meme

meme
nedir ( yapıbilim / anatomi )
ne işe yarar ( işlevbilim / fizyoloji )

******

iki etkin meme

insan memesi ve inek memesi

biri eğlendiriyor
biri yiyecek veriyor

******

çöplükte sakat hâlde
oyuncak kadınlarla
eğlenen erkekler

meme
mal / meta / oyuncak
oldu
düzen bozuldu

dünyâyı bu hâle
meme getirdi

meme mal olmadan
başka mallar olmazdı

meme oyuncak olmadan
başka oyuncaklar olmazdı

meme olmasaydı
kadın-erkek
ölmezdi

mala vurmak
derler

sâdece
metaya vurulur

kadın mal olmasaydı
şiddet olmazdı

meta varsa
şiddet vardır

meta olmadan
şiddet olmaz

kadın
meta olmasaydı
savaşlar / cinâyetler / hastalıklar / vs
olmazdı

meme olmasaydı
anatomimiz bozulmazdı

meme satılmadan
dükkânlar
kurulamazdı / işleyemezdi

meme olmasaydı
bunca sektör olmazdı

kadın satılmadan
bu düzen
kurulamazdı / yürüyemezdi

kadın memesi temelinde
inşâ edilmiş düzendeyiz
?

******

not :

târihte
meme bu şekilde
söylenmemişse
ilk söyleyen benim

******

dünyâ sağlık örgütü
meme ve vajina araması

site:www.who.int breast/meme
yaklaşık 15.600 sonuç bulundu

site:www.who.int vagina/vajina
yaklaşık 1.770 sonuç bulundu

site:who.int breast/meme
yaklaşık 83.000 sonuç bulundu

site:who.int vagina/vajina
yaklaşık 7.190 sonuç bulundu

******

kadın
kadının meta/eğlence olması
meme
vs
konusunda
birkaç paylaşım

memenin tarihi
https://www.booktandunya.com/2020/04/marilyn-yalom-memenin-tarihi.html#gsc.tab=0

kadının tarih boyunca en dikkat çekici, güzelliğin ve dişiliğin en önemli mücevheri meme olmuştur.
+
meme kimi dönemlerde süt verme özelliğinden dolayı kutsal sayılmış; kimi dönem erotik çağrışımlarla sanatçıların yaratıcılığını kamçılamış; kimi dönem de ticari bir kazanç sağlamıştır.
+
istediğiniz her şeyi bir memeyle birlikte satabilirsiniz.
+
besleyici meme
kutsal meme
erotik meme
domestik meme
politik meme
ticari meme
özgür meme
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48741.pdf

twitter arama
https://twitter.com/search?q=meme%20(cinsel%20OR%20anatomi%20OR%20fizyoloji)%20lang%3Atr&src=typed_query&f=live

yaşadığımız çağda insan kendini durmadan metaların peşinde yok oluşa çeker. her yok oluşa çekiliş, insani özünün çekilmesine neden olurken, aynı zamanda “tümkimliksel veri alanının” tahrip edilmesine neden olur.
+
metaya dönüşen yüzler, kendi elleriyle yarattığı maddelerin bir uzvu haline gelerek, insan olmaktan çıkar ve para gibi ruhu ve sıcaklığı olmayan şeylere dönüşür.
+
kız kısmının bir gecelik işi var! ikinci gün kervan geçer yol olur…
+
kadın, erkeğin salt çıkar uğruna kurban edilen bir nesne muamelesi görür.
+
satıldın!
https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16545/263587.pdf

kadının aleyhine gelişen şartları düzeltebilmek için erkeğin dünyasını anlayıp anlamlandırmak gerekmektedir. sadece kadın dünyasını ortaya koyan çalışmalar, karşı tarafın ve olgunun bütününün anlaşılamamasına sebep olmaktadır.
+
segal’e göre, erkeklere verilen askerlik eğitimi, özellikle belirli bir saldırgan erkeklik tipini yaratmayı amaçlamaktadır.
+
askerlik mesleği kendine has ve yalnızca kendi içinde barındırdığı birtakım unsurlarla sivil yaşamdan keskin biçimde ayrılmaktadır. bu ayrılış aynı zamanda kadınsılıktan bir kopuşu da beraberinde getirmektedir.
+
erkeklik pekiştirilerek bireyin kadınlıkla arasındaki mesafe açılmaktadır.
https://www.researchgate.net/publication/315117275_Turk_Toplumunda_Hegemonik_Erkekligin_Insasinda_Toplumsal_Sureclerin_RoluThe_Role_of_The_Social_Process_On_Hegemonic_Masculinity_in_Turkish_Society

erkeğin evlilik öncesi dönemde erkekliğini kanıtlama yöntemlerinden biri, önüne çıkan fırsatları kaçırmamak ve olabildiğince çok kadınla birlikte olmak olabilmektedir.
+
erkeklik, bir anlamda, her kadınla cinsel ilişkiye girmeye hazır olacak kadar ‘duygusuz’ olmayı gerektirir. bu da kadın bedeninin nesneleştirilmesinin ve metalaştırılmasının aslında erkeklik inşası ve algısıyla yakından ilişkili olduğunu kanıtlar niteliktedir.
+
akgül, kitabında ordu ve kadın ilişkisini dört başlıkta kurmuştur. bunlar anneyi, kız kardeşleri ve sevgiliyi kapsayan “uzaktan yönetilen kutsal kadınlar”; hizmetçileri, hemşireleri, fahişeleri ve ordu içerisindeki asker eşlerini kapsayan “içeride denetlenen değersiz kadınlar”.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/129558/mod_resource/content/0/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Erkeklik-%C4%B0n%C5%9Fas%C4%B1n%C4%B1n-Bedensel-Ve-Toplumsal-A%C5%9Famalar%C4%B1-Atilla-Barut%C3%A7u.pdf

bu dönemde papalar, hayat kadınlarından zorla topladıkları paralar ile artan dini projeleri finanse etme yoluna gitmişlerdir. örneğin papa x. leo ihtiyaç duyduğu fonları, hayat kadınlarının kazançlarından sağlamaktaydı. papa, binlerce vesikalı hayat kadınını günah vergisi vermeye zorlamıştır. papalık, hayat kadınlarından pişmanlık sonucu günahlarının affedilmesi karşılığı aldığı ücretleri arttırmıştır ve ruhlarını cehennemden harç karşılığı kurtarmıştır. papa ıı. clement genelev gelirini kiliseye aktarmıştır. hayat kadınlığı ile suçlanan kişiler malvarlığını elden çıkartırken, hayatta ya da ölü olduğuna bakılmaksızın, mal varlığının yarısını rahibe manastırına devretmekteydi. mahkemelerin genelevleri vergilemesi ile ilgili yetkisi 16.yy’ın yarısına kadar varlığını sürdürmüştür
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56624

kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar, ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi…
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153797

karacaoğlan’ın düşünce yapısı ahlak anlayışı ve karacaoğlan şiirlerinde erotik öğeler
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/arslan.pdf

klâsik şiirimizden bilinmeyen bir deyim: el oyunu
+
farsça-türkçe sözlüklerden ferheng-i ziyâ’da “oynaşma, mülâabe”, mehmet kanar’ın büyük farsça-türkçe sözlük’ünde “şuhluk, ferahlık” anlamı verilmektedir.
+
sevgili, yabancılarla ıssız yerlerde el oyununu oynar, ayaklar altındaki âşıka da dert ve elem çektirir.
+
hoşdur el oynı gehî sînenle geh zülfünle lîk
bu müyesser olmağa gerek baş u cân oynamak
http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3426-published.pdf

istanbul eğlencesi ve kadınları artık onu doyurmaz ve bundan dolayı yurt dışına çıkmaya çalışır. buna hanımı ve kızları da destek verirler.
+
kani, “pilicim” olarak vasıtıandırdığı ismet’e, gitmeden önce şişli’deki evde bir gece beraber gayrı meşru yaşayalım der.
+
mesut, önce sarıklı ve parasızdır. daha sonra zenginliğin verdiği şımarıklıkla sarığı atar ve kendini tamamen eğlence ve sefahate verir.
+
mesut, kalan parasını da bir italyan aktriste yedirerek kolay yollarla kazandığı parayı eğlence ve sefahat yolunda sarf edip bitirir.
+
işi gücü yemek, içmek ve kadın peşinde koşmaktır. üç hanımı ve birkaç kapatması olduğu halde boş vakitlerinde de şişli’deki kadınlarla eğlenmeye gider.
+
ahlâklı, dindar, ırz ehli görünmelerine rağmen her kesin namusuna göz dikerler ve onların namusundan şüphelenirler.
+
arkalarından, “kaltağın biri, yürüyüşünden belli .. ” şeklinde konuşur.
+
vücut şekil ve elbise itibariyle güzel olan kadınlar ahlak, hareket ve söz cihetinden pek adi ve aşağı mahluklardır.
+
seniha hanım adındaki bir kadın evli olduğu halde düğünlerde ve eğlence yerlerinde vaktini geçirerek genç erkeklerle eğlenir, içki sigara, kısacası zararlı olan bütün içecekleri kullanarak gününü gün eder.
+
bu dönemde istanbul, bu tarzdaki kadınlardan dolayı günah ve rezaletten geçilmez olur. hayırlı ve güzel şeylere rastlamak mümkün değildir. kadınların bu durumları istanbul’ da ne sınıf ne de derece bırakmıştır.
+
istanbul’un kadın ve kızları gittikçe alçalmakta, adileşmekte ve ahliiksızlaşmaktadır.
+
istanbul’daki bu sonradan görme kadın ve kıziarına artık istanbul eğlencesi yeterli gelmez ve yurt dışına çıkıp orada hayatlarını sürdürmeyi düşünürler
+
lakin meşrutiyet gelince mantarı çıkarılmış bir şampanya gibi laştı, köpitrdü, kadeh kadeh istanbul ‘un kirli ağzına döküldü.
+
beraber olduğu arkadaşlarının hanımiarına göz koyar ve onlarla gayr-ı meşru ilişki yaşar. bunları yaparken de pek kendini haksız görmez ve her şeye bir kılıf uydurur.
+
yahudi olan moiz, genelev kadınına: “kıyafetine bakma! hocadır, sarı ğı bu akşam çıkardı. büyük adamdır; zengindir; bol içki ver” diyerek yine onu alaya alırken bu şekilde hem bir din adamını hem de dini kötü göstermeye çalışırlar.
+
madde, kocasının sağlık durumunun iyi gitmediği dönemlerde onu evine kabul ettiği erkeklerle aldatır. güzel ve genç bir kadın olan madde kocası yaşlı olduğu için onu bir türlü sevemez. onun vefatından sonra evi adeta bir genelev hüviyetini kazanır.
+
jöntürk süleyman, macide ile olan ilişkilerini her yerde anlatır. onun için onu görmeyen erkekler bile madde’nin bütün vücudunu tanırlar.
+
jöntürk süleyman, bir kerhanede basılınca cebinden madde’nin mektubu çıkar. bunu duyan kocası felç olur.
+
macide, çocuğunu doğurduktan sonra kendini satarak geçimini sağlar. bu arada parasının bir kısmını hapisteki adnan’a gönderir. diğer paralarını da yiyemez. çilli mahmut adındaki bir kabadayı bu kalan parasını elinden alır. madde, en sonunda verem olarak ölür.
+
raşel, güzel ve mükemmel bir görüntüye sahiptir. kocasını iş ortaklarıyla aldatır. adnan ittihatçı olduğu için evinde misafir etmekten gurur duyar.
+
raşel’e aşık olan hizmetçi ahmet ise, kıskançlığından alfred cevad’ı öldürür. raşel ise cevat’tan olan çocuğu doğurur ve hayatını sürdürür.
+
kadri’nin evde olmadığı günlerde onun evine gelir ve zehra ile beraber yatar. ondan hiç şüphelenmeyen kadri ise, kendisinin evde olmadığı zamanlarda adnan’ın evine gelmesine bir anlam veremez. arkadaşının karısıyla beraber yatan adnan ne ilginçtir ki içinden hiçbir suçluluk duygusu hissetmez. yine kadri vefat etmeden önce gelecek garantisi olmayan hanımını adnan’a teslim eder ancak adnan bundan sonra onu hiç aramaz. zehra ayrıca kocası kadri’nin vefatından sonra bir genelevi işletir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/73510

oyuncak bebeğin sahibinin isteğiyle, onun buyruğu altında hareket etmesi eril tahakkümün buyruğuyla uyum içinde olup, kadını canı istenildiğinde oynanacak ve sıkılınca bir kenara bırakılacak bir oyuncak durumuna indirgerken, onu eril bakışın fetiş nesnesi haline dönüştürmüştür.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000747.pdf

kadınların kendi bedenleri üzerindeki tasarruf hakkından mahrum bırakılması ve bu bedenin emek gücünü yeniden üreten bir makineye dönüştürülmesi, beş yüzyıl önce, kapitalizmin şafağında, emek gücü en değerli meta haline geldiğinde ve kadın cinselliği, çarpıtılıp, doğurma ve yeniden üretim işlevini gerçekleştirmeye zorlandığında başladı.
+
militarizmden ölüm kamplarına; soykırımlardan sömürü, metalaştırma ve varlığın birikimine; hazzın inşasından tok edici genler üretme arzusuna; caddelerde görülen şiddetten cennetle kafayı bozmuş evanjelist kiliselerin ilahilerine kadar ölüm, ölümün yolları ve ölümle savaşmanın yollarıyla ilgili kafa meşguliyeti her zaman her yerdedir.
+
eğer her insanın ölümlü olduğu kadar doğumlu olduğu fikri de varlığımızın tanımına yazılsaydı, dünyevi yaşama, bedene, cinsiyetlerin anlamına bakışımız muhtemelen farklı olurdu.
+
dünyayı ataerkil ve tüketimci bir şekilde idare ediyoruz.
+
plumwood’un eko-feminist ve felsefi çalışmaları yaşadığımız çevresel felaketlerin temelinde, akıl ve beden arasında yapılan ayrımı görmektedir.
+
dinler ataerkil önkabuller ile doludur.
+
eril olarak cinsiyetlendirilen tanrı, dişiyi ötekileştiren ya da edilgenleştiren havva ve lilith mitolojileri ya da ruhun ait olduğu asıl âlem vb.
+
20. yüzyıldan beri bu bireylerin belirsizlik durumları tıp tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
+
kaslı bir bedene sahip olmak erkeklerin durumunda onaylanan bir nitelik iken, kadınların durumunda genel olarak onaylanmayan, en azından beklenmeyen, bir niteliktir.
+
dişi öznenin tarihi de ya da anlatılmaya değer bulunmaz ya da sahneden silinir.
+
kadın nesne, genellikle bakışını yönelten kişinin erkek/eril olduğu varsayılarak bir cazibe çekici olarak çerçeve içine yerleştirilir.
+
dünya üzerindeki yaşamımızı, bir gün gelecek olan ölümü beklerken geçirdiğimiz hapishane görmek yerine her günümüzü kutlayabilirdik. aynı zamanda, savaşlara, silahlara, şiddete, mezarlıklara ya da ölümü çağrıştıran en ufak şeye bu kadar odaklanan bir uygarlık yaratmazdık.
+
ruh ölümsüz iken, beden bu dünyada kalan geçici maddedir.
+
kadın bedeni bin yıllardır cinsel sömürünün uygulama alanı, ilksel birikimin imkânı ya da ideal kadın imgesini resmetmenin aracı olmuştur.
+
ölümün gerçekliğini yadsımadan, ölümü de doğumu da getiren annenin bedeninin yorumlanması ve felsefi bağlamda incelenmesi önemlidir.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001538.pdf

ölünce kirlerimizden temizlenir,
ölünce biz de iyi adam oluruz;
şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış,
hepsini unuturuz
+
ölümün bu kadar körü ve mendeburu
+
besbelli ki leşler koruyor şehrin bedenlerini
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156936

reklamların eskimeyen yüzü “muhteşem annelik” anneler günü reklamları örneği
+
mücevher ve takı kullanma geleneği, modern toplumdaki tüketim pratikleriyle birlikte düşünüldüğünde, kadın bedeninin, toplumsal cinsiyet pratiklerine uygun ve göze hitap edecek bir şekilde bakımlı olması ve aksesuarları üzerinde bulundurması ile anlam kazanmaktadır. fakat diğer yandan bu durum, kadın bedenini, beden üzerindeki meta ile birlikte bir tüketim nesnesi haline getirmektedir. bu varsayımı anneler günü kampanyalarında yer alan annelik metaforunun kullanımıyla birlikte düşündüğümüzde de benzer bir durum ortaya çıkmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/90433

geeeeel abla gel! ikizlere özgürlük!
+
hiçbir zaman basketbol oynarken tam olarak topa konsatre olamadım. hep aklımda “memelerim çok mu zıplıyor acaba” sorusu ile koştum.
+
o küçültücü sımsıkı sütyenlerle omzunda her gün saatlerce 2 kiloyu taşıyan, bu yüzden kamburlaşan, ciddi sırt ağrıları yaşayan, bunlar olmasın diye her gün yarım saat ağırlıklarla sırt kaslarını çalıştırmak zorunda kalan benim ve ne haddine ise birileri beni sokakta, lokantada, barda, işyerinde gözleriyle taciz edip, sürekli “kocaman memelerin var ve gözlerimle senin ruhuna tecavüz ederim” diyebiliyor… sırf bu yüzden ev hariç her yerde zavallı memelerimizi bir takım kapların içine sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. güney sahillerinde avrupalı kadınların rahatça üstsüz güneşlenmesine olan hasedim ise tarif edilemez!
+
bizi örtmek mi istiyorsunuz? alın size meme! bedenimize hükmetmek mi istiyorsunuz? alın size meme! emperyalist misiniz? alın size meme! diktatör müsünüz? alın size meme! memelerimle tokatlamak istiyorum hepsini. bunu yapabilirim, inanın bana!
https://www.sosyalistfeministkolektif.org/wp-content/uploads/Feminist_Politika/fp_sayi_24.pdf

taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.
https://rm.coe.int/1680462545

araştırmaya başlandığı andan itibaren birçok bürokratik sorun ile karşılaşılmıştır. j.gn.k.lığı’na son (5) yıl içerisinde kendi sorumluluk bölgesinde meydana gelen kadın cinayetleri ile ilgili olarak şüphelilerin yaşı, öğrenim durumu, mağdur ile yakınlık derecesi, mesleği, madde bağımlılığı durumu, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe ile, mağdurların yaşı, öğrenim durumu, mesleği, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe gibi veriler talep edilmiştir. ayrıca talepte olayın oluş zamanı, yeri, suçta kullanılan silah bilgileri de yer almıştır.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1368/8c28456f-99b3-4635-ab94-2c5cd40bf7ee.pdf

gazete haberlerinde 233 failin (%73.3) iş durumuna ve mesleğine dair bilgi gazete haberlerinde yer almamaktadır.
https://www.klinikpsikoloji.org/wp-content/uploads/2018/12/3_Erden-ve-Akdur_2018_22.pdf

tecavüzcülerin yüzde x’si şofördü
https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/002/066/original/bianet_2017_erkek_siddeti_cetelesi.pdf

doksanlar türk sineması’nda başlangıç hikayesi verilmeden de “iyi” ana karakterin seks işçisi olabilmesi, hikayesi her ne olursa olsun seks işçisi bir kadının toplumun bir parçası olduğu ve bu şekilde kabul edilmesi/saygı duyulması gerektiği mesajını iletmektedir. fahişe kadın bedeninin türk sinemasında yaşadığı bu değişim dönemin toplumsal cinsiyet tartışmalarının ve kadın cinselliğine yönelik bir kabul edişin sonucu olarak okunabilir. diğer taraftan eril hegemonyanın kadın bedenini ticarileştirmesi olarak bakılabilecek “seks işçiliği”nin normalleştirilmesi olarak da görülebilir.
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/26427/G%C3%BCler%20Deymencio%C4%9Flu.pdf

kadın sorunu üzerine marksist tezler
http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/nedret-kaya-kadin-sorunu-uzerine-tezler.pdf

daeş diye bir şey duyuyorduk fakat ne olduklarını bilmiyorduk. geldiler etraftaki köylülerle birlikteydiler. kızlarımızı aldılar, kadınlarımızı aldılar, eşyalarımızı aldılar, öldürdüler. hoşlarına giden güzel kızlarımızı kendileriyle alıp götürdüler iki sigara karşılığında sattılar, televizyon karşılığında değiştirmeye çalıştılar bundan beter insanın başına ne gelebilir ki, kızını, gelinini, kız kardeşini gözlerinin önünde alıp gidiyorlar, erkek kardeşini öldürüyorlar, kayınını öldürüyorlar, babanı, dedeni öldürdüler bundan kötüsü başıma gelmedi. hep görüyorum bu olayları rüyamda, unutamıyorum aklıma geliyorlar, hiç unutamıyorum. bu daeş fermanımızı verdiğinde, biz yalnızdık arkamızda kimsemiz yoktu. yanımızda kimseyi göremedik, bir sürüye kurt dalmış gibi sürünün her bir kısmı bir tarafa dağıldı.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/kahraman_fatih.pdf

vedat ozan, “benim gibi kokmuyorsun” adlı yazısında fahişe sözcüğünün etimolojisi ile ilgili olarak şu bilgileri verir:
latince “putris” kelimesi “çürük” demek. bu kelime etimolojik yolculuğu sırasında ingilizce’de “putrid” kelimesine dönüşüyor. daha sonra ise “putrid”in bir anlam evrilmesiyle beraber ispanyolca’da “puta”, diğer diğer dillerde ise “putana” veya “putain” kelimesine taban oluşturduğunu görüyoruz ki, “puta, putana, putain” “fahişe” demek. dönemi itibariyle bu dönüşümde varsayılan önerme şu:vücut ve ağız kokusu, yaşam tarzımız ve yaşamsal sıvılarımızla ilişkilidir. fahişe çok fazla ilişki kurar ve yaşamsal sıvıları bozulur. aynı zamanda para karşılığında ilişkiye girdiği için de erdemsiz ve ahlaksızdır. bu da yaşam tarzındaki kokuşmaya, kokuşmuşluğa işaret eder, deniyor. bu önerme sonucunda kokuşmuş anlamına gelen “putrid” kelimesinin ruhen ve bedenen koktuğu varsayılan seks işçilerini tanımlamak için kullanılan “putain” veya “puta” kelimesine dönüştüğünü görüyoruz.
+
kate millett, sokak kadınları adlı kitabında şöyle açıklar:
kültürlü kadınlar fahişeyi olsa olsa edebiyat kanalıyla, okuduklarıyla tanırlar. edebiyatta fahişe tipi öylesine sık işlenir ki, gerçek yaşamda bu kadar kalabalık bir fahişe grubu bulmak olanaksızdır. bu, yüksek kültürümüzü yaratan erkeklerin kadını böyle göstermekteki çabalarının sonucudur. edebiyatçıların fahişelik konusundaki fikirlerini sinir bozucu bulmamak olası değildir. baudelaire ve onun “kötülük”ten duyduğu zevk insanın aklına takılıyor. altın yürekli orospunun yüceltilmesi ucuz ve kolay bir hünerdir. şair kendisini fahişeyle özdeşleştirmekle kendine acıma duygusunu doyurur, fahişenin düzeyine inmekle kendi insancıllığını kutlar, sıradan bir kadında, bir sokak yaratığının varlığında acı çeken magdalena’nın ta kendisini bulmak gibi bir sezgisi olduğu için kıvanç duyar. ve fahişenin durumunu allayıp pullamakla, duygusallık kisvesine sokmakla da, fahişeliğin sürüp gitmesine en az fransız turizmi kadar sebep olur. bu tutum kusursuzdur: liberal görüşlü erkek, fahişeyi korumakla ahlaki ödevini yerine getirmiştir. ve onun sefaletini algıladığı için kendini kutlamakla da fahişeyi sömürmeye devam etmektedir.
+
georg simmel de bireysellik ve kültür adlı kitabında yer alan “fahişelik” adlı yazısında insanın araçsallaşması konusunda şöyle bir tespit yapar:
kant, insanın asla salt bir araç olarak kullanılmaması, her zaman başlı başına bir amaç olarak da tasavvur edilip öyle muamele görmesi gerektiğini bir ahlak yasası olarak ortaya koymuştu. fahişelik bunun tam zıddındaki davranışı temsil eder, hem de işin her iki tarafı için de. bütün insan ilişkileri arasında iki kişinin karşılıklı olarak salt araç derekesine indirgenmesinin belki de en çarpıcı örneğidir fahişelik. fahişelik ile para ekonomisi –araç ekonomisi- arasındaki yakın tarihsel bağın altında yatan en güçlü ve derin etken bu olabilir.
+
e. m. cioran, birçok olumsuz anlamın yükünü taşıyan “düşkün kadınlar”ı bilinen klişelerin dışında değerlendirir. ona göre filozoflar en az dogmatik olan hayat kadınlarını taklit etmelidir:
sistemler ve batıl inançlar görüp geçirmiş olan fakat hâlâ dünyanın yollarında sebat eden filozof, en az dogmatik olan yaratığın sergilediği kaldırım kuşkuculuğunu taklit etmelidir: hayat kadınınkini. o her şeyden kopmuş ve herkese açıktır; müşterinin asabı ve fikirlerini benimser; her vesilede tutum ve çevre değiştirir; ilgisizliğinden ötürü hüzünlü veya neşeli olmaya hazırdır; ticari bir tasayla, iniltilerini esirgemez; üzerindeki samimi komşusunun oynaşmalarına, aydınlanmış ve sahte bir bakış yöneltir ve zihne bilgelerinkiyle yarışan bir davranış örneği sunar.
+
bizim gibi günahkârlar için kocacığım diyecek müşterilerimizden başka kim olabilir?
+
acımakla birlikte bütün genelev kadınlarının kimseyi sevmeyen, hayvan gibi, yalancı kişiler olduğu kanaatindedir: “biz neyiz? dünyada hiçbir kimseyi sevmez, hayvan gibi bir mahlûkuz. bir müşteri bizi aldığı zaman bizden muhabbet bekler, lezzet bekler. hâlbuki biz ona ne kadar muhabbet ve şevk ve lezzet gösterirsek hep yalandır.
+
fahişeleri fahişe eden hep fuhuş erbabı değildir; onlar analarından fahişe doğmazlarsa da, bazı kerre anaları yüzünden fahişe olurlar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/543245

anadolu’da kadın saçının simgesel değeri ve sanatta kullanımı
+
kadının unutulmuş bilgeliği, kudreti ve üretim gücü saç kavramı üzerinden anlatılmıştır.
+
üzerinde büyüler yapılır.
+
süslenir püslenir, çiçeklere benzetilir.
+
mitolojide yılana dönüştürülerek gücü ürkütücü bir hale getirilir.
+
saçın bir meta olarak kullanılmaya başlamasından bu güne reklamların vazgeçilmez bir nesnesi olarak kullanılan kadın, kadın kimliğinden sıyrılarak bir nesneye dönüşmüş, neredeyse vitrinin tam kendisi olmuştur.
+
“aptal sarışın” imajı her ne kadar toplum içinde vurgulansa da çağdaş batılı kadın tipleri de sarışındır.
+
kastamonu’da enver behnan şapolyo’nun komuta ettiği kağnı kollarındaki kadınların ne vitrinden nede meta olan kadından haberleri vardı.
+
siyah saçlarını deli gönlüme
+
uzun saç “saçı uzun aklı kısa” deyimiyle kadınların erkeklerin sahip olduğu bir şeyden mahrum olduklarını belirtse de kadınlığın sembolü ve övüncüdür. kadınların bir arada sahip olduğu düşünülen serbest ve sınır tanımayan cinsellikleri hafifletilmeli ve ayrıca da kontrol altına alınmalıdır. bu, evlilik için saçın örtülmesiyle sembolize edilir.
https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1334/Nuran%20Mola%20%C3%96zatila.pdf

yeşim ceren bozoğlu: çünkü dünya kadın cinselliği üzerinden dönüyor.
+
güliz sağlam: tam da erkek egemen sistemin dayattığı bir şeyden konuşuyoruz aslında. kadın bedeninin, cinselliğinin metalaşmasıdır bu. istedikleri şekilde davranmazsan, bir başkasıyla yola devam ediyorlar.
+
yeşim ceren bozoğlu: örneğin, benim şimdiye kadar çektiğim filmler içerisinde, bir tanesinde sevişmeye benzer sahne vardı. . “eve dönüş” adlı işkenceyi tartışan ikinci filmdi. 12 eylül ile ilgiliydi. üstüm çıplaktı, göğüslerim ortadaydı. bütün set bütün, çaycı ramazan ağabey dâhil gördü.
+
kolay değil öyle sahneleri çekmek….
ruhunuzu soyuyorsunuz.
http://www.kameraarkasi.org/makaleler/makaleler/sinemadakadin.pdf

devlet, kadın düşmanlığını her geçen gün daha fazla beslemiş, kapitalizm ise biz kadınları her geçen gün daha da metalaştırmış; ataerkil zihniyeti destekleyerek yaşamdan yoksunlaşmamızı ve yoksullaşmamıza sebep olmuştur.
+
üretim süreçlerinde ucuz iş gücü olarak görülerek vasıfsızlaştırılıyor, ürünlerin pazarlanmasında ve vitrininde cinsel objeye dönüştürülerek metalaştırılıyoruz.
+
kapitalizm için her şey meşrudur. onun için en önemli şey ürünü pazarlamak, satmak ve tükettirmektir. bir yıl “zayıf” kadını metalaştırır bir yıl “güçlü” kadını; bazen yaşlıyı bazen genci; kimi zaman femineni kimi zaman masküleni. ama kadın her koşulda metadır kapitalizm için.
https://meydan.org/arsiv/pdf/meydan37.pdf

islam güzellik ve incelik dinidir. neden bunu kıyafetlerimize de yansıtmayalım. müslüman bir kadın her zaman zarif ve şık olmalı ki örnek olsun.
https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/7-m0195/7.mucahid.piskin.pdf

türkiye’de çıkan ilk muhafazakâr kadın dergisi âlâ ve cosmopolitan dergilerinin kapak analizi yapılmıştır. hedef kitleleri birbirinden farklı olan bu iki kadın dergisinde konuların sayısı, ele alış biçimi ve söylemler kadın bedeninin tesettürlü de olsa metalaştırılarak bir tüketim nesnesi haline getirildiğini ortaya koymuştur.
+
tesettürlü kadın imajının kapağa taşındığı bu dergilerde içeriklerin ele alınış biçiminde farklılıklar görülse de hizmet ettiği amaç ve kadını cinsel meta olarak sunması bakımından oldukça benzerlik göstermektedir.
+
şubat 2015 kapağında altın sarısı başörtüsü ve parıltılı elbisesiyle dikkat çeken bir manken kullanılmaktadır.
+
cosmopolitan bekarete verilen öneme karşı duruş sergileyerek cinselliğini rahatça yaşayan kadın imajını vurgulamaktadır. ancak konuların ele alınış şekli itibariyle bir erkeğe kendini beğendirmek, cezp etmek üzerine kuruludur.
+
her kadının içinde seks tanrıçası varmış ve keşfedilmeyi bekliyormuş
+
sıla’nın kısa saçlarının hemen sağına “en seksi 5 kısa saç kesimi”
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001011.pdf

tesettürde anlam çökmesi ve tesettürün metalaşması
+
inançlar, bu inançlara ait semboller ve davranışlar da metalaşmakta ve bir anlam çökmesiyle karşı karşıya gelinebilmektedir.
+
tesettürün dini anlam ve amaçlarının öncelikli sırada yer almadığı, görselliğin, şıklığın ön sıralarda yer aldığı bir anlayışın hakimiyeti gün geçtikçe artmaktadır.
+
modern dünyada kadının profili, yani bedeni sergilemenin ve güzel görünmenin önceliği müslüman dünyasında da kendisine yer bulmaya başlamıştır.
+
takva kalktı, güzel olma isteği geldi.
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/3550/10152829.pdf

aysha’nın hedef kitlesi, kentli, eğitimli, orta veya üst sınıfa ait, başörtülü veya örtüsüz, dindar ve muhafazakâr kadınlardır. hedef kitlesine bakımlı, güzel ve tüketen kadın olmaları mesajı verilmektedir.
+
bir meta olarak tesettür giyim: “kentli, modern ama özüne uyumlu”
+
tekbir giyim
+
türbanın, islamcı hareket ve islami burjuvazi tarafından kültürel ve siyasal bir simge olarak inşası metalaşma sürecinin başlangıcı olarak görülebilir.
+
dinselin ve dinsel ürünlerin metalaşması sadece tesettürde değil, islami popüler kültürün ortaya çıkmasında da gözlenebilir.
https://cins.ankara.edu.tr/13_12.pdf

erkek egemenliğini oluşturan en önemli ayrıcalıklardan bir olan bir kadının bedenini cinsel ilişki için bir süreliğine satın alabilme ayrıcalığı ya da kadın bedenin cinsel meta olarak teşhir edilmesi ile ilgili konular -liberal (!) bir yanlışlıkla- kadın hareketinin gündemine girmiyor.
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/09/Serpil-Sancar-T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Kad%C4%B1n-Hareketinin-Politi%C4%9Fi.pdf

kadınların kurtuluşunu marksizmin değil feminizmin sağlayacağını aslında herkes kabul etti.
+
kadınlar mutlak nesne, erkekler mutlak özne.
+
bir kadın kendini çirkin hissediyorsa, kendini nesne olmaya layık hissetmiyorsa yatağa girmiyor; bir erkeğin hiç böyle bir derdi yok, birini arzulayabiliyorsa yatağa girebiliyor.
+
başörtüsünün kendisini de tartışmaya açabilmemiz gerekiyor, ben bir feminist olarak “saçımın neden fitne olarak tanımlandığını, bir tehdit unsuru olarak görüldüğünü” tartışmak istiyorum ki bunun arkasındaki ataerkil ideolojiyi ancak bu şekilde tartışarak açığa çıkarabiliriz.
https://tr.boell.org/sites/default/files/amargi_feminizm_tartismalari_2011.pdf

rp, bir yandan başörtüsüyle üniversitelere devam edilmesine öncülük ederek destek vermiş, diğer yandan da kadınları siyasal faaliyetlere çekerek onları kendi programları doğrultusunda harekete geçirmiştir.
+
“fadime şahin vakası” gibi örneklerle başörtülü genç kız ve kadınlar cinsel ve dinsel bakımdan istismar edilebilecek düzeyde zayıf kişilikli insanlar olarak tanımlanmış; zavallı, cahil, çaresiz, kültürsüz, sorunlu, bazen de eğitimli …..
+
akp’li kadınlarca moda defileleri düzenlenmektedir
+
türkiye’de muhafazakâr sağ partilerce nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan arka planda tutulduğu; kadının bağımsız bir birey olarak ele alınmayıp, statü sahibi erkeklerin mütemmim cüzünü oluşturan bir mülk nesnesi olarak algılandığı sonucuna erişilmektedir.
https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/10/11.pdf

medyadaki tartışmalara baktığımızda kadınlar yok oluyorlar. başörtüsünü bile erkekler tartışıyor mesela.
https://ailevecalisma.gov.tr/media/2530/mehmeterdogan.pdf

başörtüsü zorunluluğu yanında harem uygulaması kadınlara olan değeri kötü etkilemiştir.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000761.pdf

ayak sesleri, her bir parçanın saçaklarına örtülü ve örtüsüz kadınlardan toplanmış gerçek saçlar ve küçük ziller eklenmiş 100 adet başörtüsünden oluşmuştur. açık alanda sergilenen bu başörtüleri, üzerindeki ziller rüzgârla birlikte büyük bir uğultu çıkarır.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4649/sibel%20boyac%C4%B1-tez.di.pdf

sosyal çalışma perspektifinden damga ve kadın
+
sigara içen bir kadın, çocuğu olmayan bir kadın, araba kullanan bir kadın, kürtaj yaptıran bir kadın, şişman kadın, alımlı kadın vb. birçok örnek kadının sosyal çevre içerisinde erkeğe kıyasla daha farklı etiketlerle değerlendirildiği görülmektedir.
+
damgalanma utangaçlıktan intihara kadar birçok psikolojik ve sosyal sorun merhalelerinden geçmektedir.
+
eski yunan’da ‘fahişelerin’ ‘gerçek kadın nüfusu ile karışmaması için fahişeler çiçekli veya çizgili elbiseler giymek zorunda bırakılmışlardı.
+
halk tabiri ile “rus kadını”, “fransız kadını” gibi etnik köken üzerinden yapılan yargılar var olan ırksal ayrımcılığın üzerinde farklı bir damgalama türüdür.
+
normal üzerinden tanımlanan anormallik sapkın davranışı ve yapıyı üretmiştir. sapkın kavramına bakıldığında, damgalanmanın yaratmış olduğu sonuç etkilerinden biri olarak görülebilir.
+
sinir hastası bir erkek tolere edilebilecek bir davranışa sahipken hatta daha maço bir erkek sınıflamasıyla karşılaşırken aynı hastalığa sahip olan kadın tamamen dışlanmaya itilecektir.
+
kadın üzerinde biriken psikolojik ve ağır kalıp yargılar kadınların kendi dinamiklerini yok etmesi neden olmaktadır.
+
obez kadınların erkeklere kıyasla daha fazla bir toplumsal damga yaşadıkları bilinmektedir.
http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/462089

kadın üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolü stresi, namus anlayışı ve toplumsal cinsiyet rolü tutumu
+
kilolu olmak, bekar olmak, çocuksuz olmak gibi durumların kadınlar için daha çok stres verici olduğu söylenmektedir.
+
kadın toplumsal cinsiyet rolü stresi teorisine göre kişiler toplumun kendilerinden bekledikleri cinsiyet rollerini gerçekleştirmede başarısız olduklarında toplumsal cinsiyet rolü stresi yaşarlar.
+
türkiye toplumunda, “başkaları ne der” kaygısı, çok küçük yaştan itibaren çocuklara ve özellikle de kız çocuklarına aşılanır.
+
toplumsal cinsiyet rolü stresi, maslow’un sözünü ettiği “özünü gerçekleştirme”nin önünde bir engel olarak karşımıza çıkar.
+
toplumsal cinsiyet rolü stresi yüksek olan kadınların, düşük olan kadınlara göre stres testinde kalp atım hızı daha yüksek çıkmıştır.
+
namus, türkiye toplumunda önemsenen bir kavramdır. yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre, türkiye’de kadın için namus “giyim, adap, erkeğe itaat, cinsel saflık (bekaret)” kavramları ile açıklanmaktadır.
+
dünyanın her yerinde kadın “namus” adı altında cezalandırılmaktadır. birleşmiş milletler nüfus fonu’nun verilerine göre her yıl dünyada 5000’den fazla kadın “namus” gerekçesiyle öldürülmektedir.
+
türkiye’de de durum farklı değildir. emniyet genel müdürlüğü’nün 2000-2005 verilerine göre türkiye’de de kadına yönelik cinayetlerin %29’unun nedeni “namus” olarak gösterilmektedir.
+
kadın toplumsal cinsiyet rolü stresi ile kadına ilişkin namus anlayışının ilişkili olması beklenmektedir. alanyazında bu konu ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.
+
türkiye kültüründe namusun, kadınların toplumsal cinsiyet rolü stresini önemli ölçüde etkileyen bir kavram olması kaçınılmazdır.
+
toplumsal cinsiyet rollerine eşitlikçi bakan kadınların da toplumsal cinsiyet rolü stresi yüksek olabilir.
http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1498237019.pdf

kadın hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü stres düzeyleri ve etkileyen faktörler
https://cocukergen2020.com/gorseller/files/uhok-bildiri-2019.pdf

erkek / kadın
toplumsal cinsiyet rolü stresinin ölçülmesi
+
1=benim için hiç stres verici değil
2=benim için stres verici
3=kararsızım
4=benim için stres verici
5=benim için çok stres verici
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/300117
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392944

toplumda memenin ifade ettiği simgeler
+
meme putperest heykellerinde bereket, doğurganlık ve verimlilik sembolü olarak vurgulanmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/836684

https://www.youtube.com/watch?v=KFMxejdVBQM

…. aksine kadını insanlığından ederek “metalaştırmış”, onu kelimenin tam anlamıyla istismar etmiş, ruhunu öldürdüğü kadının bedenini her anlamda “tepe tepe” kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir.
+
kadın kendisini aşağılayan, bedenini kullanan zihniyetin farkına varmalı ve bu zihniyetle mücadele etmelidir.
+
görev icabıyla, şapkayla hiçbir işi olmayan bir kadın bile idama mahkûm edilmiştir.
+
türban/başörtüsü meselesi 40 yıldan daha fazla bir süredir ülkenin en önemli gündem maddesi olmuştur.
+
kadınlar, bazı siyasetçiler tarafından “siyasi malzeme” olarak kullanılmaktadır.
+
kadınların bu şekilde istismar edilmeleri utanç duyulacak bir durumdur.
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/b8d643a7a65e9961dd9d2b27a2fe6c29.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Q4smjmdKsAQ

erkekler neden meme sever
https://www.uludagsozluk.com/k/erkekler-neden-meme-sever

https://www.youtube.com/watch?v=arjwBi9fqyI

kalıbına, kravatına, makamına kanma sakın
kimi insan adamlıktan, hadımlığa daha yakın.
+
hayvandan daha yırtıcı, daha aciz
onca hayâsızlık ve çocuklara taciz
ruhları, gözleri kör sanki köstebek
ya cübbe, ya kravat, ya üstü kepenek
https://img.antoloji.com/i/sair/pdf/3/Ugur_Musab_Sahin_74293_56236.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=1jWl5BeVfQo

veston, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, açık gri kravat, siyah çorap, bayan üyeler; siyah tuvalet, siyah ayakkabı.
+
eskişehir büyükşehir belediyesi senfoni orkestrası üye ve mensupları müessesenin şerefini ve sanat itibarını küçük düşürecek fiil ve hareketlerde bulunamazlar. gece kulüpleri, pavyon, bar, sirk v.b. eğlence yerlerinde çalışamazlar.
https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(alznuh2t5kaajsxhjzxlgdid))/Home/Goster/62560?AspxAutoDetectCookieSupport=1

https://www.youtube.com/watch?v=ytrHWmAoMK0

dönemin en tanınmış gazino işletmecisi necdet yazar, gardırobunda mutlaka yedek ceketler, kravatlar ve çoraplar bulundurduğunu söylerdi. gelen saz heyetinden kıyafetini beğenmedikleri olursa, kendi gardırobunu onlara açar, sahneye özenle çıkmalarını sağlardı.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/330025

https://www.youtube.com/watch?v=Jp7lqgQpEmE

yakalar dimdik, manşetler kolalıydı. kravat papyon değilse mutlaka inci iğneliydi. bunun zenginlikle ilgisi yoktu, zarafet ve kibarlık meselesiydi, bir “beyoğlu üslubu’ydu.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/3703/001502814006.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=HNtLG6M7HNU

hıncal, cadde boyunca peşimize takılır laf atardı. cevap bile vermezdik
+
konsomatris çalıştıran pavyonların velinimetiydi kabzımallar. güzel para harcarlar, façanın düzgün olmasına dikkat ederlerdi.
+
döviz bozulur. prezarvatif bulunur.
+
beyoğlu’na çıkmak için o zamanlar şapka, kravat ve baston gerekirdi.
http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/401.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=G2mpGnrijSE

ankara pavyon kültüründe erkekliklerin inşası
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4311/10182072.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ZLt2KdBv0H0

pavyonların bir bir kapandığını veya ruhsatlarını cafe, diskotek veya bar’a çevirmek için belediyenin yolunu tuttuklarını söylerken garip biz hüzün çökmüştü gözlerine.
+
şimdi hiç biri yok. beyoğlu kötüleşiyor. alem daha kötüye gidiyor. aklıbaşında insan beyoğlu’na çıkmıyor.
+
süper mini etekli sarışının “dönme” olduğu her halinden belliydi.
+
serdiği naylonun üzerinde “üçü yüz bin liraya” kravat satan esmer çocuğun kürt olduğunu kestirmek hiç de zor değildi.
https://core.ac.uk/download/pdf/38302991.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5EvJopi66qU

tabanca – barutlu ateşli silah
at – kır uygarlığının aracı
kadın – pavyon kadını “saloon girl”
http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02932.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Gz5km3VbuTM

sevdiklerinize dokunun kaçırmayın
http://www.incisozluk.com.tr/w/sevdiklerinize-dokunun-ka%C3%A7%C4%B1rmay%C4%B1n/

https://www.youtube.com/watch?v=2GHMaJ7NsiA

descartes’ın açtığı yolda hobbes, feuerbach, marx, darwin, nietzche ve freud da yürür. artık bedenler menkul mal, metâ düzeyinde algılanmaya başlanır.
+
osmanlı hareminden fransız kralı françois’in sarayındaki kadınlara kadar entrika, çapkınlık ve …….
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/513882

https://www.youtube.com/watch?v=VyOQieTSRGQ

erkek, kadın için değil, kadın, erkek için yaratılmıştır.
+
kadınları güzel giysilerden mahrum bırakın ki köşelerine çekilsinler.
+
gazali için bu güç, şeytanilikle kadınsılığın anlamdaş sayıldığı islami toplum düzenindeki en yıkıcı unsurdur.
+
kadın avcı, avı da edilgen erkektir.
+
evliliğin üçüncü yararı, hanımla sohbet yapmak, cilveleşmek ve oynaşmak suretiyle nefsi rahata kavuşturup kalbin huzurunu sağlamak ve ibadete karşı güç kazanmasını temin etmektedir. çünkü nefis usangaçtır, doğası ile bağdaşmadığından haktan hep yüz çevirir. doğasına aykırı düşen bir şeyi sürekli yapmaya zorlandığında dikleşip ayak diretir. ama zaman zaman dinlendirilip rahatı sağlandığında güç kazanır ve dinçleşir. kadınlarla dostluğun ise bütün sıkıntıları gideren, kalbi huzura kavuşturan bir etkisi vardır. takva erlerinin ara-sıra mübah, helal şeylerle gönüllerini dinlendirmeleri bir zorunluluktur.
+
ataerkil evrende kadın, erkeği doyuma ulaştırmak için yaratılmış bir zevk nesnesidir. bu evrende cinsel eylem, eşit irade ile donatılmış iki kişiyi birleştiren bir eylem olarak görülmez ve yalnızca erkeğin iradesi göz önüne alınır. kadın ise çoğu kez cansız nesnelerle bir tutulur ve bir mal olarak görülür.
+
kadınlar, sadece islam ümmetine çocuk doğurma ve cinsel içgüdünün tatmin edilmesi amaçları için kullanılması gereken, tehlikeli, zihin çelici varlıklardır. kadınlar, hiçbir şekilde, ilim, tefekkür, murakebe ve ibadet yoluyla sadece allah’a yönelmesi gereken duygusal yatırımın ya da dikkatin nesnesi olmamalıdırlar.
+
dindar bir kadın dünyalık sayılmaz, o ahirete yönelmene, ahiret için çalışmana imkan hazırlar.
+
müslüman sosyal yapısı, bütünüyle, kadın cinselliğinin yıkıcı gücüne bir saldırı ve buna karşı bir savunma olarak görülebilir.
+
gördüğümüz üzere akıl ile erkek özdeşleştirilirken, kadın daha aşağı olan beden ile özdeşleştirilmiş ve bu alanın dışına itilmiştir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/894839

https://www.youtube.com/watch?v=tzgwpilNfvg

davacı vekili; davacının büyük ve sarkık meme şikayeti ile davalı özel …. hastanesine giderek plastik ve rekonstrüktif cerrahi estetik alanında uzman davalı dr……’na estetik amaçlı ameliyat olduğunu, ……
+
bu ameliyat sonrası davacının meme uçlarının nakledildiği yere yapışmaması nedeniyle zaten eser ayıplı hale gelmiştir.
http://www.yuceavukatlik.com/Kararlar/65-DOKTOR%20HATASI,ESTET%C4%B0K%20YAPILAN%20G%C3%96%C4%9E%C3%9CS,TAZM%C4%B0NAT.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LRDVZSDU8fg

bence genç için başka, yaşlı için başka, sanatkâr için başka, iş adamı için başka ideal tip vardır.
+
yüzü güzel olduğu kadar, bütün akşamı da güzel olacak; kulağı, ağzı, burnu vs. yine yüzüne nispetle vücudunun da tenasübü olacak. estetik ölçülere uyacak, kalçası, bacakları, ayakları, ne bileyim, her yeri düzgün olacak.
https://core.ac.uk/download/pdf/159214145.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ARHL5XQCXoo

