise fırsat buldukça, dizgisinin dışına çıkanların canına okudu. örneğin küçük dolaşımın tam tanımını yapan michael servetus kardinal jan calvin’in buyruğuyla 1553 yılında kafir olarak damgalandı, ve ardından diri diri yakıldı.
https://azizkerim.com/yazi-1/

herophilus
hippokrates’in benzer tarihlerde ortaya attığı ve insanın sağlığını borçlu olduğu dört unsur dengesi teorisine (kabullenir görünmekle birlikte), bugünkü bilimsel bakış açısına yakın bir düşünce tarzıyla karşı çıktı.
+
hüseyin hulki
fizyoloji ve hastalık ilimlerinden tek bir harf dahi bilmeyen halkı, işlerine geldiği şekilde yorumlayarak hastalıklı fikirlerini aşılarlar.
+
friedrich tiedemann
anatomi bilgisinden yoksun doktorlar köstebeğe benzerler. belirsizlikler içinde -karanlıkta- çalışan elleri ile birçok mezarlar yaratırlar.
https://azizkerim.com/yazi-39/

julien offray de la mettrie
bir tıp doktoru olan la mettrie ise doğal olayların insanlar üzerindeki fizyolojik, ruhsal etkilerinin incelenmesine kendisini adamıştır.
teologların bağnazca hakaretlerine aldanmayan herkes, la mettrie’de iyi bir insanı ve akıllı bir hekimi yitirmiş olduğuna ağlıyor.
https://azizkerim.com/yazi-11/

paracelsus
tabibin kütüphanesi ise cihandır.
https://azizkerim.com/yazi-1/

robert s. mendelsohn
doktorlar, anlambilimsel üstünlüklerini, size kendinizi aptal gibi hissettirmek için kullanırlar.
https://azizkerim.com/yazi-26/

ayşegül çoruhlu
bu dünyaya dalmamız lazım.
https://azizkerim.com/yazi-28/

rayka kumru
anatominin toplumsal algısı üstüne: bize, kendimizle ilgili söylenen yalanlar
bize bunca zamandır zar diye anlatılan, tarih boyu yüz binlerce kadının uğruna şiddete maruz bırakıldığı, hatta bazen ölüme mahkûm edildiği o incecik deri …..
https://azizkerim.com/yazi-26/

gülten akın
uyutmuşlar bizi anatomi dersinde
https://azizkerim.com/yazi-10/

beşir fuad
gözyaşından bahsetmek için fizyoloji bilmek gerektiğini söyler.
+
beşir fuad’ın intiharından sonra şiir tartışmaları neredeyse son bulmuştur.
https://azizkerim.com/yazi-11/

bernhardus varenius
coğrafya çifttir.
+
varenius genel bir kabul olarak modern coğrafyanın temellerini atan bilim adamı olarak değerlendirilmektedir.
+
henüz 28 yaşında iken ölmesine ……
https://azizkerim.com/yazi-44/

erol tümertekin
istanbul’un anatomisini ortaya koymayı amaçlayan makalenin sonunda varılan sonuç istanbul’un patolojik bir anatomiye sahip olduğudur.
https://azizkerim.com/yazi-23/

johannes müller
müller, berlin üniversitesinde prestiji yüksek bir anatomi ve fizyoloji profesörüydü. şaşılacak derecede üretici bir bilim adamıydı. geçirdiği bir kriz esnasında intihar etmesinden önce ortalama yedi haftada bir bilimsel bir bildiri hazırlardı.
https://azizkerim.com/yazi-38/

adnan adıvar
adnan adıvar, 17. yüzyılda türk tabiplerinin modern anatomi ve fizyolojiye ilgi göstermedikleri için mavrokordato’nun görüşlerine değer vermediklerini de vurgular.
https://azizkerim.com/yazi-39/

charles ambroise bernard
dr. charles ambroise bernard: türkiyede adli otopsinin başlangıcı
+
prag’da 1808 yılında doğan bernard 1844 yılının sonlarında henüz 36 yaşında iken vefat etmiştir.
https://azizkerim.com/yazi-21/

