giriş

yeni yazı tarzı deniyorum

daha sâde yazıyorum

daha dar alan
tümü küçük harf
noktasız virgülsüz işaretsiz
yazıyorum

tam istediğimi
deneyemiyorum

şimdilik böyle olsun

günümüz yazı tarzı kalkar

bu tarzı okumaya/yazmaya alışmalısınız

lisânlar
yazılışıyla / okunuşuyla / seslenişiyle
bizi bozdu

******

hepimiz sakatız

tekrar ediyorum

hepimiz sakatız

öyle şey olmaz demeyin

hepimiz sakatız

https://azizkerim.com/sakat/
https://azizkerim.com/video/

******

friedrich tiedemann
anatomi bilgisinden yoksun doktorlar köstebeğe benzerler. belirsizlikler içinde -karanlıkta- çalışan elleri ile birçok mezarlar yaratırlar.

******

açık görüşlü bir anatomist belçika asıllı vesalius’tur. kendine sağlanan büyük olanaklardan yararlanmış ve “de humani corporis fabrica” isimli ünlü yapıtında (1543) galen’den gelen bir çok anatomik yanlış anlayışı değiştirmiştir. bütün bu özgür düşüncelerinin sonu ise sürgün ve suikast sonucu ölümü olmuştur.
https://azizkerim.com/mevzu/

bedenlerimizdeki tuhaflıklar
anatomik tuhaflıklar
anatomik çarpıklıklar
https://azizkerim.com/pdf-17/

anatomik yapı olarak, uzun yüzleri olan kişilerin nefes alma problemleri daha fazladır.
https://azizkerim.com/pdf-10/

elmalarda görülen bazı fizyolojik bozukluklar
https://azizkerim.com/pdf-13/

bağnazlığın etkisiyle gerileyen tıp, rönesans ile birlikte anatomi ve deneylerle gelişmeye başladı.
https://azizkerim.com/pdf-11/

coğrafya, bölgelerin hem anatomisi hem de fizyolojisidir.
https://azizkerim.com/pdf-24/

kadın bedeni düzenin sermâyesi
https://azizkerim.com/meme/

tüm sektörler pislik üretiyor
https://azizkerim.com/is/

temiz doğada olur
https://azizkerim.com/pis/

hayvan yokmuş gibi yedik
https://azizkerim.com/besin/

anlaşamıyoruz
https://azizkerim.com/lisan/

çürüdük
https://azizkerim.com/curuk/

******

robert s. mendelsohn
doktorlar, anlambilimsel üstünlüklerini, size kendinizi aptal gibi hissettirmek için kullanırlar.
https://azizkerim.com/pdf-26/

******

gülümser heper
ne yazık ki devrimin önünde koca bir engelimiz var! insanlık!
https://www.veryansintv.com/bir-totaliter-rejime-donusun-dramatik-hikayesi

******

nurçin incirli
kolay mı ilaç yazmak.
ben senin yavruna ilaç yazacaksam, neden yazdığımı sana anlatmam lâzım.
mantıklı yollardan ve bilimsel yollardan anlatmam lâzım.
https://www.youtube.com/watch?v=orQBPwNR0AY

******

******

******

tüm insanları
zor günler bekliyor

tıp / din / hukuk / vs insanlarını
çok zor günler bekliyor

******

bu bir devrimdir

hattâ bu bir nevi kıyâmettir

belki daha başka birşeydir

******

hepimizin anatomisi bozuk
olası gelmeyebilir tekrâr edeyim
hepimizin anatomisi bozuk

başka ifâdelerle;

insanın yapısı bozuk
insanın biçimi bozuk
insanın şekli bozuk
insanın inşâsı bozuk
insanın tipi bozuk
insanın morfolojisi bozuk
insan antropometrik sorunlu
insanın boyutları bozuk
insanın ebatları sorunlu
insanın ölçüsü kusurlu
insanın ağırlığı kusurlu
insan doğuştan bozuk
insan doğuştan kusurlu
insan doğuştan sakat
vs

******

dolayısıyla
sakatlıktan farkındasız
her
araştırma / soruşturma / düşünme / söylem / vs
geçersizdir

yâni
her şey
yerle yeksân
oluyor

bu düzen çöküyor

her şeyi silip
baştan başlıyoruz

******

durum vahim
durum berbat
durum çok sıkıcı
durum çok kötü
durum …..

târifi yok

******

her şeyden önce
insanın yapısı-işlevi gelir

******

dünyâ
sapmalık / saçmalık
dolu

******

twitter-da
belki 10.000 sağlıkçıya ulaştım

kimi engelledi
kimi sessiz kaldı

dikkatinize

******

ben
kimseye hakâret etmedim
kimseye kin beslemedim
kimseye kızmadım
kimseyi küçük görmedim
kimseyle dalga geçmedim
vs

yanlış anlamalar olmasın

hakâret sanılanlardan kasıt
dürtüdür

******

önemli

göbek deliği
yapısı-işlevi
?

******

beni tanıyanların
tehlike olasılığından dolayı
çeşitli yerlerde
hakkımda açık bilgi vermemesini
ricâ ediyorum

******