ıı. murad zamanında, osmanlı hükümdarlarının haremi olur. kanuni dönemi ile birlikte de kadın tam anlamı ile “mahrem bir nesne” halini alır
+
kadınlar, minyatürlerde anne ya da işret meclislerinin nesnesi olarak betimlenme gibi istisnai kompozisyonlarda da görülmüştür. kadınların kendi sosyal yapılanmaları içerisinde çıplak hallerinin resmedildiği de görülür.
+
kadının toplumda bir nesne, eğlencelik bir meta olarak görülmesini ve kadının kimliksizleştirmesini sorgulayan sanatçı ilk dönem yağlı boya çalışmalarında bunu açıkça ortaya koymuştur.
+
anatomik detaylarından arındırılmış, etsiz kütlelere dönüşerek motifleşen duben’in kendi bedeni, otobiyografik referanslarından arınmış derinliksiz ve anonim bir figüre dönüşüyor.
+
teslimiyeti çağrıştıracak şekilde elleri göğsünde kenetlenmiş olarak tekrar eden beden imgesi, jestüel fırça darbeleriyle oluşturulmuş soyut bir arka planda, farklı zamanları bir arada barındıran “evrensel” bir özne haline geliyor.
+
genelev izleyicisiyle sanat izleyicisi arasındaki tek fark; genelev izleyicisi daha eğlendirici, sanat izleyicisi çoğu kez can sıkıcı.
+
erkeklerin betimlediği kadınlara baktığımız zaman biz o kadınların öyküsünü değil o erkeklerin öyküsünü görüyoruz, sonuçta. hatta kendi dünyalarını kadın üstünden anlatan ressamlar ve heykelcilerle karşı karşıyayız.
+
19. yüzyılın sonuna kadar değişmeyen bir şey var; prehistorik dönemlerden bugüne gelen çıplak figür meselesi. kadının çıplak gösterilmesidir. artık sanat tarihinde o kadar yerleşmiş bir kanon, bir kural ki bu tamamen stereotip ve sapkınlık durumuna gelmiş, sanat tarihinde bir sapkınlık olarak görüyorum, bunu.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/317174

https://www.youtube.com/watch?v=j_iA8BSvCgA

kadınların kendi konumlarını sorguladığı 1970’li yıllarda nur koçak’ın “fetiş nesneler-nesne kadınlar” adlı çalışmaları ortaya çıkmış ve sanatçı, kadın bedenini her an beğenilmeye hazır, haz uyandıran bir vitrin nesnesine dönüştüren aksesuarlar aracılığıyla sosyal yapıya tepki göstermiştir.
+
islamcılık kabuk değiştirmektedir ve bu değişim kadın üzerinden olmaktadır. nitekim bu durumu canan şenol “hicap” isimli video performansında, siyasetten doğu batı ikilemine, ekonomiden tesettür modasına kadar geniş bir ölçekte; toplumsal cinsiyet, toplumsal iktidar ve bedenin denetimi bağlamında sorgular.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868069.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=h2tAQMnDuOs

erkeğin eşine sadakati yapaydır, kadınınki doğaldır.
+
kadın zevk, ihtiras ve içgüdüsel eğilimlerinin oyuncağı olan gevşek bir varlıktır.
+
kadının erdemi güzel bir erdemdir. erkek cinsin erdemi, soylu bir erdem olmalıdır. kadınlar, haksız olduğu için değil, çirkin olduğu için aşağılık olandan uzak dururlar ve erdemli eylem, onlar için, ahlâkî açıdan güzel olan eylem demektir.
+
yaşlanan kadın kitap okumalı, akli muhakeme ve sezgi yeteneğini geliştirerek tanrı vergisi güzelliğin boşalan yerini fark ettirmeden esin perileriyle doldurmalıdır. kadının bu süreçte ilk öğretmeni ise kocası olmalıdır.
+
kadının ailedeki konumu erkeğe göre belirlenmelidir.
+
ataerkil güç erkeğe doğa tarafından bahşedilmiştir.
+
kadın toplum için akıl tarafından ehlileştirilmesi gereken potansiyel bir düzensizlik kaynağıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/719413

https://www.youtube.com/watch?v=RSeIcM3d_jA

cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. daha önceki dönemlerde, eğitim, sosyal, hukuk ve siyaset alanında erkekler ile arasındaki eşitsizlikler gittikçe artarken cumhuriyet ile birlikte türk kadını çağ atlamıştır.
+
ayrıca, herhangi bir metanın pazarlanmasında da kadın ve vücudu kullanılmaktadır. kadın bedeni, erkek hakim kapitalizmin elinde “cinsel meta” haline dönüştürülmüştür.
+
her ırktan, her dinden, her ulustan, her öğrenim düzeyinden, her yaştan kadının hissettiği baskı ve ezilmeyi, yalnızca kadın olmaktan kaynaklanan sorunları, göstermek ve bunların çözümlenmesini sağlamak için, erkeklerin de savunduğu, sahiplendiği bir anlayış gereklidir.
http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2000/sayi_4/baslik1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tJ4PNal-Zog

tüketim toplumu insan ilişkilerini de metalaştırmış ve “kullan ve at” anlayışı giderek insan ilişkilerin doğasını bozmuştur.
+
herşeyin metaya dönüştüğü bir dünyada, birey kendi üretimini ve tüketimini görünür kılarak bir yandan tüketimi beslemekte, bir yandan da kendisini meta kılarak varlığını garanti altına almaktadır.
+
tüketim toplumu üyelerinin kendileri birer tüketim metasıdır ve onları bu toplumun gerçek birer üyesi yapan da bu özellikleridir.
+
russel belk bireylerin metalara büyük bağlılık duyduklarını ve satın aldıkları şeyleri materyalist hayatlarının tam ortasına yerleştirdikleri için hayatları boyunca tatmin veya tatminsizliklerinin başat sebebinin yine sahip oldukları şeylerin olduğunun altını çizmektedir.
+
kadın bedeni, çok geniş bir yelpazede, yasal veya yasa-dışı yollarla, resmi ve özel otoritelerin eliyle bir tüketim aracı olarak birçok pazarda meta olarak değerlendirilmektedir. eğlence sektöründe kadın başrolü oynamakta, kadın bedeni baş köşeye yerleştirilmektedir.
http://acikerisim.baskent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11727/2461/10126938.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=nJK0kBVgt2U

https://www.youtube.com/watch?v=Eyfbhhl7IIk

kamu yararını korumak için bedeni ve onun faaliyetini bir nizama sokmanın mecburi olduğu düşünülmektedir. çünkü örneğin bir fahişe için, bunun iradi ve serbest bir seçim olduğu vurgulanır. fahişe istediği için fahişedir ve özgür bir toplumda kimse onun bedenini satmasına engel olamaz. ancak aynı özgür toplumda bir nüfus cüzdanından bile mahrum bırakılır ve hüviyet muane cüzdanı verilir. çünkü o toplumsal bakımdan olmadığı gibi hukuken de tam bir insan değildir ve onun bedeni, her türlü kötülüğün, bulaşıcı hastalığın kaynağıdır. zaten bedenin denetlenmesi büyük ölçüde kadının bedeninin denetlenmesi anlamına gelmektedir.
+
biz fahişe değiliz. ukraynalılar fahişe değil. ukrayna bir genelev değil…
+
röportaj boyunca cüneyt özdemir’in alaycı bir ifade ile konuşması, röportaj sırasında “aslında” önemli şeyler söylüyor diyerek söylediklerini önemsizleştirmesi ve sürekli üzerini çıkarmaması konusunda telkinlerde bulunması, buna ek olarak da “korkmuyorum, canlı yayındayız diye böyle diyorum yoksa severek desteklerim” şeklinde söylemlerde bulunması egemen ideolojinin taşıyıcısı olan medyanın ve ataerkil düzendeki erkeklerin her ne kadar kadın haklarını savunuyormuş gibi gözükseler de asla böyle bir şeyi özümseyemeyecekleri, yine ataerkil ideolojiye uygun ve eril bir dille söylemlerini ortaya koyacakları yukarıdaki örnekte olduğu gibi görülmektedir.
+
jayeon kim “we came! we stripped! we conquered! the sextremist feminists of femen in ukrainian historical context and contemporary controversy” isimli yazısında, grubun medyanın dikkatini çekebilmek için çıplak protesto yaptıklarını ve vermek istedikleri mesajları göğüslerine yazdıklarını söylemektedir. böyle yaparak femen’in cinselliği somutlaştırdığını ve bunun da medyanın dikkatini çektiğini ifade etmektedir.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4340/448083.pdf

çürük mal / defo / kahpe / cinâyet
https://youtu.be/27UCT2pVBrc?t=675

…en şık giysileri giyinin…en lezzetli yemekleri yiyin…en güzel kadınlarla flört edin…
+
kadın, kocasının zenginliğini gösteren yürüyen bir reklamdır.
+
kırsal kesimdeki bir genç kızın güzelliği postmodernizmin güzellik anlayışına dahil değildir.
+
kadın güzelse seçilecektir, erkek onu diğer nesneler gibi diğer kadınlar arasından seçecektir.
+
kadına kadınlık satılır… sağlığına ve vücut bakımına özen göstermeye, koku sürünmeye, giyinmeye, tek bir kelimeyle ‘yoktan var olmaya inanarak’ kadın kendini tüketir. ve bu sistemin mantığı dahilinde olur.
+
kadın kendini tüketiyorsa, kadının göstergeler tarafından nesneleştirilmiş ve üretilmiş olmasındandır.
+
eğer kapitalizmin bir kolu insan görünümünü ticari mal haline getirirse, diğer kolu da onların aşk jetonu olur
+
hubert ayer, yalnızca tek bir makyaj için 13 farklı malzeme öneriyor ve her sindirella’yı peri masalındaki prenses’e dönüştürmeyi vaat etmektedir – kullanım değeri vaadi.
+
kapitalist sistem, kadınları en sağlam tüketici konumuna getirmiş ve kadınların bu ürünlere gereksinim duymalarını sağlayan ikna yöntemleri geliştirmiştir.
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/64553671fa66cb4cc9bbf46c93699f0b.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Zl9kfxuqImo

kadın hukuk tanımayıp isyan ederse dövülebilir.
+
müslüman kadın kocasına itaat eden kadındır.
+
kocasına itaat etmesi kendisine cennet kapılarını açacak, itaatsizlik ise cehennem ateşiyle sonuçlanacaktır.
+
erkek karısını yatağa çağırdığı zaman gitmezse, melekler ona “lanet” edeceklerdir.
+
kadının yaratma gücünü elinden alan, onu tümüyle erkeğe bağımlı kılan ve erkekler cennetinin cinsel nesnesi durumuna indirgeyen islam’dır.
https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/ac5a3a9b-fd25-46f7-9af0-6ad1ee6b4384344914.pdf

eleştirilen olgular, görücü usulü evlilik, kadının ikinci sınıf insan muamelesi görmesi, söz hakkının olmaması, okutulmaması ve evlilik kurumunda erkek egemen zihniyetin hâkim oluşu giriş bölümlerinde dile getirilir.
https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3600/41-52.pdf

eğer bir kadın kocasına sevgisinde sadık olsaydı havva sadık olurdu.
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/800/10105949.pdf.pdf

bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/937807

toplumsal cinsiyet norm ve değerlerine bağlı olarak kadın ve erkek sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir.
+
kadınların yaşam süreçleri, erkeklere göre daha fazla tıbbileştirilmeye müsaittir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/117729

medikalizasyonun daha çok kadın sağlığı üzerinden işlemesi sık karşılaşılan bir durumdur.
+
erkekler ölür, kadınlar hasta olur.
+
günlük yaşamın tıbbileştirilen alanlarına bakıldığında, kadınlarla ilgili olan konuların öncelikli olduğu görülmektedir. bu bakımdan, tıbbileştirmenin özellikle kadınlara ve kadın sorunlarına yönelik olduğu söylenebilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392497

lunapark beğenisiyle düzenlenmiştir yatak odaları
https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15375/443024.pdf

yüzlerce tüh olsun seni örten perdeye,
örttü siyah benleri.
perdenin arkasında görmek seni,
keder ve acı verir
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006141.pdf

çocuk yetiştirmek, hasta bakmak, bahçe ve ev işleri en sıhhi kadın işidir.
+
kadınlar bir nevi tıbbi bilgiler aracılığıyla bedenlerine sıkıştırılırlar.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000810.pdf

kadın bedeninin tıbbileştirilmesi
http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/agustos_eylul_2011.pdf

modern tıp ve bilimin kadın bedenini denetleme biçimi
https://bianet.org/biamag/bilim/122193-modern-tip-ve-bilimin-kadin-bedenini-denetleme-bicimi

https://www.youtube.com/watch?v=RgQYL1yTIhw

yüzyıllardan beri kadın daima arka planda bırakılmış, erkeğin üzerinde söz sahibi olduğu bir ‘meta’ olarak düşünülmüş ve bu yönde düşündürülmeye olağanüstü çaba gösterilmiştir.
https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/SOS305U/ebook/SOS305U-17V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=hVwBFGojG28

her şeyin metalaşmasıyla bağlantılı, “her şeyin bir fiyatı var” diyor beatrice cambell.
+
kapitalizm sadece meta üretmekle kalmaz, bunu sürekli yapabilmek için kapitalist toplumsal ilişkileri de yeniden üretmek durumundadır.
https://tr.boell.org/sites/default/files/duvarlari_yikmak_kopruleri_kurmak_sayfalar.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=L2lE2WJkNU0

günümüzde bedeni bir savaş alanına benzetmek mümkündür.
+
savaşın orta yerinde insan bedeni bulunmaktadır.
+
tüm insanların bedenleri ve bilinçleri de hedefte yer almaktadır. bu savaşın farkında olan insanların azınlıkta oldukları düşünülmektedir.
+
özellikle kadın bedeni, erotizm ve pornografi anlamında her yerde en uç noktada sömürülür hale gelmiştir. bu sömürü özellikle reklâmlarda belirgin şekilde görülebilir durumdadır.
+
aynada kendini farklı gören kadın
+
miranda işbaşında
+
bedenin metalaştırılması yoluyla işlerliğini devam ettiren ileri kapitalist sistem yaşadığımız dünyanın doğal kaynakları hızla tüketmekle kalmamakta aynı zamanda endüstri atıkları ile havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmektedir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/624506

bu çalışmada bryan s. turner’ın beden sosyolojisi ele alınmıştır. ayrıca, kadının toplumdaki yeri beden sosyolojisi açısından incelenmiştir. çünkü turner’ın beden sosyolojisi içerisinde en çok yer alması gereken toplumsal aktörün kadın olduğu düşünülmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611892

kadını meta olarak gören zihniyetin değişmesi gerekiyor. yoksa erkek bir yolunu bulup öldürmeye devam ediyor.
+
savaşlarda, kadınların bedenleri de birer savaş alanına çevrilir, tecavüz kampları kurulur.
http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Kas%C4%B1m-2012-Kad%C4%B1n-Dergisi.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=PsZQpcd0iew

kapitalist uygarlık kadını tam bir özel savaş aracı olarak kullanır. kadının bedeni, cinselliği, metalaştırılıp topluma karşı açılan savaşta araç haline …
+
… anatomik yapılarını değiştirmeyi amaçlayan sporlar ön plana çıkar.
https://birinsanbirkitap.files.wordpress.com/2014/08/kadin_ordulasma1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=WH9T_L_OKCk

erkek yazarlarca ifade bulan erkeklere vadedilen bakire huriler anlatısı, bir kadının anlatısında cennet vadedilen bakireye dönüşmektedir.
kadın cinsel organının anatomisine dair üretilmiş söylemlerde himenden bahsedilmediğini, …
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001147.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NdOsi1f3lZ0

https://www.youtube.com/watch?v=MC2ICTtmAYA

1990’lı yıllara gelindiğinde kadının bel altı bölgesi önceki yıllara göre iki kat fazla reklamlarda yerini alırken, 2000’li yıllarda ise bacak, kalça ve göğüs odaklı reklam görsellerinde önemli artış olduğu görülmüştür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393991

https://www.youtube.com/watch?v=4saNwCdCJpc

reklamda yer alan kadın figürü tamamen bir keyif alma objesi olarak metalaştırılarak aşağılanmaktadır. iri dolgun göğüs fotoğrafı ve slogan desteği ile otomobil ve kadın keyif alınan birer meta haline gelmektedir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/275520

https://www.youtube.com/watch?v=hYayJFPipRs

insan ticareti, günümüzde suç örgütlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra en fazla gelir elde ettiği suçtur.
+
mağdurların % 80’i kadın ve kızlar, % 50’si ise çocuklardır.
+
2005 yılında yayınlanan rapora göre, türkiye, çocuk ve kadınların cinsel ve diğer hizmetlerde istismarı bakımından transit ve varış ülkesi durumundadır.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-142387032

https://www.youtube.com/watch?v=TbfrsavhyHg

mahallelerde genelev ya da randevu evi olarak hizmet veren mekânların bulunduğuna dair şikâyetleri devletin dikkate almadığı söylenebilir.
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2394/Abao%C4%9Flu.pdf

yapılandırılmış bi̇r eği̇ti̇m modülünün, tıp fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n toplumsal ci̇nsi̇yet ve flört şi̇ddeti̇ne yöneli̇k algı ve tutumlarına etkisi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1202100

erkek köşe yazarlarının kadına yönelik şiddet anlatımı
http://arelarsiv.arel.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12294/1045/K035270.pdf

toplumsal cinsiyet sorunlarının türk köşe yazarlarınca algılanışı: yeni şafak gazetesi örneği
https://cins.ankara.edu.tr/cansun.pdf

wesa’daki anzak birlikleri cepheye sevk edilmeden önce, sürekli kendilerini kazıklayan ve onlara bile bile zührevi hastalık bulaştıran genelev patronlarına karşı bir şeyler yapmaya karar verdiler.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41989.pdf

edebiyata yansıyan kriz: sözde kızlar ve zaniyeler örneği
+
adına savaş denilen felâketin en büyük mağdurları çocuklar ve kadınlardır.
+
bu yazıda ele alınan iki roman istanbul’daki rezaleti anlatırken, özellikle bu rezalete dahil veya şahit olan kadınlar üzerinde yoğunlaşır.
+
zaniyeler romanında yer alan kadınıyla erkeğiyle batılılaşmayı süflî bir hayat yaşama, içki meclislerinde fuhuş yapma şeklinde algılayan kahramanların içinde üst düzey devlet adamları, edebiyatçılar, gazeteciler, doktorlar da vardır.
+
fitnat’ın bu çevreye girişi, son derece iğrenç bir hayat yaşayan teyzesi münevver hanım dolayısıyladır. münevver hanım’ın etrafında bu hayat içinde gençliklerini harcayan bir çok “sözde kız” vardır.
+
….. bu bayağı çevrenin iç yüzünü anlatıp onları rezil etmek, toplumda tanınan, meslek hayatlarında önemli yerlere gelmiş olan bu şahısların maskesiz yüzlerini bilen biri olarak onları küçümsemek, yatak odasında tahkir etmek ve kolay yoldan, can yakarak ele geçirdikleri parayı sonuna kadar harcatmak olur. bu şekilde hem kaderinden, hem de ahlâksızlardan, vurgunculardan, sözde vatanseverlerden intikam aldığını düşünür. ona göre özellikle bîçare halkın sırtından kesesini dolduran savaş zenginlerini, vurguncuları zarara uğratmak, “sosyal bir adalet”tir.
+
nazlı hanım gibi evinin salonunda çirkin eğlenceler düzenler. çevresindeki genç kızları fuhuşa ittiği gibi kendisi de batağın içindedir. bu rezil hayatı “batılılaşma” olarak algılar.
+
bu “sözde kızlar” yüzlerinde daima ağır bir makyajla gezerler. uzun tırnakları, sivri ve boyalıdır. parmaklarında pahalı yüzükler vardır. arkalarında keskin bir esans kokusu bırakırlar.
+
şişli sosyetesi adı altında geçen şahıslar içinde temiz, masum, dürüst, vatansever denilebilecek hiç kimse yoktur.
+
heyy yollarını şaşıranlar… vazifelerini unutanlar… ne yapıyorsunuz? nereye gidiyorsunuz? bir adım ilerinizde sizi bekleyen çukurları ve kuyuları görmeden nereye… nereye?
+
yazık, güzelleşmek istiyorsunuz, halbuki iğrenç kılıklara giriyorsunuz, yüzünüze bakmak bile insana nefret veriyor!
+
her iki romanda da şişli salon hayatında sanki hiç sonu gelmeyecekmiş gibi yaşanılan tahrip edici hayat, içinden çıkmaya çalıştıkça insanı derinlerine çeken bir bataklığı andırır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214761

türkiye’de “geçici koruma” altında suriyeliler ve seks işçiliği
https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/sex_workers_-_rapor_turkce_pdf.pdf

erkeklerin % 45.1’i evlilik öncesi cinsel deneyimi olmadığını, % 28’i ilk cinsel deneyimini genelevde yaşadığını belirtirken, kadınların hemen hepsi (% 99.4) cinsel deneyim yaşamadığını ifade etti.
http://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C21S2/126-134.pdf

kenar semtlerimizin kokuşmuş ortamında bir işçi ailesinin çözülümüne, fuhuşun pisliklerine, dürüstlük duygusunun giderek yitirilmesine, sonuç olarak yüz karası bir rezillik ve ölüme varıyor.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/619320

kemeraltı fahişeleri ,dizlerine kadar inen beyaz iç gömlekleri giyip etlerini sergileyerek , rimelli kaşları ve saçlarına iliştirdikleri yapma çiçeklerle kapılarının önünde dururlar.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42511.pdf

tanrı’nın iffetsizlik, alçaklık ve ismine leke sürülmesine önlem olarak ve caydırıcılığın sağlanabilmesi için zina fiiline karşı vaz edilen bu müeyyideler, recm, yakılma, boğulma sonucu öldürülmenin yanısıra mehir, kırbaç, sürülme ve para cezası verilmesi şeklinde belirlenmiştir.
+
kırbaçlama, yahudi yasalarında uygulanan bedeni cezalar arasında yer alan infaz türüdür. ….. suçu kanıtlanan zani, herhangi bir yer ve zamanda direğe bağlanarak çıplak vaziyette kırbaçlanmaktadır. kırbaç cezasında sayı en fazla kırktır.
+
ayette zina eden kadın ve erkeğe yüz sopa vurulması emredilmekte, bu konuda müsamaha gösterilmemesi de istenmektedir.
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206356

japon kolonilerinden “konfor kadınları” japon subay ve askerleriyle seks yapmak için zorlanmasıyla çalıştırıldı.
+
filipinli kadın aslında çağrı kızları, seksi dansçılar, striptizciler veya sahnedeki fahişeler olarak çalıştı.
+
filipinler’den bir filipinli kadını söküp alabilirsiniz, ancak bir filipinli kadının kalbinden filipinleri söküp atamazsınız.
+
kadınların cinsel organları erkeklerin boş zamanları ve kadınsı işler için araçsallaştırılmıştır.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000919.pdf

….. ‘dans eden doğulu kadınlar’ ın bulunduğu bir eğlence mekanı sunumu da vardır. savaş için hazır bekleyen anzak askerleri buradaki kadınlarla vakit geçirmekte ve eğlenmektedir.
+
batı sinemasına özgü oryantalist bir klişe olan ‘batılı erkeğin arzu nesnesi doğulu kadın’ temsilinin görüldüğü bir genelev sahnesi vardır.
+
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/933932

içişleri bakanı ayşegül baybars, gece kulüplerinin ışıklı ve cinsel tabelalarının yasaya aykırı olduğu için kaldırıldığını açıkladı… ancak fuhuş da yasak olduğu halde ona dokunulmadı!
http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202018/Mart%202018/25%20Mart%20Pazar.pdf

tarihsel süreçte kadının aile içindeki konumunun feminist sosyal hizmet yaklaşımı temelinde değerlendirilmesi
+
erkekler ruhu ve aklı temsil ederken kadınlar bedeni ve duyguları simgelerler. bedeni temsil eden
kadın, aynı zamanda cinsellik demektir.
+
wollstonecraft, kadının köle olarak kalmasının nedeninin, eğitilmesine mâni olan ve hayattaki esas gayesinin erkeğe hizmet etmek olduğunu kabul ettiren sosyalleşme süreci olduğunu iddia etmiştir.
+
wollstonecraft, kadınların daha cazip getirilerde evlilikler yapabilmeleri için akıllarını değil; sadece bedenlerini kullanmaya mecbur bırakıldıklarını, güzellik kavramına akıldan çok önem verdiklerini ve kendilerini bu işlere adayan kadınların yaptıklarının yasaya uygun fahişelikten başka bir şey olmadığını iddia edecek kadar tartışmayı ileri götürmüştür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/965230

antikçağ’dan günümüze kadın algısı ve türkiye’de demokrasinin gelişimine etkisi
+
ingiltere’de 1788 yılına kadar kadın, erkeğin sofrasına oturma hakkına sahip olmadığı gibi, kendine sorulmadan söze başlayamazdı. yine, fransa’da “kadın insan mıdır?” tartışmaları “insandır; fakat yalnız erkeğin hizmeti için yaratılmıştır.” kararıyla sonuçlanmıştır.
+
erkeğin cesareti komutada, kadının cesareti ise değersiz işleri görmekte ortaya çıkar.
+
zerdüştlerin anlayışında “doğru yolda” olan kişileri saptırmak için asıl araç, kadında temsil edilen cinsellik ve şehvet idi.
+
şerefsizliğin nedeni kadındır. bundan ötürü kadından kaçınmalıdır.
+
kadına isim yerine numara veriliyor onunla çağrılıyordu.
+
kadın kötülüklerin membaı, fenalıkların ve fuhşun aslıdır, cehennem kapılarından biridir.
+
kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır. allah’ın yasalarını iptal eden, erkeğin çehresini bozan iğrenç bir yaratıktır.
+
1000 kişi arasında 1 tane dürüst erkek buldum, ama bütün kadınlar arasında bir tane dürüst kadın bulamadım.
+
hiçbir kötülük, kadının kötülüğünün yanına yaklaşamaz. günah kadınla başlar ve bütün hepimiz onun yüzünden öleceğiz.
+
eş veya anne olmuş ne fark eder, o halâ erkeği baştan çıkaran havva’dır, bütün kadınlardan kaçınmalıyız. onun, çocuk doğurmasının dışında, erkeğin ne işine yaradığını anlayamadım.
+
kadın kusurlu ve yararsızdır.
+
erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir.
+
hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.
http://sssjournal.com/Makaleler/1170779770_41_SSS_V3_I12_ID287.%20Ahmet%20Yasir%20EREN_2285-2291.pdf

islam hukukuna göre kadının hâkimliği
+
bir kadın, insanlar arasında hükmedemez.
+
kadın, kocasının malının çobanıdır.
+
işlerini kadınlara tevdi edenler felah bulmayacaktır.
+
şeriatta kadının hâkim olmasının aleyhinde aklının noksanlığı dışında hiçbir engel yoktur.
+
bazı kadınlar bazı erkeklerden hayırlı olmasına rağmen erkekler kadından hayırlıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/462902

mezopotamya toplumlarına ait kanun metinlerinde, zina yapmakla itham edilen kadının masum olup-olmadığının anlaşılabilmesi için “suya atılma”sı öngörülmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/781208

kürtler, ….. ermeni köylerinin erkeklerini arak köyünde topladılar ve onları ovaya sürdükten sonra, 500’den fazla kişiyi öldürdüler. bundan sonra kadınları ve çocuklarını kaçırıp tecavüz ettiler ve çoğunu zorla müslümanlaştırdılar.
+
silahlı ermenilerin, 1914 yılı aralık ayındaki kars bölgesi müslüman yazıcı köyüne saldırı sırasında saldırgan ermenilerin neredeyse bütün müslüman genç kadın ve küçük kız çocuklarına tecavüz ettiklerini siz ekselanslarına bildirmekten şeref duyarım.
https://ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/Rus-%C4%B0mparatorluk-Kay%C4%B1tlar%C4%B1nda-Ermeni-Sorunu-CILT-2-Natalia-Chern%C4%B1chenk%C4%B1na.pdf

hitit krallığı’nda diplomatik evlilikler
+
levirat evliliği olarak tanımlanan maddede kadın, erkek tarafının malı sayılmış ve ev içinde kalması
gözetilmiştir.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000166.pdf

hıristiyan kızların esir pazarında satıldığı veya zorla müslüman haremine kapatıldığı oldu.
http://cerkesarastirmalari.com/wp-content/uploads/2019/08/Justin-McCarthy-l-m-ve-S-rg-n_-Osmanl-M-sl-manlar-n-n-Etnik-K-y-m-1821-1922.pdf

‘izm’ler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir
+
niye batı’da önce “insan hakları” sonra “kadın hakları” ve “feminizm” dediğimiz kavramlar ortaya çıktı?
+
insan hakları kavramının herkes tarafından kabul edilen bir tanımı yoktur.
+
zina karşılığında kocanın tazminat isteme hakkı, kadının kocanın ülkiyeti altında görülmesinin bir uzantısıdır.
+
türk/islâm kültüründe yönetenler halkın sahibi değil, halkın hizmetçisidirler.
+
hepiniz çobansınız. hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. âmir memurlarının çobanıdır. erkek ailesinin çobanıdır. kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.
+
bizim tarihimizde bir fransız ihtilali’ni doğuracak sosyal adaletsizlik ve zulüm olmamıştır. feminizmi doğuracak kadar bizim toplumumuzda kadının değeri aşağılara düşmemiş ve hakkı yenmemiştir.
+
feminizm artık toplumda en önemli olan aile kurumunu parçalama aşamasına gelmiş, toplumun diğer yarısı olan erkeği düşman olarak algılar hale gelmiştir.
+
toplumsal barış ve huzur için yola çıkan feminizmin bir kolu artık toplumsal barış ve huzura tehdit oluşturacak seviyeye gelmiştir.
+
5 aralık 1934’de türkiye cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu hakkı bulunmuyordu.
+
kapitalist batı medeniyet, ucuz iş gücü temin edeceğiz diye kadınları yuvalarından çıkarmıştır. kadını her türlü ürün pazarlanan ve pazarlayıcı bir nesne haline getirmiştir.
http://www.meyvedergisi.com/wp-content/uploads/2019/03/Meyve-Dergisi-07.pdf

evlenmiş kadınlar mülk sahibi olamazdı, ki onlar zaten kocalarının mülküydü.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zevce_sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1

100 sene öncesine kadar ingiltere, günümüzdeki profiline hiç de uymayan “eş satma” geleneğine sahipti.
+
…. satılan kadının şikayetiyle kayıtlara geçmiş olan son eş satışı da 1913’te gerçekleşmiştir.
+
bütün meziyetleri ve noksanları ile karımı 50 şilinge satıyorum.
+
ilk kadın satışı 1302 ‘de “karısını tapusuyla beraber başka birine bağışlayan” adam tarafından gerçekleştirilmiştir.
https://hukuktar.org/2018/03/12/8792/

yunanistan’ın midilli adası’nda görev yapan kırk iki yaşındaki bir papaz, ‘kadın pazarlamaktan’ suçlu bulunarak 2.5 yıl hapis ve 2 bin euro para cezasına çarptırıldı.
https://pazartesidergisi.com/pdf/106.pdf

ingiltere de fakirlere yardım için kadın satışı yapıldı
+
göbeği açıkta bırakan “harem” kıyafetleri
+
göğüs üzerinde fiyonklu “evde kalmış kız” kıyafeti
+
bacaklara yapışık, kalçaları ortaya çıkaran “gel oynayalım” isimli kıyafeler
http://evrak.cm.gov.nc.tr/siteler/gazeteler/AKIN/1968/%C5%9Eubat/16Subat1968-Ak%C4%B1n.pdf

kadın satışı gayet doğal gündeme getirilebilecek bir olgudur ve ülkemizde kıyas için gerekli kâr/zarar analizi içinde veri sağlayabilecek kadar takip edilmektedir.
https://www.izgazete.net/images/dosyalarim/izgazete38interneticinpdf__24852.pdf

doğum, ölüm, mekân ve kadınlar
https://www.academia.edu/34899127/Do%C4%9Fum_%C3%96l%C3%BCm_Mek%C3%A2n_ve_Kad%C4%B1nlar

cinsel kimlik paniği: kadın olmak
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933975.pdf

toplumsal cinsiyet bağlamında kadının özneliği ve din
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/266863

toplumsal cinsiyet ve din
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115954

kürdistan’da kadın ve aile
+
türkiye’de kadının metalaştırılması olayını geliştirerek 12 eylül’ün faşizm düzenini topluma sindirtmek istediler.
https://kurdipedia.org/files/books/2014/32412.PDF

cinsiyetçi ambalaj tasarımları
+
cinsiyetçi ambalajlarda genellikle takvim kızları (pin-up girls) adı verilen kadın illüstrasyonları kullanılmıştır.
+
hedef kitlesi karşı cins olan sigara ve içki gibi ürünlerin ambalajlarında dikkat çekmek amacıyla bu albenili kızlar sıklıkla kullanılmıştır.
+
güzel yüzlü, seksi, genellikle sarışın ve kışkırtıcı olarak tasvir edilen kadın illüstrasyonları sadece hedef kitlesi erkek olan ürünlerde değil, belirli bir hedef kitle ayırmadan yiyecek ve içecek ambalajlarında sıklıkla kullanılmıştır ve kışkırtıcılığı artırmak için etiketleri kadınların özel bölgelerini açıp kapatacak şekilde tasarlanmıştır.
+
sütlü çikolatayı tasvir etmek için kadın göğsü kullanma fikri ve çikolatanın formunu da yine kadın göğsü şeklinde tasarlamak dikkat çekmenin ötesinde bir anlama bürünmüştür.
+
kışkırtıcı olmak adına üzerinde etekleri havalanmış bir kadın bacağının yer aldığı kadın çorabı ambalajı izlenimi veren bir çikolata ambalajı tasarlamak da aynı şekilde bir tuhaflık barındırmaktadır.
+
kadınların görsellik gerektiren her yerde olduğu gibi cinsel obje olarak ambalaj tasarımlarında erkeklerden daha fazla yer aldığı görülmektedir.
http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1538336211.pdf

kadın çalışmaları alanı, kısaca kadınların nasıl ezildiği, ama buna rağmen nasıl var olduğu ve bununla baş etmeyi nasıl becerebildiği; bu mücadelelerin tarihi, yani cinsiyete dayalı ezilmenin bugüne kadar nasıl devam edebildiğini anlamaya çalışmak olarak tanımlanabilir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/100182

siyasi partilerin kadına ilişkin söylem ve politikaları
(akp ve chp örneği)
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911818.pdf

milliyetçi filmlerde kadın karakterler
http://www.jocress.com/Makaleler/1151947049_9-1-2-aslan.pdf