titus lucretius carus
44 yaşında intihar ederek yaşamına son vermiştir.
+
lucretius’a göre bir şeyin tanrılarla bağının olabilmesi için veya tanrılar adına yapılmış olması için kusursuz olması gerekiyordu. fakat evrenin kusurlarını gördüğünden dolayı, dünyanın kusursuz tanrılar için yaratılmadığını ifade eder.
https://azizkerim.com/yazi-41/

thomas szasz
deliliğin imalatı adlı kitabında thomas szasz tıbbi olanakların ayrıcalıklı sınıfların dışında daha sınırlı olduğu ortaçağ’da cadı denilen kişilerin aslında şifacı özelliği taşıdıklarını; kilise’nin yasağına karşın “insan anatomisini incelemeye cüret edenler[in]”, “eczacılık konusunda ilk araştırmaları” yapanların “cadılar” olduğunu; kadınların cadılıkla suçlanmalarının en önemli nedeninin sahip oldukları bu ayrıcalık olduğunu vurgular.
https://azizkerim.com/yazi-1/

nicolaus copernicus
katolik kilise’si de copernicus’un kendisini olmasa da doktrinini mahkum etmişti. doktrini inceleyen kilise, “felsefi bir aptallık ve saçma olduğunu, kutsal kitap ile açıkça çeliştiğinden bütünüyle dine aykırı” olduğunu ilan etti.
https://azizkerim.com/yazi-41/

gülümser heper
ne yazık ki devrimin önünde koca bir engelimiz var! insanlık!
https://azizkerim.com/yapiislev/

nurçin incirli
kolay mı ilaç yazmak.
ben senin yavruna ilaç yazacaksam, neden yazdığımı sana anlatmam lâzım.
mantıklı yollardan ve bilimsel yollardan anlatmam lâzım.
https://azizkerim.com/yapiislev/

çağla yüksel
gerçeği duymaya hazır mısınız? – bihin edige & çağla yüksel
https://azizkerim.com/yapiislev/

******

nesrin astam yıldız
bilim insanlarının da dürüstü dürüst olmayanı, ……
https://twitter.com/nastamyildiz/status/1386823410353901572

müjdegül zayıfoğlu karaca
himen ne bildiğinizi sanıyorsunuz, onu kızlık zarı sanıyorsunuz. kızlık zarı var zann…..
https://twitter.com/Mujdegulkaraca/status/1093561059024297984

pınar doğu
insanlar bilinçaltında o kadar bağnaz ki ……
https://twitter.com/NarDogu/status/1105854942328303616

pelin batu
bilimin özgürleştiği, eğitimin düşünmeyi tehlikeli bulmadığı, ……
https://twitter.com/pelinbatutr/status/1354918580891095040

******

yıldız tilbe
https://twitter.com/YildizzTilbee/status/1388570788555591680

******

tıp tarihi araştırmalarının edindirdiği en şaşırtıcı olay, insanın kendi yapısına karşı yüzyıllar boyu ilgisiz kalışıdır. anatomi çok uzun bir süre sadece kentsoylu aydınının genel kültür çeşnisi olarak çiğnenmiş ve bireysel araştırıcılar dışında, insanları yeterince ilgilendirmemiştir.
https://azizkerim.com/yazi-1/

bağnazlığın etkisiyle gerileyen tıp, rönesans ile birlikte anatomi ve deneylerle gelişmeye başladı.
https://azizkerim.com/yazi-11/

aptallığın anatomisi
https://azizkerim.com/yazi-12/

bu kitaplığın halife ömer’in yaktırdığı …..
https://azizkerim.com/yazi-9/

anatomik yapı olarak, uzun yüzleri olan kişilerin nefes alma problemleri daha fazladır.
https://azizkerim.com/yazi-10/

rakamların anatomik yapısı incelenmesi
https://azizkerim.com/yazi-8/

kadın memesi düzenin temeli ( kadın memesi düzenin ana malı )
+
hayat kadınının hayat hikayesi
+
tüm çağların değişmeyen esareti:fuhuş ve suç örgütleri
https://azizkerim.com/meme/

memenin tarihi
+
kutsal meme
ticari meme
+
papalar, hayat kadınlarından zorla topladıkları paralar ile artan dini projeleri finanse etme yoluna gitmişlerdir.
+
özellikle sinema ve dizi sektöründe oluşan bir tabu da kapitalizmin güzellik algısının farklı şekillerde özellikle kadınların üzerinde kurduğu baskıdır.
https://azizkerim.com/yazi-40/

