lisân

lisânların
yapısı bozuk

harflerin
yapısı bozuk

kelimeler / cümleler / vs
bozuk

lisânlar berbat

lisânlar
yazılışıyla / okunuşuyla / seslenişiyle
bizi bozdu

sıhhat için
hayattaki her şey önemlidir

sıhhat için
lisân da
önemlidir

lisân da
vücutta işleyiştir

kelimelerin kurgusu
vücûda uygun olması
gerekebilir

az / çok
kullanılan
harf olmaması
gerekebilir

harflerin
eşit seslendirilmesi
gerekebilir

harfler
eşit alan kaplı olması
gerekebilir

kelime insanı
yormamalı / kasmamalı / vs

lisân
sâde / basit
olmalı

örneğin
ünsüzler

bu şekilden
parçalar alarak
ünsüzleri oluşturabiliriz

ünlüler
ince ünlüler

sol üst çizgi
e
sağ üst çizgi
i
sol alt çizgi
ö
sağ alt çizgi
ü

kalın ünlüler

sol üst çizgi
a
sağ üst çizgi
ı
sol alt çizgi
o
sağ alt çizgi
u

uzama


eğer
uzama olmalıysa
bu şekilde
olabilir

******

günümüz yazımı
okumaya engeldir

yazı
solda mı
olmalı

sağda mı
olmalı

ortada mı
olmalı

soldan mı
başlamalı

ım nadğas
ılamalşab

ilk satır soldan
nadğas arnos
sonra soldan mı
ılamlo

yazı
zihni yormamalı
gözü yormamalı
boynu yormamalı
vücûdu yormamalı

ve dahası

yazı nasıl olmalı

okura / yazara
sağlıklı yazı
nasıl olmalı

******

okura / yazara
dinlere / söylere
sağlıklı lisân
nasıl olmalı

******