“muhteşem yüzyıl” dizisinin alımlama analizi: kadın ve erkek imajı üzerine farklı okumalar
+
medyada kadın unsuruna ev kadını, iyi anne-iyi eş, özverili, cinsel meta, güçsüz, seksi, kötü-yürekli/hırslı iş kadını gibi anlamlar yüklendiğini görüyoruz.
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/muhtesemyuzyil.pdf

feministlerin de etkisiyle 1949 yılında birleşmiş milletler radikal bir sözleşmeyi kabul etti. türkiye’nin de imzaladığı bu sözleşme, insan ticaretini sadece sınır aşan değil aynı zamanda devletlerin fuhuş rejimleri ile yakından ilişkili olan bir suç olarak görüyor ve imzacı ülkelerin fuhuşu engellemelerini, genelevleri kapatmalarını ve fuhuştan kazanç sağlayanların cezalandırmalarını öngörüyordu.
+
seks ticareti mağduru kadınların türkiye’ye gelme sebeplerinin de karşılaştıkları zorlukların da diğer göçmen kadınlardan farklı olmadığını söylemek mümkün.
+
tecavüzün bile kadının ayıbı olarak görülmesi, kadınları intihar etmek ya da fuhuş yapmaya devam etmek arasında bırakabiliyor.
+
…. türkiye’deki fuhuş rejimi içinde yani bu alana içkin olan yüksek erkek şiddeti riskinden ötürü fuhuşun ‘özgür irade’ ile seçilemeyeceğini savunuyor.
+
bir defa seks satmaya başlayan kadınlar ise bu alandaki sıkı devlet kontrolüne, damgalanmaya, cezalandırılmaya ve erkek şiddetine maruz kalıyorlar.
+
türkiye’de yasal fuhuş genelevlerde gerçekleşiyor. genel kadın terimi fuhuş yapan kadınlar için kullanılıyor ve …… “başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar” olarak tanımlanıyor.
+
göçmen kadınlardan seks satın alan erkekler için herhangi bir cezai yaptırım olmaması bir bakıma erkek ‘müşterileri’ teşvik edici bir işlev görmüş oluyor.
+
göçmen kadınların cinsel ve ev içi hizmetlerine olan talebin, bu alandaki yasal eksikliğin ve kolluk görevlileri arasındaki yolsuzluğun seks ticareti için ana faktörler oluşturduğuna işaret ediyor.
http://www.calismatoplum.org/sayi42/coskun.pdf

kadın ticareti nedir?
+
insan ticareti mağdurlarının yüzde 80 gibi çok büyük bir oranı kadınlar ve kız çocuklarından oluşmaktadır.
+
kendilerine vaat edilen işlerin ve koşulların dışında çalıştırılan bu kadınlar ve kız çocukların kazançlarına da el konulmaktadır.
+
insan ticareti mağduru kadın ve kız çocukları bu ticaretin bir parçası haline getirildikleri andan itibaren yoğun biçimde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadırlar.
+
cinsel şiddet; tecavüz, zorla fuhuş yaptırma, hamileyken zorla fuhuş yaptırma, zorla bekaret zarı diktirme, cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapmasına engel olmama, cinsel yolla bulaşan hastalıkları teşhis ve tedavi ettirmeme gibi eylemleri içermektedir.
+
kadın ticaretinin ana nedenleri nelerdir?
+
2000’li yıllardan itibaren göç kadınlaşmaya başlamıştır. göçmenlerin yarısını kadınlar oluşturmaktadır. gelişmiş ülkelerde yaşayan göçmen nüfusun yarıdan fazlası da kadındır.
+
cinsel hizmetlere yönelik talebin yüksekliği, göçmen kadınların seks işçiliğine yönelmelerine neden olmuştur.
+
yoksulluğun ve göçün kadınlaşması, kadınların kayıt dışı fuhuş/seks sektöründe çalışmasının ve kadın ticareti mağduru olmalarının nedenlerinden olmakla birlikte, bu açıklama tek başına yeterli olmamaktadır.
http://siginaksizbirdunya.org/images/files/kadin-ticareti-ile-mucadele-2010.pdf

tecavüze maruz bırakılan kadınların tecavüz sonrası yaşam deneyimleri
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7970/ADIG%C3%9CZEL%20DR%20Tez%2022.07.2019.pdf

kur’an ceza ilkeleri dikkatlice incelendiğinde tecavüz suçunun. cezasının cerrâhî kastrasyon olması gerektiği savunulabilir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/519279

tecavüze uğrayan kadının değerlendirilmesi ile ilişkili önemli değişkenlerden birinin tecavüze yönelik empati olduğu söylenebilir.
+
tecavüze yönelik empati, tecavüz sırasında tecavüz kurbanının ve/veya saldırganın duygularını, tepkilerini ve bakış açılarını anlayabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır.
+
tecavüze yönelik empatiyi ölçmek amacıyla geliştirilen ilk ölçek, deitz ve arkadaşlarının tecavüz empati ölçeğidir.
+
kadınların, tecavüz kurbanıyla empati düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görülmüştür.
+
türkiye’de yapılan bir çalışmada ise, kurbana yönelik empatinin, tecavüz kurbanına yönelik olumsuz tutumlarla negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur.
+
pornografi izleme, kadınlarda, tecavüz kurbanına yönelik olumsuz tutumları azaltmakta; erkeklerde ise artırmaktadır.
+
bir erkek cinsel açıdan aktif bir kadına tecavüz ederse, kadının diğer erkeklerle cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiği gerçeği erkeğin davranışlarını büyük olasılıkla haklı çıkarır.
+
bir erkeğin bir kadına tecavüz etmesinin kadın istemedikten sonra mümkün olmadığını düşünüyorum.
+
ölçekler ayrıca tecavüz esnasındaki empati ve tecavüz sonrasındaki empati olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.
+
erkeklerin ayrıca kurbana sorumluluk yükleme düzeyleri de daha yüksektir.
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/tecavuz-empati-olcegi-kurban-ve-saldirgan-formlari-toad.pdf

bir iktidar tekniği olarak kadına yönelik tecavüz tehdidi
+
kapitalist tüketimin ciddi bir kâr alanını oluşturan fuhuş, pornografi, iletişim, kozmetik ve giyim gibi sektörler kapsamında tüketimin başlıca metalarından birini, kışkırtıcı ve edilgen niteliklerle donatılan kadın bedeni imgesi oluşturmaktadır.
+
kadınlar günlük yaşamlarını ve kendilerini, tecavüz tehdidinin yarattığı sürekli bir tedirginlik altında düzenlemektedirler.
+
adı açıkça konmayan tecavüz tehdidi, kadınların yaşam kalitesini ve öznelliğini sürekli biçimde tahrip etmektedir.
+
tecavüz korkusunun siyasal ve akademik bakımdan ihmali, kadınların “uygun” ve eşitsiz konumunun sürdürülmesi anlamına gelecektir.
+
tecavüz, kadın-erkek biyolojisinde, yani kadının tahrik ediciliği ile erkeğin “aşırıya kaçan” engellenemez cinsel ihtiyaçlarından kaynağını alan kişisel bir eylem olarak ele alınmıştır.
+
tecavüz bir yandan bir insan davranışı olarak, eril iktidarın kurumsal ve kültürel desteğine ve sınırlarına ilişkin bir belirti olurken, diğer yandan her gerçekleştiğinde eril iktidarı ve yaygın toplumsal cinsiyet normlarını yeniden üreten ve sürdüren bir nitelik taşımaktadır.
+
tecavüz, salt toplumsal kaynağı olan bir fiil olarak değil, fakat aynı zamanda kadınların tabi kılındığı iktidarla bağlantılı, toplumsal olarak kurulan bir pratik olarak kavranmıştır.
+
kadın, tecavüz tehdidi aracılığıyla toplumsal cinsiyet normları ile ilişkilenmekte ve kendini korumak için varlığını bu niteliklerle donatmaya yönelmektedir.
+
tecavüz korkusunu, tecavüzü anlamadan kavramak mümkün değildir.
+
tecavüz kavramı, salt penetrasyon bağlamında erkek cinsel organının faaliyeti olarak değil, fakat cinsellik ile saldırganlığın birleştirilmesi ile mağdurun cinsel olarak nesneleştirilmesini ifade eden ve böylece tecavüz mağdurunun psişik deneyiminin esas olduğu bir kavram olarak kullanılmıştır.
+
cinsellik, nesneleşmiş ve tıbbileşmiş bir mesele olarak, biyolojik ihtiyaçların tatmini ve orgazm üretimine odaklı, ölçülebilir bir kapasite sorunu şeklinde kavranmakta, böylece cinselliğin tatmin edilmesinin duygusal yönü ve usulün ihmali ile cinsel ilişkilerdeki karşılıklık bertaraf edilmektedir. bu algılama cinselliği, sahip olunmakla alınan veya verilen bir şey olarak vurgulamaktadır. cinselliğin şeyliği öte yandan, alınıp-satılan bir meta olmasını da olanaklı kılmaktadır. böylece cinsellik, tatmin edilmesi gereken bir zorunluluk olarak uygun usullerle sağlanamadığında, satın alınabilir olduğu kadar, zorla da alınabilir bir özellik kazanmaktadır. cinselliğin orgazm ile birleşik olarak tanınması, tecavüzün tatmin sağlamasını ve tecavüzcünün gerçekleşeni cinsellik olarak anlamasını mümkün kılmaktadır.
+
birçok tecavüz, yalnızca erkeksi kovalama ve kadınsı suskunluğun olağan olduğu ve somutlaştırdığı geleneksel heteroseksüel ilişkiyi devam ettirmektedir. tecavüz toplumsal cinsiyet iktidarının iğrenç bir aşırılığı olmasına rağmen, heteroseksüel mücadele, baştan çıkarma ve fetih ritüellerini ve kurallarını içermektedir.
+
tecavüz hükümlüleri de sıklıkla, erkeklerin çoğunlukla yaptıkları ve adına seks dediklerinden farklı bir şey yapmadıklarına inanmaktadırlar. onlara göre tek hataları yakalanmak olmuştur.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/33276/omca_ozdemir.pdf

kur’an’da, cinsel saldırı (“ırza tecavüz”), cinsel istismar, cinsel taciz gibi bir kişinin cinsel dokunulmazlığına yönelik haksızlıklar bağlamında somut bir hüküm bulunmamaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/685069

islam hukukunun ana kaynağı olan kuran’da, tecavüz suçunun da içinde yer aldığı zina, topluma yönelik bir suç olarak nitelendirilmiş ve hadd cezası ile cezalandırılır.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910726.pdf

havvâ’yı, ilk işlenen günah sonucu sadece şehveti değil ölümü de dünyaya sokması sebebiyle ayıplarlar.
+
günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem bana gebe kalırken
+
veli evlilik karşılığında müstakbel kocadan para veya mal (mehir) alır.
https://islamansiklopedisi.org.tr/kadin#2-islamda-kadin

diyanet’i kabul etmeyenlerin bu kuruma genel vergileriyle katkı yapmasının önüne geçilmiş olur ama aynı zamanda da diyanet’in finansmanının içinde rakı, şarap, genelev kdv’lerinin bulunması gibi traji-komik durum da engellenmiş olur.
https://www.hyd.org.tr/attachments/article/815/yazi-diyanet-sozde-sekulerler-ve-siyasi-islamcilarin-mutabakati.pdf

mackinnon’a göre cinsellik şiddettir ve kadınlar erkeklerin hayal ettiği cinselliği yaşamaya zorlanır.
http://www.umut.org.tr/UserFiles/Files/Document/document_cf4a90d74e8647bb957c5c40420f1fef.pdf

mackinnon göre biyolojik cinsiyetin (sex) toplumsal anlamını ifade eden toplumsal cinsiyet (gender), kadınların cinsel objeleştirilmesi ile ortaya çıkar.
+
bu bağlamda kadınlar, erkekleri tatmin için nesneler olarak görülür. erillik cinsel hükümranlık, dişilik ise cinsel itaatkarlık olarak tanımlanır.
https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/ENGIN-ARIKAN.pdf

osmanlı devleti’nde zina suçlarına karşı uygulanan cezaları incelediğimizde karşımıza farklı uygulamaların çıktığını görmekteyiz. bu cezalar genellikle, dayak, burun ve kulak kesme, alın dağlama gibi bedenî cezalar ile; kürek, teşhir, hapis, ölüm, para …
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=osmanli-devletinde-irza-ve-namusa-yonelik-islenen-suclar-ve-uygulanan-cezalar-(1789-1850)_ahmet-aksin-emrah-maral.pdf

güçlü aile bağlarına büyük önem verilmesine rağmen, fahişe kadınların bedenleri evli erkeklerin de hizmetine sunulmaktadır. viktorya dönemi’nin son yarısında londra’daki fahişelerin neredeyse yüzde ellisi evlerde çalışan hizmetçilerden oluşur.
https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/263/makaleler/32/1/arastirmax-viktorya-donemi-ingilteresinde-kadin-bedeni-politikalari-kadinlarin-spora-katilimi.pdf

molla yegan mescidi’nde ırzına geçtiğini sonra da alıp odasına gittiğini söylerler.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/5579/1/389540.pdf

ister fahişe olsun, ister gayri meşru çocuk, tüm bu insanlar batı’da da doğu’da da erkeğin başat olduğu ataerkil bir uygarlığın, erkeğin tanrı sayılıp çıkar, arzu ve kaprislerin nasıl karşılayacağını kendisinin belirlediği bir uygarlığın kurbanıdırlar. fuhuş, yöneticilerin denetiminde olduğu sürece de bu kolay kolay değişmez.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/475017

elinde vesikası varsa fahişelik eylemine bile müsaade edildiği halde, tiyatro ve sinema gibi sanatsal uğraşlarına kesin biçimde hak tanınmıyordu.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/518/10103367.pdf

hindî mahmûd, napoli limanına yanaştıklarında gemiye fâhişelerin dolduğunu, hıristiyan gemicilerin onlarla zinâ ettiklerini söyler. buralarda fuhuş yoluyla hamile kalanların çocuklarının belli kiliselerde vaftiz edilip oraya bağışlandığını anlatır.
http://ekitap.yek.gov.tr/Uploads/ProductsFiles/c9b26205-6f80-42c8-8047-f046e573cffc.pdf

rahav eriha’da yaşıyordu. oradaki halk onu kötü bir kadın olarak tanıyordu çünkü fahişelik yapıyordu ama rahav zeki ve bilge bir kadındı.
tanrı’nın halkına karşı olan taraftayken rab onu kendi halkına yardım etmesi için kullandı.
+
rahav’ın bir fahişe olarak mesih’in soy listesinde yer alması bize rab’bin günahkârlar için sağladığı büyük kurtuluşu hatırlatıyor.
+
insanlar rahav’a bir fahişe gözüyle bakıyorlardı. tanrı bizim ne olduğumuz ya da nasıl olduğumuza değil yüreğimize bakar.
http://hristiyankitaplar.com/tr/system/files/local_files/havva_ve_otesi_website_edition.pdf

zevk için fahişelerimiz, iyi bakılmamız için nikâhsız karılarımız, bize meşru çocuk vermeleri için de eşlerimiz olmalı.
+
ahlaksızlığın öncüsü haline gelen ortaçağ toplumlarında sayıları durmadan kabaran bir fahişeler ordusu yaratıldı.
+
özellikle kilise, fahişeliği kurumsallaştırma işini kendi omuzlarına alarak, varlığı yasal açıdan da resmen kabul edilen fuhuşu başlı başına bir işletmecilik durumuna getirdi.
+
kadını sömüren bir kurum olan fahişelik, ahlaki değil, ekonomik bir sorundur.
+
marksist feministlere göre evli kadınların birçoğunun durumu da fahişelik kurumundakilerden farklı değildir.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6868/249942.pdf

kadın sıfır noktasındadır yani salt bir görünümdür, köledir, bu nedenle kaybedeceği bir şey yoktur.
+
baudrillard’a göre kadın özgürleştirilirken aslında iktidarın işine gelen bir durum söz konusudur. çünkü boyunduruk altındaki kadının tersinme ihtimali daha yüksektir çünkü arzu açık talebe yansımamaktadır. fakat özgürleşmiş kadın durumunda baştan çıkarma ortadan kalkmış olmakta bu da iktidarın yükünü hafifletmektedir. çünkü kadının arzusu talebine aynen yansımakta ve ilişki yapısal bir alanda gerçekleşmektedir. bu ilişki bir çeşit fahişe ile birlikte olmaya benzemektedir. burada uzlaşma ve anlaşmaya dayalı bir cinsel üretim söz konusudur. bu durumda baudrillard için baştan çıkarmanın olmadığı ilişki metaforik bağlamda tam bir pornografi sahnesidir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/926150

resim tarihinde kompozisyonlarda yer alan kadın figürü üç tipte yansıtılmıştır. ideal kadın, bekaretini koruyarak kendini tanrıya adayan meryem “evdeki melek”, mecdelli meryem hayata günahkar başlayıp isa’yı görmesiyle iman eden fahişe “tövbekar kadın”, havva itaatsizliği, şeytan ile olan yakınlığı, baştan çıkarıcı olması, ilk günahın sorumlusu ve dolayısıyla dünyadaki tüm kötülüklerin sebebi olan “ölümcül/ erkeğe kötü sonu hazırlayan kadın”.
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1488073354.pdf

kadınlardan hem iyi hem kötü; hem kutsal hem dünyevi; hem fahişe hem bakire olmaları beklenir.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/27969/1906.pdf

kadın bir pazar (market) unsuruydu.
+
kadın anne, bakire ve fahişe olarak üç ayrı değere sahipti.
https://www.akbanksanat.com/content/file/aksanat.2017.0069_garipmeyvesergisi_katalog_web.pdf

tacizde kadın da erkek kadar suçludur. dekolte kıyafet tacizi tetikler.
+
kadınları yalnızca gözleri görünecek şekilde cara sokmazsanız, onları iş hayatından, sokaklardan alıp tamamen eve kapatmazsınız “taciz tecavüz” suçunu önlemeniz mümkün değildir.
+
arzunun toplumsal örüntüsü, ortak bir yasaklama ve tahrik etme sistemidir.
+
günlük yaşamı önce bataklığa dönüştürüp, sonra da sivrisinekleri yok etmek gibi bir çözüm önermek “kasıtlı cehalet”, ilkelleri bile aşkın bir tutumla öne çıkan şımarık bir ikiyüzlülük değilse, bu, en yalın haliyle, insanlığın üzerine oturduğu birikimi unutmaktır: “insanlar, hayvanlar arasındaki cinsel ilişki biçimlerini tamamen aşarak insanlığa geçmişlerdir.”
+
yurttaşın kısıtlı düzeyde tasarruf hakkı bulunan vücudu üzerinde, bu hakkı kısıtlayan devletin her türlü tasarruf hakkı vardır demek mümkün değildir. tersi yönde bir yaklaşım, yurttaşın vücut bütünlüğünü “mülkiyet” olarak görmek ve bu mülkiyetin malikinin de devlet olduğunu söylemek demektir ki; savunulmamış değildir ve fakat bu savunmanın argümanı yoktur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397819

….. cezanın ağırlığı, mağdur kadının sırasıyla evli, bakire, dul ve fahişe olmasına bağlı olarak değişmekteydi. görülüyor ki evli bir kadına yönelik tecavüzün en ağır cezayı gerektirmesinin sebebi, o kadının bir başka erkeğin mülkiyetinde olduğu inancıdır.
https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120110000m000114.pdf

hesiodos, havva’nın bir görüntüsü olarak kabul edilen pandora’yı adeta kötülüğün başlangıcı olarak kabul eder.
+
pandora yüzünden yeryüzüne tüm kötülüler saçılmış, insanlar hastalıkların ve sıkıntıların içine düşmüşlerdir. hesiodos’un bakış açısına göre pandora “bir fahişenin düşünce tarzı ve bir hırsızın doğal yapısına sahip”tir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/159917

mehmetçik’in cinsellik anıları:
+
ahmet çavuş nasılsın,
hülya dudaklarından asılsın
https://pdf4pro.com/file/522f5/pdf_2.pdf.pdf

tüm bu söylem ve eylemler m.ö. 1000 yılındaki kadın konumunu belirleyen erkek egemen yapının, m.s. 2000’i yaşadığımız dönemde de değişmediğinin ve yasa koyucu erkeğin, kadını cinsel obje ve bir meta olarak gördüğünün kanıtlarıdır.
+
avrupalı kadın bugünkü konumuna sahip oluncaya değin, binlerce kadın, dinci-gerici katolik kiliselerinin söylemlerinin kurbanı olarak yakılmışlardır. radikal dincilerin ortak noktaları da kadın eğitimine karşı olmaları ve kadını cinsel obje olarak görmeleridir.
https://haber.sol.org.tr/toplum/diyanet-turkiyesinde-kadinlar-ii-prof-dr-nuran-sahin-radikal-dincinin-ortak-noktasi-kadini

cinsel şiddet; kişiyi kendi arzu ve isteği olmadan cinsel ilişkiye zorlamak, karşısındaki kişiye yalnızca cinsel bir obje gibi davranmak, kıskanmak, şüphe etmek, aldatmak sayılabilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267920

adalet ağaoğlu’nun ölmeye yatmak romanı üzerinden türk modernleşmesi’nin kadın imgesinin eleştirisi
+
aysel’in eniştesi eski bomonti’de gittikleri garden partide aysel’i dansa kaldırmak isteyen çocuğa izin vermez ve aysel’in pezevengi olup bir de babasına rezil mi olacağım diye düşünür.
+
abi ilhan “üniversite öğrencisi adı altında bir yığın orospu diyerek” aysel’in okumasını istemez; hava karardıktan sonra evden çıkmasına izin vermez.
+
onun gömleğine yeniden yırtılan kızlık zarımı sildim. …….. bütün tutsaklık perdelerini yırtıyorsun; sonra bir de bakıyorsun hiç el değmemişlik… kadın olmadan önce insan olduğunu kendine bile unutturarak…
+
odalarda çırılçıplak dolaşmayı o sabah öğrenmiştim… gövdemin bunca yıl benden böylesi kopuk oluşu nedendi acaba?
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/486755

catherine breillat sineması’nda kadın cinselliği ve beden algısı
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/33334/227984.pdf

bugün konya’da kadılar hapishanesinde bir hayli fahişe kadınlar vardır. hükûmet bunlara ta’yin vermiyor. mensup oldukları aileler bakmıyor. fahişeler; hovardalar veya efeleri tarafından zabıtanın gözü önünde besleniyor!
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29854/Kerim_Bayram_Tez.pdf

manisa’nın sarıçam köyünden ömer oğlu halil ibrahim ve mehmed oğlu ahmed, tepecik köyünden hasan oğlu halid’i “fahişe karı oynatmaktan mütevellid başlayan” tartışma üzerine öldürmüştür.
https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/c728ef33-fade-4bc7-a66e-6abc7010d41c377763.pdf

geç dönem osmanlı urfa’sında kadın, kadının sosyo-ekonomik statüsü ve mahremiyeti (1845-1915)
https://tezarsivi.com/gec-donem-osmanli-urfasinda-kadin-kadinin-sosyo-ekonomik-statusu-ve-mahremiyeti-1845-1915

roma hukukunda zina yapan kadının suçüstü yakalanması durumunda, kadının eşi veya babası tarafından öldürülmesi mümkün kılınmıştır.98 romalı soylu kadınlar bu cezai yaptırımlardan kurtulabilmek için kendilerini fahişe olarak kayıt ettirmişlerdir, çünkü o önemde fahişeler cinsel suçlarla ilgili herhangi cezai bir yaptırım görmüyorlardı.
+
kadın erkeğin beklentilerini karşılayamadığında yuvasının yıkılması riskiyle karşılaşmakta, ayarı kaçırıp bir fahişeye de dönüşürse şiddete maruz kalmaktadır. bu kadını kendi için değil, kendini erkeğe feda etmiş, onun konforu için var olan bir nesneye dönüştürmektedir.
+
kadın, kocasının gözü dışarıdaki kadınlara imrenmeyecek kadar, yatakta da amatör bir fahişe olmak zorundadır.
http://kadinkongre.cu.edu.tr/tr/Belgeler/T%C3%9CRK%C4%B0YE%E2%80%99DE%20VE%20D%C3%9CNYADA%20KADIN%20ARA%C5%9ETIRMALARI.pdf

tanrı ile insanlar arasındaki ibadet, dua ve tövbe etme gibi iletişimleıin sağlanmasında en temel unsur olan kilise kurumunun bulunuyor olması dinsel istismar sorununun kaynağını teşkil etmiştir.
+
taxa camerae adını taşıyan bu listede bedeli ödendiği sürece bağışlanamayacak günahın olmadığı görülmektedir.
+
bir bakireyi iğfal eden rahibin 2 pound 8 şilin ödemek suretiyle günahından kurtulması mümkündür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/188559

fahişelikten seks işçiliğine: örgütlenme deneyimi ve güncel tartışmalar
https://www.academia.edu/15642411/Fahi%C5%9Felikten_Seks_%C4%B0%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fine_%C3%96rg%C3%BCtlenme_Deneyimi_ve_G%C3%BCncel_tart%C4%B1%C5%9Fmalar

sahibinden satılık korkular: kadının korkutulan özne olarak inşasında medyanın rolü
+
şehriban şahin kaya
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223347

hasıraltı edilen cinsel şiddet
+
şule kayabaşı
+
aslında kadınların bütün hayatını etkileyecek bir korku yaratıyor cinsel şiddet. temkinli davranmalarına rağmen yine de başlarına böyle bir şey gelirse suçlu yine kadın oluyor. her konuda ‘ne yapalım kader böyleymiş’ diyen insanlar söz konusu cinsel şiddet olunca aslan kesiliyor nedense!
+
deneyimini başkalarıyla paylaşan mağdurların çevreden aldıkları olumsuz tepkiler, polis memurları, doktorlar ve avukatlar gibi konuyla ilgisi olan meslek elemanlarının mağduru suçlayan şüpheci yaklaşımları saldırının yarattığı zararı arttırabilmektedir.
http://www.umut.org.tr/userfiles/files/PDFler/Sule-Kayabasi.pdf

fiziksel şiddete uğramış kadınlar ve tıptan beklentileri: kadın hasta hakları çerçevesinde bir değerlendirme
+
neşe kayrın
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/8346.pdf

kadınlar ve hapsedilme
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UNODC_Women_and_Imprisonment_Turkish.pdf

fırlatılmış cennet vari batik yastıklar üzerinde
ölüyorum tatlı tatlı – acısız, ölüyorum çığlıksız – sessizce
perdenin ardına gizlenmiş zaman, kımıldıyor bir kelebeğin kanadıyla
+
dolgun dudaklarınla öpmeye hazırlandığında beni
boyun eğiyor dudaklarım, korkudan bembeyaz olmuş iki kanatçık gibi
kanım sıyrılıyor benden, uzağa uzaklara kaçmak için
ve kırmızı bir nehir gibi yanıyor yüzüm.
+
tatlı bakışın altındaki gözlerim, rengine bürünüyor gökyüzünün.
ölüyor gözlerim, göz yaşlarımsa sessizce gömüyor anları büsbütün.
elinin dokunuşu ile eriyor göğsüm, karlar gibi adeta
ve tüm bedenim yitiyor bir bulut gibi, hani eser ya üzerine güçlü bir fırtına
+
annenin eteklerini tutarak,
ne çok iş yaparsın.
tezek yapma,
odun kesme,
ineklerin ahırına bakma.
yine de yağı
daima ağabeyinin ekmeğine sürmüştür annen!
senin içinse geceden kalma bayat ekmek,
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/146882/mod_resource/content/1/%C4%B0ki%20Kad%C4%B1n%2C%20Tek%20A%C5%9Fk%2C%20%C5%9Eiir.pdf

haremde selamlığın makesi:
burada çimdik, meme sıkmak gibi can yakıcı şakalar vardı. fakat ahenkden, hele rakısdan pek ziyade haz ediyordu.
+
gel civanım yaslan şöyle sineme
naz itme çözülsün şol sadef düğme
kızılcık hunnab mı görelim meme
diye nigar seni sarar kucağa
+
adettir üçleme sunulur rakı
ta ki tefrik etme karayla akı
ol yosma avretin izin ver hakkı
düşer behram şahım deyu ayağa
+
beyoğlunun yüksek tabaka yosmaları da eksik değil.
+
matmazeller mösyöier
kol kola gezinirler
aşku sevdadan bahsedip
ezilip büzülürler
+
benli hürmüz beşiktaşın yosması
ne de açmış allı güllü basması
eli bayraklı zehranın kızıdır
konu komşu ağzının sakızıdır
+
kapıldım bir yosma civanın can yakan gözlerine
yakdı beni mahvetti tatlı dilli sözlerine
https://bluesyemre.files.wordpress.com/2020/05/istanbul-ansiklopedisi-05-bayram-boc49fazic3a7i.pdf

16’sı erkek, 2’si kadındır. araştırmanın bulguları, ateistlerin tanrı’yı “cezalandıran”, “korkutan”, “acı çektiren” “gaddar” gibi sıfatlarla nitelendirdiklerini; tanrı’yı cezalandırıcı güç ve otorite figürü olarak algıladıklarını ortaya koymuştur.
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/745085

modernleşmeyi semboller üzerinden okumak:
son dönem osmanlı kadın kıyafetinde değişim ve toplumsal tartışmalar
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7224

toplumsal cinsiyet, islam ve politika
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/48681/2525.pdf

dini içerikli dizilerde, erkeklerin hem ev içi hem de ev dışı hareketliliğine kıyasla kadınların kamusal alan etkinliğinin güdük kaldığı açık bir cinsiyet farklılığı, belki de ayrımcılığı, kodlanır.
http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/1-Nisan-2009/2.caglar-enneli.pdf

rakı, konyak ve frengi nedeniyle kendisinin bile farkında olmayan osmanlı erkeklerinden osmanlı kadınlarını kurtarmasını beklemek yerine kadınların erkekleri kurtarması daha uygundur.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255420

biri dine inanmaksızın kadın kurtuluşunun imkansız olduğunu iddia ederken diğeri dine inanılmadığında kurtuluşun mümkün olduğunu savunmaktadır.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/3650/1/210156.pdf

bir yandan sirkeci’nin tiren dolu kadınları
âdettir sadece ağızlarını öptürürler
+
yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde
memelerin vardı memelerin kahramandı sonra
sonrası iyilik güzellik.
+
bana bir atkı getir, onun göğsünü örtmüş olsun,
bana sevgilimin çorap bağını getir!
+
ne güzel konuşur sokak satıcıları
fötr şapkalarıyla ne kalabalıktırlar
ve çiçekçi kızların göğüsleri
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/360269

modernist şiir, aşkı erotikleştirerek aşkın üstündeki kutsal haleyi söker atar; postmodern şiir ise erotizmin sınırlarını daha da zorlayarak bir arzu makinesine dönüşmüş olan öznenin aykırı isteklerini dillendirir.
+
sentetik orgazmlar! sentetik orgazmlar!
işte aşağılık bir dünya size! televizyon programları kadar
+
avuçlarımın mağarasında bir boğa artakalmış
okşadığım duvarlardan
ve tutanaklarımın güneş alan kuyusu
+
bakıyorum cinselliğin ışığı eskisi gibi ışıtmıyor beni
öldüğümü orada anlıyorum
http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/2198/Murathan%20Mungan%E2%80%99%C4%B1n%20%C5%9Fiirlerinde%20postmodern%20unsurlar%C4%B1.pdf

önce upuzun, sonra kesik saçın vardı;
tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı;
içini gıcıklardı bütün erkeklerin,
altın bileziklerle dolu bileklerin.
açılırdı rüzgârda kısa eteklerin;
açık saçık şarkılar söylerdin en fazla,
ne çapkın komşumuzdun sen, fahriye abla!
+
her kadının bastığı yerde sanki kalbim var
kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden.
bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü,
gözlerinden ziyade bacaklarına yakın.
bir lisandır onların duruşu, bükülüşü;
kadınlar! onlar varken konuşmayınız sakın.
+
aynada başka güzelsin
yatakta başka
aldırma söz olur diye
tak takıştır, sür sürüştür
inadına gel
piyasa vakti muhallebiciye
söz olurmuş,
olsun.
dostum değil misin?
+
en güzel şiirler kötülükten çıkar.
+
melâhat geçilmez
ve imparatoriçeliğinde bir vesikalık. tombalacı ceylan renkli
çekmiş. delikleri balmumuyla örterler.
gönderilen çelenklerde ‘geçilmez’ yazılmıştı soyağacı. küçük
harflerle de ‘fuhşun anısına’.
çanakkaleli melâhat’in törenine polis bandosu da katılmıştır.
+
“… sakal ve bıyık da bıraktığı. dönmez bir sapkının. üzerine bir
dedikodu. yaklaşmaz kadınlara buyrulduğu gibi. kışkırtır kuşkuları.
… yinelediği bir sözcük kezlerce: erselik!
+
şiirde geçen “sapkı” sözcüğü, “bir görevin, özellikle fizyolojik bir görevin ters bir yön alması”; “erselik” ise, “kendinde hem erkek, hem de dişilik organları bulunan, hünsa” anlamına gelmektedir.
+
bir kraliçedir oğlum kanatlarını açmış
+
bir kadın canıma mercan sokuyor
dayamış ağzıma bir memesini;
bir tel uzayıp gidiyor saçından
damağına muhabbetle gömülmüş dişleri
http://turkoloji.cukurova.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hulusi_gecgel_erotizm_temasi.pdf

erkekler arasındaki inançsızlık oranı (%72) kadınlar arasındaki inançsızlık oranından yüksektir (%46,5) ve erkekler (=4,05 sd=1,15) kadınlardan (=3,59 sd=1,25) daha yüksek disol puanına sahiptir.
+
erkek inançsızların ebeveynleri (2,74) kadın inançsızların ebeveynlerine göre (2,32) daha dindardır.
+
kadınlarda anne dindarlığı (2,55) erkeklerde anne dindarlığına (2,86) göre daha düşüktür.
+
kadınlarda babanın dindarlığı (2,09), erkeklerde babanın dindarlığına göre (2,62) daha düşüktür
https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/5-m0180/5.kenan.sevinc-ali.mehmedoglu.pdf

erkekler neden dişilerin göğüs bölgesinde bulunan yağlı bir doku parçasına bu kadar kafayı takmış durumdalar?
+
erkekler neden memeleri sever?
https://evrimagaci.org/memeler-ve-gogusler-erkekler-disilerin-memelerini-neden-sever-3197

insan dişisinde memeler neden kalıcı olarak büyük ve yuvarlak biçimdedir?
https://bilimfili.com/insan-disisinde-memeler-kalici-olarak-buyuk-yuvarlak-bicimdedir

ali asker barut, kadın şairlerin kendi cinsel kimliğini, aşkını, çocuk doğurmasını, bir erkek sevmesini anlatamadığını iddia eder ve kadın şairleri cesaretsiz bulur.
+
yazdığı şiirde kendi tenine dokunmayı göze alamıyorsa kadın şair, şiirin tenine asla dokunamayacaktır.
+
önce düğmelerimi çözüyorsun,
sonra
okşuyorsun.
ağız dolusu öpüyorsun
sonra
göğüslerim avuçlarında
uç veriyor.
sen
soluk soluğa,
ben
çığlık çığlığa.
+
ıslak bir gemi
boşaltıyor birden bire yükünü
gidilmedik bir adanın çığlıklı sahiline
+
ben sana bakıyorum denize bakar gibi
bir dalga gibi sen kıyılarıma patlıyorsun
+
ne yapsam, nasıl etsem
gövdeni yatağa sürükleyip
bir gelincik tarlasından kan çıksam
uzatsam göğüslerimi kahırdan haleye
durmadan kamyonlara yük taşısam
+
söylemiş miydim sen yokken ben kendimle yattım
+
o tene tutunup iniyorum
başka bir tene
sürüngen dilim
ıslak…
tuz.
+
beni böyle ıslak sev
gizimi dağıt
+
batı’da, “kadın göğsü”nden söz etmenin ötesine geçmeyen elizabeth barrett browning ve aphra benn (1640-89) gibi isimlerden sonra, daha cesur yazan kadın şairleri görmek için 20.yüzyılı beklemek gerekecektir.
+
sarılıyorum mavi, bulutlu çadıra dolanmış sana
ve bir gürültüyle düşüyor gökyüzü, kalaslar, tahtalar gibi adeta.
+
a woman’s mouth
is not different, sand moved
wild beneath me, her long
hair wiped my legs, with
women there is sucking, the
+
i kissed his knees, ate honey from the flower between his thighs, and felt it rise with sap against my tongue.
+
şiir nedir, şair nedir, erotik nedir tartışmasına girmeden, kadın şairlerin tarih boyunca, cinselliğe dair yazmalarının önünde dikilen engellerin toplumsal cinsiyet kaynaklı olduğu söylenebilir rahatlıkla.
+
kadın şair olmaz, kadın şiirdir zaten diyenler, şimdi de kadın şairlerin ne hakkında yazması gerektiğini dikte etmeye çalışmakta, erkek bedenine düzülen methiyeler beklemektedir onlardan.
http://tekhnede.blogspot.com/2015/07/kadn-sair-sair-kadn-ve-erotik-siir.html

makale- tüm çağların değişmeyen esareti:fuhuş ve suç örgütleri-1
https://www.xing.com/communities/posts/makale-tuem-caglarin-degismeyen-esareti-fuhus-ve-suc-oerguetleri-1-1003857664

toplumsal cinsiyetin yaratılması ve sürdürülmesinde temel kurumların rolü
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/603929

….. on yedi, on sekiz yaşlarındaki masum bir genç kızın o gün annesi tarafından fahişe namzedi olarak umumhaneye satıldığını öğrenmiştir.
+
….. dünya yüzündeki en bîçare mihnetkeşlerin fahişeler olduğu …..
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c11s19/makale/c11s19m10.pdf

komiser hüsnü ve polis memuru şaban efendi, sorumlu oldukları bölgelerde bulunan umumhanelerden ayda altışar lira rüşvet almaktaydı. gözlerine kestirdikleri namuslu kadınlarla tehdit yoluyla beraber olup, sonra da bu kadınların umumhanelere düşmelerine sebep oluyorlardı.
+
tekliflerine razı olmayan kadınları ise birtakım iftiralarla karakollara sevk edip, evli olanları kocalarından boşattırmaktaydı. perişan olan kadınlar sonuçta ya fahişe olmakta yahut hapishaneye düşmekteydi.
+
tanzimat dönemine kadar osmanlı toplumunda müslüman kadınlar resmen fahişe olamazlardı. gayri müslim kadınlara ise fuhuşu icra-yı meslek edinmeyi istemeleri üzerine göz yumulurdu.
+
beyoğlu’ndaki barlarda 13 yaşından itibaren fuhuş bataklığına sürüklenmiş vesikasız kız çocuklarının çalıştırıldığına rastlanmıştır.
+
bütün umumhanelerde hayat son derece zor ve sefalet içindeydi.
+
zina eden ve bu işe hayatını idame ettirmek maksadıyla katlanan kadına “fahişe” sıfatı yakıştırılırken, fuhuş yapan erkeğe herhangi bir sıfat verilmemiştir.
+
fuhuş davalarında tarih boyunca hep kadın daha fazla suçlanmış ve ilk ceza verilen kadın olmuştur.
https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/13_yakutyetkin.pdf

“şehvet düşkünleri” ve “fahişeler”in de bulunması serbest cinsellikle delilik arasında doğrudan bağ kurulduğunun göstergesidir.
+
osmanlı döneminde çalışan kadınlar ancak gayrimüslimler ya da fahişeler olarak görünür metinlerde ve bu iki grup kadın da dönem edebiyatında delilik bağlamında ele alınmamışlar, ….
http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/28971/10062782.pdf

…… namus cinayetleri olarak adlandırılan cinayetler, geniş bir coğrafyaya hükmeden osmanlı devleti’nde azımsanmayacak derecede çok vukua gelmiştir.
http://oaji.net/articles/2020/6179-1594597250.pdf

cinsiyete göre farklılaşan dindarlıklar ve kadınlarda dinsel yaşamın farklı görüntüleri
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/235469

sakin ol çünkü meme’lerimin üzerinde yürüyorsun
http://www.altinicizdiklerim.com/resimler/Tanr%20Yanlgs%20-%20Richard%20Dawkins.pdf

toplumsal cinsiyet, bireyi kadınsı ya da erkeksi olarak karakterize eden psikososyal özelliklerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107207

namus adına öldürmek: 16 ve 17. yüzyıllarda osmanlı imparatorluğu’nda namus cinayetleri
+
ben katleyledüm, fâhişe nâmiyle meşhûre idi, ârımdan katleyledüm.
+
kâtilin, kadının erkek kardeşi olduğu durumlarda kolluk kuvvetlerinin para cezası talebi ile karşılaşabiliyorlardı.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907055

yeraltında yaşayanlar, hırsızlar, fahişeler, deliler, torbacılar, katiller; yeraltına itilenler, eşcinseller, idealist üniversite öğrencileri, anarşistler, direnişçiler?
https://www.insanokur.org/gosteri-toplumuna-comak-cekmek-melis-yalcin/

onda farklı bir şey vardır, o kendisi için değil, babalarının ölümüyle ortada kalan küçücük kardeşleri için fahişelik yapmakta, bu iğrenç hayata katlanmaktadır.
https://www.insanokur.org/suc-ve-ceza-uzerinden-ele-alindiginda-acinin-anlami-nedir/

ibni arabî günlük yaşamın hay-huyu içinde koşuşturan insanların “ruhlarını uyandırmak için” kadın ve cinsellik temalarını kullanıyor. onlara ‘ilâhî aşkı’ başka şekilde anlatması imkansız…
https://ders.es/murside3.pdf

ebû süleymân dârânî: “iyi bir kadın, dünyâ metâı değil âhiret saâdetidlr. çünkü erkeğin, şehevî hissini tatmîn ve ev işlerini tedvîr etmekle, onun huzûr içinde hem diğer işlerini ve hem de allah’a karşı kulluk ve ibâdetini yapabilmesini te’mîn eder.” demiştir.
https://ia800603.us.archive.org/8/items/IhyauUlumidDin4cilt/IhyauUlumid-din-2-yerImli_text.pdf

dünyada yaklaşık 9 milyon fahişe olduğu tahmin ediliyor…
https://www.insanokur.org/dunya-kadinina-bir-bakis-nejdet-evren/

tanrı adamsa kadınlarla uğraşmaz, adam gibi davranıp “kadınlara karşı öç alınmaz”.
+
din, kadın düşmanı
+
dinden en çabuk etkilenen kadın ve çocuklar olduğu için ancak bilimsel ateizm kadın ve çocukları aydınlatabilir.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8276/189560.pdf

genel ilke olarak diyanet’in hizmetlerinde çok özel ayrımcılık yapıldığı kanaati bulunmasa da, diyanet’e dair değerlendirme, konu kadınlar olduğunda değişmektedir.
+
toplum hem diyanet’in kadınlara verdiği hizmetleri yetersiz bulmakta, hem de kadınların hizmet verenler arasında daha fazla yer almasını talep etmektedir.
https://serdargunes.files.wordpress.com/2013/08/diyanet-algc4b1-arac59ftc4b1rmasc4b1-konda-2014.pdf

gılgamış, enkidu’yu yola getirmek için güzel bir fahişe (şahmat) yollar ve ehlileşmesini sağlar.
https://www.insanokur.org/gilgamis-destani/

zenginler fahiş fiyatlar ödeyerek bulabildikleri tüm gıdayı istifliyor, yoksullarsa sürüler halinde ölüyordu.
https://insanokur.org/bir-parca-yiyecek-bulabileceginizi-bilmemek-nasil-bir-histir/

efendiler, bize ahlâksız dersiniz,
kötü kadın, utanmaz fahişe.
aç karnına suçlanmak hiç çekilmez,
önce doyur beni, ondan sonra söyle.
https://insanokur.org/insan-neyle-yasar-bertolt-brecht-seslendiren-genco-erkal-zeliha-berksoy/

oysa adı fahişe olmasa bile pek çok kadın zor koşullarla mücadele edebilmek için cinselliğini kullanır.
https://www.insanokur.org/cinsiyet-irk-sinif-kadinlardan-yeni-bir-perspektif-selma-james/

erkek dev kalamarlar, görece renksiz dişileri etkileyebilmek için zebra gibi siyahbeyaz çizgili desenlere bürünebiliyorlar.
+
hayvanların kur yapma yöntemlerini incelemek üzere bölgeye giden araştırmacılar, hiç beklemedikleri davranışlar gözlemişler. örneğin daha küçük boydaki erkekler, çiftleşen iri erkekle dişisinin yanında yüzüyormuş. tabii ki “kadın” kılığında!…
+
rakibini kovan eski eşin geriye dönüp sevgilileri flört halinde yakalaması durumundaysa, çapkın kalamar, yeniden apar topar dişi kılığına giriyor ve kafası karışan erkeğin gazabından kurtuluyor.
https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=32&sayi=381&sayfa=17&yaziid=11625

bakımlı gelen de var gelmeyen de. artık eskisi gibi değil kadınlar kendilerini önemsiyorlar. ama arada hiç de yabana atılmayacak sayıda hiç aynaya bakmamış, yataktan kalktığı gibi gelen, hem pis, hem çirkin kadınlar da geliyor. bir kadın öncelikle temiz olmalı değil mi? ama değil, pis kadın çok. çirkin de, kendine bakmayanı da. neyse ki bizim işimiz bu. kaşı, bıyığı çıkmış, soluk benizli nice kadınları buraya geldiklerinde temizleyip, güzelleştirip kocalarına öyle gönderdik defalarca. kadınların makyajsız ve pis halleriyle tanımanız çok güç inanın. onları en iyi biz biliriz. iyi ki biz onları bu çirkinlikten kurtarıyoruz.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/340954

bu günah keçisi akılsız insanlar için “kuyruk sallayan” kadındır;
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mine-sogut/bir-kadinin-irzi-kime-aittir-1761612

erkek şerefinin kadınların davranışıyla yakından bağlı olduğu bir toplumda, kadınların kamu yaşamına katılmaları ancak, saygınlıklarını koruma ve erkeklere kendilerini cinsel nesne olarak sunmama yönünde verdikleri kuvvetli işaretlerle mümkün olabilirdi.
+
ulus devletin inşası, cinsiyet rollerinin de inşasıdır.
+
kadın, ‘ahlaklı ve namuslu’, cinsellik barındırmayan, iyi bir anne ve iyi bir yurttaş olmalıdır.
+
erkeklerin bölgesi olarak görülen kamusal mekân, bir anlamda kadınların da katılabilmek için ‘cinsiyetsiz’leşmelerini, ve hatta mekânın erilliğine uyum sağlayarak maskülenleşmesini gerektirmiştir.
+
kadınlara yüklenen görevlere ve misyonlara örnek olarak çekirdek ailenin kutsanması, kadınların annelik görevlerinin önemsenmesi ve devamlı olarak hatırlatılması, “kürtaj” karşıtı söylemler ve “en az üç çocuk” beklentisi verilebilir. tüm bu görevler kadının kamusal alana çıkışı karşısında birer engel niteliği taşıyarak, kadınları eve ve özel alana mahkûm eder.
+
kadın ya birinin kızı ya da karısıdır; tek başına var olması neredeyse mümkün değildir.
+
beğeni bedene yazılmıştır ve bedenin boyutları, tavırları, yeme içme, yürüme, oturma, konuşma ve jestlerinde görünür hale gelir.
+
….. erkeklerin korumasına ve yönlendirmesine ihtiyaç duydukları gerekçesinden hareketle kadınların ikinci sınıf vatandaş olmaları fikrini destekler.
+
vatandaşlık, siyasi bir tartışmaya girme hakkı, otonomi (özyönetim) ve bireysellik idealleriyle temsil edilir ve bu da erillik ve eril bedenlere işaret eder…
+
kadının mahrem alan dışında görünürlüğü, erkeklerin bakışlarına maruz kalabilmesi, islami kültürün damgasını vurduğu toplumlarda düzeni tehdit eden, ‘fitne’ unsuru olarak algılanmıştır.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000190.pdf

gönlüm rahat çıktım ağın tepesine
hastane, hapishane, kerhane, araf, cehennem
kent görünüyor tüm genişliğince
seviyorum seni rezil başkent ! orospular
ve haydutlar, sunduğunuz hazlar sonsuz
yazık ki anlamaz bayağı inançsızlar
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/3343/1/9928.pdf

bu ülkede bence gerçekten rezillik bile kerevizdir.
+
nasılsa bu halk kerizdir, karı kız olsun herşey seyrettirilir…
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2011-2/18.pdf