askeri fuhuş, orduların eski dönemlerden gelen bir alışkanlığıdır.
https://azizkerim.com/yazi-24/

erken dönem cumhuriyet’te genç kadın intiharları
https://azizkerim.com/yazi-32/

adalet ağaoğlu’nun hayır… romanı başkaldırı ve intihar sorunsalı çevresinde kurulmuştur. yaşadığımız çağı aydın intiharları izleğinden çıkarak sogulayan bu nitelikli romanın karmaşık bir kurgusu olduğu söylenebilir.
https://azizkerim.com/yazi-14

tüm işler zararlı
+
hayırlı iş tabiattadır
https://azizkerim.com/is/

pislik içindeyiz
+
temiz doğada olur
https://azizkerim.com/pis/

hayvan yiyecekleri yiyoruz
https://azizkerim.com/besin/

yazamıyoruz
konuşamıyoruz
anlaşamıyoruz
https://azizkerim.com/lisan/

her şey bozuk
https://azizkerim.com/genel/

elmalarda görülen bazı fizyolojik bozukluklar
https://azizkerim.com/yazi-13/

kahverengi topraklarda yer alan sahalarda guatrın daha çok görülmesi dikkati çekmiştir.
https://azizkerim.com/yazi-21/

türkiye arazisinin başlıca jeomorfolojik özellikleri
1. yüksek dağlık bir yapıya sahiptir
2. arızalı ve engebeli bir topoğrafyası vardır
https://azizkerim.com/yazi-25/

balıklarda iskelet eğrilikleri
+
bir koyun işletmesinde görülen anomali vakalarının değerlendirilmesi
+
safra kesesi anomalileri ve sıklığı
https://azizkerim.com/yazi-36/

çalgı icracılarında kas-iskelet problemleri ve nedenleri
https://azizkerim.com/yazi-8/

iskelet sisteminde gözlenen asimetrik yapılanma
sağ elini kullanan bireylerde yüzün sol tarafına ait ölçüler, sol elini kullananlarda ise sağ tarafına ait ölçülerin yüksek olduğu saptanmıştır.
+
eski toplumlarda diş anomalileri
https://azizkerim.com/yazi-41

çene kemiği anomalileri
https://azizkerim.com/yazi-37

bedenlerimizdeki tuhaflıklar
anatomik tuhaflıklar
anatomik çarpıklıklar
https://azizkerim.com/yazi-17/

alt çene geriliği
+
yapılan çalışmalara göre, türk toplumunun %20-30’unu sınıf ıı maloklüzyona sahip bireyler oluşturmaktadır. ( yâni her 3 kişiden 1 inin ağız yapısı bozuk diyor)
https://azizkerim.com/yazi-34/

vücudumuzda bilinmeyen asimetriler
https://azizkerim.com/yazi-16/

anatomi konusundaki çalışmalar beyinin sol yansının sağdan oldukça büyük olduğunu …..
https://azizkerim.com/yazi-13/

her insanın kulağının şekli asimetriktir.
https://azizkerim.com/yazi-22/

beyinde biyokimyasal ve farmakolojik asimetri
+
biga yarımadasında asimetrik havza
https://azizkerim.com/yazi-41/

pelvis darlığı
+
çene darlığı
+
çene ameliyatı
+
hepimiz sakatız
https://azizkerim.com/sakat/

kadınların tıp ve anatomi gibi konularda eğitim alması tamamen yasaklanmıştır.
+
fizyoloji tüm saglıkçıların sadece ismi hakkında bilgisi olan ders.
https://azizkerim.com/tweet-1/

