besin

insan
tüm yiyecekleri yiyor
hayvan
ne yiyecek
+
hayvan
atık mı yiyecek
+
kedi
çöp kutularında
yiyecek mi arayacak
+
karga
arabanın kırdığı cevizi mi yiyecek
+
serçe
arabaların arasında beslenmeye mi çalışacak
+
sinek
tabaktan yemek mi kazıyacak
+
karada ve denizde
hayvanın beslenmesi
nasıldır

hayvan yiyecekleri yiyoruz

hangi canlıya
hangi gıdâ
işlevseldir

suyun
içme dışında kullanılması

uyku dinlenme midir

insan için
sağlıklı soluma
hangi coğrafyadır

her şey
besin midir
+
güneş / ay / toprak / bitki / uyku / yağmur …..
besin midir
+
her şey
birbirini besleyen
ve
birbirinden beslenen midir