örgütler, kadını ezen ve köleleştiren feodal-ataerkil gelenekleri, inançları, dinsel önyargıları, gerici, tutucu ve yabancı olduklarından dolayı toplum ve ailedeki doğru ilişkilerin kurulmasını ve giderek ülkemizin gelişmesini engelleyen ne varsa hepsinin geçersizliğini ortaya koydular.
+
etienne gilson’un bilimsel ateizmin olmadığı itirazını zikretmemiz gerekmektedir. çünkü gilson’a göre ilim tanrı kavramını değerlendirme yetkisine sahip değildir.
+
arnavutluk’ta din konusunun eşit şartlarda tartışılmadığını belirtmemiz lazım. arnavutluk’ta dinler yasaklandıktan sonra ateist felsefecilerin dinleri eleştirmek maksadıyla ele aldıkları eserlere hiçbir ilâhiyatçı karşılık veremezdi.
+
arnavut ateizminin dünya ateizmine katkıda bulunacak kadar önemli filozofların olmayışından dolayı özel bir içeriğe sahip olduğunu düşünmüyoruz. işbu özgünlük eksikliğinden dolayı bu ateizm, eleştirilerimize hedef olmaktadır.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/6193/1/427389.pdf

ve kadınlarımız… soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız… suskun çaresiz ve çözümsüz kadınlarımız.
+
kocasının kapitalizme daha iyi hizmet vermesi için onu hazırlayan kadınlarımız. gömleğini ütüleyen, yemeğini kaynatan kadınlarımız.
+
gece yatağına sessizce girer. kendisinin mutlu olmasını kocasının mutluluğunda görür. güne şükreder, bereket duasını eder ve doğacak çocuğunun oğlan olmasını diler.
https://ateistcanavar.files.wordpress.com/2014/01/gec3a7mic59f-olsun.pdf

para-nın asıl değer olduğu dünyada geleneksel düşüncelerden ve dinden köklü bir kopuş yaşanacaktır. son tahlilde para, seküler insanın tanrısı haline gelecek, bu yeni tanrı dinin tanrısını alınıp satılan bir meta haline getirecektir
+
günümüzde dinî temelli ortaya çıkan kadın erkek eşitsizliği ve erkeğin otorite figürü olarak gösterilmesi ahlaksızlıktır.
+
günümüzde müslüman kadınlar, çağdışı uygulamalarla pasif, baskı altına alınmış, kurtarılma ihtiyacı içinde olan kişilerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/914226

son olarak kadın liderlerin yönettiği almanya, tayvan ve yeni zelanda gibi ülkelerde gözlenen covıd-19 pandemisi başarı öyküleri dünya genelinde gözleri bir kez daha üstlendiği görevleri gereğine uyarak yapan, toplumuna güven veren kadın politikacılara çevirmiştir.
+
tüm bu nedenlerden dolayı covıd-19, hem getirdiği sorunlar hem de olanaklar nedeniyle toplumsal cinsiyet ayrımcılığı/eşitliği bakımından yeni bir zemini var etmiştir.
https://docplayer.biz.tr/188901386-Covid-19-pandemisi-ve-sagligin-sosyal-bilesenleri.html

kuldan yurttaşa: kadınlar neresinde?
+
hukuk, ait olunan cemaat içinde, din ve geleneklerden kaynaklanan yasalarla biçimlenmişti.
+
pakistan’da erkeğin üç kere “boşol” (talaq) diyerek kadını boşaması resmi yasalara göre yasak olmasına rağmen, kimi bölgelerde geçerli olan geleneklere dayalı hukuk sistemlerinde yer aldığından, erkek kadını bu şekilde boşayabilmektedir.
+
türkiye’li kadınlar olarak gerek özel gerek kamu alanında kuldan yurttaşa giden yolun henüz başlarındayız.
http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/06/kuldan_yurttasa_3_11.pdf

metalaşmış feminizm kadınları güçlendirir mi? 8 mart dünya emekçi kadınlar günü reklamlarının feminist eleştirel söylem analizi
+
günümüzde kapitalizm artık kadınların yalnızca bedenlerini değil, onların mücadelesini de metalaştırarak kâr elde ediyor.
+
dış ses, şımarık bir tonla “şekerim, bakım benim için her şeyden olmasa da birçok şeyden önce gelir.”
+
reklam filmlerini “feminist” olarak nitelendirmekten ziyade “feminizmi araçsallaştıran, metalaştıran reklamlar” olarak adlandırmak daha doğru olacaktır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/823298

kurtulalım şu memelerimizden artık
https://www.researchgate.net/profile/Arzu_Oezyoen/publication/325466232_Yirminci_Yuzyil_Oncu_Akimlari_Ve_Absurt_Tiyatro’ya_Giden_Yol_-_Twentieth_Century_Pioneer_Movements_and_the_Way_to_the_Theatre_of_the_Absurd/links/5b0fb182a6fdcc80995bea90/Yirminci-Yuezyil-Oencue-Akimlari-Ve-Absuert-Tiyatroya-Giden-Yol-Twentieth-Century-Pioneer-Movements-and-the-Way-to-the-Theatre-of-the-Absurd.pdf

insanlar beslenme ya da oral tatmin için tamamıyla memeye takılıp kalsalardı, yemek sanatının gelişme olanağı ne olurdu?
+
hiçbir kısmi-nesne, hiçbir meme, cinsel-organlar arasındaki hiçbir bağ bizatihi tabu değildir, yalnızca tam-nesnelere ve “yanlış” küresel kişilere ait olarak göründükleri zaman tabudur.
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/engin.yurt/64387/%C5%9Eizoanalize%20giri%C5%9F,%20s.%2010-19.pdf

anne ve onun memesi, çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılar; bu âdeta büyülü bir kontroldür çocuk için.
+
ilk nesne anne memesidir ve melanie klein (1999) haset ve şükran adlı eserinde, bir çocuğun annesinin memesiyle kurduğu ilişkinin biri olumlu diğeri olumsuz iki duyguyu ortaya çıkardığını öne sürmüştür.
+
bir fırlak meme gördük mü, bastığımız yeri tanıyamaz oluyoruz.
+
dizim dizim insan ortasında ısırıveresim geliyor şunun memelerini.
http://monografjournal.com/sayilar/5/yipranan-nesne-kaybolan-benlik-monograf-sayi-5.pdf

dolaştığı çeşitli kapılarda on yaşından beri edirnekapı’daki mahallesinin bakkalı, manavı, palazlanmış mahalle çocukları tarafından mıncıklana mıncıklana büyümüş, sütyenle sarkmaktan kurtarılmış yüklü memeleri…
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi13kadinsayisipdf/eliuz_ulku.pdf

kadın konuları özellikle kadın medya çalışanları tarafından daha fazla gündeme taşınmalı ve kadınların meta olarak kullanılması durumu bir an önce değiştirilmelidir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/212204

hemşirelerin kadın ve kadına yönelik eş şiddetine ilişkin görüşleri
+
şiddeti profesyonel anlamda ele alma konusunda hiç bir grubun yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596016

araştırmaya katılan hemşirelerin çoğu (% 71.7) hastaları tarafından cinsel tacize uğradıklarını belirtmişlerdir.
+
tacize maruz kalan hemşirelerin, % 29.3’ ü meslektaş ve yöneticilerden yardım istediklerini, % 17.9’u hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını belirtmişlerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88496

cinsel saldırı, tedavi ve destek alamayan olgularda hayat boyu sürebilen ciddi bir travmatik yaşantıdır.
+
ne yazık ki ülkemizdeki kültürel ve toplumsal bazı faktörler cinsel saldırıların önüne geçilmesine ve cinsel suç mağdurlarının normal yaşamlarına dönmesine engel teşkil etmektedir.
+
hemşireler için, sağlıklı cinsel davranışları geliştirme, cinsiyetçi tutumları azaltma, duygudaşlık geliştirme ve şiddeti önleme becerilerini kazandırmayı amaçlayan eğitimlerin gerçekleştirilmesi cinsel saldırı suçlarının önlenmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır.
http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_4_2_85_90.pdf

medyanın kadın bedenini pazarlama noktasındaki temel amacı, kadınlar üzerinden tanıtmış olduğu bir ürünü veya içeriği hedef kitleye yönelterek satış hızını arttırmaktır.
http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1180/529115.pdf

biz zavallı kadınlar, erkekler nazarında daima bir meyve, bir meta halindeyiz. amelimiz, hakk-ı hayatımız tahdit edilmiştir. hem de hiçbir zaman tam manasıyla erkeklere enis-i can, refik-i ömr, şerik-i hayat olamadık…
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/2017.pdf

sevgi, sadakat ve güven söylemlerinde namusun izini sürmek: öztahakküm aracı olarak namus
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866324

şiddet, namus bekçiliği, çocuk gelinler
türkiye’de kadının 3 büyük sorunu
https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/cibalipostasisayi17.pdf

toplumsal cinsiyet bağlamında türkiye yazılı basınında şiddet haberleri ve haber fotoğrafları
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177744

geleneksel toplumlarda namus olgusu ve namus cinayeti: türkiye örneği
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/718108

namus ve toplumsal cinsiyet
http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/2-2/MJH-11-Ayse_Kalav-Namus_ve_Toplumsal_Cinsiyet.pdf

siirt’te kadının dinî ve sosyal konumu
https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/1098/mine-kili%C3%A7-tez-pdf-441827.pdf

kosova’da ve türkiye’de yaşayan türklerin kadına ilişkin namus anlayışlarının ve cinsel yaşam kalitelerinin incelenmesi
http://docs.neu.edu.tr/library/6849643702.pdf

kadına yönelik şiddet ve töre cinayetleri
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/1567/Ayten_Buket_Yuksel_Tez.pdf

türkiye’de ve dünyada kadın araştırmaları
https://www.researchgate.net/profile/Halil_Cakir4/publication/329642927_Yerimiisgaletme_Kampanyasi_Orneginde_Cinsiyet_Ve_Mekan_Iliskisinin_Biyopolitik_Yeniden_Uretimi/links/5c13570f299bf139c7571a78/Yerimiisgaletme-Kampanyasi-Oerneginde-Cinsiyet-Ve-Mekan-Iliskisinin-Biyopolitik-Yeniden-Ueretimi.pdf

kan davaları ve namus cinayetlerinde yeni stratejiler: ibn haldûncu/agambenci bir okuma denemesi
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/464082

bireysel silahlanmanın kadın cinayetleri üzerindeki rolünün alandaki uzmanların görüşleri ile değerlendirilmesi
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/9146/10299565.pdf

üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumları
https://archhealthscires.org/Content/files/sayilar/3/hsp13.pdf

namusun ve namus cinayetlerinin cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında analizi
http://www.ilefarsiv.com/ki/gorsel/dosya/1306411579ki_07.pdf

namus cinayetleri üzerinden yapılan cinsiyetçilik ve milliyetçiliğin köşe yazılarına yansıması
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553

taciz anlatılarında cinsiyetçi söylemlerin yeniden inşası: #sendeanlat
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/447307

kadın cinselliğinin söylemsel inşası ve namus cinayetleri: şanlıurfa örneği
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/35082/tez.pdf

cumhuriyet öncesi kadın yazarların romanlarında toplumsal cinsiyet ve kimlik sorunsalı (1877-1923)
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006741.pdf

eğitimli kadınların gündelik hayatını kuşatan korkular
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/2066/21442.pdf

ıı. meşrutiyet dönemi fikir akımlarının kadın algısı
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48113.pdf

kadın ve kadınlığa dair ıı. meşrutiyet dönemi dergilerinden yansımalar (1908-1918)
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255420

kaneto shindo sinemasında kadın temsili üzerine bir değerlendirme: onibaba ve kuroneko
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/565947

konaklama işletmelerinde kadınlara özel katlar
http://johut.karabuk.edu.tr/Makaleler/1905696634_20.%20Faruk%20Alaeddino%c4%9flu.pdf

islam ve kadın
http://www.canertaslaman.com/wp-content/uploads/2019/09/I%CC%87slam-ve-Kad%C4%B1n-1.-BASKI.pdf

necip fazıl kısakürek’in şiirlerinde kadın
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/1dil_edebiyat/hancioglu_humeyra.pdf

zihinsel faaliyeti evde yemek bekleyen hane halkı ile bloke edilmiş bir kadın araştırmacının nobel kazanma olasılığı var mıdır?
http://pazartesidergisi.com/pdf/Kaktus8.pdf

azınlık, kadın ve kürt olmak: modern türkiye’de kürt kadınlarının kimlik ve eşitlik mücadelesi
http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/20-Haziran-2015/4azinlik-kadin-ve-kurt-olmak-last-maya-arakon.pdf

“kavvâmûn” ifadesi çerçevesinde kocanın karısını te’dîbi
http://www.ekevakademi.org/Makaleler/847614259_18%20Emannullah%20POLAT.pdf

internet üzerinden bulunan gelinlerin, evlilikle fuhuş arasındaki açık ilişkinin kanıtı olduğunu ileri sürerek bu durumu bir tür insan kaçakçılığı olarak görüyor.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sheila_Jeffreys

bizim oğlan âşıksa zapt edilmesi gereken komşunun kızıdır. tombul tombul memeleri hayal ederken atış talimi yapan sperm fıçıları değil.
https://sendika63.org/2012/02/ikiyuzluluk-karnemizde-orospu-u-ru-spi-leyla-saral-qijikares-blogspot-62883/

yüzyıllar boyu babanızın sizi tuttuğunu ve başka bir erkeğin bacaklarınızın arasını acıttığını düşünün.
+
kocanızın sizi bir yatağa bağladığını, meme uçlarınıza mum damlattığını ve başka erkeklerin de bunu seyrettiğini düşünün.
+
doktorunuzun size vermesi gereken ilaçları penisini yalamadığınız sürece vermediğini düşünün.
+
binlerce yıl süren sessizlikten sonra kamera icad ediliyor ve size bunlar yapılırken çekilen resimler etrafa dağılıyor.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790646

çaresizlik ve ölüm arasında sıkışmış beden: kötü kadın
+
kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır
acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan
karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü
nâzım hikmet ran
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1284969

‘batı’da feminist tiyatronun oluşum süreci
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203730

cumhuriyet dönemi kadın imajı inşası (1928-1938)
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/16099/10312808.pdf

bedenin, incelenen gazeteler kapsamında ele alınışında çok fazla kullanıldığı fakat internet gazetelerinde çok daha fazla metalaştırıldığı sonucuna varılmıştır.
http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/3110/Zeynep%20%C5%9Earbak.pdf

ne güzel sandaletli ayakların, ey soylu kız! mücevher gibi yuvarlak kalçaların, usta ellerin işi. karışık şarabın hiç eksilmediği yuvarlak bir tas gibi göbeğin. zambaklarla kuşanmış buğday yığını gibi karnın. sanki bir çift geyik yavrusu memelerin, ikiz ceylan yavrusu. fildişi kule gibi boynun. bat-rabim kapısı yanındaki heşbon havuzları gibi gözlerin. şam’a bakan lübnan kulesi gibi burnun.
https://www.bible.com/tr/bible/170/SNG.7.1-4.TCL02

meme ve rahim bereketlerile seni mubarek kılacaktır.
https://incil.info/KM/arama/Yaratilis+49:25

memeleri orada sıkıştırıldı
https://incil.info/KM/arama/Hezekiel+23

memeleri orada okşandı
https://kutsalkitap.info.tr/?q=hez%2023:%201-7

memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
https://www.bible.com/ckb/bible/2028/GEN.49.KMEYA

mahremiyetin kaybı kadını nesneleşmekten ve metalaşmaktan koruyan kalkanın düşmesi olarak da değerlendirilebilir.
+
taşıyıcı anne olan kadının bedeninin bir meta ve çocuk edinme kutusu olarak kullanılması durumu ortaya çıkmaktadır.
+
modern tüketim stratejileri her türlü dini değeri rahatça ticari meta haline dönüştürebiliyor.
+
mahremiyetin ifşâsının en bariz olarak gözlenebileceği sahalardan biri de sanattır.
+
bugün gelinen noktada kamusal alanda, boyalı basında, bilhassa sanal ve karesel ekranda, kadının derûnî duygularının insani bir aynası olan yüzüyle değil, daha ziyâde dişiliğini ön plana çıkaran fiziğiyle, çoğu zaman bir meta olarak, görünür kılınmasının temelleri atılmış oluyordu
+
dinimizde ve geleneğimizde kadının, kur’ân’ın belirttiği on iki grubun dışındaki erkekler için nâmahrem olduğu bildirilerek bu on iki grup insanın dışındakilere karşı hem maddî elbiselerine hem de mânevî elbiseleri olan takvâ elbiselerine dikkat etmeleri istenerek kadınların mebzul metâ hâline getirilmemesi istenmiştir.
+
insan organlarının satıma konu olması caiz görülmemiştir. çünkü insan bedeni islama göre meta olarak görülemez.
https://www.orduilahiyatvakfi.org/item/download/1_e1e32601115a14d8b850ef6b181431d9

kadının toplumsal konumunu siyasetnameler üzerinden okumak: tipolojik bir yaklaşım
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611481

toplumsal cinsiyet bağlamında kadın;
cinsiyet ayrımcılığının kadın ağzı türkülerde işlenişi
http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/1599/Merve%20%C5%9Eule%20%C3%87ayci.pdf

sömürgeci feminizm:
ortadoğu’da ‘kurtarılacak’ kadın öznenin inşası
https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/26_alibalci.pdf

kadın bedeni üzerindeki toplumsal kontrolün herkesçe bilinen örneklerine bakıldığında, ilk akla gelenler; bekâret tabusu, kadın bedeninin fuhuş sektöründe ticaret metası olarak kullanılması, değişik örtünme kuralları ve kadının bedenini yasak bir ilişkide kullanmış ya da kullanmaya zorlanmış olmasının cezası olarak işlenen namus cinayetleri oluşturmaktadır.
+
günümüzde dikizleme kültürüne kendini kaptıran bireyler, bilgi kirliliği içinde erimekte ve bilinçsiz bir biçimde kendini metalaştırmaktadır.
https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports/PDP/akademik/tr/2018-Toplumsal%20ya%C5%9Famda%20bireylerin%20mahremiyet%20y%C3%B6nelimleri.pdf

organ nakli veya satımında çokça değinilen kantçı etik anlayışında, fahişelikten diş satımına kadar insan vücudunun bütününün ve her tür parçasının piyasada bir meta olarak yer alması kınanmaktadır.
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Kitaplar/doc/HFSA26.pdf

ticari yayıncılık ekonomisi, reklam geliri karşılığında izleyicilerin reklamverenlere satılması çerçevesinde dönmektedir.
+
tüm metalar, insan emeğinin ürünleridir.
+
izleyici metasını, açık/gizli reklamların karışımıyla ve “program” materyali pazarlarıyla kitle iletişim medyası üretir.
+
izleyici, reklamverenlerin satın aldığı bir metadır.
+
izleyiciler, bir meta olarak yayıncılar tarafından üretilir ve satılırlar, reklamverenler tarafından satın alınarak kullanılırlar, reklam endüstrisi ve ölçüm sistemi de düzeni ve standartları sağlar.
+
reklamverenin satın aldığı meta olarak izleyici, medya içeriğini ilgiyle izleyerek reklamı yapılan markalar için talep yaratma işini gerçekleştirir.
+
internet ve sosyal ağların yaygınlaşmasıyla birlikte, izleyicinin metalaşması kavramı yeniden önem kazanmıştır.
+
izleyiciler, izledikleri dizilerle ilgili tweet attıklarında; farkında olmaksızın reklamverenlere satılan metalara dönüşüyorlar mı?
+
izleyici metasından elde edilen artı-değer; dolayısıyla, sömürü düzeyi yükseltilebilmektedir.
+
izleyicinin diziyi izlemesi ve ona belirli demografik özellikleri içinde barındıran bir reyting sağlaması nedeniyle reklamverenlere satılan bir meta olmasının yanı sıra, dizinin tanıtımına katkıda bulunan bir üretici konumuna geldiği de görülmektedir.
+
günümüzde, “izleyicinin metalaşması” sürecinin belli ölçülerde dönüşerek; izleyicinin hem meta hem de dizinin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle üretici halini aldığı bir duruma evrildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Erdal%20DAG%CC%86TAS%CC%A7%20%26%20Mehmet%20Emir%20YILDIZ.pdf

kadın olmanın dayanılmaz ağırlığı
https://core.ac.uk/download/pdf/16687989.pdf

annelik, hayvan-oluş, yeryüzü
+
nazile kalaycı
+
doğanın tahakküm altına alınması hayvanların ehlileştirilip dizginlenmesinden ya da kadınların şiddete maruz kalmasından bağımsız değildir; doğanın tahrip edilmesinin diğer yüzü toplumsal cinsiyet meselesi ve hayvanların maruz kaldığı şiddettir.
+
doğa kategorisinin çoklu dışlamalarla kurulmuş olması bir yandan düşünce ile yaşam arasında uçurum açmış, diğer yandan kadınları ve hayvanları doğanın zorunlu müttefikleri haline getirmiştir.
+
ve kurt kuzu ile beraber oturacak; ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı, genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek……
+
bizim bugünkü sınıflandırmalarımızı şirazesinden çıkartan bu varlıklardan bir kısmı dionysos’a eşlik eden çılgın ve azgın kadınlar güruhu mainadlar eşliğinde doğayla bir ve bütün olmayı kutlayan varlıklar olarak anlatılır.
+
baharın gelişiyle kutlanan şenliklerde kendinden geçmiş, bütün bireysel biçimlerinden sıyrılmış kadınlar esrime ve coşku içinde doğayla birleşirken, onlara ağaçlar, kayalar, dağlar, bayırlar, inlerinden çıkan vahşi hayvanlar da eşlik eder.
+
bu varlıkların doğadaki yaşamı polis insanı için akıldışıdır: mainadlar yılanlarla oynar, karacaları ve kurt yavrularını emzirir; doğa da onlara bağışlarını bol bol sunar; thyrsoslardan bal akar, kayalardan pınarlar fışkırır, parmak bastırınca toprak bir meme gibi sütünü sağdırır; dans eden toprak, çılgın yabanıl hayvanlar, hepsi aynı akışın dansı içindedir; yapraklardan yapılma taçlar takmış, hayvan postu giymiş kadınlar da toprağın ritmine uyarak dans eder.
+
tanrılar ile hayvanlar, bitkiler ve kadınlar maddesel olarak özdeştir.
+
polisin dışı muammaların, kehanetlerin, arzu taşkınlıklarının, azgın kadınların, vahşi hayvanların ve kanun kaçaklarının yeridir.
https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/dosyalar/2020/06/cogito93_kisa.pdf

kadının cinsel bir meta olarak sunulduğu fotoğraflar kullanılmamalı, kadın bir nesne olarak sunulmamalıdır.
https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/25-kasim-ozel-bulteni-201920202716125486.pdf

gerçeklik televizyonu türündeki programların kadınları metalaştırdığını, kadınların cinsel bir obje olarak gösterilmeye çalışıldığını düşünüyorum.
+
medyanın kuşatıldığını düşünüyorum. çok sevdiğim konuklar olursa bir programı açar, bakarım. erkek egemen olduğunu düşündüğüm toplumuzda, kadının bir meta olarak görülmesi, evlenip eşinin hizmetçisi, namus abidesi gibi sunulması ve evli kadının …..
https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/CE2116925DD5467CA32EEF51A1F3276C?doi=10.17064/i%C3%BCifhd.88003

fotoğraf sanatında cinsiyet olgusunun kadın imgesi üzerinden değerlendirmesi
+
fotoğrafta kadın bedeninin metalaştırılması ve imge olarak kullanılması
+
türk dil kurumu imgeyi “zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya; genel görünüş, izlenim, imaj olarak tanımlamaktadır.
+
toplumsal olarak kurgulanan beden, bireyin toplumsal kabulde ilk olarak bedenin çoğunluk tarafından arzu edilebilir düşsel bir formuna sahip olmayı gerekli kılar.
+
kadın bedeni tüketim toplumunda arzunun en doğal göstergesidir. söz konusu konu üzerinden üretim, farklı alanlarda olduğu gibi fotoğraf alanında da doğrudan karşımıza çıkmaktadır.
+
kadınları temsil eden çoğu sanat yapıtı kadınlar tarafından üretilmemiştir.
+
tüketim toplumunda beden, arzunun dolaysız bir gösterenidir.
+
simgesel olarak kurgulanarak oluşturulmuş sosyal beden aynı zamanda kendini meşrulaştırmış bir iktidar tarafından yönetilen bir bedendir.
+
hem içerik olarak hem de biçimsel olarak karşımıza çıkan bu görünümler kadın imgesinin ve kadın bedeninin açıkça bir meta değeri taşıdığını göstermektedir.
+
modern sanatın yönlendirmesiyle resim ve heykel alanında çalışılan kadın bedeni erkek sanatçılar tarafından âdeta erotizm temelli bir saldırıya, tacize uğramıştır.
+
erkek sanatçılar kadın bedenini bir anlamda fetiş¸ malzemesi olarak kullanıp cinselliğin üzerinden erotik anlatılar ortaya koymuş¸ ve bu anlamda kadın bedenini kendi kurguları bağlamında metalaştırmışlardır.
+
manet ve picasso’nun fahişeleri, gaugen’in ilkelleri, matisse’nin çıplakları örnek niteliğinde çalışmalardır.
+
beyaz hristiyan erkeğin beğenisine sunulan estetiğin aracı olarak kullanılan çıplak kadın görselleri üzerinden sanat tarihi okuması bile yapılabilinir.
+
meta-kadın tartışmasının nazif topçuoğlu’nun çalışmasında da bir izdüşümünü görülmektedir ve burada ideal güzellik ve metalaşan kadını, et yığınları arasında tasvir edilmektedir.
http://www.yyusbedergisi.com/dergi/fotograf-sanatinda-cinsiyet-olgusunun-kadin-imgesi-uzerinden-degerlendirmesi20170927095448.pdf

kadın imgesi hemen her dönem resim sanatına konu olmuştur. kadın vücudunun estetik ve çekici görüntüsü birçok sanatçının ilgisini çekmiştir. gustave klimt de diğer sanatçılar gibi kadın imgesinin etkisinde kalmıştır.
+
dönemin kadına bakış açısını derinden sarsan sanatçı kadın imgesini tuallerinde hiçbir sansüre boyun eğmeden özgürce kullanmıştır.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi66_pdf/3sanat_sanattarihi_arkeoloji_mimari/aydin_kader.pdf

….. böylece kadın imajı tüketim kültürünün temel yapı taşı haline getirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır.
+
price resimlerinde, ataerkil düzenin sınırlandırdığı ‘kadın iştahı’nı cüretkâr ve umursamaz bir şekilde seyircinin gözünün önünde sergiler.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/candemir_tulin.pdf

kadın, televizyon programlarının %40’ında anne, %20’sinde cinsel bir nesne, %10’unda eş ve %9’unda başarılı kadın olarak ele alınmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/152907

kendi adalarına gelmiş olan denizcilere para veya hediye karşılığında kızlarını ve kadınlarını kiraya veriyorlardı, pazarlık fiyatı kadınların yaşlarına ve güzelliklerine göre değişiyordu, ….
+
bir avuç çivi ile en güzel kadın ya da kızı almak mümkün oluyordu.
http://journalagent.com/androloji/pdfs/AND_17_62_224_230.pdf

neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt olan fuhuşun, çok çeşitli boyutları bulunmaktadır. kimi zaman dinî yapılar içinde karşımıza çıkan fuhuş, sosyal yapıdan hiçbir zaman kopmamış ve genel anlamda ekonomik bir yapı arz etmiştir.
+
bunun yanı sıra toplumlar açısından fuhuş olgusu hiçbir zaman benimsenememiş ve her daim toplumun dışına itilmeye çalışılmıştır. bu kabullenmeme durumu genel anlamda toplumsal açıdan fuhuşun olumsuz etkilerinden korunma gereksinimine dayandırılmaktadır.
+
devletler hem fuhuşu kontrollü hale getirmeye çalışmışlar hem de fuhuştan sağlanan ekonomik gelirden pay elde etmişlerdir.
http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/201/DERYA%20%C3%9C%C3%87G%C3%9CL.pdf

heyhat! orada da modacı dükkanını başlarına takınmış arkalarına giymiş denilmeye seza birtakım süslü madamlar doğrusu ya insanın nazarını iştigalden hali kalmıyorlar.
+
ikisi taze birisi ihtiyar idi.
+
birisi esmer, diğeri sarışın, ikisi de gerçekten müstesna dilberdiler.
+
gündüzlük fistanlar dekolte olmazlar ise de boyunlarındaki madalyonlar birer çıplak sadr-ı simine305 doğru sarkıyorlardı.
http://kdm.anadolu.edu.tr/TurkKlasikleri/Musahedat.pdf

o, kadın sorunlarına da hassasiyetle ve önerilerle eğilen ilk gazeteci-yazardır.
+
romanlar, kadınların basiretini açmaktadır.
+
ahlakçılık bahanesiyle kadınlara roman okutulmaması fikrine karşı çıkar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/413090

seks ticareti
https://cetad.org.tr/CetadData/Books/46/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf

bu açılardan bakıldığında namusu genel olarak kadınların özgürlüğünü hem aile hem de toplum içinde sınırlandıran, kadınları erkek kontrolüne bırakan yıkıcı bir kavram olarak ele alan araştırmacılar mevcuttur. bazı araştırmacılar namusun bu derecede önemli olduğu toplumlarda namus cinayetlerinin sorun olarak algılanmamasının ve kadının vücudunun/hayatının erkek kontrolünde bir mal olarak algılanmasının nedeni olarak erkeklere tanınan sınırsız özgürlük ve namus cinayetlerinin bir şekilde meşrulaştırılmasını sunmaktadırlar.
https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120130000m000089.pdf

…… erkeklerden fazla olmaması, kadınlar tarafından işlenen suçların şiddet boyutunun erkeklere göre daha az tehditkar olması ve mahkum kadınların sıkıntılarını yeterince belirtememeleri cezaevlerinin erkek temelli yapılanmasına neden olmaktadır.
http://sssjournal.com/Makaleler/1486318982_11_4-16.ID490.%20B%c4%b0LGE%20vd._1204-1208.pdf

cinsel sömürü amaçlı insan ticareti suçunun yöntemi ve mağdurları (ısparta örneği)
+
köleliğin dünyada yasaklanmasının üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına karşın, insanoğlunun köleleştirme ve başka insanları istismar etme isteği sona ermiş değildir.
+
dünyada, 400 yıl boyunca atlas okyanusu üzerinden yapılan köle ticareti sırasında afrika’dan kaçırılmış olanlardan daha fazla köle vardır.
+
tüm dünyada alınıp satılan, esir edilen, şiddet gören, sırtından para kazanılan 27 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir.
+
bazı yazarlar insan ticareti terimi yerine, “insan yağması” ve “insan sömürüsü” terimleri ….
+
cinsel sömürü amaçlı insan ticareti özellikle mücadele edilmesi ve engellenmesi gereken kriminolojik bir vakadır.
+
mağdurların biri dışında kalanı bekâr ya da duldur. mağdurların öğrenim durumu oldukça yüksektir.
+
bazıları doktor, ekonomist gibi yüksek öğrenim gerektiren mesleklere mensuptur.
+
mağdurların insan ticaretine konu olmalarının en önemli sebebi geldikleri ülkelerde işsizliğin son derece yaygın olmasıdır.
+
kimi mağdurlar aile baskısının sonucu olarak insan ticareti tacirlerinin hedefi haline gelmektedir.
+
bizim erkeklerimiz bile bile bizi fuhuş yapmaya gönderiyorlar.
+
türk tacirlere yardımcı olan yabancı ortakların tümü kadındır. türk tacirlerin aksine öğrenim düzeyleri oldukça yüksektir.
+
kendi vatandaşlarının insan ticareti mağduru olmasını sağlayan bu gruptakiler, ironik bir şekilde önceden insan ticaretinden mağdur olan kimselerdir. 1959 doğumlu, mühendis olan ve türkçe’yi oldukça akıcı konuşan gürcü uyruklu …., bu ironik durumu şöyle açıklamaktadır: “zamanında türkiye’ye çok girip çıktım. devamlı satıldım. çok acı çektim… artık satanları da tanıyorum, satılanları da. benim çalışma [fuhuş yapma] vaktim geçti. namuslu hayat için para lazım. ben kötü bir şey yapmıyorum. gürcistan’dan gelenlere yardım ediyorum”.
+
türkiye’de çalışma ve para kazanmak kolaydır.
türkiye’de fuhuş yapmak suç değildir.
+
ailemin çok borçları vardı, m.’nin yaptığı teklifi mecbur kabul ettim.
+
türkiye’de tacirlerin daima sömüreceği bir grup kadın bulunmakta; yani türkiye’deki mağdurların vizeleri bitmeden, diğer grubun türkiye’ye giriş hazırlıkları başlamaktadır.
+
kesintisiz mağdur temini.
+
türkiye’de geçen bu günleri “cehennem”e benzeten gürcü uyruklu …
+
bütün bunların üstüne daha önce hiç görmediğim kişilerle bütün günüm bir arada geçiriyoruz. aynı milletten de olsak bizim aramızda da kavga oluyor. bazen sinirimizi birbirimizden çıkarıyoruz.
+
bizim başka erkeklerle ilişkimiz oluyor, ama patronun bizi istemesinde mecbur kalıyoruz. patron bizi istememeli, çünkü o bizim patronumuz.
+
polise yakalanmaktan korkan mağdur, zaten polise şikâyette bulunamamaktadır.
+
ısparta’da izlenen vakalarda gözlenen en yaygın yol, kadınların arabaya teslimidir.
+
otellerin fuhuş amacıyla kullanıldığı gözlenmiştir.
+
insan tacirleri sırf fuhuş yaptırmak amacıyla bir minibüsü özel olarak dizayn etmiştir ve müşterilerini bu minibüse kabul etmektir. bu operasyon hemen hemen bütün yerel ve ulusal gazetelere haber olmuştur.
+
mağdurlara yönelik fiziksel şiddet kullanıldığı gözlenmemiştir. daha doğrusu bir insan ticareti mağdurunun, kendisine uygulanan fiziksel şiddetten dolayı şikâyetçi olma ihtimali hemen hemen yoktur.
+
insan ticareti faillerinin mağdurlara karşı kullandıkları en önemli baskı aracı, mağdurların pasaportlarını tutmaktır.
+
tacirlerin mağdurlara karşı kullandığı diğer bir baskı aracı tehdit ve şantajdır.
+
mağdurların hukuk bilgisinden yoksun olmaları, tacirlerin kolluk güçlerine yönelik olumsuz telkinleri, mağdurların elini kolunu bağlamakta; adeta yaşamak için tacire muhtaç bırakmaktadır.
+
insan ticareti mağdurlarının bir türk ile evlendirilmesi, hukuka karşı diğer bir hile yöntemidir.
+
gürcistan’da vatandaşların latinize isimlerinde yapılacak bir harf değişikliği bile, sınırı kolaylıkla geçmeleri için yeterli olmaktadır.
+
insan ticareti suçuyla mücadelede, kanımızca en önemli sorunlardan biri, insan ticareti suçu mağduruyla fuhuş yapmanın bir yaptırıma bağlanmamış olmasıdır.
+
türk erkeklerinin yabancı kadınlara türk kadınlarından daha fazla ilgi duydukları dikkati çekmiştir.
+
arkadaşım s. yabancı kadınlar gelmiş, muameleleri iyiymiş dedi.
http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/yayinlar/veyseldinler@hititedutr031020133B0M2W3Y.pdf

istismar faillerinin genellikle zor kullanma olmaksızın önce masum dokunma ile başlayıp sonra uygunsuz dokunma, porno izlettirme gibi birçok fiziki manipülasyon ve duyarsızlaştırma yöntemi kullandıkları belirtilmektedir.
+
önemle üzerinde durulmasında yarar vardır ki, özellikle ülkemizde cinsel suçlarla mücadele denildiğinde; çocukların zorla evlendirilmesi ile fuhuş, pornografi vb. amaçla gerçekleştirilen çocuk kaçırma olaylarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902653

kadın haklarında dönüşümün simgelerinden biri olarak n.t. olayı ve “madde 438”
+
n.t.’nin bedeni üzerinden çevresine olan kumar borçlarını ödemeyi taahhüt eder.
+
n.t., bedeninden yararlanmak isteyen kocası ve arkadaşları tarafından sergilenen böylesi insanlık dışı muameleleri her seferinde reddeder.
+
arif ve arkadaşlarının kurduğu kötü niyetli bir plan sonucunda, n.t. adet (regl) halinde olmasına rağmen, ilişkiye girdiği yönünde sağlık raporu aldırılır. bu rapora dayanılarak n.t. hakkında resmi makamlarca ‘vesika’5 düzenlenir.
https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/kadin-haklarinda-donusumun-simgelerinden-biri-olarak-nt-olayi-ve-madde-438201942717354209.pdf

pornografide kadınların gördüğü şiddet
https://www.researchgate.net/publication/296938550_Violence_against_women_in_pornography

….. “kiralık olan boş evde”, “ilaçla uyuttuktan sonra”, “ellerini arkadan bağlayıp ters ilişkiye girerek” gibi söylemlerin kullanılmasının suç olgusuna işaret etmekten çok haberin pornografik öğeler taşıması ……
https://www.journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_3_3_137_144.pdf

özgürleşmenin esas amacının “kadınların tam anlamıyla insan olmalarını mümkün kılmak” olduğunu vurgulayan ve yaşadığı dönem itibariyle kadınların durumunu analiz eden goldman, durumu hiç de iç açıcı olarak görmez.
+
püritenizmin kadınları ilgilendiren en vahim tarafı ise insan bedeninin önemini ve işlevlerini saptırması ve kadını dini inancın gereği olarak evlenmeye, hastalıklı bir ırkı sürdürmeye ya da fahişeliğe mahkûm etmesidir ki, bundan dolayı pek çok kadın kendisini fiziksel tükenmişliğin eşiğinde bulmuştur.
+
fahişeliğin din kökenli olduğu gerçeğini her entelektüel öğrenci bilir.
+
fahişelik bu sömürünün en açık göstergesi olmakla birlikte adı her ne olursa olsun ki, buna evlilik de dâhildir, mevcut düzen içerisinde bütün kadınlar aşka dayanmayan ilişkilerle farklı biçimlerde vücutlarını satmak zorunda kalmaktadır.
+
kilise ya da toplum öyle kabul etsin etmesin, aşkla kutsanmamış, doğal olmayan bütün birliktelikler fuhuştur.
+
evlilik de devleti ve kiliseyi yani otoriteyi besleyen, otoritenin en eski zamanlardan beri insanları tuzağa düşürmek için peşinden koştuğu bir avdır.
+
kadını koruma ve onun güvenliğini sağlama gibi budalaca gerekçelerle otoritenin evliliği salık vermesi son derece onur kırıcıdır, bu kadını asalak konumuna sokarak onu mutlak bağımlı, aciz, toplumsal bilinci yok olmuş ve aşağılanmış bir duruma düşürür.
+
goldman açısından evliliğin, kadını kirletmekten, ona tecavüz etmekten, onu ekonomik, duygusal ve diğer yönlerden sömürmekten, ‘ancak bana uyarsan doğurabilirsin’ demekten başka bir anlamı yoktur. evlilik, insanın doğum hakkını çalan ve gelişimini engelleyen, onu cahil, sefil, muhtaç ve bağımlı bırakıp ardından da insanın öz saygısından sonuna dek beslenen ‘merhamet’i icat eden asıl ataerkil sözleşme olan kapitalizme benzer. işçi sınıfını sömüren, böylece binlerce genç kızı ve kadını fahişeliğe sürükleyen kapitalizmin merhametsiz moloch’udur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/222332

her gün televizyonlarda cinayet, aile içi şiddet, kadına ya da çocuğa yönelik şiddet, töre cinayeti, kan davaları, intihar, namus cinayeti gibi sayısız şiddet haberleri izlenebilmektedir. üstelik bu tür şiddet olaylarına haberler dışında dizilerde, sinema filmlerinde, kadın programlarında hatta çizgi filmlerde bile rastlanabilmektedir. artık günümüzde kitle iletişim araçlarında tüm çıplaklığıyla gösterilen seyirlik şiddet olayları, izleyicilerin duyarsızlaşmasına hatta izlerken zevk almasına neden olmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397825

acı çeken insan bedenlerinin gösteriliş ve alımlanışının da pornografik olduğu anlamını taşımaktadır.
+
medyada şiddet yok olmayacaktır ve durdurmak için gösterilen çabaların başarılı olması da olası değildir. maddi aşırılık ve gereksiz seks görüntüleri gibi şiddet de güçlü bir hayal sistemine dayanan ticari bir yapı içerisinde bulunmaktadır. kabul etsek de etmesek de, bu hayaller insanların en derinlerde bulunan arzu ve korkularıyla bağlantılı oldukları için ilgi ve popülerlik kazanmaktadır.
+
şiddetin pornografik sunumu ya da alımlanması antik çağlardan bugüne değin farklı biçimlerde karşımıza çıkmıştır ve çıkmaya da devam etmektedir.
+
çekici bir bedenin zedelenmesi, parçalanması ya da bozulmasını sergileyen bütün görüntüler -belli bir dereceye kadar- pornografiktir.
+
şiddete gönüllü tanıklık da şiddet içeren bir davranış mıdır.
+
medya ve şiddetin pornografisi üzerine
+
gizem tahrik edicidir, çünkü çözülmesi gerekir.
+
feminist yaklaşım pornografiyi, bizzat kadına yönelik bir şiddet eylemi olarak tanımlamakta.
+
susan sontag tarafından “pornografik şiddet” ya da “şiddetin pornografisi” olarak tanımlanan bu durum birçok izleyici araştırmasına konu olmuştur.
+
şiddetin medya içeriğinde pornografik ve estetik sunumu ile izlerkitlenin şiddet içeriğini arayışı derinlemesine incelenmesi gereken çalışma alanlarıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1067742

kadının ikinci sınıf insan muamelesi görmesi
+
insan ticareti fiillerinin cezalandırılmasından çok, insan ticareti fiillerine maruz kalan mağdurların korunması olduğundan,
+
“insan ticaretine” ilişkin bu dört sözleşme
+
bir kadının, reddetme hakkı bulunmaksızın, bir borcun ödenmesi amacıyla evlendirilmesi
+
hiç kimse, köle ya da kul olarak tutulmayacaktır.
+
tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında., kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz.
+
kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
+
kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya testim alınması anlamına…
+
kölelik, bireyin her türlü haktan yoksun biçimde, “mal” veya “meta” muamelesi görmesi, bir eşya gibi mülkiyete konu edilmesidir. kulluk ise, bireyin borç karşılığı ya da toprak mülkiyetine bağlı olarak, kendisinin son veremeyeceği bir bağ altında hizmet vermesidir. bu niteliği itibariyle kulluk, köleliğin daha az yoğunundan başka bir şey değildir.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/276/2495.pdf

kadına şiddet
kadınlar polis tarafından fena halde dövüldü tremeşe’deki evde… kadına karşı şiddete hayır diyen kahramanlarımız nerde? kocası döverse hayır da, polis döverse tamam mı?
http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202015/Mart%202015/23%20MART%202015.pdf

erkekler zaten bakacak orası muhakkak ama memelere bakma konusunda onlardan daha arsızı varsa o da diğer hatunlardır. alışsanız iyi olur.
https://onedio.com/haber/yeni-baslayanlar-icin-ilk-kez-buyuk-memeli-bir-hatunla-birlikte-olacaklara-14-tavsiye-710351

kadın olgusunun kültürel gelişimi ve islam’da kadının yeri üzerine tartışmalar
+
sıddık ağçoban
+
necla arat, “kadın sorunu” adlı kitabında konuya yaklaşımını özetleyerek genel bir değerlendirme yapmaktadır. ona göre islâmiyette kadın, görüldüğü gibi, tanrı’nın kullarına bir armağanı, bu yüzden de ikinci sınıf bir vatandaştır. giderek vatandaş bile olmayıp bir “meta”dır.
+
islâm’da kadının ana erdemi itaattir. başkaldıran kadın şiddetle cezalandırılacaktır, “itaatli, iffetli ve iyi bir meta olan kadın” ailede hoş tutulacak, hele doğurganlık oranı yüksekse belli bir saygı da kazanacaktır.
+
cumhuriyet’e kadar olan dönem, kadın için bir başeğme, suskunluk, ezilme, ölümden sonraki yaşamda cennet mutluluğuna kavuşma avuntusu içinde bekleme ve her yönden bir sömürülme dönemiydi.
+
dursun’a göre islam dininde kadın erkeğe verilmiş bir meta olarak görülür ve erkeğe metasını istediği gibi kullanma hakkı tanınır. ona göre kadın islam şeriatının gözünde sadece mal değil aynı zamanda uğursuzdur da.
+
islam’da kadın erkeğe hep sunulur. kur’an’da cennette ‘huri’lerin erkeklere sunulacağının bildirilmesi bile islam’ın kadına bakışını anlatan nice kanıttan biridir.
+
kadın olgusunun kültürel evrimini açıklarken din veya dinler üzerinden açıklamanın yetersiz kaldığı görülmektedir. toplumlar kadına yönelik tutumlarını ağırlıklı olarak kendi şartlarına göre belirlemekte ve bu şartlara dinsel anlam yüklemekte zorluk çekmemektedir.
+
islam toplumlarında kadının orijinal metinlerdeki yeri ile gerçek toplumdaki yeri üzerine süren tartışmalar bir süre daha devam edebileceği anlaşılmaktadır. ve muhtemelen uzun bir süre daha net bir cevap ortaya çıkmayacaktır.
+
dünya tarihi açısından kadının en rahat olduğu ve bireysel bir kimlik üzerinden kendisini rahat ifade edebildiği bir dönemden geçiyor olabiliriz fakat bunun sürekli ileriye gidecek bir iyileşme süreci olarak böyle devam edeceği kesin değildir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/253507

gerda lerner’a göre, kadın bedeninin ve cinselliğinin metalaşması, özel mülkiyetin temelinde yer alır.
+
kadının bedeni ve cinselliği fuhuş ve pornoda olduğu gibi dolaysızca, reklamlar, medya ve emek süreçlerinde dolaylı yoldan metalaştırılır.
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/cagatay.cengiz/73498/Melda%20Yaman%20Okuma.pdf