hastaneler pislik yuvası
https://azizkerim.com/tweet-7/

meme cinsel obje midir
https://azizkerim.com/tweet-m-1/

seks işçiliği
https://azizkerim.com/tweet-m-2/

******

sakatlığın farkında olmayarak
anormal deyip geçiliyor

tıp bedene
işlevsel ( fizyolojik ) değil
estetik bakıyor

kimsenin aklına
bütün iskelet gelmiyor

kimsenin aklına
kemiği sorgulamak gelmiyor

bu darlığın olması
vücûda tehlikeyi gösteriyor

sâdece tek yer değil
tüm iskelet baştan ayağa dar

bu darlıklar/gerilikler/vs
birçok sorunun sebebi oluyor

hepimizin anatomisi bozuk

tekrâr edeyim

hepimizin anatomisi bozuk

gerçek bu

hepimiz doğuştan sakatız

insan hayvan gıdâ dünyâ ……
her şey sakat

dolayısıyla
sakatlıktan farkındasız
her
araştırma / soruşturma / düşünme / söylem / vs
geçersizdir

örneğin
şu yararlı/zararlı demek için
anatomiye bakmak lâzım
+
düzgün anatomiden sonra
yarara/zarara bakmak lâzım
+
böbrek sıkışıkken
taşın nedenini sırf gıdâda aramak
yanlış oluyor

yâni bu durumda
her şey
yerle yeksân
oluyor

bu düzen çöküyor

her şeyi silip
baştan başlıyoruz

bir de
şöyle ifâde edeyim;
dediklerim farkedildiğinde/anlaşıldığında
korona ve diğer tüm hastalıklar kalkar
ve tüm tıplar devrilir

mesele
insanın inşâsı meselesi

inşaat okuduğumdan dolayı
insandaki inşâyı çözdüm

insan inşâ bilgimiz olsaydı
tıp/hastalık olmayacaktı

******

bu bir devrimdir

belki bu bir nevi kıyâmettir

belki daha başka birşeydir

adını koyamadım

******

tüm insanları
zor günler bekliyor

tıp / din / hukuk / vs insanlarını
çok zor günler bekliyor

******

durum vahim
durum berbat
durum çok sıkıcı
durum çok kötü
durum …..

târifi yok

******

dünyâ
sapmalık / saçmalık
dolu

******

twitter-da
belki 10.000 sağlıkçıya ulaştım

toplamda ortalama
200.000 kişiye ulaştım

kimi engelledi
kimi sessiz kaldı

dikkatinize

******

ayrıca

twitter
hesaplarımı askıya aldı
bildirim göndermedi
vs

sitem
askılandı
ulaşılamadı
vs

bu da dikkatinize

******

bir doktor/insan
ya bağnazdır
ya şarlatandır

o kişi
ilerleyen zamanda
hangisi olduğunu
muhtemelen
açıklamak zorunda kalacak

******

ben
kimseye hakâret etmedim
kimseye kin beslemedim
kimseye kızmadım
kimseyi küçük görmedim
kimseyle dalga geçmedim
vs

yanlış anlamalar olmasın

hakâret sanılanlardan kasıt
dürtüdür

******

dünyâda
iyi hayat olamayabilir

ölüm/intihar ile kalım
arasında
gidip geliyorum

ve bu hâl dolayısıyla
yazdıklarımı yayma/duyurma hevesi
çoğunlukla olmuyor

******

beni tanıyanların
tehlike olasılığından dolayı
çeşitli yerlerde
hakkımda açık bilgi vermemesini
ricâ ediyorum

******

tehlike açısından
ülkenin çoğunluğunda duyalana kadar
benden ses-görüntü beklemeyin

******

kimlik
https://azizkerim.com/kimlik/

yazılar
https://azizkerim.com/yazilar/

tweetler
https://azizkerim.com/tweetler/

forum
https://forum.azizkerim.com/

kadın
https://kadin.azizkerim.com/

erkek
https://erkek.azizkerim.com/

url
https://azizkerim.com/url/

arşiv
https://azizkerim.com/arsiv/

******

aziz kerim – ekşi sözlük
https://eksisozluk.com/aziz-kerim–6429571

******

twitter
https://twitter.com/aziz_kerim_

******

twitter eski hesap (sıkıltı @sikilti)
https://azizkerim.com/twitter-hesap-sikilti/

twitter eski hesap (sıkıltı @sikilti) – notepad
http://notepad.pw/markdown/1a37uen4p

twitter eski hesap (sıkıltı @sikilti) – pdf
https://azizkerim.com/wp-content/uploads/2021/09/twitter-hesap-sikilti.pdf

******