şiddet haberlerindeki “mağdur kadın” miti üzerine göstergebilimsel bir inceleme:
“habertürk gazetesi ş.e. cinayeti örneği”
+
haber medyasındaki kadın imajı, cinsiyet eşitsizliği üzerine kurulu bir zeminde şekillenen belirli mit ve stereotipler ile inşa edilmektedir.
+
haberler tarafından seksist bir bakış açısı ile üretilen bu mitler, kadını erkeğin karşısında edilgin kılan ve onu cinsel bir meta haline dönüştüren birtakım kodlar ile çerçevelenmektedir.
+
fotoğraftaki kadın imgesi, zayıflığın bir temsili olmaktan öteye geçememiştir. tüm görünmezliğine rağmen erkek yine güçlü olarak konumlandırılmıştır.
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/onur.bekiroglu/122440/Fatma%20%C4%B0%C5%9Fliyen.%C5%9Eiddet%20Haberleri%20G%C3%B6stergebilimsel%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleme.Ma%C4%9Fdur%20Kad%C4%B1n%20Miti.pdf

iki şiddet arasında kadın
+
kadına karşı şiddetin fiziki ve metafizik şiddet olmak üzere birbiriyle ilişkili iki yüzü bulunmaktadır.
+
burada meta sözcüğü öte, ötesi anlamında kullanılmaktadır. metafizik şiddet kadını yaralayıcı durumlara yol açan, kadına karşı baskıcı değerleri, aşağılayıcı gelenekleri ya da toplumun kadını ikincil kılan mevcut şimdiki düşünme ve zihniyet şeklini ifade etmektedir.
+
metafizik şiddette kadına karşı şiddetin sadece yanlış anlaşılan dini ve toplumsal değer kaynakları değil modern, felsefi, ideolojik kaynaklar da kullanılmaktadır.
+
diğer şiddet türleri yani fiziksel cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet metafizik şiddetin somutlaşmasından başka bir şey değildir.
+
kadına karşı metafizik şiddet bazen bir algı, bazen bir düşünce bazen bir durum, bazen bir deyim, bazen yersiz bir korku çoğu zaman da ahlaki bir değer olarak karşımıza çıkabilir.
+
metafizik şiddet dini, geleneksel argümanlar yerine seküler bir görünüme bürünerek devam edebilir.
+
nasıl ki işkence bile artık kanlı pis bir iş olmaktan çıkıp kliniklere taşındıysa fiziki şiddet de yerini asıl kaynağına yani görünmez yaralar açan modern görünümlü metafizik şiddete bırakacak gözükmektedir.
+
insanların ve özellikle de kadınların bilinci yükseltilmeden salt ekonomik ve sınıfsal politikaların geliştirilmesiyle bu şiddet kaynağını ortadan kaldırmak mümkün gözükmemektedir.
+
kadın bazen bir nesne gibi görülerek bazen de görmezden gelinerek manevi tacizle de karşılaşmaktadır.
+
cinsel haz mutluluğun bir parçasıdır, oysa kadınlar söz konusu olduğunda bu haz bastırılması gereken bir “fitne” olarak tanımlanmaktadır. bu metafizik şiddetin en kapsamlı müdahalelerinden biridir.
+
imam gazali, ihyau ulumi’d-din adlı eserinde cinsel hazzı sonsuz hazza ulaşmanın bir adımı, motivasyonu olarak olumlar. hatta aynı eserde kadın avcı yani aktif, erkek ise edilgen yani avdır.
+
oysa islâm topluluklarında gelenek islâm’ın cinselliğe dair önerilerini de kendine göre çarpıtmıştır.
+
örtü de dahil cinsel ayrım kuralları kadının tehlikeli oluşundan değil de aslında kendini kontrol edemeyen erkeğin sapmasını önlemek içindir.
+
şiddet metafizik şiddet üzerinde yükselmektedir.
+
erkek tohum kadın ise toprak olarak görüldüğünden tohumu ya da toprağı riske atacak her durum “utanç” ve “kirlilik” ile etiketlenir. kirlilik nedense erkekle değil kadınla ilişkilendirilir.
+
dünya çukurlar açıp dolduran, bina dikmekten başka bir şey bilmeyen eril zihniyetle karşı karşıya bulunmaktadır. bu dikme yarışı neyin nesi? bu gökdelenlerin, rezidansların uzunluk yarışı neyin nesi?
+
virginia woolf, kadınların uzunca bir süre kendilerine ait kaynaklarının ve bir odalarının dahi olmadığı görüşü ile başlar çözümlemesine.
+
san’at müziğinden hoşlanan san’at müziğiyle ilgilenen biri katil olamaz.
+
hem marksist hem de kapitalist bakışta çatışmanın, kökleri evrimcilikte yatan rekabetin doğallığı yönündeki bu algı şiddetin doğallığı düşüncesini beslemektedir.
+
ayıp arapça kökenli olup eksik, kusur, uygunsuz, kötü, utanç verici anlamına gelir. utanç ise avret kelimesinden türetilmiş olup ve anlam genişlemesi ile avrat yani erkeklerin utanması gereken eşi anlamına kavuşmuştur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/365371

sinematografik anlatının doğasında yer alan “zıtlık kur ve buradan çatışma çıkar” kuralı, kadının film anlatısında bir karşıtlık metaforu olarak kullanılmasında da işe yaramaktadır.
+
kadın erkek egemen dünyada, erkeğin karşısında kimi zaman cinsel bir obje, kimi zaman şiddet nesnesi, kimi zaman da alınıp satılan bir meta olarak sunulmaktadır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/397825

geçmişten günümüze şehir ve kadın

https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_79_LD2W68RV_www.canik.bel.tr-79-mp8i94wm-gecmisten-gunumuze-sehir-ve-kadin-1.-cilt-uluslararasi-yayin.pdf

https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_80_BD8X56JH_gecmisten-gunumuze-sehir-ve-kadin-2.-cilt-uluslararasi-yayin.pdf

osmanlıda işçileşmeye ilk dönemde karşı çıkılması dikkat çekici bir husus olmuştur. insanların fabrikalarda hanımlarının ve çocuklarının çalışmalarına izin vermemesi, işçileşmeye karşı direnmesi ve fabrikaları genelev olarak nitelendirmesi sunum dâhilinde ifade edilmiştir.
https://www.ilem.org.tr/images/yayinlar/bultenler/%C4%B0lem_B%C3%BClten_05.pdf

abdullah b. übeyy’in medine’deki hayatına göz atıldı~ında burada köle ticareti yaptığı görülmektedir. ibn übeyy, içinde altı güzel cariyenin çalıştığı bir genelevi işletmekteydi. o, bunlarla yalnızca para kazanmakla kalmaz, aynı zamanda arabistan’ın çeşitli yerlerinden kendisini görmeye gelen önemli misafirlerini de eğlendirirdl. bu yolla doğan çocukları da köle ordusunun gücünü ve görkemini artırmada kullanırdı. bu fahişelerden olan muaze islam’ı kabul edip, geçmiş günahları için tövbe etmek isteyince ibn übeyy kendisine işkence etmiştir.
http://isamveri.org/pdfdrg/D02535/2015_XII_26/2015_26_IYISOYB.pdf

yuvarlak sütunlar üzerinde, düz bir şekilde bina edilmiş câmî bulunmaktadır. ancak bunlar hanbelî mezhebindendir. yazın havası güzel değildir. câmî kapısının hemen yanında sürekli çalışan bir genelev bulunur.
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2795/Ciner.pdf

ilhan yazdığı bir senaryoda; genelev kadınının bir tıp öğrencisinin hayatını kurtarmasını işlemesinden yola çıkarak, cinsel devrimle birlikte kadının kendi bedenine sahip olma özgürlüğü ve vücudunun bir mal olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. genelevler ve hayat kadınları konusu ele alınmakta, genelevleri kimlerin kullandığı, bu arz talep dengesi müşterilerinin kimler olduğunu, bu sektörün oluşum nedenleri, işleyişi, bm verileri ile fuhuş mafyası ve istatistikleri anlatılmaktadır.
http://www.trt.net.tr/sayfa/wp-content/uploads/2014/11/1-C%C4%B0LT.pdf

yani hiçbir arkadaşım gündeme getirmediği için ben getirmeye karar verdim. maalesef biz kadınlar açısından üzücü bir durum ama ülkemizdeki genelev sorunu. genelevlerde çalışan binlerce kadın var. bunu biliyorum, kendim devlet teşekkülünde çalıştım, hıfzıssıhha’da çalıştım antalya’da, devlet tarafından her ay kontrole getirilen yüzlerce kadın var. sadece bu antalya bazında gördüğünü söylüyorum ama tabii türkiye’nin her tarafında, üzücüdür, devlet tarafından işletilen müesseseler. bu kadınların zaman zaman basında da serzenişlerini görüyoruz, haykırışlarını görüyoruz. sosyal güvencelerinin olmadığını, işte yaşamlarının önemli bir kesimini bu alanda çalıştıktan sonra ölüme terk edildikleri gibi, bunu da önemli bir sorun olarak görüyorum. bu konuyla ilgili bir çalışmanız olur mu önümüzdeki dönemde? tabii, dileğimiz ve isteğimiz bu tür kurumların, kökten kapatılması yönündedir ama ne kadar gücümüz yeter, bunu bilemiyorum tabii ama en azından mevcut haliyle bu kadınlara yönelik bir politika geliştirmek mümkün mü?
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1064

beden ve cinsiyet kavramlarının mimari tasarım üzerindeki etkilerinin incelenmesi
+
…… nicolas schöffer’in kadın memesi biçimindeki “cinsel eğlenceler merkezi”, bu türün en ünlü örnekleridir.
http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/11334/0033958.pdf

cinsiyet ve cinselliğin mimarlık alanında yer bulduğu en çarpıcı örnekler genellikle ütopik tasarımlarda karşımıza çıkmaktadır. bunlar çoğunlukla, “konuşan mimarlık” diye nitelendirilen, işlevini neredeyse bire bir yansıtan tasarımlardır. bu türün en bilinen örnekleri, fransız mimar claude-nicolas ledoux‟un tasarladığı penis biçimindeki „eğlence evi‟ ve nicolas schöffer‟in kadın memesi biçimindeki „cinsel eğlenceler merkezi‟dir.
+
şekil 4. 3 nicolas schoeffer‟in kadın memesi biçimindeki “cinsel eğlenceler
http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7865/299088.pdf

young, heteronormatif değerlerle bezenmiş bedensel uyum eleştirisini yaparken kadın bedeninin geldiği son noktayı ve özellikle günümüz toplumlarında kadınların lehine gerçekleşen belirli süreçleri analiz ederek örneklendirir. bunlardan ilki, eril tahakkümün kadın bedenini ve kimliğini kadın memesi üzerinden tanımlamasıdır. on female body experience adlı yapıtında young, özellikle kadın memesinin maskülen kültür tarafından nasıl nesneleştirildiği ile ilgili önemli hususlara değinir. young’a göre kadın memesi, genel olarak nesnelleştirici erkek bakışlarının bir korelasyonu olarak yapılandırılmaktadır. kadın memesinin nasıl göründüğü, ölçüldüğü ve normlara uygunluklarına -yuvarlak, büyük ve dik olması gerektiği- dahi karar verildiği kadın bedeni, estetik cerrahinin bir parçası olmuş durumdadır. öyle ki sağlık açısından yapılan operasyonlardan ziyade sadece estetik açıdan yapılan meme büyütme ya da dikleştirme operasyonlarının sayısı gittikçe artmaktadır. fakat büyük meme ölçülerine sahip olan kadınların sırt ve boyun ağrıları yaşamalarına rağmen meme küçültme ameliyatları, büyütme işlemine göre çok daha az yaygındır. meme implantlarının elle ya da mamogram yoluyla erken bir tümör keşfini zorlaştırması ve bu sorunun uzmanlar tarafından da bilinmesine rağmen meme operasyonlarının her geçen yıl artış göstermesi, durumun vahimliğini gözler önüne sermektedir.
+
reklamlarda, dergilerde ya da panolarda sergilenen kadının sunumu, nesneleştirilerek heteronormatif değerlere ayak uydurmak zorunda bırakılmaktadır. nitekim bazı kadınlar için daha büyük meme ölçülerine sahip olmak, özel hayatı kadar iş hayatını da -özellikle model ya da manken olan kadınlar gibietkilemektedir.
+
young’ın meme büyütme ameliyatlarının bu kadar üzerinde durmasının ve eleştirel perspektifle meseleye yaklaşmasının nedeni, ameliyatları gerçekleştiren kadınlara yönelik değildir. her ne kadar bu gibi işlemleri kişisel olarak gereksiz görse de onun temel derdi, kadınların içinde bulundukları sosyal baskılara ve benzerlerine yönelik rasyonel tepkileri ortaya çıkarmaktır. çünkü young’a göre heteroseksüel normlar, farklı meme formlarına değer vermeyip daha çok standardı yükselterek kültürel olarak sunulmaktadırlar. örneğin bir kadın hastalığından ötürü alınan ya da deformasyona uğrayan memesini gizlemeyi öğrenerek heteronormatif değerlere uyum sağlamaya – meme olmamasına rağmen sütyen takması ya da sütyenini çorapla doldurması gibiçalışır.
http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7925/Farkl%C4%B1l%C4%B1k%20Politikas%C4%B1%20Ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20Iris%20Marion%20Young%20ve%20Adalet%20Kavram%C4%B1.pdf

kitab-ı mukaddes’in özellikle eski ahit bölümü, bir kutsal metne göre aşırı sayılabilecek cinsel anlatımlar içeriyor. bunlar muhtemelen çok eleştirildiği için olayı yorumlamaya çalışanların savunma psikolojisi içerisine girerek kur’an’ı karalamaya yeltendikleri söylenebilir.
+
butrus, eski ahit’teki “kadın memesi” tasvirlerine ve “aygır menisi”ne nazire olarak anlamsız ve bağlamından koparılmış bir şekilde bu ayetleri zikrediyor. kur’an’a bakıldığında, sadece birkaç ayette geçen “göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kız” tanımlamalarının bu dünyaya değil bütünüyle ahirete yönelik olduğu görülecektir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/143695

annelerin emzirmeye ilişkin instagram’da paylaştıkları görsellerin heteronormatif cinsiyet kalıpları açısından değerlendirilmesi
https://www.academia.edu/43796127/Annelerin_Emzirmeye_%C4%B0li%C5%9Fkin_Instagram_da_Payla%C5%9Ft%C4%B1klar%C4%B1_G%C3%B6rsellerin_Heteronormatif_Cinsiyet_Kal%C4%B1plar%C4%B1_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_De%C4%9Ferlendirilmesi_Evaluation_of_the_Visuals_Shared_By_Mothers_on_Instagram_About_Breastfeeding_from_the_Point_of_Heteronormative_Gender_Patterns

düşünce tarihi içinde ve farklı kültürlerde kadın memesine ilişkin tasvirler, paradoksal bir şekilde kurgulanarak hem iyi, hem de kötü olanı temsil etmiştir. özellikle kadının annelik miti üzerinden kutsallaştırılan toplumsal söylem ve ona eşlik eden politik ve dinî söylem bir yandan memeyi hayatın kaynağı olarak tanımlarken, öte yandan farklı söylemler aracılığıyla baştan çıkarıcı olarak da kodlamıştır. besleyen, büyüten, cinselliğin ve baştan çıkarıcılığın kaynağı olan meme, iki farklı kutupta yer alan ve kadınların annelik/emzirme deneyimi üzerinden etkili olan söylemlerdir.
+
kadın memelerinin tarihsel süreç içinde değişen anlamı ve özellikle cinsel bir obje olarak ataerkil ve kapitalist ideoloji tarafından inşa edilmesi, emzirmenin kamusal alanlarda tabulaştırılmasına neden olarak onu gözden uzakta yapılması gereken bir eyleme dönüştürmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1122213

çocuk yaşta kadın memesi ile tanıştırarak inkar edilemez bir hizmette bulunan `yüzbaşı volkan`’ın bir macerasına konuk olurlar. bu macerada pos bıyıklı ruzi ve kızı, ruzi’nin kızılordu yılllarından başlayarak yaptığı işleri okuyanı kararlı bir antikomünist yapacak duyarlıkta anlatırlar. ruzi nazar’ın cıa ajanı olarak görev yaptığı bir ülkede gençlere meme ve millet bilinci kazandırmak için uğraşan bir çizgi romana konuk oyuncu olarak girmesi onun türkiye’de ne kadar içselleştirildiğinin komik bir göstergesidir.
https://www.academia.edu/29700176/PANZER_VE_K%C3%9CRT_%C4%B0SYANI

hastalığın sosyal inşası ve hastalık anlatıları: meme kanseri örneği
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/593506

kadın memesinin toplumsal evrimi
http://www.naxcivan.org/wp-content/uploads/2018/03/Erdal-Atabek-K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-I%C5%9F%C4%B1kta-Y%C3%BCr%C3%BCmek.pdf

güzellik dayatması altında tüketim nesnesine dönüşen kadın
+
içinde bulunduğumuz iletişim çağında toplumsal, dini, politik, estetik, psikolojik, ekonomik ve küresel boyutları olan evrensel bir “kadın sorunu” yaşanmaktadır.
+
kadının kullanılış biçimi çok çirkin. bana, çok aşağılayıcı geliyor.
+
sen kadınsın, iyi bir evlilik yapmalısın, güzel olmalısın; hatta o kadar güzel olacaksın ki doğa sana yeterince malzeme vermemişse sen onu örteceksin, erkeği ele geçireceksin, cilvenle erkeğin gözünü boyayacaksın.
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Ebru%20GU%CC%88ZEL.pdf

modernleşme süreci ve sonrasında kadının reklamda temsili
+
günümüzde modernleşmenin getirisiyle birlikte kadın bedeni kamusal bir mala dönüştürülmüş ve herkese açık cinsel bir meta haline getirilmiştir.
+
özellikle reklamlarda cinselliğin fazlasıyla vurgulanması, kadın bedeninin bir pazarlama aracı olarak kullanılması, kadın ve kadın bedeninin mahremiyetini de yok etmiştir.
+
erkekler kadınları seyrederler. kadınlar ise seyredilişlerini seyrederler.
https://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/150%20MODERNLE%C5%9EME%20S%C3%9CREC%C4%B0%20VE%20SONRASINDA%20KADININ%20REKLAMDA%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.pdf

modernizm ve islamiyetin kadın anlayışlarının karşılaştırılması
+
ilkel dinlerde ve putperestlik gibi inançlarda genellikle insan sınıfından kabul edilmeyen kadın, ilahi dinlerin düzenlemeleriyle olması gereken konuma getirilmiş ancak bu dinlerin bazılarındaki tahribatlar yine bakış açılarında sapmalara neden olmuştur.
+
modernleşme ile kadın bedeni, kamusal bir mala dönüşmüştür. batılı hıristiyan kültürlerinde kadın toplum hayatına öncelikle bedeniyle girer.
+
kadın, bedeninin kamusal bir mala dönüşmesine, kültür ürünlerinde metalaştırılmasına seyirci kalırken, “bedenim benimdir” diye haykırmak yerine, bedeni ilahi bir emanet olarak algılamaya başlayınca, insan varlık olarak hakiki konumunu gerçekleştirme şansına kavuşacaktır.
+
…. “hem örtülü hem de şık” dedirten tarzlarda giyinen hanımlar görülmeye başlanmıştır.
….. örtü, cinselliğin bastırılması olmadığı gibi bir deşifre de değildir.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9691/217387.pdf

kaynaklardan anlaşıldığı gibi fahişelerle ilişkiye giren en çok bekâr askerlerdi. ancak fahişelerle ilişkiye giren din adamları ile ilgili mevcut belgelerin sayısı da az değildir.
https://osmanliistanbulu.org/tr/images/osmanliistanbulu-4/orlin_sabev_(orhan_salih).pdf

kadının fiziksel çekiciliğinin değerlendirilmesinde bel-kalça-oranının rolü: göz-izleme sistemi verileri
https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320080000m000138.pdf

kadının bu aşağılanmış durumu, giderek süslenip püslendi, aldatıcı görünüşlere sokuldu, bazen yumuşak biçimler altında saklandı, ama asla ortadan kaldırılmadı.
+
kadınların hak talep edebilmesi islami ülkelerde yalnızca iki şekilde meşruiyet bulabilir: ya islami uygulamaların aslında baskıcı olmadığını iddia ederek, ya da baskıcı uygulamaların gerçekte islami olmayabileceğini öne sürerek.
+
ilk strateji, genellikle, metalaştırılmış ve cinsel açıdan sömürülen batılı kadınla kıyaslanan müslüman kadının saygınlığını ortaya çıkartmayı içerir. bu nedenle şeytanlaştırılmış bir “öteki”ne ihtiyaç vardır.
+
bedeni kutsal kılıp, ötekini cinsel nesne konumuna indirgeyen görüş ötekini kötülemekten daha ileriye gidemiyor.
+
iktidarının elinden gideceğini düşünen erkek egemen ideoloji yeni kadını tanımlarken kendi çıkarını da göz ardı etmemiştir. kendi idealindeki kadını yaratırken, bunun dışında kalanları ‘meşum kadın’ olarak tanımlamıştır.
http://images.tsa.org.tr/documents/turk_sinemasinda_kotu_kadin_imgesi_melodram_filmleri__259/turk_sinemasinda_kotu_kadin_imgesi_melodram_filmleri.pdf

kadının ‘metalaştırılma’ sorununun sosyal medya üzerinden okunması:
ala loca üzerine bir inceleme
+
bu araştırma genel bağlamda medyadaki kadın temsilinin politik olduğundan hareketle günümüz popüler kitle iletişim araçlarından internet kullanım alanı olarak sosyal medyadaki islami kadın temsillerinin okumasını gerçekleştirmiştir.
+
ala loca ve dergisini genel olarak değerlendirdiğimizde kadını hedef alan …., hem kadını metaların taşıyıcısı olarak gösteren, hem de okuyan kadını tüketime teşvik eden bir yapıda olduğu görülmektedir. kadın tüketim nesnesine dönüştürülmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369812

medyada yeni sağlık anlayışları ve kadın bedeninin temsili
+
…. kadın bedeninin tüketim malzemesi olarak yer almasının günümüzde de piyasa değeri açısından önde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
+
incelenen gazetelerdeki sağlık haberleri ve yayınlarının tüketim toplumunun öne çıkardığı özellikle cinsellik, kadın sağlığı ve hastalıkları, ürolojik sorunlar, diyet, şişmanlık, menopoz, yaşlanmama (genç güzel ve ince kalmanın yolları) sık sık gündeme getirilir.
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2083/864

günümüz toplumunda tüketim, mevcut sistemin devamlılığı için gerekli görülmektedir. kadınlar ise birçok sektör tarafından hedef kitle olarak belirlenmekte ve tüketimin artırılması ve devamlılığının sağlanması için, üzerlerinde baskı kurulmaktadır.
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ogrenci_calismasi_ipek_ozgen.pdf

…… medya yoluyla yayılmakta ve ince, sportif, uzun bacaklı genç ve güzel kadın bedenleri altında biçimlendirilmektedir. böylece kadın bedenleri her seferinde üretilen ve yeniden üretilen bir metaya dönüştürülerek tüketilmektedir.
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi47_pdf/6iksisat_kamu_isletme/alyakut_omur.pdf

tüketim toplumunda bir “sosyal beden” kurgusu olarak kadın
+
tüketim kültürünün tüketilen nesneleri arasında yan anlam bolluğu bakımından en zengin çağrışımlara sahip olanı, kadın bedeni ve onun etrafında örülen arzuya dayalı söylendir.
+
modanın ürettiği bu cinsiyetçi ideolojinin bir başka boyutu, kadın bedeninin bir meta-değer olarak yeniden kodlanmasıdır.
+
bu yeni evrede artık, bedenin kendisi “metasal bir ikonografi”dir. bedenin her bölgesi moda ve tüketim endüstrisinin sömürgeleştirmeye çalıştığı kârlı bir “iş/uğraş” alanını oluşturmaktadır.
+
postmodern nitelikli tüketim toplumunda, “kadın bedeni-gövdesi, teni eril hazların kullanımı için sürekli olarak teorik ve pratik olarak biçimlendirilmekte ve manipüle edilmektedir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177809

kırgızlarda kadının doğurganlığının önemine dair söylenen “kısrak doğurmayınca, tay adı kalmaz; kadın doğurmayınca gelin adı kalmaz.” atasözünde “kadın” ve “kısrak” metaforu, anadolu coğrafyasında kullanılan “at gibi kadın” eğretilemesi türk kültüründe yer alan “at, avrat, silah” zihniyetinin bir sonucudur. kadının asaleti, zarafeti ve güzelliği ya da fiziksel çekiciliği ve gücü, at ile özdeşleştirilmektedir.
https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=115&Sayfa=77

popüler islami yazında kadın bedeni:
kadınlara anlatılan “fitne”
+
bedenin güzelliği, sağlığı ve kontrolünün modern tüketim toplumunun hedefi haline gelmesiyle beden, toplumsalın merkezine yerleşmiştir.
+
islam yaşayışına uygun bir kadınlık tarifi yapan pek çok yayın ve ilmihal mevcuttur. islami yaşam biçiminin nasıl olacağı konusunda bilgiler veren başucu kitapları olması açısından bu popüler yayınların incelenmesi önemlidir.
+
beden, kadının en büyük ve doğal engeli olarak vurgulanır.
+
beauvoir, kadının enerjisini alarak onu yaratıcı faaliyetlerden yoksun bırakan bedenini kalıtsal olarak yabancılaşmış bulur. anatominin yazgı olduğuna inanmazken kişinin kendi vücudu aracılığıyla dünyaya bağlı olduğunda ısrar eder.
+
erkek özne aşkınlıkla, kadın nesne içkinlikle tarif edilir ve beauvoir’a göre “kadın doğal olarak erkekten daha az öznedir”.
+
islam’ın beden ilgisinin temelinde, ruhun ilahîliğinin bedende somutlaşması (sıkışıp kalması) yatar.
+
erkeklerin ellerini başına, kadınların kalbine yönelterek namaza başlamaları, rasyonel-duygusal ikiliğini bedenlere öğretme açısından önemli bir sembol olmalıdır.
+
ayette ima edilen ve denetim altına alınmaya çalışılan bir husus, kadının gizlemesi gereken bedensel özelliklerini belli etmeye meyilli olduğudur. kadın bedeni işte bu nedenle “fitne” (düzeni bozabilecek bir potansiyel) olarak görülür.
+
lerner’in sözünü ettiği “metalaşma”; bir üretim ve zevk makinesi olarak değişim konusu olan kadın bedeni için hâlâ geçerlidir.
+
ilmihallere göre evlenilecek kadın olmak da kolay değildir. dindarlık, doğurganlık, bakirelik, soyluluk, kanaatkârlık, sevgi dolu, şerefli ve güzel olmak, evlenilecek kadında aranacak vasıflar olarak kadın ilmihalinde anlatılmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255680

cahiliye döneminde kadın, içki, eğlence arabın bireysel ve sosyal hayatında önemli bir yer tutuyordu.
+
dünya hayatında erkek ve kadının meşru birlikteliği, bedenî ve ruhî tatmini (meveddet ve rahmet) de58 beraberinde getirmektedir. dünya hayatında en büyük beşerî arzu ve ihtiyaçlardan biri olan kadın-erkek birlikteliğinin cennette de devam etmesi, insan tabiatının bir gereğidir. kur’ân’da da temiz eşler (ezvâcü’n-mutahhara) vaadi ile cennette evliliklerin gerçekleşeceği ve karı koca ilişkisinin yaşanacağı haber verilmektedir.
+
ibn kayyım (ö. 75 1/1350), “orada nereye baksan bir nimet, büyük bir mülk görürsün” âyetinin tefsirinde cennet mülkünde herkesin melik (kral) konumunda olacağını, dünya kadını ve hûrî eşleriyle birlikte istediği gibi yaşayacağını, meleklerin dahi mülküne izinsiz giremeyeceğini, emrine binlerce hizmetli tahsis edileceğini kaydetmektedir.
+
müfessirler, cennet ehlinden erkeklerin yaşının otuz üç olacağı hususunda neredeyse görüş birliği içerisindedirler, fakat kadınların yaşı, en-nebe sûresi 33. âyette yapılan niteleme (kevâiņbe etrâbâ: göğsü tomurcuklanmış kız) sebebiyle tartışma konusu olmuştur.
+
türkçe yapılan birçok mealde konumuz olan âyete, “göğsü tomurcuklanmış/kabarmış yaşıt kızlar.” anlamı verildiği ve göğüsler için “tomurcuklanma” betimlemesi yapıldığı görülmektedir. böyle bir anlamlandırma da, kadının anatomik yapısı ve fizyolojik gelişimi dikkate alındığında, 11 ila 13 yaşları arasında bir kız çocuğunu akla getirmektedir. fakat söz konusu âyete elmalılı hamdi yazır “ve turunç sineli yaşıtlar var”, yaşar nuri öztürk’, “göğüsleri turunç gibi yaşıtlar” şeklinde anlam vererek göğüsler için “turunç” nitelemesi yapmışlardır. ismail hakkı izmirli de, en-nebe sûresi 33. âyete “sineleri ağısaklanmış kızlar” mealini vermiştir. böylece bu müelliflerin, ergenlik çağını çağrıştıracak bir anlamlandırmadan biraz uzaklaştıkları anlaşılmaktadır. ömer nasuhi bilmen, konumuz olan âyetin çevirisinde, cennet kadınlarının ilk ergenlik çağında olduğunu çağrıştırsa da ayrıca bir yaş tespiti cihetine de gitmiştir: “(nar memeli) memeleri neşvü nema bulmuş, kabarmaya başlamış, turunç bir hale gelmiş, (hep bir yaşta) on altı yaşlarında pek genç cariyeler de vardır.” (en-nebe 78/33). süleyman ateş de söz konusu âyete “göğüsleri yeni kabarmış kendilerine yaşıt kızlar” şeklinde anlam vermiştir. ateş, her ne kadar kevâib kelimesine “yeni kabarmış” anlamını vermiş olsa da etrâb kelimesine “eşleriyle yaşıt” anlamını vermekle bu konuda ileride de görüleceği gibi müfessirlerin birçoğu ile aynı görüşü paylaşmıştır.
+
bütün bu meallerden, cennette ödül olarak verileceği vaat edilen eşin cinsiyetinin kadın olduğu ve bu kadınların ortak vasfının “bakire yaşıt kız” olduğu anlaşılmaktadır. bu durumda ise en-nebe sûresi 31. âyette cennette ödüle layık görülen “muttaki”lerin erkekler olduğu, kadın muttakilerin ise söz konusu edilmediği sonucu çıkmaktadır.
+
müslümanların kutsal kitabının mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmak için kur’ân okuyanlar ve kur’ân’a dışarıdan bakanlar “göğsü tomurcuklanmış kızlar” (en-nebe 78/33) meâlindeki âyeti okuduklarında, kutsal kitapta böyle bir betimlemenin olmasına şaşırdıklarını ve hatta olabilirliğini sorguladıklarını görmekteyiz. islâm dinine karşı ön yargılı olan ateist ve deist inanışlı bazı kimseler sosyal medyada bu âyetten hareketle, “cennette sübyancılık, pedofili” gibi çirkin yakıştırmaları dile getirmektedirler. kadın haklarının sürekli gündemde olduğu, kadına karşı pozitif ayrımcılığın körüklendiği, kadının meta olarak görülmesine ve cinsel istismarlara karşı toplumsal duyarlılığın arttığı günümüzde, her şeyi okuyan, daha çok kendi kültürel değerlerini sorgulayan, batı’daki kelimeleri fiili bir gerçeklik olarak sorgusuz kabul eden kimseler, bizden bu anlamlandırmaya da makul bir açıklama beklemektedirler. islâmî öğretileri savunmacı bir yaklaşımla farklı zaman ve mekânlarda oluşan algılara uyarlamak gibi bir düşünceye sahip değiliz, fakat zihni tırmalayan bir anlamlandırmada eksik ve yanlış anlaşılma varsa, bunu düzeltmenin de görevlerimiz arasında olduğu kanaatindeyiz. her ne kadar bu âyet üzerinde yapılan tartışmalar dikkatimizi bu konuya çekmiş olsa da ömer özsoy’un dediği gibi “her ne pahasına olursa olursun çağdaş ihtiyaçlara cevap verme ve çağdaş duruma uygun düşecek anlam üretme” niyetinde de değiliz. konuyla ilgili ulaştığımız rivayetler ve elde ettiğimiz karinelerin ışığında muhtemel anlamlardan birini tercih ederek te’vil yapmış olacağız.
+
etrâb, kendi aralarında aynı yaşta ve özellikte olmayı ifa ettiği gibi, eşleri ile de aynı yaşta olmayı da ifade eder. allah cennet kadınlarını, aynı güzellikte ve özellikte yaratmıştır ve bu sebeple de aralarında kıskançlık, buğz, haset, düşmanlık ve rekabetin bulunmadığı bildirilmiştir.
+
(كواعب (kaņb, kâiņb, kevâiņb ve ekvâb kelimelerini lüğavî yönden incelediğimizde, kelimenin çıkıntı kemik, küp, kare, kitle gibi nesneler için kullanıldığını görmekteyiz. kadının göğüs kısmında çıkıntı halinde dik duran memelere de bu bağlamda mecazen kevâiņb denilmiştir. bazı müfessirler, en-nebe sûresi 33. âyete anlam verirken kevâiņb kelimesinin lügavî ve mecazî anlamını dikkate almışlar ve bu kelimeyi yaşıt kız anlamındaki etrâb kelimesi ile birlikte yorumlayarak “göğsü tomurcuklanmış kız” anlamını vermişler ve bu konudaki rivayetleri ibn abbas’a dayandırmışlardır. fakat burada, kevâiņb kelimesinin mecazen göz alıcı olmak, gösterişli, süslü desenli elbise anlamlarında da kullanıldığı göz ardı edilmiştir. halil b. ahmed, kitâbu’l-aņyn’da kevâiņb kelimesinin halk arasında kullanılan “kalkık göğüs” anlamını verdikten sonra, “pileli, desenli, gösterişli elbise”ye de arapların “es-sevbu’l-mukaaņbu’l-madviyyu’ş – şedidü’l-idrac” dediklerini kaydeder.79 ibn manzur da lisânü’l-arab’da, bir kişi şeref ve zaferle nitelendirildiğinde “âli’l-kaņb” denilir, demektedir.80 bu bilgilerden, kevâiņb kelimesinin, güzel görünümlü, göz alıcı, şerefli anlamları da ortaya çıkmaktadır. buna göre en-nebe sûresi 33. âyete, “gösterişli, şerefli, yaşıt eşler.” anlamını vermek, diğer anlamlandırmalara kıyasla daha kapsamlı görünmektedir. muhammed esed’in bu âyete “müthiş uyumlu harika eşler.” şeklinde vermiş olduğu anlam da bizim tercih ettiğimiz anlama oldukça yakın görünmektedir.
+
kur’ân’da kevâiņb kelimesinin lügavî anlamda kullanıldığını ve küp ve yumru anlamlarının kastedildiğini kabul etsek bile buradan, göğsü yeni tomurcuklanmış bir kızı anlamamız gerekmiyor. her şeyin en güzel hali ile varlığını sürdüreceği cennette kadının vücut organlarının dünya hayatında olduğu gibi doğum yapma, yaşlılık ve hastalık gibi etkenlerle bozulmadığı, bütün organlarının olması gerektiği gibi bir şekle sahip olduğu anlaşılabilir. dünya hayatında da kendine bakan ve sağlıklı yaşayan bazı kadınların vücut formunu ileri yaşına rağmen koruduğu bilinmektedir. arap belâgâtının, “ifadetü’l-cüz, iradetü’lkül” bir şeyin cüz’ü ifade edilir, fakat tümü kastedilir, kaidesinden hareketle allah’ın küp benzetmesiyle bütün bedenin güzel bir görünümde olacağını bu şekilde ifade etmek istediğini düşünebiliriz.
+
mekkî sûrelerde cennetteki eşler için etrâb sıfatı zikredilirken, medenî sûrelerde “ezvâcun mudahharah” (temiz eşler) nitelemesi dikkat çekmektedir. zaten manen temiz olanların cennete gireceğini belirten fahreddin errâzî, eşler (ezvâc) kelimesinin hem erkeğe hem de kadına şamil olduğunu ifade etmektedir. bu temiz eşlerle birlikte kalınacak yerlere de “temiz, hoş yerler” “mesâkine tayyibeten” denilmektedir.
+
ibn kayyım cennet kadınlarının bazı özelliklerini şöyle zikretmektedir: güzel gözlü ve güzel tenli, güzel elbiseler giyinmiş bir şekilde arz-ı endam eden, hayız, nifas, bevl, def-i hacet ve dünya hayatında eziyet veren her türlü kirden ârî olma. cennet erkeklerinin bazı özellikleri de şöyle zikredilmiştir: genç, zinde, güçlü, kusursuz, kılsız, tüysüz, gözleri sürmeli, gençlikleri ve güzellikleri ebedi olan bir bedene sahip, hastalık ve sakatlık gibi kusurlarının olmaması, sürekli nimet içinde olma, hiçbir güçlükle karşılaşmayacak olmaları. cennet kadını olan hûriler de, cennet ehli erkeklerin hizmetine verilmiş, beyaz yüzlü, siyah gözlü, güzel görünümlü genç kızlar şeklinde tarif edilmektedir. buna göre cennet ehlinin görünüm bakımından şık, zarif ve en güzel şekilde, sağlık yönünden de tam bir kemâl-i afiyet hali üzerine olacaklarını söylemek mümkündür. insanın en güzel yeri yüzü, yüzünde de en güzel organ ise gözüdür. hûrîler için kullanılan iri gözlü anlamındaki “hûrin iņyn” sıfat tamlamasının, uzuvlardaki uyuma, ruh kuvvetine, huzur ve mutluluk kaynağına işaret ettiğisöylenmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907180

“kur’an”ın adem ile havası, yaptıklarından pişman olup tövbe ederek af diledikleri için yeryüzüne indirilmeden önce tanrı tarafından affedilirken “kitab-ı mukaddes”in adem ile havva’sı için böyle bir durum söz konusu değildir. “kitab-ı mukaddes”in rab tanrı ‘sı, yasak ağacın meyvesinden yiyen, iyiyi ve kötüyü bilmekle kendilerinden birisi gibi olduğunu düşündüğü adem ‘e karşı çok daha acımasızdır. adem ‘in maruz kaldığı gazabın en önemli sebeplerinden birisi de, karısının (yani, kadının) sözünü dinlemesidir. “kur’an”da yasağın ilk olarak kadının mı yoksa erkeğin mi ihlal ettiği hakkında herhangi bir bilgi verilmezken “kitab-ı mukaddes”te yasak meyveyi ilk yiyenin “kadın” olduğuna özellikle vurgu yapılmıştır. her iki kutsal kitapta da erkekle kadının birbirlerine düşman olarak cennetten çıkarıldığından söz edilmektedir. karşı cinsler arasında yeryüzünde yaşanan “çatışma” ve “düşmanlığın” nedeni, yasağın ihlaliyle tanrı ‘nın isteğine (öfkesine) bağlı olarak izah edilmek istenmiş gibidir.
+
ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gören ”kadın”ın yasağı ihlal inden sonra olanlar, “kitab-ı mukaddes”te şu şekilde anlatılmaktadır: “meyveyi koparıp yedi. yanındaki kocasına verdi, o da yedi. ikisinin de gözleri açıldı. çıplak olduklarını anladılar. bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen rab tanrı ‘nın sesini duydular. ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. rab tanrı adem ‘e, “neredesin?” diye seslendi. adem, “bahçede sesini duyunca korktum. çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim ” dedi. rab tanrı, “çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, “sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” adem, “yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim ” diye yanıtladı. rab tanrı kadına, “nedir bu yaptığın? ” diye sordu. kadın, “yılan beni aldattı, o yüzden yedim ” diye karşılık verdi. ”
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/443823

televizyon’da kadını öne çıkaran etkenler
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/30408.pdf

temsiliyet krizi: çek yeni dalga filmlerinde sistem karşıtı kadınlar
http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/2928/Temsiliyet%20Krizi%20%C3%87ek%20Yeni%20Dalga%20Filmlerinde%20Sistem%20Kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1%20Kad%C4%B1nlar.pdf

bazı kesimlerde sakız çiğnemek bile bir kadını namussuz yapmaya yetmektedir.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/4287/10238939.pdf

toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/100951

genel anlamda sakız reklamlarında kadın kullanımı ağırlıktadır. toplumsal yönden kadınların sakız çiğnemesi kabul edilebilir bir durum iken, erkeklerin sakız çiğnemesi ise kabul edilmeyen ve kimi zaman alaylara sebep olan bir durumdur. türk toplumunda “karı gibi sakız çiğnemek” vb. erkekleri kadına benzeterek aşağılama yoluna giden çeşitli sözler de bulunmaktadır.
+
reklam metninde kadınları takip eden erkeğin istediğini eninde sonunda gerçekleştireceğine ilişkin kanı pekiştirilmekte, falım sakızı da bunun bir aracısı olmaktadır.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29526/4459.pdf

reklam içerisinde yer alan erkek ya da kadın karakterin bedeninin bir bölümünün çıplak olarak gösterilmesi ile gerçekleştirilmektedir. bir dönem kadın bedeni oldukça fazla bu tarz kullanılmış ve kadın bedeninin metalaştırıldığına yönelik tepkilerin sayısını artmıştır. ancak günümüzde erkek bedeninin de bu tarz gösterimi oldukça fazladır.
+
reklamlarda cinsel çekicilik kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren konu her zaman kadın bedeni üzerinden incelenmiştir. bunun nedeni kadın bedeninin reklamlarda çok sık ve tahrik edici olarak gösterilmesidir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/775181

tek tanrılı dinlerde kadın bedeninin toplumsal denetimi
+
fatmagül berktay
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/33ef4454daf7078_ek.pdf

postmodern toplumda ataerkil düzen değişiyor mu? popüler kültür içinde cinsellik kullanımına eleştirel bir bakış: biscolata reklamları ve erkek imgesi
+
irem kahyaoğlu
http://tojdac.org/tojdac/VOLUME3-ISSUE1_files/tojdac_v03i104.pdf

şeyhülislam ebussuud’un, bir zaviyede yunus’un “cennet cennet dedikleri / bir ev ile birkaç huri/isteyene ver sen anı / bana seni gerek seni” ilahisiyle göğüslerini dövüp garip hareketler yapanlar konusunda verdiği bir fetvada cennet hakkındaki sözlerin dinsizlik olduğunu ve bunu söyleyenlerin öldürülmelerinin gerektiğini bildirmesi bu tavrın en tipik örneğidir.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/36149/001519867006.pdf

uçmak uçmağım dediğin, müminleri yiltediğin (=teşvik ettiğin)
bir ev ile birkaç hûri, hevesim yok koçmak için
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31129

yûnus ve hâfız ile goethe ve nüzhet erman dörtgeninde ebussuûd efendi
+
abdülkadir dağlar
+
işte böylece yaşlı şair, hûrilerin cennet’te kendisini, gençleşmiş bir delikanlı olarak karşılamalarını bekler.
+
cennet cennet didükleri bir ev ile bir kaç hùrì
isteyene vir sen anı bana seni gerek seni
+
mısrâlar, sâhibi yûnus’un dilinde fuhş ya da küfr sayılmazken, o uygunsuz bağlamda uygunsuz şahıslarca uygunsuz niyetlerle okunmaları fuhş ve hattâ küfr kabul edilmiştir.
+
öldürülecekti okuyanlar – yunus’un nefeslerini
fetvasına göre ebussuut efendi’nin
+
padişahım, tam uyanmamış, yarım yamalak aydınlar, hele bunların güdümüne kolayca girebilecek bilgisizler topluluğuna, ‘cennet, cehennem yok’ dediniz mi bir daha zaptedemezsiniz onları; içinden cehennem korkusunu atan bir insan, her türlü kötülüğü rahatça işleyebilir.
+
tanrıyla ilgili bir şeyi reddetmek tanrı’yı dahi reddetmek anlamına geleceğinden derviş yunus’un şiirleri bundan böyle okunmaya.
+
bizim enel hakçılar bayrak gibi kullanıyorlar onun mısralarını; cennet, cehennem yok diyorlar; tanrı bize yeter diyorlar.
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/1dil_edebiyat/daglar_abdulkadir.pdf

buda, bikşuların kadınlara bakmamasını, baksalar bile konuşmamalarını, konuşurlarsa da tedbirli davranmalarını ister. benzer ifadeler kuşeyrî tarafından da dile getirilir. o da kadınlardan gelen hediyelerden uzak durulması gerektiğini; çünkü hediyeyi kabul etmenin yakınlaşma ve fuhuşa bile yol açabileceğini söyler. her iki öğreti de kadınlar ile olan ilişkiyi en alt seviyeye indirerek şehvetten korunma yoluna gider.
http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/695/Doktora-Derin%2C%20Serkan.pdf

osmanlı’nın istenmeyen kadınları “fahişeler”: toplum, devlet ve fahişeler (1811-1919)
+
fehminaz çabuk
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/988298

zinâya istekli ve düşkün olduklarından bir fahişe avradın ardına düşerler.. üçü-beşi onun ardına düşünce, bazen kıskançlıkla birbirini helak ederler.
+
fazilet ehlini gördüm ki, cehennem korkusundan afv ve mağfiret ümidiyle ibadet ve taat ederler. cennet arzusuyla nefslerin safâsı için gece gündüz istirahat edip cennet safâlarını, huri kızları, gılmânı birbirlerine tasvir ederler. böylece halkı cennete giden yolu tutmaya teşvik ederler.
http://dosyalar.semazen.net/Seyh_Sadik_Efendi_Risalesi.pdf

şerhu’l-ahlâki’l-adudiyye
ahlâk-ı adudiyye şerhi
+
ismail müfîd istanbulî
+
akılsız ve beyinsiz bir kadın kendisini bile yönetemez, başkasını nasıl yönetsin?
+
genelde büyük bir zarar ve elim bir azap doğuruyor olmasına rağmen, zayıf akıl ve saçma görüş sahipleri arasında ifrat derecesindeki güzelliğe rağbet yaygın olduğu için, müellif bunu tekid bildiren emmâ (gelince) edatı ve yasaklama bildiren kellâ (asla) edatı kullanarak reddetti ve şöyle dedi: ifrat derecesindeki güzelliğe gelince, asla! yani ondan sonuna kadar uzak dur. çünkü uzuvların birbirleriyle olan müthiş uyumu sahibinin letafetini ve basit bire olan benzerliği doğurur. böylece, özellikle de hayvanî şehvet unsurunun eklenmesiyle nefis ona kuvvetli bir şekilde meyleder. ama zararı tamdır, içinde zehir olan tatlı gibidir. isteyenlerinin çok olması ve kendilerinde akıllarının zayıflığı sebebiyle. güzellik çoğunlukla aklın ve kemalin bir göstergesiyse de bu kadınların zararları; ifrat derecesindeki güzelliğin kocanın üzerinde yönetim ve üstünlük ilişkisi gerektirmesiyle faydalarını aşar. bu yüzden evin düzeni bozulur. bu kadından ayrılmak ve kendini uzaklaştırmak da zordur. hz. ali (kv)’nin şöyle dediği anlatılır: “ey insanlar, kadınlara hiçbir işte itaat etmeyin, onları bir şeyi idare etmeye bırakmayın. zira onlar kendi hallerine bırakıldıklarında görülecek şey, malı mahvetmeleri ve idareciye isyan etmeleridir. onları yalnız kaldıklarında dinsiz, arzularında takvasız buluruz. onlarla haz kolay, şaşkınlık pek çoktur. onların samimileri günahkârdır. kötü niyetlileri ise zinakârdır. masumları ise yoktur. onlarda yahudilerde olan üç özellik vardır: zulmettikleri halde zulüm görüyormuş gibi davranırlar, tatlı dille konuşurken yalan söylerler, istedikleri halde ilgilenmez gözükürler. onların şerlerinden allah’a sığının. en hayırlısına karşı dahi çok dikkatli olun.” sadece malı için olan da evin yönetiminin kadına geçmesi ve kocanın onun üzerinde bir hâkimiyeti kalmaması açısından durumun bozulması ve alt üst olmasına götüreceğinden kesinlikle sakındırılması gereken bir konumdadır.
+
kadınlara danışın ve söylediklerinin tersini yapın.
+
kadınların yaradılışında vefasızlık, çabuk öfkelenme ve sırları ifşa etmek sûretiyle intikam alma arzusu vardır.
+
kadınlar için şunlar zorunludur: iffetli olmak, yeterlilik göstermek, haşyet göstermek, iyi bir eş olmak, çok sitem etmemek.
+
harabat yeşilliği ise, güzel ama köksüz, çöplük üzerinde biten yeşillik gibi olan kadındır.
http://ekitap.yek.gov.tr/Uploads/ProductsFiles/507f4f4e-a0ae-4f87-9906-47403ea6eed2.pdf

hadis ilmi açısından aclûnî’nin keşfü’l-hafâ adlı eseri üzerine bir inceleme
+
şehmus ünverdi
+
dört şey dört şeye doymaz: toprak suya, kadın erkeğe, göz bakmaya, âlim ilme.
+
kadın kocasının elbiselerini yıkarsa ona iki bin sevap yazılır, onun iki bin günahı affedilir.
+
kısır kadınları bırakınız, siyah doğurgan kadını alınız.
+
evin huzuru hür kadınlardır. bozguncuları ise cariyelerdir.
+
kadınlar olmasaydı allah’a hakkıyla ibadet edilirdi.
+
kadın olmasaydı erkek kesinlikle cennete girerdi.
+
her kim aralarını helal yolla birleştirecek şekilde bir kadınla evlenmek için yola çıkarsa, allah onu iri gözlü hurilerden bir hanımla rızıklandırır.
+
sizden biri bir kadınla evleneceği zaman onun güzelliğini soracağı gibi onun saçlarını da sorsun. çünkü saç iki güzellikten birisidir.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7342.pdf

kadına yönelik şiddete kur’ân’ın bakışı
+
mehmet okuyan
http://ilsam.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/Mehmet-Okuyan-Kad%C4%B1na-Y%C3%B6nelik-%C5%9Eiddete-Kuran%C4%B1n-Bak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

tasavvufta, dünya çeşitli şekillerde tanımlanmıştır: kişiyi allah’tan alıkoyan herşey, imtihan yeri, ahiretin tarlası, geçici, fani yer demektir. dünya ile ilgili olarak dervişler: “yalan dünya”, “yalancı dünya”, “dünya malı dünyada kalır” demişlerdir. dünya ayrıca cadı, yılan, zehir ve fahişeye benzetilmiştir.
+
bu dünya, fahişe bir avrata benzer ve kendini halka arz eder. muhabbetle bu dünyaya gönül veren sonunda ona bende olur, onun bağına dolaşan ondan artık kurtulamaz.
+
neticede canın zevk ü sefa etsin, hak seni davet edip canana eresin, uyuduğunda kucakladığın huri olsun, yiyip içtiğin nur olsun, meleklerin sunduğu temiz şarap olsun, mekânın cennet olsun.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48645.pdf

eski istanbul’da kadınlar hamamı
+
hikmet feridun es
+
hamamın ıslak mermerleri çatlayıp da yer yarılsa, yedi kat yerin dibine geçecektim. o derecede rezil ve rüsva olmuştum!…
+
kadınlar hamamına götürülen biraz gelişmiş erkek çocuklara: «gelecek sefer babanı da beraber getir!…» denilmesi o zamanlar salgın bir âdet halinde idi.
+
«suyu kaçar» düşüncesiyle ayvayı bıçakla kesmek cinayet addedilirdi.
+
ayol iki canlısınız… sonra bir yeriniz şişer alimallah!…
+
kadınlar hamamı sadece yıkanılıp temizlenilen bir yerden ibaret değildi. çeşitli cepheleri vardı. evvelâ mükemmel bir «kadınlar kulubü» idi.
+
kadınlar hamamları arasında yüzde doksan dokuzunun tekin olmadığı söylendiği için hava karardıktan sonra asla içeride kalınmazdı.
+
hamamda uyuyup kalan 14 yaşındaki bir kızın başına gelenleri bu masalda dehşet ve merakla dinlerlerdi.
+
bu çıplak kadınlar kulübünde bazan kızlar farkında olmadan görücüye çıkarlardı. çünkü bir kızı boyasız, düzgünsüz, vücudunun bütün hatları ile görmek için en müsait yer hamamdı.
+
eskiden istanbul’da hamamda görülüp beğenilmiş ve tanıdık bekârlar için istenilmiş ne çok güzel kız vardı.
+
kadın hamamında yıkanmak da bir ömür törpüsü idi. saatlerce ve saatlerce sürer ve gene de bitmezdi.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/3038/001502241006.pdf

kelimelerin çeşitli çağrışımlarından hareketle kelimeleri birbirleriyle farklı anlam ilişkileri içinde (kız-duhter, mey-saki-meclis-rez-meze, meze-turunc-pistân, duhter-kız-turunc, turunc-pistân-sakız) kullanan şairin söyleyişinden -müstehcen bir bakışla- sakızlı sakinin portakal gibi olan göğüslerini meze yaptığı da anlaşılmaktadır.
+
meclis-i meyde sakızlı kızı kâfir sâkî
meze-i duhter-i rez etdi turunc pistânı
http://www.ekevakademi.org/Makaleler/251935588_16%20Hasan%20KAPLAN.pdf

ben, senin gibi nice kız, gebe ve emzikli kadınlara geceleri gitmiş ve onları bir yaşına basmış, nazar boncuklu, emzikli çocuklarından alıkoymuşumdur. ki o emzikli kadın, çocuğu ağladıkça vücudunun yarısıyla ona dönüp meme veriyor ve altımdaki yarısı benden ayrılmıyordu.
http://isamveri.org/pdfdrg/D01910/2001_1/2001_1_OZTURKM.pdf

zemahşeri’nin ”keşşaf” ında cennetle ilgili ifadelerin tahlili
+
mustafa sönmez
+
mesela şu ayetlerde cennet ve nimetleri şöyle özetleniyor: “cennet; içinde meyveli ağaçların bütün çeşitlerinin bulunduğu bahçeler ve bostanlar, üzüm bağları, göğüsleri yuvarlak olan yaşıt kadınlar, dolu kaseler ve kaplar, boş söz ve yalanın olmadığı, kısacası arzu edildiği şekliyle tam bir zafer ve kurtuluş yeridir.”
+
zemahşeri,-kur’an’da bahsi geçen “cennet yataklan”nı divanlar/karyolalar üzerine kabartılarak tanzim edilmiş şeyler, şeklinde niteler. ona göre bu ayette geçen “kabartılmış döşekler” den kastedilen kadındır. çünkü kadın, tahtlar üzerinde kabartılmış yataktan kinaye olarak anılmaktadır.
+
kur’an, cennetteki kadınlardan bahsederken onları iki gurupta ele alır. 1. iman edip salih amel işledikleri için cennete giden dünya kadınları. 2. cennette erkeklere verilecek olan hûrilerdir.
+
zemahşeri, “onlara orada terterniz eşler vardır.” ayetini yorunılarken, burada geçen “tertemiz eşler” ifadesini, “tertemiz eşler topluluğu” şeklinde izah etınektedir. ona göre cennet kadınlan, dünya kadınlarında özel olarak görülen hayız ve istihaze ile sadece onlara özel olmayan ve insan tabiatından kaynaklanan kir, pas ve lekelerden temizdirler. aynca bunlar iftira, hile ve benzeri ahlaki karakter ve huy kirliliklerinden kaynaklanan şeylerden de arınmışlardır.
+
“gerçekten biz o kadınları yeniden yarattık.” ayetini izah ederken, dünya kadınlarının cennette herhangi bir doğum olmaksızın yepyeni bir yaratılışla yaratılacaklarını anlatır. daha sonra da bu manayı desteklemek için hz. peygamber’ den nakledilen şu hadise yer verir: ümmü seleme, hz. peygamber’den yukarıda geçen ayetin manasını sordu. hz. peygarnber buyurdu ki; “ey ümmü selemel bunlar, dünyada saçları ağarmış ve gözleri çapaklanmış bir şekilde ruhları kabzedilıniş olan yaşlı kadınlardır ki, allah onları ihtiyarlıktan sonra bir tek rnihl.d üzere eşit kılarak hepsini yaşıt olarak yaratacaktır. her ne va..ldt kocala..rı onların yanına gelseler onları bfikire bulacaklardır.”
+
zemahşeri, kur’an’da geçen “eşlerine düşkün yaşıtlar.”, “göğüsleri yuvarlak yaşıt kızlar.” ayetlenni izah ederken cennet kadınlarının gençliklerinin baharında iri ve yuvarlak göğüslü olduklarını, eşlerine çok düşkün, güzelce itaat eden ve onları çok seven, bu yüzden bakışlarını sadece onlara çeviren, başka tarafa ve başka kimselere bakmayan çok güzel kadınlar olduklarını anlatır. daha sonra bunların hem eşleri hem de kendilerinin otuz üç yaşında olmak üzere yaşıt olacaklarına dikkat çeker.
+
zemahşeri, “oralarda, daha önce kendilerine hiçbir cin ve insanın dokunmadığı, bakışlarını sadece eşierine çevirmiş kadınlar vardır.” ayetini izah ederken, bundan önceki ayetlerde anlatılan güzel mekanlarda ve ni’ı:netler içerisinde eşlerinden başkasına bakmayan hı1rilerin bulunduğunu; önceden bunlara gerek insanların, gerekse cinlerin dokunmadığını anlatır. o, bu ayeti cinlerin de insanlar gibi cinsel temasta bulunabileceklerine delil getirir.
+
görüldüğü üzere zemahşeri’, cennette gerek dünya kadınlarının gerekse hürilerin son derece maddi ve manevi güzellik ve iyilik vasıfları ile donatıldıklarına ve bu özellikleri ile cennetin çok önemli birer unsuru olduklarına işaret etmektedir.
+
zemahşerî, “cennetlikler orada gümüş bilezikler takınırlar.” ayetiyle “cennetlikler orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler.” ayetinin bir tezat teşkil etınediğini, cennet ehlinin hem gümüş hem de altın bilezikler takınarak süsleneceklerini, dolayısıyla bu hususta birproblem bulunmadığını anlatır. ona göre cennetlikler, dünya kadınlannın her iki cins bileziği ya nöbetieşe veya ikisini bir arada takındıklan gibi takınarak süslenmede yanş yaparlar. bu zinet türlerinin her ikisin\ birlikte takınınalan onlan son derece süslü ve güzel yapar, diyerek cennet ebiinin giyecek ve ztnet eşyalannın güzelliğine vurgu yapar.
http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1801/d.5.Zemah%C5%9Feri.pdf

zarinebaf, beşiktaş gibi deniz kıyısındaki uzak köylerdeki meyhanelerde kadın fahişelerin de pazarlandığını söylüyor.
+
1790 yılında sadrazam, ııı. selim’in önceki bir fermanı doğrultusunda meyhanelerin kapatılması, kerhane sahiplerinin cezalandırılması, fahişelerin def olunmaları ile birlikte şüphe çeken hamamların tespit edilerek buralarda çalışan edepsiz oğlanların tahliye edilmesi yönünde asayişi sağlamakla yükümlü amirleri uyarmıştır. delice bu belgenin, 1709 tarihli belgeden farklı olarak oğlanların hamamlardaki tellaklık işlevine atıfta bulunmamasının ve hamamların meyhane ve kerhaneler ile birlikte ele alınmasının, soruna artık aşina olunduğunu gösterdiğini söyler. hamamlardaki oğlanlara dair kaygı on beşinci yüzyılda dile getirilirken, önceki bir fermana atıfta bulunulmaktadır. anlaşılan o ki, hamamlarda oğlanların çalışmasının yarattığı erkekler arası cinsellik ve özellikle de fuhuş olasılığı yüzyıllar boyunca kaygı kaynağı olmuş ve düzenlenmeye çalışılmıştır.
+
elif ekin akşit, fahişeliğe ilişkin kanunlar yoluyla kadın bedeninin bir devlet aygıtı haline getirildiğini ve cinselliğin erkek bedeninden uzaklaştırılarak kadın bedenine yerleştirildiğini söyler.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69649/503709.pdf

tüketim toplumunda tükenen bedenler:
kozmetik reyonu çalışanları ve estetik emek
+
nezaket ve zarafet, bedenin, davranışları da içerecek şekilde estetikleştirilmesinin temel ilkeleridir. literatürde kadınların müşterilerle konuşurken kullandıkları standart ifadeler ve mesai saatlerinden önce bunların prova ettirildiği örnekler vardır.
+
bedenin metalaşması ve görselliğin adeta fetişleşmesi, debord’un günümüz kapitalizmini bir gösteri toplumu olarak nitelemesiyle uyumludur.
+
güzel bir beden kadınların en önemli sermayeleri haline gelmiştir.
+
satış elemanlarına tüketimin bu şekilde dayatılmasıyla “mallar tarafından baştan çıkarılan ve mallarla kuşatılmış olan “kadınların kadınlıkları disipline edilmekte” ve bedenleri tüketilmektedir.
+
artık emek süreçlerinin somut bir çıktı üretme odaklı olmadığı ve müşteriyle ilişkilerin önem kazandığı kozmetik reyonlarında çalışan kadınların çalışma koşullarında beden ve davranış estetiği geniş bir yer tutmaktadır.
+
çalışanlar sahte bir büyüyle kuşatılmış kozmetik reyonlarıyla bütünleştirilerek müşterilerin gözünde adeta estetik tanrıçalara dönüştürülseler de aslında çalıştıkları sahte evrenin bir bileşeni ve kurgusu haline getirildikleri açıktır.
http://www.calismailiskileri.org/download_pdf.php?id=111&f=111_rev1.pdf

saklamış sevdayı parmak izlerinden yorulmuş bedeninde
neonların kırmızısını solumuş gülüşünde
hayallerinin kanamalı hali…
https://www.antoloji.com/fahise-i-siiri/

yani hakim efendi diyor ki, “rus kadınlar türkiye’ye fahişelik yapmaya gelirler. bunlara tecavüz etmek normaldir”
+
hakimdeki kafaya bak. her rus’u fahişe yapıyor.
+
katile katil, fahişeye fahişe demek suç. ama tecavüz etmek serbest.
+
misal, almanya’da fuhuş yapan pek çok türk kızı olsa ve oradaki her türk kızına fahişe anlamında “fatma” dense biz türkler ne hissederiz?
http://www.yenivatan.at/wp-content/uploads/85.pdf

tüm kiliselerin en kutsalı olan roma kilisesi’nin, şimdi “kanun dışı haydutların yatağı, utanç verici bir fahişe evi, günah, ölüm ve cehennem krallığı olduğu” dile getirilmektedir.
https://insanvetoplum.com/content/6-sayilar/4-4/6-m0058/hakan-olgun.pdf

“sokakta tahripkârlığı açıkça destekleyerek, fahişeliği tartışarak ve ‘erkekler ve kızlar için özgürlük,’ ‘uydu tv seyretme özgürlüğü’ gibi sloganlarla sosyal rahatsızlıklardan yararlanarak gelecek seçimleri kazanmak için tezgâh kurduğu” ileri sürülen …
http://orsam.org.tr/d_hbanaliz/5bayram.pdf

londra ve paris kadınları terbiyeli, ince davranışlı ve nezaketli iken, londra ve paris caddelerinde yüz elli bin fahişe hanım vardır.
http://www.eksenegitim.org/Editor/Img/UserDir/Marketing/2.%20T%C3%BCrk%20%C4%B0slam%20Siyasi%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%20Kongresi%20Bildiriler%20Kitab%C4%B1.pdf

allah aşkına siz söyleyin millet, erbâb-ı sürûr ve fısk-ı fücûrla beraber yatıp kalkan mı, yoksa ehl-i hüzün ve kedere yarenlik eden mi fahişeliğe daha yatkındır?
http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2010-1-icerik_504.PDF

iblis “değerleri” pazarında kadına “mal” gözü ile bakılır ve fahişelik “dünyanın en eski mesleği” olarak takdim edilir. …. “islâm’ın kadını cariyeleştirdiğini, mal durumuna getirdiğini, oysa kendi piyasasında kadının bedenini satma özgürlüğüne …..
http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/c281a4051dc64a6.pdf

elyse semerdjian, şam örneği üzerinden osmanlı’da ‘fahişeliğe dair çalışmasında, modern öncesi ve modern fahişelik arasındaki ana ayrımın yasaların kodlanmış olup olmaması noktasında açığa çıktığını dile getiriyor.
+
beyoğlu’nda abanoz ve zibah mıntıkalarını ve galata’yı mesken tutmuş olan fahişelerin de şehir yaşamını ve mahremiyet algısını değiştirdiğini öngörmek abesle iştigal etmeyecektir.
+
fuhuş; yeni kadın, eğitim, evlilik gibi konularla birlikte dönemin kadın dergilerinde yüklüce yer verilen konulardan bir tanesiydi.
+
artan fuhuşun açıklaması çoğu zaman türk kadını’nın avrupalı muadillerinden farkına vurgu ile yapılıyordu: bunca zaman kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra birden hayatını kazanma zorunluluğuyla yüz yüze gelmesi türk kadınını “fuhuşa itmişti”.
http://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2018/08/genc_kadin.pdf

bizim oğlan âşıksa zapt edilmesi gereken komşunun kızıdır. tombul tombul memeleri hayal ederken atış talimi yapan sperm fıçıları değil.
http://www.arsivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/qijika_res/qijika_res_04.pdf

at, teşhir cezalarında da kullanılır. özellikle zina suçunda ya da fahişelerin cezalandırılmasında, kadın ata ters bindirilir, atın kuyruğu eline verilir. başına işkembe ya da lazımlık konularak sokaklarda gezdirilirler.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/33221/001640886010.pdf

dördüncü tür nikâhta ise fahişeliği belli olup kapısına geleni çevirmeyen bir kadının temasta bulunduğu sayısız erkeklerden birisinden hamile kalıp doğurduğu zaman, …. çağrılır, çocuğun eşkâlinden kime ait olduğu ona tayin ettirilir ve çocuk da tayin edilen adama mal edilirdi.
+
meşru yoldan sapan kadınlar bütün toplumlarda olduğu gibi islam toplumunda da “fahişe” olarak isimlendirilmektedirler.
+
bir dönemde büveyhiler’in fahişelerden vergi aldıkları kaydı bizde mevcuttur.
+
çin imparatorluğunu zengin eden fahişelik vergilerinden …..
+
…… islam toplumunda da bu türden bir vergi alındığını biliyoruz.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29993/tezz.pdf

bizim rahmetli hocamız derdi ki, “kadınlar da erkekler gibi yaratılsaydı, -çok affedersiniz- piyasa fahişeden geçilmezdi”
http://acikerisim.baskent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11727/1868/0d89c7c9ea298572a2ea99df7e2b9b7d.pdf

siyaset ve sosyal bilimlerle uğraşan kişiler az çok bilirler ki dünyanın en eski iki mesleği vardır: politika ve fahişelik. bu iki meslek birleşerek günümüzde varlığını devam ettirmektedir. eski olmak yerleşik, güçlü ve önemli olmayı da beraberinde ….
http://www.inciss.com/wp-content/uploads/2017/11/B%C3%BClent-Kara-Kas%C4%B1m-2017.pdf

darürrahat’ın kadısı, molla abbas’a, buhara’da oğlancılığın, ingilizlerde ise fahişeliğin “kemal mertebede” olduğunu söyler.
http://www.karam.org.tr/Makaleler/1849390718_010%20tunc.pdf

fuhuş ve fahişeler erdemli topluma mikrobik virüsler bulaştıran parazitlerdir.
+
bedellide çok fahiş fiyat aldılar, yoksullar yararlanamadı.
+
en yaygın değinilen tema askerlik ve genel ev arasındaki bağlantıdır.
+
uzun dönem askerler arasında genelev anıları ile karşılaşılmaktadır. askerden önce bir tür “adet” olarak gidilmiştir. askerlik sırasında da genel ev müşterisi olunmuştur.
+
askerlik sırasında bazı “gereksinimleri” için arayan kadınlarla askerlerin ilişkiye girdiğini dile getirmiştir.
+
askerlik öncesi arkadaşlar mektebe götürmüştü. biraz gelenek gibi bir şey. ama askerlik boyunca hiç gitmedim.
+
askerlik öncesi geneleve gittim, şoför arkadaşlar götürdüler. beraber gittik, işimizi gördük.
+
niğdeli saf bir çocuk vardı. bir ayağı da sekiyor, gene de askere gelmiş. ona söz vermiştik. garnizon dışına çıktık, genel eve götüreceğiz.
+
yemin töreninden sonra evci izninin bitişinden önce gittiği otelde parayla cinsel ilişkiye girmiştir.
+
unutamadığım şey, med cezir dizisinden sonra hemen herkes çavuşu tokatlarlardı, yani mastürbasyon yaparlardı.
cuma “med cezir” sonrası banyoyu bekliyorlardı.
+
askere giderek adam olacak erkekler eğer cinsel tecrübe yaşamadılarsa “mektebe”, yani genel evine giderek ilk kez “milli” olurlar.
+
kışlada kadınların bulunmayışının, askerlikte “maraz çıkmaması”nın nedeni olarak zikredilmesi, askerlerin rekabet ve çekişmeden azade olmalarının buna bağlanması önemlidir.
+
orta sınıftan gelen erkekler yaşadıkları krizleri otoriteye razı olma, erkek dayanışması ve kadınların “ayakaltında” bulunmayışı ile hafifletmiştir.
http://apbs.mersin.edu.tr/files/acikalin/Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf

kurtubî ise müfessirlerin çoğuna göre el-fâhişe kelimesinin kâbe’yi çıplak olarak tavaf etme anlamına geldiğini belirtmektedir. ayrıca, elhasan’a göre el-fâhişe kelimesinin şirk ve küfür anlamlarına geldiğini, bu şekilde müşriklerin geçmiş ……
http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/809790825_10KaraCahid-kda-189-208.pdf

ığdır’ın bir sınır kenti olarak seçtiği özel milliyetçi, hatta zaman zaman ırkçı retoriğin, sınır ötesi fahişeliğin yapılmasını meşrulaştırıcı bir öğe olmasıdır.
+
kadınların kentte fahişe olarak çalışmaları, sınır ötesi seks trafiği olarak adlandırılan duruma ne kadar uygundu?
+
ulusaşırı seks trafiği açısından ve fahişelik mesleğinin icrasında, küresel dönemin diğer dönemlerden farkı ve özellikle de bu şehirdeki farkı neydi?
+
fahişe kadınların “kürt” olduğuna dair söylence. böylece bu çalışmanın ana konusu da belirlendi: kadın bedeni üzerinden yürütülen “beden politikaları” sorununu aracı kılarak, “kadın bedeni üzerinden ötekileştirilen ve ötekileştiren millet” kavramı üzerinde tartışmak.
+
fahişeye gerçekte sattırılan şey, cinsellik değil, aşağılanmasıdır. ve alıcı, müşteri, cinselliği değil ama gücü, başka bir insan üzerindeki gücü satın almaktadır.
+
işte bu nedenle fahişelik bir hizmet sanatıdır demek o kadar kolay değil. işte bu nedenle yapılan iş bir ruh satışıdır, bir hizmet satışı değil.
+
fahişeliğin bir kurum olarak her zaman devletle birlikte var olduğunu söylüyor. her zaman merkezi bir otoritenin bu sektörün varlığı için gerekli olduğunu anlatıyor.
http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/03/11.Otekinin-Kadini.pdf

“kadınlık yalnız meyve değildir”: kadınlar dünyası dergisi’nin başyazılarında kadın kategorisinin inşası
+
özge özdemir
+
joan w. scott’ın da belirttiği gibi, “kadınlar kategorisinin tarihi olmaksızın hiçbir kadınların tarihi tam olamayacaktır.”
+
biz osmanlı kadınları kendimize mahsus inceliğimiz, kendimize mahsus âdat ve âdabımız vardır. onu erkek muharrirler bir kadının anlayabileceği ruhla anlayamazlar, lütfen bizi kendimize bıraksınlar, hayallerine baziçe buyurmasınlar!…
+
erkekler bizi daima mahkûm, daima esir etmişlerdir. erkekler yüzünden asırlarca hatta dünya dünya olalı çekmekte olduğumuz zulmün defini bugün biz erkeklerin mürüvvetinden istemeye tenezzül eder miyiz?
+
osmanlı feministleri yunan kadınlarını “aşüfte” olarak tanımlamışlardır. yunan kadınlarının şöhretinin de “aşüfteliklerinden” geldiğini yazarlar.
+
italya’nın samnit denen kısmında yaşayan kadınların son derece iffetli olduğu söylenir ve bu iffetin kaynağının erken yaşta evlendirilmeler olduğu söylenir. böylece aynı zamanda evlilik de iffet için bir gereklilik olarak kurulmuş olur.
+
kadınlar dünyası yazarları, arapların kızlarını diri diri toprağa gömmelerinden söz eder, islam hukukunun yanlış uygulanmasını ise bu yanlışın sorumlusu olarak görür.
+
esasen erkekleri yetiştiren, adam eden bizler değil miyiz?
+
“biz valideyiz, beşeriyetin anasıyız!
+
“hakkımızı arayalım” başlıklı yazıda yine kadınların meta olmadığına vurgu yapılırken kadın ve erkeklerin birbirine eşit olduğu da söylenir: kadın esir değildir. bir süs, bir bebek hiç değildir. kadın beşeriyetin validesi, insaniyetin mürebbisidir.
+
“kadınlar da hürdür, insandır” başlığıyla, kadınların meta olmadığını yeniden vurgularken, aynı zamanda osmanlı kadınlarının hürriyete uzak olduğunu belirtir ve osmanlı kadınlarının hür olabilmesi için kadınların hukukunun tasdik edilmesi gerektiğini söyler.
+
nisvanın hukuku, hukuk-ı umumiye-i rical derecesinde tasdik edilmedikçe kadınlık âlemi ne hürriyetten ne de âdemiyetten bir şey anlayamayacaktır. daima esir, daima âtıl, daima meyve olarak kalacaktır.
+
osmanlı kadınlarının da erkekler gibi tembel, atıl ve harekete geçme anlamında kusurlu olduğu söylenir. kadınların harekete geçmesi için bir uyarı niteliğinde olan bu tenkit, erkeklerin harekete geçmesinin kadınlardan örnek almalarıyla mümkün olduğunu söyler ve bu yüzden kadınların kendilerini ıslah etmeleri gerektiği belirtilir.
+
biz osmanlı kadınları bugüne kadar atalet içinde yaşıyor, daima erkeklerimizin mesaisi ile geçiniyor, erkeksiz kaldığımız anda da sefalet ve zarurete kurban oluyor idik, çünkü cahil idik, çünkü âtıl idik, çünkü iş bilmiyor, kendimizi kendi mesaimizle yaşatamıyor idik.
+
osmanlı müslüman kadınlarının mevcut kıyafetlerini bostan korkuluğuna benzetilir ve işlerin yürüyebilmesi için böyle bir kıyafetin büyük bir engel teşkil ettiği belirtilir.
+
erkek nasıl tahakküm ediyorsa kadın da tahakküm edebilir.
+
“kadınlık uyanmıştır” başlıklı bu yazı, başka diğer yazılarda da olduğu gibi avrupa kadınları örnek gösterilerek sonlandırılır. avrupa kadınları, kadınlar dünyası’nın ilk sayısında amerikalı kadınlarla birlikte anılırken de olduğu gibi, mücadele etmiş ve bir takım kazanımlar elde etmiş ilerici kadınlar olarak kodlanır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/935506

osmanlı’nın son döneminde kadın
+
betül erken
+
çakır’a göre kadınların geçmiş yaşantılarını gün yüzüne çıkartmak için kadın tarihi araştırmalarında yapılması gereken şey, olayların arkasındaki görünmeyen başat rollerin araştırılmasıdır.
+
kadının tarih içindeki konumunun anlaşılabilmesi için sadece erkeği değil kadını da özne olarak değerlendiren çalışmalar gerekmektedir.
+
bizim fikrimize göre, mevk-i ictimâiyyeye malik olmak demek hayatına sahip olmak, hürriyet ve mesuliyet-i ikdisâdiyyeyi ihraç eylemek, izdivaca ne yaptığını bilerek ve kime vardığını anlayarak muvafakat etmek, kocasının evine çarşıdan ısmarlanmış koyun gibi götürülmemektir.
+
kızının yazı yazdığını gören bir anne defteri alıp yırtmış, kadınların okumak-yazmakla işinin olmadığını, bunun erkeklere ait bir alan olduğunu söylemiştir.
+
dedesi hat yazarken özenen torunun kendisinin de yazmak istediğini ifade etmesi kıyamet alâmeti olarak görülmüştür.
+
çakır, kadın tarihi alanında nitelikli bir çalışma ortaya koymuştur. dönemin kadın algısı ve kadına yaklaşımına dair bir çok detayı içinde barındıran kitap, son yüzyılda kadınlığa dair birçok şeyin değiştiğini görmek açısından önemlidir.
http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/268_271.pdf

kadın tarihinden iki isim: ulviye mevlan, nezihe muhittin
+
serpil çakır
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/56780/001642525010.pdf

türkiye’de kadın hareketinin tarihi
+
şirin tekeli
+
kadınların kendilerine güvenmeleri ve güçlenmeleri için tarihlerini bilmelerinde yarar vardır.
http://ka-der.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/kadin-hareketinin-tarihi-sirin-tekeli.pdf

devrin kadın edebiyatına katkısı bakımından kadınlar dünyası dergisi
+
sabanur yılmaz
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45265.pdf

dede korkut kitabında kadın
+
mehmed kaplan
+
yaşadığımız medeniyet devrelerine göre türk edebiyatında kadın, umumiyetle üç şekilde değerlendirilmiştir :
1 — isiâmiyetten önce ve göçebelik devrinde o, bu devrin ideal erkek tipi olan alp tipine yaklaşır.
2 — yerleşik medeniyete ve islâmî kültür çevresine dahil olduktan sonra kadın , erkek gibi ve erkekten daha fazla passif bir karakter arzeder.
bu devird e kadının kahramanca vasıflarını kaybederek bir haz ve aşk mevzu’u olduğu görülür.
3 — garp medeniyeti tesiri altına girdikten sonra kadının ilkin edebiyatta, sonra hayatta beşerî hakları müdafaa edilir ve tamamiyle erkekle müsavi bir seviyeye getirilir.
+
dede korkut kitabında dikkati ilk çeken şey, burada kadının yerleşik medeniyet – köy ve şehir – edebiyatlarında olduğu gibi, bir haz ve aşk mevzu’u olmamasıdır.
+
kendilerini çok iyi emzirdiği anlaşılan annelerine karşı oğuz çocukları son derece bağlıdırlar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/172686

akademisyen kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ve evlilik uyumu
+
buse erzeybek
+
kadınlar tarih boyunca çalışma yaşamında, toplumsal cinsiyet rollerinin etkisiyle genellikle yedek işgücü olarak görülmüşlerdir.
+
ancak ucuz işgücü ve haklarının sömürüsü gündeme gelmiştir.
+
toplumsal cinsiyet kuramları çalışmanın bilimsel temeli sosyal rol kuramı ve yapısal işlevselci kurama dayanmaktadır.
+
biyolojik kuram kadın ve erkeklerin davranışsal farklılıklarını biyolojik ve psikolojik farklılıklar temelinde açıklar.
+
davranışlarla beyin ve sinir sistemi arasındaki ilişki oldukça güçlüdür.
+
biyolojik yaklaşımlar beyin yapısını temel almakta ve buradan hareketle kadın ve erkek beyin yapılarındaki farklılığın bilişsel işlevlerde farklılaşmayı ortaya koyduğunu savunmaktadır.
+
toplumsal cinsiyet rollerinin şekillenmesinde etkili olan psikolojik kuramlar ise psikanalitik kuram, sosyal öğrenme kuramı, toplumsal cinsiyet şema kuramı ve sosyal rol kuramıdır.
+
yapısal-işlevselci yaklaşıma göre aile, sosyal düzenin temel güvencesi ve sosyal dengenin temelidir.
+
gelişmekte olan ve gelişmiş veya sanayileşmiş toplumları inceleyen yapısal-işlevselciler, düzenin sürekliliğinin sağlanması için cinsiyet rolü farklılaşmasının önemine dikkat çekerek gerekliliğini vurgularlar.
+
geleneksel tutumlar temelinde, ailenin mutluluk ve beraberliğini sağlamada, temel sorumluluk ve görevlerin kadına ait olduğu görüşünden hareket edilerek hedef kitle olarak kadınlar seçilmiştir.
+
evlilik uyumu; karşılıklı etkileşen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin uyumu olarak tanımlanmaktadır.
+
görüşmeler kıbrıs’ın kuzeyindeki özel bir üniversitedefarklı pozisyonlarda çalışan 7 evli kadın akademisyen ile yapılmıştır.
+
tek başıma kendi kendime yetebildiğimi göstermek için ve bağımsızlığımı göstermek için çalışmam önemli.
+
kendime yatırım yapıp kendimi geliştirme.
+
kendi uykumdan ve yaşantımdan fedakarlık yaparak akademik çalışmamı yürüttüm.
+
eve geldiğim zaman yorgun oluyorum ve eşime yeterli ve kaliteli zaman ayıramıyorum.
+
bu tempoda olmak ve akademik yaşamda olmak karı-koca ilişkimizi olumsuz etkiler.
+
geniş çalışma saatleri, işten çıkma saatim ki bu idari görevlerden dolayı uzuyor ama eşim buna çok anlayışla bakar. arada bir şikayet etse de çoğunlukla destekleyicidir.
+
eşim bu yoğun tempoda olduğumu anlamıyor ve ‘sen yapamazsın’ gibi iğneleyici laflar ediyor.
+
çocuğun bezini değiştirme, banyosunu yaptırma, yedirmesi falan bana aittir ama akşam yemekten sonra ben bulaşıkları yıkarken mesela eşim çocukla ilgilenir.
+
erkeğin ev içinde yapılan işlerde sorumluluk alması ise, kullandıkları ifadelere göre, bir ‘lütuf’ gibi algılanmaktadır.
+
annem daha çok erkeklerin işini kadınların göreceği yönünde bir tutuma sahipti.
+
‘amma nazlısın! öyle şey mi olur!? boş verin erkekleri siz yapacaksınız tabi.
+
ütü benim sorumluluğumdadır çünkü çift çizgili bir gömlekle ve pantolonla görülmesini istemem…karısı iyi ütü yapamadı, ya da kendi yapmış ütüyü diye söylenecek.
+
aile içi ilişkiler daha demokratikleşmiş, kadın ve erkek arasında önemli bir rol farklılaşması ortaya çıkmıştır.
+
mikro, mezzo ve makro boyutta yapılacak müdahale önerileri ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verilebilir.
+
toplumsal cinsiyet eşitliğinin, aile içinden başlanarak çalışma yaşamında ve en genelde toplumda sağlanması bireylerin refah düzeyini, mutluluğunu ve yaşam doyumlarını da etkileyecektir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751689

infertil kadınlarda evlilik uyumu
+
emel taşçı, nursen bolsoy, oya kavlak, feray yücesoy
+
infertilite bir yıl korunmasız cinsel ilişki sonunda gebe kalamama olarak tanımlanır. dünyada infertilite oranı %8-12 arasında olup, türkiye’de bu oran %10-20 arasında değişmektedir.
+
üreme konusundaki yetersizlik sıklıkla sosyal bir damga yaratır ve utanç verici bir yetersizlik olarak algılanır.
+
infertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan bir krizdir.
+
araştırma kapsamına alınan kadınlar, infertilite nedeninin %49.3 oranında eşlerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir.
+
infertilite süresinin ilk 2 yılında evlilik uyumu seviyesinin ortalamanın üzerinde olduğu fakat 3 yıldan
sonra düştüğü saptamışlardır.
http://www.journalagent.com/tjod/pdfs/TJOD_5_2_105_110.pdf

kırsal ve kentsel alanda yaşayan evli kadınların evlilik uyumu, evlilik doyumu ve ilişkilerde mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması ve incelenmesi
+
neslihan kaya
http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/2031/73053.pdf

parvana – afganistan’da bir kız çocuğu – adlı eserde taliban ve afganistan’da kadın olmak
+
halil aytekin
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/1dil_edebiyat/aytekin_halil.pdf

gâzân hân, ….. özellikle cami, manastır ve medrese civarlarında fahişelerin çalıştığı randevu evlerinin kaldırılmasını, cariyeleri fuhşa zorlayan şebekenin sıkı takibe alınmasını istemiştir.
http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/312-published.pdf

31- avretler, erinin döşeğinden kaçmak.
+
33- bir nâmûslu kadına, fâhişe demek.
+
1- alış verişinde yalan söyleyerek fâhiş fiyatla mal satana.
http://www.huseyinhilmiisik.com/kitaplar/04-islamahlaki.pdf

günümüzde adına “kutlu fahişelik” kurumu denen bu kültte doğanın ruhu olan ana tanrıça cinsel faaliyeti sayesinde yeryüzündeki yaratım sürecinin yenilenmesini, kozmosun devamlılığını ve bereketin temin edilmesini sağlar.
http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/7322/uluslararasi-islam-ve-kadin-calistay-kitabi.pdf

elyse semerdjian, halep’te fahişelik yapan ve bilhassa evlerini genelev gibi çalıştıran kadınlar hakkında mahallelinin daha hafifletilmiş kavramlar üzerinden bir suçlama yapmayı tercih ettiklerini iddia etmektedir.
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/karendergi_a4265.pdf

salman rüşdi’nin şeytan ayetleri adlı romanının yasaklanmasını yada sansürlenmesini talep etmişlerdir; adı geçen romanın bir yerinde, bir karakterin gördüğü rüyada hazreti muhammed’in eşleri fahişe olarak gösterilmektedir.
https://rm.coe.int/168047d12a

yunanlılar tanrılarını insanlarda bulunan iyi görülen huylarla mesela cesaret, fedakârlık, iyiliksever gibi niteledikleri gibi yine insanlarda bulunan hırsız, hilekâr ve fahişe gibi kötü huylarla nitelemişlerdir. … makul ve hoş görme yoluna gitmişlerdir.
http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5532/osman-arar2019.pdf

başkâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenemez, yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir.
+
…. dulluk adeta fahişe statüsünde kabul edilmiş …..
http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/58/files/dergi-30-21052015.pdf

zanî bir zaniye veya müşriklerden başkasını nikâh etmez. zaniye, onu da bir zanî veya müşrikten başkası nikâh etmez.
+
islâm’da zinâ haram olduğundan bu fahişelerden bazıları, yeni müslüman olmuş fukaradan ba’zısına .. bunun üzerine bu âyet nâzil olmuştur.
http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/6406/%C3%96nder%20M%C4%B1s%C4%B1r.pdf

miraç metinlerinde yer alan bu motif; yeni ahit içerisinde, alnında bulunan; “sır, büyük babil, dünyanın fahişelerinin ve çirkinlerinin anası” yazısı ile tasvîr edilen büyük fahişe imgesini andırmaktadır.
+
dünyada işlediği kötü ameller sahibine çırılçıplak, pisliklere bulaşmış, kötü kokulu, iğrenç ve pörsümüş yaşlı bir fahişe şeklinde görünecektir.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1404/a117bf7a-fac5-4cd7-b6ff-94a54f8d9538.pdf

düvel-i muhâsıma tebaasından olan fahişelerin memleketimizde casusluk etdikleri …..
+
düşman devletlerin vatandaşı olan fahişelerin osmanlı ülkesinde casusluk yaptıkları haber alındığından …..
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/Osmanlida_Istihbarat.pdf

muhammed ikbal’in üzerinde durduğu bir diğer nokta ise islam’da evlilik sistemi ve medeni hallerdir. o’na göre çok kadınla evlilik, islam hukukunda kesinlikle caizdir. bu, sosyal bir kötülüğü, fahişeliğin yoğunlaşmasını ve kurumlaşmasını önlemenin …..
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/7ilahiyat/alap_mustafasarper.pdf

şia-imamiyye mezhebine göre müslüman veya kitabî (hristiyan, yahudi) kadınla mut‘a evliliği ya da zamanla sınırlanmış nikâh yapmak câizdir. zâniye (fâhişe) ile böyle bir akit yapmak ise mekrûhtur.
http://www.islamhukuku.com/Uploads/Sayilar/islam%20hukuku%20dergisi%2010__(p153-170)912.PDF

mithat cemal ….. “bir anne ve babanın değil, bir fahişe ve zilletin evladıdır” diyerek …… abdullah cevdet’i kastediyor olmalıdır.
https://idp.org.tr/content/3-yayinlar/kitap/20200331-islam-i-uyandirmak/idp_1.cilt.pdf

kâ’im-i makâmın fâhişe getirmek içün bölük kumandanını âlet etmek istediğini ve bir kâ’im-i makâmın da ma‘iyyetindeki jandarmanın hemşiresiyle alâkadar olduğundan bölük kumandanıyla ihtilâf tahaddüs etdiği vâki‘dir.
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/MUSUL%20KERK%C3%9CK%20%C4%B0LE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20AR%C5%9E%C4%B0V%20BELGELER%C4%B0(1525-1919).pdf

orada hacıları soyan yankesicileri, kediyi hapsedip açlıktan öldüren kadını görmüş, köpeği sulayan fahişe bir kadını da cennette görmüştür.
+
kıyamet gününde müminin mizanında en ağır gelecek şey ahlaktır. allah kötü sözlü (fahiş) kaba (bezi’) kimselere buğzeder.
http://www.ditib-bs.de/wp-content/uploads/2014/08/Prof.-Dr.-Mehmet-G%C3%B6rmez-Gazali-felsefesinde-varlik-mertebeleri-bakimindan-hadislerin-anlasilmasi-ve-yorumlanmasi.pdf

manastır, bir sokak yosmasından melek yaratmaz, sonuçta kibar bir fahişe çıkar kapıdan.
http://1000kitap.com/gonderi/36758151

ötekileştirmeyi tersine çeviren bir örnek: ayşe tükrükçü
+
kadının içinde olduğu en uç ötekileştirme biçimlerinden biri ise fahişeliktir. öyle ki yapılan araştırmalar fahişelerin bilinen ötekileştirme göstergelerinin hemen hepsini yaşadıklarını belirtmektedir.
+
fahişelik, kadınların yalnızca kendilerini bağlayan bir olgu değildir. tersine, kadınların fahişeleşmelerine giden süreç ailevi gelişmelerden başlayıp toplumsal alana doğru genişlemekte ve yerleşmektedir.
+
fuhuş olayında satılan şey kadının bedeni iken, elde edilen kârın büyük çoğunluğunu kadının kendisi değil onu pazarlayanlar almaktadır.
+
katolik kilisesi, ortaçağ’da cinsellik ve şehvetle ilgili pek çok şeyi günah saymışken fahişeliği yasaklamamıştır.
+
almanya’da fahişeler, öldükten sonra kutsanmış topraklara defnedilmedikleri için genelevlerin iç avlularında fahişelere ait mezarlıklar dahi bulundurulmuştur.
+
ı. dünya savaşı ve mütareke yıllarıyla birlikte osmanlı’da müslüman kadınlar da genelevlerde çalışmaya başlamıştır.
+
resmi genelev uygulamasına ve vesikalı fahişe çalıştırmaya türkiye cumhuriyeti’nde de devam edilmiştir. türkiye, fuhşa ve fahişeliğe temel olarak düzenleyici yaklaşım çerçevesinde eğilmektedir.
+
fahişelerin verdikleri hizmetler “tehlikeli iş” kapsamında geçmektedir.
+
başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara “genel kadın” denmektedir.
+
tükrükçü’nün yaşamöyküsü, özellikle geldiği nokta itibariyle, fahişelere uygulanan ötekileştirmelerin niçin sorgulanması gerektiğini çarpıcı bir biçimde ifade etmektedir.
+
oradaki yaşam iş değil köleliktir
+
ailemin, devletin, işverenin, toplumun, ev sahiplerinin hatta eşimin gözünde kötü kadındım.
+
annem ve toplum bana sarılmadı ama ben hayata sarıldım.
+
ayşe tükrükçü’nün erkek kardeşi dışında annesi, kız kardeşleri ve yakın akrabalarının geneliyle herhangi bir iletişimi bulunmamaktadır.
+
fahişe kadın, erkeğin seçtiği, kullandığı ve üzerinden kâr sağladığı öteki kadındır.
+
fahişelik, kadınları ötekileştiren ama toplumdaki tutarsızlıklara da paravan çeken bir olgu halindedir.
+
ayşe tükrükçü bugün, yaşamış olduğu ötekileştirmelere meydan okumakta, ötekileştirmeyle ilgili toplumsal çelişkilere dikkat çekmekte, toplumun öteki algılarını, uygulamalarını ve sonuçlarını ısrarla sorguya açmaktadır.
http://www.jshsr.org/Makaleler/1631423058_03-7-51.1784-402-412.pdf

şayet akit konusu malda taraflar arasında anlaşmazlığa yol açabilecek aşırı bir bilinmezlik varsa, ki buna fıkıh kitaplarında cehalet-i fâhişe denir.
https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/FIKIH-II-NOTLAR-2017.pdf

jordanes’le aynı devirde yaşayan suriyeli malalas, yazdığı dünya tarihinde, attila’nın bir hun fahişe (!) ile birlikteyken “burun kanaması sonucu” öldüğüne işaret eder.
https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/arastirmalar/aile-yazilari-8.pdf

dünyaya veya dünya hayatına yüklenen bu olumsuz anlamlar sembol seçiminde de kendini göstermekte; yılan, zehir, alev, cadı, fahişe, zindan, kuyu, köprü, daire, yel de dünya için kullanılan semboller arasında yer almaktadır.
http://www.turkbilig.com/pdf/200407-371.pdf

fetö ve yandaş medya ile fahişe kalemler kullanılarak kamuoyu yönlendirilmiş, kafes, amirallere suikast, çydd ve balyoz davalarının alt yapısı oluşturulmuştur.
http://www.tesud.org.tr/uploads/yayin/dosya/1558524230c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.pdf

medine-i münevvere’de bazı münafıklar görünüşü ve elbisesi kötü bir kadına rastladılar mı onun hür mü yoksa cariye mi olduğunu ayırt edemez ve onu fahişe zannederek sarkıntılıkta bulunur ve böylece mü’min kadınlara eziyet verirlerdi.
http://www.istiklal.edu.tr/depo/belgeler/24.Say%C4%B1_1506091358422645.pdf

kazandım nefretini fahişelerin
http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1373/Kuran%20ve%20Dil%20%28Dil%20Bilimi%20ve%20Hermen%C3%B6tik%29%20Sempozyumu%202001%20Van%201%28Okunabilir%29.pdf

efendinin kadın kölesiyle cinsel ilişki yaşaması gâyet normaldi. kadın köle, efendisine cinsel hizmet de vermek zorundaydı ve bu durum, fahişelerle yaşanan ilişkilerin aksine, ayıplanan bir şey değildir.
https://www.suleymaniyevakfi.org/wp-content/uploads/2014/12/edlira-tez-kurana-gore-kadin-ve-evlilik.pdf

bryan s. turner ise, insan bedeninin salt fiziksel bir varlık olmadığını, bizzat kültürel pratiklerin bir ürünü olduğunu; din, hukuk ve tıp sistemleri tarafından düzenlenip denetlendiğini, dolayısıyla hastalıkların da kültürel ve toplumsal düzenlerin sosyal olarak inşa edilen ürünleri olduklarını öne sürmektedir.
https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173201492511-113.pdf

medine’de de o sıralar fâhişelik yapan kadınlar vardı ki bunlar arasında yüklü servete baliğ olanlar mevcuttu.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7711.pdf

eğer size rivâyet etmediysem fâhişe çocuğuyum’ dediğini duydum.
http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2007-2-icerik_495.PDF

araplara göre kız evladının dünyaya gelmesi bir felaket sayılırdı. ya kızı fahişe olursa, ya kızını esir edip kaçırırlarsa, baba bu izzeti nefis yarasına nasıl dayansındı.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8065/189356.pdf

yahuda yüzünün örtüsü nedeniyle tarnar’ın fahişe olduğunu düşünerek onunla birlikte olmayı teklif etmiş ve birlikte olmuşlardır. metinde anlatanlara göre tarnar bunu bir nedenden ötürü kayınpederinden intikam almak amacıyla yapmıştır.
+
başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. böylesinin, başı traş edilmiş bir kadından (fahişe) farkı yoktur.
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02917%5C2009_IV_1-2/2009_IV_1-2_YILMAZBO.pdf

ayetteki açık fahişe deyimine iki anlam verilmiştir: biri, kadının kocasına ve kocasının ailesine karşı başkaldırması, huysuzluk etmesi, diğeri de zina etmesidir.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/767/9726.pdf

allah’ın yasakladığı herşey fahişe kavramı içine girer.
+
çirkin olan her türlü söz veya işe, davranışa fahişe denir. pis, jğrenç, ölçüden aşırı olan, ölçüsüz, iffetsiz, fuhuş, yakışıksız ve yakışmaz söz ve işlere fahişe, fuhş ve fahşa denir.
+
fahiş fiyat, aşırı, insafsızca fiyat anlamında kullanılır.
+
zina, hem fahişeliktir ve münkerdir, hem çirkin, iğrenç ve hemde kötüdür.
+
zina eden kadına fahişe, dendiği halde zina eden erkeğe fahişe denmemektedir. oysa aynı fuhuşu ikisi işlemiştir. toplum ikisine de dinin dediği gibi fahişe demelidir.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/778/9949.pdf

evlenmemiş kadınların kölelerin ve fahişelerin başları açıktır. fahişelerin sokakta örtülü dolaştıkları görülürse, mahkeme huzurunda 50 sopa ile cezalandırılırdı.
+
bu fahişeler sosyete fahişesi olarak adlandırılmışlardı. gerçekten atina?nın en meşhur sosyete fahişelerinden biri büyük devlet adamı perikles?in kurnaz metresi aspasia?ydı.
+
aspasia “bütün yunan diyarını küçük fahişelerle doldurmuş” bir sapkınlık abidesi ve beden tacircisi olarak kötü ün yapmış bir kadındı.
http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/2724/Aylin%20Durmu%C5%9F.pdf

bir kadınla karşılaştım. fahişe olarak çalışmayı teklif etti. kabul ettim. beni yunanistana götürdü. yunanistan’a gitmemizle pasaportuma el konulup bir eve kapatıldım. tek kuruş ödenmeden, köle gibi çalıştırıldım iki sene boyunca. günde 30-50 arasında müşteri görüyordum.
+
tdk’da fahişe ve fahişeliğin ne olduğuna dair tanıma yer verilmemesi, bu çalışma boyunca karşılaşılan fuhuş üzerindeki suskunluk ibarelerinden biri olarak okunabilir.
+
ataerkil erkeklik, erkekleri sakatlar. bizim toplumumuzda bildiğimiz biçimiyle erkeklik, kendini tahrip eden bir kimlik gerektirir: derinden mazoşist bir kendini inkar, benliğin yoksullaşması, hayatın zenginliklerine sırt çevirmek…
+
görüşmecilere göre fahişe, bir insandan ziyade bir mal olarak görülmektedir. bazılarına göre ise bütün kadınlar fahişedir.
+
ataerkil sistemin, yeniden üretiminin ve devamının sağlanmasının, en önemli araçlarından biri, kadın bedenidir. bu bağlamda fahişelik, bir kurum olarak erkeklere, aynı zamanda kadın bedeni üzerinde söz söyleme ve iktidar kurma hakkı vermektedir.
+
feminist hareketin, fuhuş hakkında konuşmamış olması ya da teorik düzeyde kalması ne ile açıklanabilir?
+
fuhuşu, bu kadar da büyütmek doğru mu anlamıyorum. yatmak kalkmak. niye bu kadar büyüttünüz bu olayı. günde on beş yirmi kez yapıyorsan, belki büyütürsün de. hani bir kez yapıyor da iyi para kazanıyorsundur.
+
kanat’a göre, karar mekanizmasındaki kişilerin yarısının feministlerden oluşması halinde dahi; fuhuş öncelikli konulardan biri olmayacaktır.
+
‘fahişelik en eski meslektir’ demenin, çok öneminin olduğunu sanmıyorum. fahişelik, bilinen en eski meslektir. ya da tarihin ilk zamanlarından beri fahişeliğin var olduğunun ne gibi bir önemi olabilir.
+
aşk barındırmayan bir çok evliliğin de yasal fahişelik olduğunu düşünüyorum açıkçası. bir tür alışveriş sonuçta.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46471.pdf

ama benden bir parçaya orospu çocuğu diyecek kadar da yüksek olan bir kurum var. orospunun oğlu, orospunun kızı diyen, fahişesin diyen devlet memurlarımız var.
+
polisler geliyor, benim “şerefsiz” dediğim, bana “fahişe” diyen polis masaya eliyle vuruyor. resmen “sen bir bok değilsin, biz emniyetin adamıyız, istediğimiz gibi sizin üzerinizde baskı kurarız”ı ima eden tavırlar içerisinde…
+
beni fahişe yapan senin gibi polislerdir.
+
fahişelik yapan kadının kızı dekan.
+
devlete vergi ödüyoruz, ama devletin gözünde fahişeyiz. devlete sigorta ödüyoruz, emekli olamıyoruz.
http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/04/6.pdf

karım desem, karım değil, sevgilim desem, sevgilim değil, orospu desem, orospu değil. can sevgilim benim o. ha fahişe, ha candan sevgili, aynı değil mi?
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/136369

oğlum olup ibne olacağına kızım olup orospu olsun.
http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/turkiyede_escinsel_olmak.pdf

1992’den 2006’ya seks işçiliği: düş gezginleri ve kader filmlerinde seks işçiliği/fahişeliğin inşası
https://docplayer.biz.tr/11404481-1992-den-2006-ya-seks-isciligi-dus-gezginleri-ve-kader-filmlerinde-seks-isciligi-fahiseligin-insasi.html

eski mezopotamya’da kutsal evlilik metinleri ve “kutsal/kült/mabet fahişe(si)” ibâresi
https://docplayer.biz.tr/160824208-Eski-mezopotamya-da-kutsal-evlilik-metinleri-ve-kutsal-kult-mabet-fahise-si-ibaresi.html

ışıksız fener: 17. yüzyıl hollanda resminde fahişe betimleri
https://docplayer.biz.tr/17332522-Isiksiz-fener-17-yuzyil-hollanda-resminde-fahise-betimleri.html

merve kurt – sophie benim küçük fahişem
https://docplayer.biz.tr/62243975-Merve-kurt-sophie-benim-kucuk-fahisem.html

ben milliyetçi, mukaddesatçı bir ailenin çocuğuyum, benim evimde, sizin filminizdeki kadınlara orospu gözüyle bakılır, cumartesi annelerine de terörist gözüyle, siz bana bu filmi getirerek, izlettirerek onların vicdana ihtiyacı olduğunu ve vicdanla bakılması gerektiğini bana anlattınız ve benim gönül gözümü açtınız.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5005/10195445.pdf

kutsiyet addedilen metinlerde fuhuş, fahişe geçen bölümler
https://docplayer.biz.tr/31092216-Kutsiyet-addedilen-metinlerde-fuhus-fahise-gecen-bolumler.html

küçük ve tecrübesiz bir orospu, esmer ve cılız vücuduyle çamurda kalmış bir mısır koçanına benziyen biçare bir mahluk, dirseğini aşığının dizine dayamış, ona yavaş bir sesle şarkı söylüyordu.
http://mehmetakifinan.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/25/733455/dosyalar/2020_03/13115653_Ahmet_Hamdi_Tanpinar_-_Huzur.pdf

müslüman toplumda, alkolik bir kadın olduğunu itiraf edeceksin, sana “orospu” gözüyle bakacaklar.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69134/570742.pdf

babana söylüyorum, ne sokuyorsun elin orospularını işyerine diyorum, yapacaksan başka yerde yap.
+
sizlere sosyetik orospular olasınız diye mi ingilizceler, almancalar öğretiyoruz!
+
‘isteyene verecek, orospu olacak bu!’ diyor ablası için. bekir duysa ilk aşkına orospu dediğini! öldürür bunu!’ .
http://sehitkadersivriortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/736214/dosyalar/2020_02/28085800_Schrodingerin_Kedisi_1_-_Alet_AlatlY__PDFDrive.com_.pdf

senden iğreniyorum. sapık, utanmaz adam! rezil olduk. mahalle bizi konuşuyor be! geneleve gidip bir orospuyu becersen daha iyiydi. itibarımı mahvettin. nefret ediyorum senden, aşağılık bir zavallısın! sen ancak o kadarını yapabilirsin! nasıl da tahmin edemedim, aylardır elin elime değmiyordu…
https://www.petrol-is.org.tr/kadindergisi/pdf/anlatilan%20bizim%20hikayemiz.pdf

belki bugün kızım biriyle sokağa çıktığında, ona orospu derdim, çünkü biz öyle yetiştirildik.
http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/08/Degerlendirme_Raporu.pdf

kadın ve fuhuş olgusu
https://docplayer.biz.tr/585260-Kadin-ve-fuhus-olgusu.html

fuhşa ve fuhuş hakkındaki temel türk hukuk normlarına genel bir bakış
+
fuhuş, ıı. dünya savaşı’ndan önce dünya’da bir sağlık sorunu olarak ele alınırken günümüzde temel olarak cezai bir konu olma eğilimindedir. fuhuşla ilgili temel türk hukuk normları, günümüzde, dünyada görülen eğilimi yansıtmaktan uzaktır. fuhşa ve fahişeliğe karşı etkin bir savaşım verilebilmesi için özellikle fahişeden hizmet satın alınması cezalandırılmalı ve genelevler kapatılmalıdır.
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-93-699

parmak izi alınacak olanlar, “genel ahlâk ve edep kurallarına aykırı olarak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar”dır. mahkeme bu kategoriye giren eşcinsel yönelimliler için tedbirin uygulanmasında sorun bulmamaktadır. fakat normun (seks işçileri/fahişeler hariç olmak üzere) bu kategoriye giren heteroseksüel yönelimlilere de uygulanabilecek olmasında sorun görmektedir.
+
eşcinseller, esasen para karşılığı veya düzensiz cinsel ilişki kuranlar (“genel kadınlar” ve “fuhuşla melûf olanlar”) ile birlikte sayılmıştır. bu sayma biçiminde, kadınları, özel ve genel diye ayıran cinsiyetçilik ile seks işçilerini/fahişeleri, parmak izi alınması mümkün ahlaksızlar kategorisine dahil eden bu yaklaşım, başlı başına bir makaleyi hak eden, özel olarak ele alınması gereken sorunları içermektedir.
http://anayasader.org/wp-content/uploads/2020/04/%C5%9Eirin-2-AYHD-14.pdf

….. 19. yüzyılın sonlarından itibaren devletin fuhuş meselesine yaklaşımı da köklü bir biçimde değişerek dini normlar bir tarafa bırakılmış ve bu tür eylemlere belirli oranda müsamaha gösterilerek denetim altında tutulmaya çalışılmıştır.
+
çin’i ziyaret eden bir müslüman seyyah, fahişelerin deftere kaydedildiğini ve bunlardan her yıl belli bir miktar vergi alındığını görünce; böyle bir fitnenin islam ülkesinde bulunmamasından dolayı allah’a şükreder.
+
fakat bu olaydan kısa bir süre sonra büveyhi hükümdarı aduüddevle’nin rakkase fahişelere vergi koyduğu ve fatımi’lerin de fuhuş yerlerinden vergi aldıkları görülür.
+
cebehanedeki mehmet paşa cami müezzini cami odasına iki fahişe götürmüş ve yapılan şikayet üzerine baskına gelen kolluk zabitlerince “meclis ile oturur vaziyette yakalandığı”ndan dolayı bozcaada’ya sürülmüştü.
+
fuhuş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan fahişelerden beşi asılarak idam edildi.
+
fahişelerin asılması şer’i değil örfi bir cezalandırma yöntemidir.
+
bazı cariyelerin fuhuş sektöründe kullanıldıklarına dair deliller de söz konusudur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215497

sembolik olarak laleli, ahlaklı bir kadının olmaması gereken bir yerdir ve söz konusu kadın erkekleri tahrik edici giysiler giyer.
+
filmde bu iki simge bir araya geldiğinde bir kadının ‘fahişe’ olarak okunması simgesel-rasyonel diyebileceğimiz bir bağlama oturur.
https://www.researchgate.net/profile/Emet_Guerel/publication/327040476_Kurgusal_Urun_Yerlestirme/links/5b744493a6fdcc87df7fe6ac/Kurgusal-Ueruen-Yerlestirme.pdf

fritz lang tarafından 1927 yılında çekilen ve doğrudan alman dışavurumculuk akımının etkilerinin açıkça görüldüğü metropolis filmi içerisinde kadın cinsiyetçiliğine dair geleneksel bir ikiliği barındırır.
+
bunlardan ilki klasik anne modeli (ki bu durum onları el değmemiş bir azize konumuna yerleştirirken), diğeri baştan çıkarıcı fahişe tasviridir.
+
filmde, binbaşı tensel temasın ne olduğunu hissedebilmek amacıyla lia (adwoa aboah) isimli bir fahişenin yanına gider. fütüristik eskort kıyafetler içinde olan lia’ya yüzündeki maskeyi çıkarmasını söyler.
https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/dergi/1/file/sos_bil_06_web.pdf

ben her ne zaman bir paspastan veya bir fahişeden kendimi ayıran cümleleri sarf etsem, biliyorum ki, insanlar, bana feminist deyiverecekler.
+
lilith adıyla karşımıza çıkar örneğin. erkek zihninin şeytan kadın, vampir, erkek düşmanı, fahişe, yılan, karanlığın canavarı gibi nitelendirmelerle yok etmeye uğraştığı “lilith”, aslında adem’e karşı gelen ilk eş, ilk kadın özgürlük tanrıçasıdır.
+
ikinci eş ise erkeğine “biat” etmiş uysal “havva”dır. adem onu kaburga kemiğinden doğurmuştur.! bildiğiniz gibi, günümüzde kapitalizmle dinciler el ele verip bu iyi huylu havvalardan toplumumuza bol bol klonlamaktadırlar!
+
wollstonecraft’ın sesi hatta bugün bile kulaklarda çınlamaktadır. eviçi zorbalık gibi, eğitimin yadsınması, eşit iş, ve politik hakları sertçe kınadı. evlilikte kadınların erkeklere finansal bağımlılıkları “yasal fahişelik” ten farklı değildi.
+
karın tokluğuna ev işlerine bakıp, çocuk doğuran ve cinsel cazibe gücüyle erkeğin gönlünü çalmaktan başka gücü bulunmayan kadının; para için erkeklerle birlikte olan bir fahişeden farkı olmadığını iddia ederler. böylece evlilik kurumu sert eleştirilere hedef olur.
+
….. evliliği bir tür fahişelik olarak görür gilman.
+
fahişelik de evlilik de biyolojik açıdan aynı etkiyi gösterir. gerek fahişelikte gerekse evlilikte kadın ekmeğini erkeğinden, onunla cinsel ilişkiye girmesiyle kazanır. evlilikte hatta dahası vardır.
+
çektiği sefaletlerin intikamını alır bir bakıma yazar olunca da, şimdi de sıra kendisindedir. bunu da tıpkı bir fahişe gibi bedenini erkeklere satarak yapar, büyük bir yazar olmasına karşın baştan çıkarttığı erkeklerle oynamaya devam eder.
+
kadınlar, aşağılık bir yaratık, erkekleri eğlendiren bir fahişe olmaktan başka bir şey de olamaz.
+
pornografinin yanı sıra fahişelikte de kadınlar erkeklerin emrindedir ve bir bakıma onlar için kurumlaşmış olan fahişelik, erkeklere cinsel hizmet olarak sunulurlar.
+
pornografinin ve fahişelik kurumlarının yanı sıra “medya da kadını cinsel tema olarak gören başlıca araçlardan birisidir.
+
bir eş sıradan bir fahişeden, ücretli işçiler gibi vücudunu parça başına satmadığında farklılık gösterir ancak, o vücudunu bir defa ve her zaman için satmaktadır.
+
kadın bir fahişe gibi görülürken; erkek beyefendi olarak muamele görür.
+
erkeğin getireceği ekmeği bekleyen ve ardından da ona bedenini sunan bir kadın, tıpkı bir fahişe gibi ama ücretsiz bir fahişe.
+
bu ister “geçimsizlik” şeklini alsın isterse uyumlu evlilik biçimi alsın marksistler için her zaman ikincil bir konudur… ev işleri, çocuk bakımı, duygusal destek, fahişe-eş tarafından sunulan hizmetlerdir.”
+
ne anne olarak, ne bakire olarak ne de fahişe olarak kadınların zevk alma hakları yoktur.
+
bu köle kadın imgesi, aynı zamanda gönüllü fahişelik olarak algılanır marksist feministlerce.
+
kadın gerçekte nedir? neden büyücü, iblis, aşüfte, orospu, teccal, kahpe, fahişe, kancık, döl yatağı, şırfıntı, yumurtalık, delik, kocakarı, sürtük gibi kelimelerle yaftalanırlar?
https://www.cag.edu.tr/d/l/2ae6ecd7-8aa6-4b8d-9407-b7325bf31f48

eşcinsel olmakla her zaman gurur duyan ve her vesileyle övünen fâzıl’ın bu açık sözlülüğü ona “şairiz şeyn verir şanımıza / giremez fahişe divanımıza” beytini yazdırır.
https://web.itu.edu.tr/neu/KTMArsiv/Lilypond_ly_Arsiv/Lilypond_Semai/Suzinak_(AGIR_Semai)_(KapilirHerGoren)_(KMehmedAga)__(BSS)_NEU.pdf

fahişe bir kadınla tövbe ettikten sonra mut’a nikâhı yapılmasında her hangi bir sakınca yoktur.
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=mut%E2%80%99a-nik%C3%A2hi—osman-kasikci.pdf

19.yy avrupa manzaralı tablolarda çalma hastalığını ve fahişeliği gösteren tablolar yoğunluktadır. emile zola’nın “nana”sından, edovard manet’in “olympia”sına kadar yüzyılın önemli ve yetenekli ressamları tarafından fahişelik vurgulanmıştır”.
http://folkloredebiyat.org/Makaleler/311893667_fe94-1.pdf

fahişe yataklardan kaçtığın günden beri / erimiş ruhlarınız bir derdin potasında
http://www.kayseribusam.com/wp-content/uploads/2018/02/Necip-Faz%C4%B1l%C4%B1n-%C5%9Eiirlerinde-%C5%9Eehir-%C4%B0mgesi-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Ali-Y%C4%B1ld%C4%B1z.pdf

viyana, evrensel fahişelik için yaratılmış bir şehirdir.
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/ab3fb134c31f72ff2d1fd3c6d385abed.pdf

kadınlar da savaşı yitirdi’de rus askerlerine fahişelik yapması için iki kızı yerine gelinini öne süren bir anne ve aşağılanmasını en iyi yatacağı kadının anlayacağını düşünen bir askerin kararları ön plana çıkar.
https://www.aydin.edu.tr/en-us/akademik/fakulteler/guzelsanatlar/Documents/Aydin_Sanat_2_year_1_2015.pdf

moreno ilk psiko-drama çalışmalarını fahişeler, mülteci kampları ve ceza evlerinde yapmıştır.
https://www.journalagent.com/agri/pdfs/AGRI_30_SUP_1_1_131.pdf

yahudi olmayan kadınları önüne gelenle yatan fahişe olarak kabul eder ve kutsal kitap’taki “onların bedeni eşek bedeni gibidir ve boşalmaları da atlarınkine benzer” cümlesinin hükmü onlara uygulanır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/511266

ekonomik yönden güçsüz, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılan güney doğu asya ülkeleri çocuk fahişeliğinin dünyadaki merkezlerindendir. bu ülkede çocuk fahişeliği ve bu suçu işletenler yasalarca korunmakta, teşvik edilmekte hatta ödüllendirilmektedir.
+
çocuk seks öykülerinin pek çoğu güneydoğu asya kaynaklıdır ve tek başına bangkok’ta (tayland, 16 yaşından küçük 30.000 fahişenin bulunduğu bildirilmektedir.
+
sri lanka plajlarında binlerce erkek çocuğun fahişelik yaptığı saptanmıştır. rusya’da sadece moskova’da 1.000 kadar fuhuş yapan çocuk olduğu bildirilmektedir.
+
aynı örgütün verilerine göre ispanya’da göçmen olarak getirilen, çoğunluğu 12 yaşının altındaki 5.000 kıza fahişelik yaptırılmaktadır ve aynı ülkede sadece 2002 yılı içinde 8.000’den fazla çocuğun kaybolduğu bildirilmiştir.
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/58.pdf

luis enrique’, ana babadan çalınan paranın fahişelere değil de, sinemaya harcanırsa meşru olduğunu söyleyerek aklımı çelmişti.
+
yaşamaktan daha değerli bir değer uğruna ölebilen canlıdır insan. hatta 2 yaşındaki çocuğunu yaşatmak için fahişelik yapıp hergün yeniden ölebilir.
+
her insan halifetullahtır; fahişeler ve tefeciler bile.
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2015/06/Derin-L%C3%BCgat-old-4.pdf

bireysel ahlâk penceresinden “şehitlik” ve “fahişelik” ne kadar uzak görünüyor oysa…
https://www.derindusunce.org/2015/09/02/fahiselik-sehitlik-ve-ozgurluk/

suat derviş’in “yanından geçtiğim şehir” hikâyesi, ahlaksız kadın kahramanını canlandırarak sosyal olarak ahlaki düşük olan fahişe kadın karakterine odaklanır. kadın ahlaksızlığı konusu dünya edebiyatındaki realist yazarlar için son derece günceldi.
+
özellikle, ukraynalı yazar panas mirniy “poviya” (fahişe) romanında, guy de maupassant “boule de suif” öyküsünde, rus yazar anton chekhov “pristup” hikâyesinde ve vsevolod garshin “prigoda” hikâyesinde vs. de bu konuyu ele almışlardır.
+
yazar başkarakterin iki ana rollerini yani onun ahlaksız mesleğini ve sosyal rolünü açıklayarak ana kadın ve fahişe kadın olmak üzere iki karşıt kadın tipine dayanarak toplumun noksanlıklarını gösterir.
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24978/1/Sen%c3%a7ilo%20Kad%c4%b1n%20ve%20%c5%9eehir%20(1)-2-7%20(1).pdf

erkeklerce, kadınlardan hem iyi hem kötü, hem kutsal hem dünyevi, hem bakire hem de fahişe olmaları beklenir.
+
kıyamet habercisi bir peygamber için dahi sıra dışı olan bir hiddetle onların memelerine saldırılıyordu.
+
bu iki kız kardeş gençliklerinde mısır’da fahişelik ettiler. memeleri orada okşandı, bekâretlerini orada yitirdiler. onlar, asurlular ve babilliler’le de fahişelik etti ve daha önceki dinsiz sevgilileri tarafından eninde sonunda yok edileceklerdi.
+
iki kardeşin fahişeliği, memelerinin bakireliklerini yitirip kirlenmeleriyle sonuçlanır. memelerin bekâreti kalmamış ve işledikleri günah her şeyi onların elinden almıştır.
+
tanrıça athirat ve erkek eşi baal’ın kutsal fahişeleri olan rahibeler ve rahiplerdi.
+
yahudilik, fahişeliğe karşı çıkıyordu fakat kendisinde barındırdığı ataerkil yapı nedeniyle de bir anlamda onu körüklüyordu.
+
kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar.
+
bir kâhinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. yakılmalıdır. baş kâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenmeyecek.
+
fahişelikle uğraşan bir kişinin kazandığı her şey haramdır.
+
fahişelik yukarıdaki ifadelerde belirtildiği gibi kişinin koynuna aldığı bir ateştir.
+
fahişe derin bir çukur; ahlaksız kadın, dar bir kuyudur.
+
özdeyişler insanların fahişelik karşısında daima uyanık olmalarını istemektedir.
+
çıplak tepelere bak da gör.
sevişmediğin yer mi kaldı?
çölde yaşayan bedevi gibi
yol kenarlarında oynaşlarını
bekleyip durdun.
fahişeliğinle, kötülüklerinle ülkeyi
kirlettin.
+
fahişelerin evlerine doluştular.
şehvet düşkünü besili aygırlar!
+
fahişelik, kozmik dinselliğin en yaygın biçimlerinden birini temsil etmektedir.
+
ohola ve oholiva’nın yaptıkları aslında hem fahişeliğin boyutunun hem de bir ülkenin bekâretini kaybedişinin sembolik bir dille ifadesidir.
+
kullanılan dilin üslubu ise fahişeliğin çirkin vurgusu üzerinden yapılmaktadır. bu öyle bir çirkinlik ki tanrı’yı çileden çıkarmakta adeta tanrı tüm öfkesini bu iki kente kusmaktadır.
+
fahişelik kurumu, ayrıca buna bağlı olarak kadın bir meta haline gelmiş ve onun sırtından para kazanılmıştır. çoğu zaman da fahişelik iktidarın elinde kendisini hükmedici kıldığı bir koz olmuştur.
+
günümüzde bile bir türlü ortadan kaldırılamayan fahişelik kurumu, artık devletler için bir para kaynağı ve toplum için bir deşarj yeri olarak kabul görmektedir.
+
fahişelik için dünyanın en eski mesleği denir. bu, ne derece doğrudur bilinmez ama gerçek olan bir şey var ki, o da fahişeliğin çoğunlukla başka seçeneği olmayan, çaresiz insanların işi oluşudur.
+
şeytanın ayartmasına gelen kişiler bunu iyi kullanmış ve kadın bedeni üzerinde bitip tükenmeyen bir haz medeniyeti ve ekonomisi kurmuşlardır. böyle olunca da fahişelik, hıristiyanlığın ortasında bir kurum olarak bitiverdi.
+
yeni ahit her ne kadar sert bir şekilde yasaklasa da yeraltına gömülen bedenin tutkuları buna dayanamazdı. nitekim daha sonra rahip ve rahibeler arasında bir sürü entrika ve olaylar vuku bulmuştur.
+
yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? çünkü ikisi tek beden olacak deniyor, rab ile birleşen kişiyse onunla tek ruh olur.
+
fahişelik, kişinin onurunu zedeler. bunun için para ödeyen de kendi açısından büyük günah işlemiş olur.
+
bir şeyin bu kadar çok yasaklanması hıristiyanlara çok cazip gelmesinden ötürü müdür? ya da gerçekten fahişelik bir ideoloji olarak tam da kiliseyle bir şekilde bağlantısı olan bir sapkınlık mıdır?
+
her ne kadar hıristiyanlık, sürekli eleştirse de sonuçta fahişelik erkekler ve hatta devlet için bir baskı ve ekonomik kaynak olarak görülebilmektedir. bundan dolayı artık yasaklamalar cazibesini yitirebilmektedir.
+
fahişelik, doyumsuz bir dölyolunun çırpınışlarıdır. kadın normal olarak tek bir kişiye (kocasına) tahsis etmesi gereken şeyini, ayrım gözetmeksizin topluluğun bütün üyelerine açar.
+
fahişe tüm yasaklamalara ve dinsel buyruklara sırt çevirerek var olan kurallara meydan okumaktadır.
+
kendini peygamber diye tanıtan izebel adındaki kadını hoş görüyle karşılıyorsun. bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor.
+
bir şehirde fahişeler, bir sarayda çirkef kuyusu neyse odur; çirkef kuyusunu kaldırınız, saray pis ve kokmuş bir yer olacaktır.
+
fahişelik tarih boyunca kadınların kullanılmasıyla sürekli varlığını yaşatmıştır. bu işi ne sebeple olursa olsun kabul eden kadın ve bunu bir iktidar aracı olarak kullanmak isteyen erkek oldukça fahişelik her çağda geçerli bir kurum olarak kalacaktır.
+
zaten antikçağda, kurum olarak fahişeliği devlet yaratmıştı. bu ortaçağda da değişmeyecekti. ancak antikçağdan farklı olarak bu sefer işletmeci, kilise’dir. ortaçağ avrupa’sında genelevlerin arkasındaki güçler devlet ve kiliseydi.
+
fahişelik kurumunun arkasındaki isimler değişse de o her zaman cazip bir iktidar kaynağı olmuştur. günümüzde bile batıda hızla gelişen bu sektör artık devletler tarafından yönetilmekte hatta çeşitli yeraltı örgütleri bu sermaye üstünden çokça paralar kazanabilmektedir.
+
günümüz hıristiyan dünyası fahişeliği inananları için bir tehlike olarak görse de bunun önüne bir türlü tam anlamıyla da geçememektedir.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6300.pdf

şigar sözlükte beldenin boşalması, halifesiz kalması ve şartlardan hali olması manasına gelmektedir. cahiliye döneminde mevcut olan bir nikâh şeklinin adıdır. sözlük anlamıyla da irtibatlı olarak kısaca takas yoluyla mehirsiz evlenmeye denir. şöyle ki, cahiliye döneminde iki erkeğin evlilik için velayetleri altındaki bayanları birbirlerinin mehiri olarak kullandığı evliliğe şigar nikâhı denmiştir. bu nikâh akdinde mağdur olan yine kadınlardır. çünkü adeta bir meta gibi takas yapılmakta ve mehir de kadınlar tarafından alınmamaktadır.
http://www.ekevakademi.org/Makaleler/255838138_18%20Zeki%20KOCAK.pdf

lügatte sadaka anlamına gelen mehir kelimesi islam aile hukukuna göre evlilik esnasında ödenen para veya malı ifade etmektedir. mehirle ilgili ayetlere bakıldığında “fariza”, “meta”, “sadukat”, “ucûr” kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir.
http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_4_9.pdf

hanefi hukukçuların mehir kadının jercine karşılıktır yorumuyla açıklamaktadır. yine imber, kadının cinselliğine yönelik olarak verilen nesnenin cinsel ilişkiden sonra ödenmesiyle de kocanın kadın cinselliği üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu, evlilikteki cinsel ilişkiyi zinadan ayıran tarafın da bu mülkiyet olduğunu savunmaktadır.
yukarıdaki ifadelerde kadın cinsel açıdan bir “meta” imiş gibi algılanmaktadır. incelenen sicilierde ise kadınların mehiri daha çok nikah akdi sırasında hak ettiklerine dair uygulamalar bulunmaktadır. bu bakımdan fetvalar ve hukuk kuralları hukuk doktrininde önemli bir yere sahip olmakla birlikte toplumsal yaşam ve tarih kaynağı bakımından aydınlatıcı değillerdir. hukuk dilinde “insan” da her hangi bir eşyadan farksız değildir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/782419

kalın kıza mukabil babaya ödenen bir satış bedeli midir? veya ana babaya ödenen ve kızın yetiştirilmesi için yapılan masraflara iştirak midir? yoksa nezaketen verilen bir hediye midir?
+
türklerin kadına verdikleri değer, evlenmeyi bir satış akdi ve kadını da satılık bir meta olarak kabule müsait değildir.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/10366/islam%20ve%20osmanl%C4%B1%20hukukunda%20evlenme.pdf

câhiliye döneminde “nikâhu’l-makt” denilen bir uygulama daha vardı. buna göre, ölen şahsın yakın akrabalarından biri, onun dul kalan eşinin üzerine bir elbise atarak nikâhının kendisine miras yoluyla intikal ettiğini iddia ediyor ve hiçbir söz hakkı tanımadan, seçme şansı bırakmadan bu kadına sahip oluyordu. ölenin kardeşleri, hatta öz çocukları bile bunu uygulayabiliyorlardı. bu uygulamanın temelinde kadını bir meta olarak görme anlayışı yatıyordu. çünkü onlara göre adam öldükten sonra geride bıraktıkları yakın akrabalarına kalıyordu. eşi de erkeğin terekesi arasında sayılıyor ve ona da sahip olunabilineceği düşünülüyordu.
https://webdosya.diyanet.gov.tr/mevlidinebi/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2019/10/30/bd5ad999-aa13-46bc-b84b-8d65539c66b5.pdf

mus’ab b. zübeyr, muhammed b. mervan tarafından öldürülmesi sonucu eşi aişe bnt. talha ile bişr b. mervan evlenmek istedi ve hatta kendisine nikahladı. şam’dan kufe’ye geldiğinde, aişe’nin bişr ile evleneceğini haber alan ömer b. ubeydullah, hemen cariyesini aişe’ye gönderdi ve cariyesine “aişe’ye selamımı ve benim bişr’den kendisine daha layık olduğumu söyle. eğer benimle evlenirse ben onun için evini malla dolduracağımı hatırlat” dedi. sonuçta tekliflerin cazibesine dayanamayan güzel kadın aişe, ömer ile evlendi. ömer, onun için genişlikleri dört zir’a olan yedi yatak döşetti ve gece olunca zifafa girdi26. ömer de aişe’ye tıpkı mus’ab’ın verdiği gibi 500.000 dirhem mehir, bir o kadar da hediye verdi.
+
yirmi birinci yüzyıla girdiğimiz şu dönemde bile hâlâ sadece geri kalmış ülkelerde değil, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde dahi erkek çocukların kız çocuklarına tercih edilmesi, bir vâkıadır. kısa bir dönem önce ülkemizde kız çocuklarının okumak gibi temel hakları, çoğu muhafazakar aileler tarafından yanlış dînî endişelerden dolayı alınmış ve hâlâ da alınmaktadır. kız çocuklarımızın okullara gitmeleri, daha yenidir. bu tür toplumlarda dünyaya gelen kız çocuklarına belli bir yaşa geldiğinde başkasının malı olabilecek bir meta’ gözüyle bakılıyordu. onlar için önemli olan şey, kocalarına karşı iyi bir hizmetçilik yapmak, yapacağı işlerde kusur etmemektir.
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/297.pdf

büyük sanatçılar olarak tanıtılan nice ünlü fâhişeler, homoseksüeller, seviciler, ar damarları çatlamış çift şahsiyetli erkekler ve kadınlar, televizyon ve basın yoluyla evlerimize, hattâ yatak odalarımıza kadar girebilmektedirler.
+
fahşâların gizlisine açığına da yaklaşmayınınız.
+
fâhişe-i mübeyyine/zinâ yapmadıkça onlara karşı yerici ve zarar verici bir şekilde davranma hakkınınz yoktur. eğer zinâ ederlerse, onları yataklarında yalnız bırakabilir ve onları yaralamayacak şekilde dövebilirsiniz.
+
kur’ân-ı kerîm’de “fâhişe” sözcüğü ile bunun eş mânal?s? olan “fahşâ” ve çoğulu olan “fevâhiş” çokca geçmektedir.
+
kur’ân-ı kerîm’de “fâhişe”yi yasaklayan âyetlerin herbirinin istisnaları dışındaki bütün cinsel konuşmaları, yazıları, resimleri ve filmleri haram kılıcı olduğunu söyleyebiliriz.
+
mü’minler arasında “fâhişe”olan cinsel haramların yayılmasını isteyenler için dünyada (acı verici bir ceza) âhirette de elem verici bir azab vardır.
+
dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanmak hırsıyla yönetiminiz altındaki namuslu kalmak isteyen câriye kadınlarınızı fâhişeliğe zorlamayın.
+
islâm toplumu’nda arzu ve irâdeye dayalı fuhuş yapacak kadın bulmak da mümkün değildir. çünkü islâm toplumu’nda fâhişeliğe özendirici propaganda yapılamaz.
+
fâhişeye verdiğin sadaka; yaptığın yardım ise, ihtiyacını giderir de onu vücûdunu satmaktan koruyabilir.
+
kadınlarınız, fâhişeyi (sevicilik) yaparlarsa, onlara karşı içinizden dört şâhid getirin.
+
fâhişenin yayılmasındaki zararları gereğince allah bilir, siz bilmezsiniz.
+
her türlü tahrik edici cinsel makale, roman, hikâye, piyes, resim ve filmi, bunların üretimini, yayılmasını, gösterime sokulmasını ve satılmasını “fâhişenin yayılmasını arzulamak” kapsamına almak mümkündür.
+
yazılı ve görsel medyanın “fâhişenin yayılmasını arzulamak” ve kavadlık yapma suçlarının baş failleri arasına girebilmekte olduğuna da işaret etmek isteriz.
+
fâhişeler nişan olması için kapılarına bayrak asarlardı. pek çok insan da bunlarla fuhuş yapmaya gelir, bunlar da gelenlerin her biriyle yatmaktan çekinmezdi.
+
fâhişelerden biri gebe kalıp çocuğu doğurduğu zaman, onunla yatan erkekler yanında toplanırlar, kendilerince doğru birtakım usûllerle sözde çocuğun kimden olduğunu tesbit edebilen kişileri de yanlarına çağırırlardı.
https://www.alirizademircan.net/dokuman/Ali-Riza-DEMIRCAN-TURKCE-cinsel-hayat.pdf

avrupalının rüyalarında cezayir kadınının iğfali, çarşafın yırtılmasından sonra gelir. burada, kadının iki defa ismetinin bozulduğu görülür.
+
çarşaf giymiş olmak değil söz konusu olan, öyle bir «fatma görünümü» vermeli ki, onu gören asker «bundan bir zarar gelmez» demeli.
+
ilk zamanlar, üzerindekiler birbir çıkarılan cezayir kadınının vücudu, şimdi yeniden örtünmeye başlar. önceleri sergilenmesine, baştan çıkarıcı ve cezbedici olmasına çalışılan bu vücudu bu dönemde ezmek, şekilsiz hale sokmak, olabildiğince ahmak göstermek gerekir.
+
tabancaların bombaların, şarjörlerin devridir bu. oysa düşman da durumdan haberdardır artık. sokaklarda duvarlara sürtünerek, yürüyen klasik cezayir kadını görüntüsü yeniden başlar. her çarşaflı kadına ayırım gözetmeksizin şüpheyle bakılır.
+
manyetik dedektörler bitmez tükenmez bir hırsla vücudun orasında burasında gezdirilir. kadın, erkek, çocuk, bütün bir cezayir halkının hep birden birliğini, millî sesini ve cezayir toplumunun yeniden kuruluşunu imtihandan geçirdiği bir devirdir bu.
+
bu yeni şartları bilmeyen veya bilmezlikten gelen fransız sömürgeciliği cezayir kadınını batılılaştırma kampanyasını 13 mayıs’ta yeniden başlatır. kapı dışarı atılmakla tehdit edilen hizmetçiler, yuvalarından sökülüp alınan fakir kadınlar ve fahişeler, halk meydanına götürüldüler.
http://www.muharrembalci.com/kitaplik/kitapozet/271.pdf

yirminci yüzyılın başlarında istanbul’un fuhuş âleminde yahudilerin yeri
+
19 ve 20. yüzyılda istanbul’daki fuhuş faaliyetlerini inceleyen telif yayınların ortak tespiti gayrimüslimlerin bu âlemin ön sıralarında yer aldıklarıdır.1 ancak bu yayınlarda yahudilerin etkinlikleri tam anlamıyla vurgulanmamıştır.
+
galiçya, avusturya, polonya, romanya gibi doğu avrupa’nın önemli yahudi yerleşim merkezleri fuhuşun en yoğun olduğu ülkelerdi.
+
kahire’ye yol alırken galata limanında mola veren gemileri ziyaret eder, yolcular arasındaki genç kızları kandırır, onları mısır’a gitmekten vazgeçirip istanbul’da kalmalarını sağlar ve böylece fuhuş âlemine “taze sermayeler” katarlardı.
+
frölayn hirschberg kızlara sakıncalı bir arkadaşını terk etmesini veya kendisini daha iyi korumasını telkin frölayn hirschberg’in bir misyoner olduğunu ve onları hıristiyan yapmağa çalıştığını söylemekteler.
+
istanbul fuhuş piyasasının kökleri kırım savaşı’ndan sonra istanbul’a nakledilen savaş esiri yahudi kökenli ruslara tevdii edilen genelev açma imtiyazına uzanıyordu.
+
kutsal metinler’in bahsettiği faziletli kadın yoktur. bütün kadınlar hafif meşreptir ve onlar için yasak meyvenin tadına bakmak kaçırılmayacak bir zevktir. dahası bu son teferruat iğrençtir: kocalar eşlerinde ihtiras ve zevkin uyanmasından sadece menfaat elde eder.
+
galiçya istanbul’a fahişe ihraç eden tek yer değildi. 1860’lı yılların sonlarında müslüman, yahudi ve ermeni fuhuş tacirleri budapeşte ve civarında cirit atıyorlardı.
+
rumen resmî makamları hem rumen kızları fuhuştan uzak tutmak istediklerinden, hem de türkiye’ye kadın ihraç eden fuhuş tacirlerinden rüşvet aldıklarından yabancı fahişelerin romanya’ya ithal edilmelerini teşvik ediyorlardı.
+
bu şartlar altında romanya türkiye için önemli bir “fahişe deposu” vazifesi görüyordu. romanyalı yahudilerin fuhuş ticaretine girmelerindeki en önemli neden dönemin rumen resmî makamlarının yahudileri ticari faaliyetlerini sürdürmelerini engellemeleriydi.
+
genç kız fahişe olmayı reddetmeye devam edince patroniçe ve fuhuş taciri direncini kırmak için onu acımasızca dövdüler ve aç bıraktılar.
+
rafael sadi: “karaköy genelevi ile aşkenaz sinagogu birbirine bitişik gibidirler ve ……. söylentiye göre de adamlar aslında dini bütün kişiler olup namazında niyazında insanlarmış ve üç vakit duayı namazı kaçırmazlarmış. bu nedenle sinagogu iş yerlerinin yakınında kurmuşlar.
+
evler alçak ve küçük olup tasviri imkânsız bir pislik içindeler.
+
bu çocuklar bu ahlâk dışı evlerin bulunduğu sokaklarda koşuşuyor ve böylece çocukluklarından beri kötülük içinde büyüyorlar.
+
gösterilerin gece yarısına yakın başladığı ve sabah 04:30’a kadar sürdüğü bu yerlerden birinde manzara gerçekten rezilâne.
+
şu soru pekâlâ sorulabilir. nasıl olur da bu büyük belâ bu kadar uzun bir süre hoşgörüldü?
+
zengin müslümanların batı ülkelerinden gelen genç kızlar için muhteşem meblağlar ödediklerine dair hikâyeler var.
+
ancak bir gerçek olarak türklerin kendi kadınlarının ahlâk dışı bir hayat sürmelerine karşı olmalarına rağmen umumhaneleri kullanmaktan çekinmedikleri söylenebilir.
+
buna neden izin verildiği sorulduğunda genellikle verilen cevap umumhane sakinleri islâm dinine ait olmadıkları sürece bu durumun kendilerini ilgilendirmediğidir.
+
üç kadın geldi, arkadaşlarım sarhoş olduğu için yukarı çıktılar. ben bu kırk beşlik, buruşuk yorgun belâyı kabul etmedim. karşıki evden bir bulgar kızı geldi, cidden güzeldi. boşnak şivesiyle eski bir türkü vardır.
tuna’da çırpar bezini
kim sevmez hayda bulgar kızını
+
pera ve galata mahallelerindeki kayıtlı evler ve pansiyonlar hıristiyanlara ve yahudilere, üsküdar ve kadıköy’dekiler müslümanlara aittir.
+
yahudi genç kızlar arasında yaygınlaşan fuhuşu önlemek için samuel cohen’in tavsiye ettiği en önemli tedbir eğitimdi.
+
yabancı fahişelerin ne kadar kolaylıkla para kazandıklarını gören istanbullu yahudi kadınlar da geçim sıkıntısı nedeniyle fahişeliğe başlamışlardı.
+
balkan savaşları’nın meydana getirdiği göçlerin ardından değişiyor, bazı sefarad genç kızların fuhuşa başlamaları istanbul sefarad cemaatini alarma geçiriyordu.
+
1914 yılında galata’daki fuhuş bataklığından son derece rahatsız olan kilise, okul, sinagog ve manastır yöneticileri genelevlerin bu semtten uzaklaştırması için hükümete başvuruyorlardı. ancak durum ümit verici değildi. düşük maaş alan polislerin rüşvet karşılığında fuhuşa göz yummaları mücadeleyi zorlaştırıyordu.
+
bu polis memurları çok düşük maaşlar almaktalar ve çoğu zaman maaş alabilmek için uzun zaman beklemek zorundalar. bu yüzden gözlerini kapatarak veya hatta kabadayı, fuhuş tacirleri ve umumhane sahiplerine aktif bir şekilde yardım ederek biraz para kazanma fırsatını yakalamaları fazla şaşırtıcı değil.
+
türk polisinin konsoloslukların fuhuş tacirlerini sınır dışı etme telkinlerini yerine getirmede hiç de heyecanlı ve istekli olmadığını fark ettiklerinde tekrar geri dönüp eski mesleklerini icra etmeye devam edeceklerdi.
+
14 veya 15 yaşındaki bir kız fahişelik yapmaya gönderildiğinde ya da tekelde işçi olarak canına okunduğunda ne istediğini ne bilsin ki.
+
istanbul’da kadın tacirlerinin bir sinagogunun olduğunu biliyor, burada fahişeler pezevenklerine bayramlarda dinî ayin, tora okuması vs. sırasında “eliaus”, namus ve şeref satın alıyorlar; [hahambaşı] bu “ibadet yerini” yasaklayacak güce sahipmiş ama yapmıyor! nedenleri yok, yoksa – – ben de korkarmışım.
+
kadın ticaretine karşı osmanlı birliği fikrini teklif ettim ve o bu fikri kavradı.
+
çocuk fuhuşu, erkek ve kız çocuk ticareti hakkında korkunç şeyler anlatıyor.
+
türk hükümeti, sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi, bu ticarete göz yummakla ve satıcıları korumakla bu ticarete katılmış oluyor ve suç ortağı haline geliyor.
+
burada zührevi hastalıklar için ayrı bir hastane var. resmî makamlarca düzen sağlamışa benziyor, söylendiğine göre belediye buradan özel bir gelir elde etmiyormuş. kızların ödediği vergiler masrafları karşılıyormuş, bundan kızların paraları nasıl bayılmak zorunda olduğu anlaşılıyor.
+
sınırdışı edilen fuhuş tacirlerinin hangi meslek dallarına ait oldukları incelendiğinde yirmisinin erkek terzisi olması son derece ilginçti.
+
çeyiz paralarını yedikten ve manevî sermayelerini berbat ettikten sonra götürüp bir fena eve satarlar. ellerine geçen paradan bir kısmını kumarda bize verirler
+
meşhur galata’nın yatsıdan sonra, arzeylediği manzara bu idi. ve tarihe aşina olmıyan türkler; bir lehistan’ın mevcudiyetini o zamanlar ancak bu sokaklara devam ile öğrenirlerdi.
+
zira o vakitler rus ve avusturya işgalinde bulunan lehistan, memleketimize ihracat malı olarak, yalnız bu bedbaht kadınları sevkederdi.
+
bunların çoğu tarnopol, lemberg, vilno taraflarından gelme yahudilerdi. kendilerine mahsus garip, kaba bir şiveleri, almanca’ya pek benzeyen bir de lehçe’leri vardı.
http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/mahrem3.pdf

bertha pappenheim hahambaşı’na sorar: “istanbul’da yahudi kökenli fahişe var mıdır” diye. hahambaşı da “aslında” der, “bizim bütün gelirimiz bu yahudi kökenli fahişelerden toplanan paralardan sinagoglara yapılan yardımlar üzerinden olmaktadır”.
+
anna o. hahambaşı’na sorar: “peki bunları niye önlemiyorsunuz, niye kapatmıyorsunuz”? hahambaşı da: “onları çalıştıran şahıslardan gelen yardımlar olmazsa şayet, ne sinagoglarımız ayakta kalabilir, ne hastaneler ne de çocuk bakımevleri” der.
+
çünkü bertha pappenheim’ın kişiliği, çalışmaları dünya literatürüne girişi de büyük ikilemlerle doludur. ayrıca buna biraz da analitik bir gözle baktığımızda, daha da çıplak, daha da net görebiliyoruz bunları.
+
bütün hayatı fahişelerle, genelevleri gezmekle ve oradaki genç kadınlarla konuşmakla geçer. amacı onlara yardım etmektir ama bütün gün neredeyse 24 saat onların hayat hikâyelerini ve başlarına geleni dinlemekle geçirir, teker teker neredeyse.
+
eleştiren taraf insanlara, kadınlara, fahişelere yardım etmesini istiyor. ama benliğinin öbür tarafı, asıl dominant olan tarafı ise, anna o. ise, bir yandan fahişe gibi yaşamak istiyor.
http://yenisymposium.com/Pdf/EN-YeniSempozyum-eeaf87f8.PDF

afife fikret’e göre feminizm
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33304

kadın fizyolojisinin hastalıklara daha fazla açık olması ve beynin hacmindeki ayrım, bazı çevreler tarafından erkek gücünün kaynağı olarak gösterilmiştir.
+
baha tevfik ise kadınlık ilişkisini ahlak bağlamında irdeleyerek daha farklı bir noktaya parmak basmaktadır. ahlaki olduğu iddia edilen bir ortamda erkeğe hürriyet ve merhamet, kadına ise şiddet ve baskının düştüğünü belirten yazar, ……
+
vakıâ maksadım bir fahişenin bu rezîl ve sefîl menşeini refi etmek değildir. fakat kendini satan bir kadın tezlîl edildiği halde kendi arzu -i şehviyesini teskîn için ona iştirâ iden erkek ne için şâyân-ı afv olsun.
+
kadına bahş edilen bin türlü mahcûbiyyetlere tazyîklere vahşetlere bedel erkeğe verilen bu serbestî ne içindir. ne için kadına karşı erkek himâye olunuyor da bilakis erkeğe karşı kadın müdâfaa ediliyor?
http://www.folkloredebiyat.org/sayilar/fe-73.pdf

bu olaydan sonra emma’nın bütün sevgisi rodolphe’e yönelir ve bu sevgi kocasına duyduğu tiksintiyi daha da artırır. artık gönül rahatlığı ile “dairesini ve vücudunu, bir prens bekleyen fahişe gibi rodolphe’e hazırlar.”
https://journals.tplondon.com/bc/article/download/494/487/504

çağdaş insan, tabiatı kendisinden yararlandığı bir eş gibi değil fahişe gibi görmektedir: kendisine karşı hiçbir sorumluluk ve yükümlülük duygusu beslenmeyen bir fahişe.
http://www.muhafazakar.com/uploads/articles/50/9.pdf

dünün azize bakiresi , kolaylıkla bugünün (cinsel tedavi) hastası olabilir.
http://westlanglit.boun.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/RR12_1-Sexuality.pdf

kadınların cinsel fantezileri
https://cemkece.com.tr/kadinlarin-cinsel-fantezileri/

cinsel gelişim açısından mastürbasyon ve fanteziler bireyin cinselliği anlamlandırmasını ve fark etmesini sağlamaktadır. fanteziler sürekli bir partneri olan veya olmayan kadınların cinsel yaşamını monotonluktan, sıradanlıktan uzaklaştırıp, zenginleştirir.
https://www.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_18_64_48_55.pdf

olgun kadınlar erkeklerin fantezi dünyasının merkezi halindeler.
+
biz kadınların fantezileri sanıldığından daha tehlikeli. o fantezilerin altında yatan gerçekleri araştırdık. eşsiz olmayı seviyoruz!
http://www.itobiad.com/en/download/article-file/820247

birçok çalışma, kadınların domine edilme ve sekse zorlanma konusunda fantezi kurmalarının çok yaygın olduğunu göstermiştir; hatta bazı araştırmalara göre, kadınlar arasında en yaygın cinsel fantezi budur.
+
partnerimle birlikte olduğum fantezisini kuruyorum. beni çok fena tahrik ediyor, birlikte olduğumuz zamanları düşünüyorum. bazen içine brad pitt’i attığım da oluyor.
+
başka bir şey canlanmıyor gözümün önünde. yalnızca penise odaklanıyorum.
+
normalde erkeklerden hoşlanıyorum ama neredeyse hep bir kadının bedenimde aşağılara indiğini hayal ediyorum. kadınların vücudu bana çok tahrik edici geliyor!
+
fantezisini kurduğum şeylerden biri tecavüz ….. beni tahrik eden şeyin güç meselesi olduğundan neredeyse eminim. fantezilerimde kurban (ki bu genelde ben oluyorum) cinsel mahareti nedeniyle güçlü, nedeniyle güçlü, tecavüzcü de kendini kontrol edemeyen biri.
+
asla seks yapmayacağım adamları düşünmek hoşuma gidiyor: profesörler, ünlüler, arkadaşlar, eski arkadaşlar, komşular.
https://www.pdfdrive1.com/ya%C5%9Fas%C4%B1n-orgazm-dorian-solot-marshall-miller-d117514944.html

kadınların yaklaşık %’8 i yaşam boyu sadece kendi cinslerini cinsel olarak cazip bulmakta, kadınla ilişki fantezisi kurmakta ve cinsel ilişki kurduklarında bunu kadınlarla yaşamakta veya yaşamak istemektedir.
https://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/37/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf

reklamlarda korkunun bir pazarlama aracı olarak kullanılması
+
dış yüzey temizliğinde korku mesajları kadınların satın alma kararlarında tetikleyici bir etken olduğu sonucuna varmıştır.
+
bir kadın bir adaya düşse dahi tüm zorluklarla korkmadan mücadele edebilir. ancak molped’i bittiğinde onun yerini dolduracak hiçbir şey yoktur.
https://bmij.org/index.php/1/article/download/1438/1354

ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3595/%C3%96zlem%20can%20G%C3%BCrkan%2C%20Fatma%20Co%C5%9Far.pdf

kadınların kazanımları geri alınıyor…
“susmuyor, korkmuyor, itaat etmiyoruz”
http://www.emo.org.tr/ekler/2fb88a8c6ba78c1_ek.pdf?dergi=1130

hiçbir namuslu, iffetli, haysiyetli, şerefli, sağduyulu kadın veya kızın, erkekleri tahrik etmeye hakkı yoktur. hiçbir haysiyetli ve iffetli kadın veya kızın fahişe kıyafetiyle gezmeye hakkı yoktur.
https://hrantdink.org/attachments/article/1265/Nefret_Soylemi_rapor_kapakl%C4%B1_web_2.pdf

japonlar tarafından ‘halk tuvaleti’ denilen yerlerde fahişelik yapmaya zorlandılar. birçok asker tecavüzün de ötesine geçerek, kadınların bağırsaklarını çıkarttı, memelerini dilimlediler ve onları canlı canlı duvara çivilediler.
https://acikders.tuba.gov.tr/file.php/127/Lectures/PDF/3_DersDokumu.pdf

eski devlet bakanı ayvaz gökdemir’in üç kadın avrupalı parlamentere “fahişe” demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu.
https://www.takvim.com.tr/tarihtebugun/2024/09/11/8

anlamı bilinmeden, söylenişi güzel olduğu için konulanlar: sibel (yunanca fahişeler tanrıçası)
https://ailevecalisma.gov.tr/Raporlar/ATHGM/aile_yazilari_10.pdf

sarhoşluk ve kırlara fahişe getirmek gibi “rezil” işler, bu adam gibi kötü bir şekilde ölmesi veyahut katillerinin ömürlerini pranga altında geçirmek zorunda kalmaları gibi sonuçlar doğuracağından, bu olaydan ibret alınması gerekir.
https://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/IKAD/article/view/618/550

kur’an’da “fahişe” kelimesi çoğulu “fevâhiş” şeklinde ifade edilen ve lut kavminin işlediği suç olan erkek erkeğe cinsel ilişki için seçilen isimdir.
+
rabbinizin evini inşada mallarınızın en helal olanını verin; faizden kazanılan veya kumardan elde edilen veya fahişe satmaktan kazandığınız pis mallardan vermeyin.
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/786f8585f6bce31dbca83ab18040f08d.pdf

genelev kadınlarının psikososyal iyi oluşlarınının belirlenmesi
https://www.journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_3_1_22_29.pdf

kutsal fahişelik ve başörtüsü
+
mabet fahişelerinin başlarını örtmeleri zorunluydu.
+
sumerli kadınlar din kadını olmakla, din kadınları da fahişelik yapmakla görevlidir ve dolayısıyla bütün sumerli kadınlar fahişedir.
+
böylece bu kadınlar da yasal seks yapan mabet fahişeleri gibi kabul edilmiş oluyor. bu gelenek önce yahudi kadınlarına geçmiş, daha sonra da islam kadınlarına uygulanmış.
+
böylece sumer mabet fahişeliğini simgeleyen başörtüsü, çeşitli çağlarda ve ülkelerde kendilerine göre yorumlanarak islamiyete kadar gelmiş. islamiyette de erkekten kaçma şekline dönüştürülmüştür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753836

hitit dini, tapınakları ve kadın görevlileri
https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/20.500.12602/175603/1/b25b73752b903465c135c60c4f3405a2.pdf

fahişelerin ve hastalıklı kadınların kutlamalara katılmasına izin verilmediği ileri sürülmektedir.
+
fahişenin diğer bir fahişeye yazdığı mektupta: “biz şimdi thesmophoria şenliğini kutluyoruz. yarın da kalligeneia’yı kutlayacağız. atinalı kadınlarla birlikte kurban sunmak için acele atina’ya gel!”
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3573/422471.pdf

toplumda fahişelik kurumunun vazgeçilmezliği üzerine mitler : mersin örneği
+
fuhşun var olmasının toplumlar için son derece işlevsel olduğu ve fuhuş ortadan kaldırılırsa toplumsal düzende ciddi aksaklıklar olacağı iddiası bu olguyu sıradanlaştırma ve normalleştirme görevi görmektedir.
+
kadın her türlü günahın kaynağı olarak günah keçisi ilan edilmiş erkek ise bu süreçten sütten çıkmış ak kaşık olarak sıyrılmıştır.
+
fuhuş pazarında çalışan kadın sadece her türlü ahlaksızlık ve pisliğin kaynağı olarak kalmayacak, aynı zamanda topluma bulaşıcı hastalıkları yaymada da fail olarak gösterilecektir.
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/acikalin_neriman.pdf

fahişe kavramının ortaya çıkışı
fuhuş olgusunun özünü, kadının cinsel bir obje olarak algılanması oluşturmaktadır.
+
….. namuslu kadınlar erkeğin soyunun devamında bir araç olarak özel alana hapsedilmiş, namusuz kadın ise, şeytan, günahkar, kirli, iğrenç gibi çağrışımlarla toplumda potansiyel bir tehdit unsuru olarak yerini almıştır.
+
namus kavramı kadınlar için, cinsellik bağlamında tanımlanırken, erkekler için daha çok yiğitlik, cesaret gibi kişilik özellikleriyle tanımlanmış, toplumda ahlak anlayışı kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı işlemeye başlamıştır.
+
…. fahişelik kurumunun yaratılması yaklaşık 11.000 yıl öncesine dayanırken, ilk genelevin ortaya çıkışını antik yunan’da solon’un öncü kamusal girişimi olarak görüyoruz.
+
fuhuş olgusunda tarih boyunca günah keçisi ilan edilmiş olan kadın, ortaçağda da “şeytanın bir aleti” olarak bütün günahların kaynağı kabul edilmiştir.
+
kadın şehvetin ve bütün günahların kaynağı olarak kabul edilmesine karşın, tam da ataerkil ikiyüzlülüğe/çifte standarda uygun bir biçimde, fuhuş, “gerekli bir kötülük” olarak yerini de korumuştur.
http://calismatoplum.org/sayi38/acikalin.pdf

….. fahişeliğin kaçınılmaz olduğunu, tümden yasaklanmasının mümkün olmadığını, ancak yine de tabi tutulması gerektiğini savunan görüşleri belirtmek amacıyla kullanılmıştır.
+
geleneksel olarak fahişeler, damar içi madde bağımlıları ve eşcinsel gruplar aıds salgınının kaynağı olarak damgalanmıştır ve hastalığın bu gruplardan yayıldığı suçlaması toplumlarda egemendir.
+
ticari seksin tarihteki büyük uygarlıklar ile birlikte dini yaşamın bir parçası olarak tapınak fahişeliği ile başlamış olması muhtemel görünmektedir. sümer çağında ya da babil’de fahişelik mesleği utanılacak bir şey değildi.
+
hammurabi zamanında (yaklaşık i.ö. 1750) tapınaklar rahiplerin, hizmetkarların ve rahibelerin yanı sıra tapınanla ilah arasında bir aracı görevi gören kutsal fahişelerle doluydu. kutsal fahişeliğin tam amacı bilinmemektedir; kökeni, bereket ayinlerine dayanıyor olabilir.
+
kutsal fahişelerin kazançları tapınakların gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktaydı.
+
eski yunan ve roma’da fahişelik sadece izin verilen ve düzenlenen bir kurum olarak var olmamış aynı zamanda devlet tarafından da içselleştirilmiştir. ilk devlet genelevini solon kurmuş ve geliriyle fahişeler tanrıçasına bir tapınak yaptırmıştır.
+
kadınlar için bekaret önemliydi ve evlendikten sonra eşlerine sadık kalmaları gerekiyordu. bu nedenle bekar erkekler için evlilik bağı olmayan bir grup kadına gereksinim duyulduğundan fuhuş, devlet için yararlı bir kurum olarak değerlendirilmiştir.
+
hıristiyanlığın fahişeliğe yaklaşımı reform öncesi dönemde toleranslı olmuştur.
+
ortaçağda avrupa’da fahişelik dini açıdan hoş görülmemekle birlikte toplumsal açıdan gerekli görülmüş ve evli kadınların namusunu koruyan bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür.
+
müslümanlığın etkisiyle osmanlı toplumunda fuhuş hoş karşılanmamış, ancak fahişelere çok sert cezalar da verilmemiştir. 19. yüzyılın ortalarına kadar fuhuş özellikle istanbul’da belli mekanlarda gizli olarak sürdürülmüştür.
+
1845 yılında istanbul’da ahlak zabıtası kurulduğunda fuhuş da yasadışı olarak kurumsallaşmış bir durumdaydı. taksim ve galata geleneksel olarak fuhşun yoğun olarak yer aldığı mekanlar konumundaydı ancak üsküdar başta olmak üzere asya kıtası’nda da “kerhaneler” yoğunlaşmaya başlamıştı.
+
savaşın getirdiği yoksulluk nedeniyle müslüman kadınlar da genelevlerde çalışmaya başlamışlardır. osmanlı devleti’nde yabancılar, fuhuş dahil her türlü mesleği serbestçe icra edebiliyorlardı. fahişeler, kapitülasyonların güvencesi altındaydılar.
+
fahişeler “özgürlüklerini ve bireysel haklarını karuyabildikleri” için ev kadınlarından daha şanslıdır.
+
günde 18 saat çalışarak yaşamınızı boşa harcamaktansa bedeninizi satarak daha iyi para kazanabilirsiniz.
+
dünya sağlık örgütü’nün (who) de benimsediği “seks işçisi” ve “seks işçiliği” kavramlarına yer verilmesi, belki de “fahişe”, “o….” gibi daha keskin etiketlenmeleri içermemelerinden ötürüdür.
+
üçüncü kişiler tarafından “fahişe” olarak etiketlenmek insan haklarına ve onuruna aykırı bir davranıştır. anayasamızın cumhuriyetin temel niteliklerinin sıralandığı 2. maddesinde de insan haklarına saygılı devlet olmanın altı çizilmektedir.
+
fuhuş, bir cinsel şiddet biçimidir ve tüm fahişeler cinsel şiddet mağdurudurlar.
+
hindistan’da geleneksel kast fahişeliği dahil ticari seks işçiliğinin tüm türlerini yasaklayan yasalara rağmen seks işçiliği ve insan ticareti çok yaygındır ve seks işçileri çok zor koşullar altında yaşamaktadır.
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/seks-ticareti-.pdf

fahişelere tecavüz diye bir şey olmayacağını polislerden kaç kez duydum bilmiyorum. bu beni çok üzüyor. buna birçok insan inanıyor. bu tamamen saçma sapan bir şey.
+
…… gönüllü ve zorla fahişelik diye bir ayrımı kesinlikle reddederek bilerek ya da zorla, her fahişenin ataerkinin kurbanı olduğunu kabul eder.
https://amargigroupistanbul.files.wordpress.com/2012/05/text1.pdf

bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan”, “fahişe”, “hırsız”, “manyak” denmesi sövme kapsamındadır.
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-68-286

televizyon reklamlarında çocuk bedeni üzerinden cinsel kimlik aktarımı
+
çocuk boynuna takılı durumda olan koyu pembe otrişi ile yetişkinlere özgü erotik figürlerin taklidini yapmaktadır.
http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/2155/229489%20%281%29.pdf

televizyon reklamlarında çocuk mahremiyetinin ihlali
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/695750

çocuk cinsel istismarının medyada değerlendirilme biçimi
(habertürk gazetesi üzerinden medyaya sosyolojik bir bakış)
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/guldeste_aysenur.pdf

çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk bedeni üzerine etkileri
http://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_8_1_9_13.pdf

eritre ve etiyopya arasındaki 1998–2000 yılları arasında yaşanan sınır savaşında etiyopyalı güvenlik güçleri eriteli kadınlara tecavüz etmiş, eritreli güvenlik güçleri ise etiyopyalı kadınları fahişe olarak kullanmıştır.
+
….. bildirge şiddet türlerini şu şekilde ayırmıştır;
b) toplum içinde meydana gelen tecavüz, cinsel istismar, çalışma hayatında, öğretim kurumlarında ve diğer yerlerde cinsel taciz, kadın satışı ve zorla fahişeleştirilme de dâhil, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet;
+
kadınlar, tecavüz, toplu tecavüz, seks kölesi, fahişelik, işkence, göğüslerinin kesilmesi, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırılma, zorla evlendirme, vajinasına çeşitli cisimlerle zarar verme, kadın sünneti gibi insanlık dışı muamelelere maruz kalmaktadırlar.
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/ozdemir_ozlem.pdf

abject art olarak kadın bedeni ve performans sanatındaki kışkırtıcılığı
+
nuray akkol
http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1540367398.pdf

ataerki-hukuk ilişkisi çerçevesinde türkiye’de namus cinayetleri
+
iffetli kadınlar (iyi kadınlar), çocuklar el değmemişler olup, bakirelerdir ve tecavüze razı olmazlar, tecavüz edilebilirler. diğerleriyse, eşler ve iffetsiz kadınlardır (fahişeler), tecavüze razı olurlar, tecavüz edilmezler.
+
fahişelik yapan bir kadının tecavüze uğraması halinde, hukuksal telafi elde etme olasılığı neredeyse olanaksızdır.
+
sadece tecavüzde değil, kadına yönelik başka ihlallerde de devlet etkili müdahalelerde bulunmamaktadır.
+
devlet cinsiyet eşitliğine çözüm arar gibi görünürken, onu korumaktadır.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/37487/313107.pdf

türkiye’de üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin “namus” algısı
http://journalagent.com/phd/pdfs/PHD-18480-RESEARCH_ARTICLE-GURSOY.pdf

literatürde kadınların cinselliğinin denetimini erkeğe veren ataerkil sistemin arkasına devlet gücünü de aldığı belirtilmiştir. bu dönemde “saygın kadın” ve “fahişe/fahişelik kurumu” ayırımının da ortaya çıktığı bilinmektedir.
+
saygın kadın, erkeğinin malı ve doğurganlığı, üremeyi sürdürürken, fahişe ise “herkese” ait olan
kadın olarak tanımlanmaktadır.
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/kadina-iliskin-namus-anlayisi-tutum-olcegi-toad.pdf

küçük oğlu (9 veya 10 yaşında) annesini dürterek uyardı ve “niye ağlıyorsun ki? bu fahişenin yerine hapiste olan ağabeyimize ağla. yıllarca hapiste kalacak….”
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/namuscinayet.PDF

gayrimüslim erkek, kutsal bir zaman diliminde müslüman kadının yoluna çıkmış, fuhuş/zina teklifinde bulunmuş ve kadının itiraz etmesine de öfkelenmiş ve saldırarak yaralamıştır.
+
fuhuş olaylarında genellikle kadınlar şikâyet edilmekte, kayıtlarda isimleri zikredilmekle birlikte erkekler hakkında herhangi bir hukukî işlem yapılmamaktaydı.
+
fahişelerin barındırıldığı mahallelerde, başta imam ve müezzinler olmak üzere tüm mahalle halkının azarlanacağı ve ceza göreceği ilan edilmekteydi.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/836409

rakka’dan musul’a uzanan geniş bir bölgede etkin olan ışid’in önemli ekonomik kaynakları ganimet, haraç, bağış, kaçakçılık, antika eser satışı, vergi, adam kaçırma, fidye, kadın ticareti ve petroldür.
+
ışid şeriata dayandırdığı gelir kaynaklarının yanında çocuk kaçakçılığı ve kadın ticareti, kendi ideolojisi ile bir paradoks oluşturmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/355158

ışid çetelerinin çok sayıda kadını esir aldığı, çoğunu sattığı ya da zorla evlendirdiği ve esir alınan kadınların ve küçük kız çocuklarının tecavüze uğradığı bilinmektedir.
https://ttb.org.tr/kutuphane/siginmacilar_rpr.pdf

ayrımcılığı, doğası gereği mi yoksa çıkarları gereği mi, artık hangi seçenekle olursa olsun, erkek yapar. rivayet ve geleneklerle yoğrulmuş dinsel kültürün kadının aleyhine olabilecek en küçük bir söylemini çıkarcı güdülerine ve geri düşüncelerine kılıf olarak almış erkek toplumu, pek çok ġslam aydını / akademisyeni tarafından da yanlış olduğuna dikkat çekilen, „kadın kocasının emrinden çıkamaz‟ diyerek, „haremlik-selamlık‟ uygulamalarını yaparak, kadını saçıyla beraber hürriyetini de çarşaflayarak kadını „tanrı‟nın kulu‟ kadar „erkeğin kulu‟ haline getirmiştir. ayırımcılık çarkının kadını öğütmeye başladığı, „sözün bittiği yer‟ burasıdır.
+
kadınlar aslında kimden korunmak için evlerde saklanmışlar? bu soruyu bilgin şöyle yanıtlıyor: tabii ki erkeklerden, hem de müslüman erkeklerden! öyle anlaşılmaktadır ki, erkeklerin kadınlara değil, kendi hemcinslerine, yani birbirlerine güvenleri olmamış. kuran terbiyesi ile terbiye olmak için, erkek ve kadın işbirliğine dayanılarak, tarafların birbirlerine güvenebileceği ortamların oluşturulması giderek büyümüş bir ihtiyaçtır. kadın evde saklanacak, erkek dışarıda serbestçe tecrübe kazanacak, anlayışı islam‟dan değil. islam dinine göre namus ve bekaret hem erkek hem kadın içindir. kadının evde oturup namusunu korumasını gerekli gören, erkeğin ise sokakta namussuzluk yapmasını hoş gören bir zihniyet kurana aykırıdır. erkek namussuzluğu kiminle yapacak, tecrübeyi kiminle kazanacak, yine bir kadınla değil mi? hangi erkek karısı, kız kardeşi, annesi veya kızı için böyle bir kötülüğü hoş görebilir? hiçbir erkek! öyleyse başka bir kadın için nasıl hoş görebilir?
http://www.umut.org.tr/userfiles/files/UmutVakf%C4%B1_1_likOdulu_I_Kalayci.pdf

islâmiyet adını verdiğimi din dizgesi içinde kadın sorunu, kadının özgürlüğü ya da kurtuluşu gibi bir sorun olamayacağı ortaya çıkar. çünkü, bu dizge içinde kadın, görüldüğü gibi, tann’nın kullarına bir armağanı, bu yüzden de ikinci sınıf bir vatandaştır. giderek vatandaş bile olmayıp bir “meta”dır. ancak iki kadın, bir erkeğe karşılık olabilir, “işlerini kadına tevdi eden bir millet asla felah bulamaz” doğrultusundaki bir anlayışın kadına seçme seçilme, yönetime katılma hakkı tanıyacağını düşünmek yersizdir. nitekim hz. muhammed yine bir başka hadisinde “başkanlarınız en hayırlılarınız, zenginleriniz de cömertleriniz olunca ve işleriniz arasında meşveretle yürüyünce
yerin üstü sizin için yerin altından hayırlıdır. fakat reisleriniz en kötüleriniz zenginleriniz de cimrileriniz olur ve işleriniz kadınlarınızın emir ve havalesinde bulununca o zaman yerin altı sizin için üstünden daha hayırlıdır der. ”
+
islâm’da kadının ana erdemi itaattir. başkaldıran kadın şiddetle cezalandırılacaktır, “itaatli, iffetli ve iyi bir meta olan kadın” ailede hoş tutulacak, hele doğurganlık oranı yüksekse belli bir saygı da kazanacaktır. ama birer değer gibi gösterilen tüm bu olumsuz yanlar, kadının ekonomik ve siyasal köleliğini yok edecek etkenler olamaz. ekonomik ve siyasal özgürlüğü olmayan kadın ise hiçbir anlamda özgür değildir. zaten o zamanın kadını eğitim eksikliği yönünden bu durumunun bilincinde olamayacağı gibi dinsel buyrukların tam anlamında egemen oldukları teokratik bir düzen içinde durumun bilincine varsaydı bile birşey yapamazdı.
+
kadını aşağılama geleneğinin hıristiyanlıkta daha da güçlendiğini görüyoruz. zira kadın, haram meyveyi adem (a.s.)’e yedirerek cennetten kovulmasına ve böylece insan neslinin günahkar olmasına neden olmuştu. bu yüzden hıristiyanlık cinsel ilişkiyi bir günah ve kirlenme saymaktadır. aziz augustin’e göre insanın karısı veya bir fahişeyle cinsel ilişkide bulunması arasında maddi bakımdan pek fark yoktur. zira her ikisi de günahtan hali değildir. nihayet papa gregorie, iki asır sonra aziz augustin’in öğretisini onaylayacaktır: karı kocaların ilişkileri de günahtan hali değildir. kısacası, hıristiyanlıkta kadın kötülüğü, şeytana uymayı ve ayartıcılığı temsil ediyordu. bu sebeple büyük ilâhiyatçılardan biri olan iskenderiyeli clement’e göre, “kadın kadın olmaktan ötürü utanmalıdır.”
http://www.salihakdemir.com/FileUpload/ds676891/File/tarih_boyunca_ve_kur%E2%80%99an-i_kerimde_kadin.pdf

nasr hâmid ebû zeyd’e göre çok eşlilik islâm öncesinden gelen islâm’da da geçici bir uygulama iken, fıkıh ataerkil yaklaşımıyla bu uygulamayı devam ettirip yerleştirmiştir. ebû zeyd, fazlurrahman’ı tekrarlayarak âyetlerdeki izin ile adalet şartının birbirine karıştırıldığı ve sonuçta kadının bir meta olarak görüldüğü çok eşlilik kurumunun devam ettirildiği görüşündedir.60 aslında bu görüşler muhammed abduh’a kadar dayanmaktadır. muhammed abduh, fıkıh dili ile kur’an’ın dilini karşılaştırmakta ve hukuk metinlerinden kur’an’ın kullandığı dile benzer bir dil kullanmasını bekleyerek fıkha dair olumsuz yargılarda bulunmaktadır. o fıkıh metinlerinin evliliği erkeğin kadın bedeninin bir kısmından yararlanması şeklinde tanımladıklarını ve bu metinlerin eşlerin birbirlerine göstermesi gereken sevgi, muhabbet ve edeb/ahlâk kurallarından (vâcibâtü’l-edebiyye) söz etmeyişini eleştirmektedir. oysa kur’an (rûm 30/21) fukahâdan farklı olarak bu hususlardan en güzel bir şekilde bahsetmektedir. fukahânın dilini ve kur’an’ın âyetlerini karşılaştıran herkes ona göre, fukahânın gözünde kadının ne denli düşük bir yere konulduğunu görecektir. fıkhın bu olumsuz tutumu daha sonra bütün müslümanlara sirâyet etmiştir. fıkıhta evlilik erkeğin, kadının bedeninden zevk almak amacıyla yapılan bir akit derecesine düşürülmüş ve evlilikle ilgili hukuk kuralları (furu’) bu aşağılık temel anlayışa (asl) göre düzenlenmiştir.61 abduh, adalet esasına bağlandığı için aslen islâm öncesi bir âdet olan çok eşliliğin çok sayıdaki eşlere adil davranmanın imkânsızlığı nedeniyle kur’an’da çok zor hale getirildiğini ve adaletsizliklere yol açacağı için çokeşliliğin yasaklanması gerektiğini ifade etmektedir.
http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA02-mehmet-pacaci.pdf

feminist söylemde, kadının bedeni yoluyla yaşadığı yabancılaşma üzerinde de durulmuştur. işçilerin emekleri yoluyla yabancılaşması gibi kadınların da bedenleri yoluyla yabancılaştığı kabul edilmektedir. kadın bedeninin, ‘başkalarının beğenisine sunulan cinsel bir meta haline getirilmesi’ ve ‘işçilerin emekleri aracılığıyla ürettikleri değerden yabancılaşarak sömürülmesi’ gibi kadınların da bedenlerine yabancılaşarak ezildikleri iddia edilmektedir.
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/909/10008983.pdf.pdf

islam düşüncesinde meta kavramı ve tüketim ahlakı
+
reklamcılar ürünlerin reklamları için özellikle toplumun estetik beğeni yargısı, fayda anlayışı, örf ve adetleri, dini inançlarından yararlanır. çünkü toplumların estetik anlayışına ve değer yargılarına ters düşen reklamların faydası olmadığı gibi, ürünün pazarlanmasında da zararı olur. bu anlayış içinde reklamın hedef kitlesine, o kitlenin benimsediği, kendinden bir mesaj vermesi gerekir. bu mesaj daha çok ürünü kullanacak yaş gurubuna göre belirlenir. çocuklar, gençler, orta yaştaki insanlar, kadınlar, genç kızlar, erkekler, delikanlılar, ergenlik yaşındaki kişiler gibi çeşitli guruplara ayrılan toplumun ilgi alanlarına göre mesajlar üretilir. bu mesajların arka fonu olarak çeşitli argümanlardan yararlanılır. bu argümanlar pazarlanacak ürünün durumuna göre kadın vücudunun kullanılması, mutlu ve zengin kadın ve erkek tipleri, yeşil bir alan, mavi gökyüzü ve uzun bir ufuk çizgisi içinde reklamdaki ürünü kullanan mutlu insan tipleri, vahşi doğa görüntüleri, gülen ve mutlu insan tipleri, masum ve sevimli çocuk tipi, ürünü kullanan insanın yüzündeki mutluluk ifadesinin ön plana çıkartılması, reklam edilen ürünü kullanan ve birbirlerine sarılan veya öpüşen mutlu insan tipleri, reklamı yapılan ürün görüntüsünden sonra ufka kadar uzanan masmavi deniz görüntüsü, yakın planda ürüne işaret parmağı ile dokunan kadın eli ile başlayan ve tüm ürünü gezdikten sonra yarı çıplak güzel ve mutlu bir kadın görüntüsü ile reklamın bitirilmesi, erkeklere hitap eden ürünlerde hafif sakallı, etrafında bir veya iki zarif ve yarı çıplak kadın bulunan sert erkek tipleri, başarı ile içkinin birleştirilmesi, lüks araba reklamında, örneğin şövalyenin atı ile giderken araba süren bir erkeğe dönüşmesi (berger, 1995; 138) gibi pek çok aldatıcı, bir o kadar da cazibeli bir reklam oluşturulması sonucu insanların tüketme arzularının kamçılanması ön plana çıkmaktadır. bu türdeki reklamlarla insanların aldatılması söz konusu olması durumunda, tüketicinin korunması devreye girmesi gerekeceği için, konu hukuki ve ahlaki boyuta taşınmış olacaktır. bu açıdan reklamlar, hedef kitlesini aldatmadan, pazarlanan meta hakkında doğru bilgiyi çekici hale getirme uğraşısı olmalıdır.
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/28398/T%C3%BCketim%20Ahlak%C4%B1.pdf

marjinal işçilik: işportacılık, çöp toplayıcılık, dilencilik, fahişelik ya da hırsızlık gibi faaliyetlerdir.
+
12 yaşındaki çocukların dahi fahişelik yaptıkları gözlemlenmiştir.
+
etiyopya’da kızlar otellerde, barlarda çalışmakta ve aynı zamanda fahişelik yapmaktadır.
+
hindistan’da da aynı şekilde çocuklar ticari amaçlarla cinsel açıdan istismar edilmekte ve ülkedeki fahişelerin %15-40’ının çocuk olduğu tahmin edilmektedir.
+
jamaika’da ilo-ipec tarafından finanse edilen bir araştırmaya göre 10 yaş civarındaki çocukların dahi fahişelik yaptığı,
+
kolombiya’da 13-17 yaş aralığındaki çocukların sokaklarda fahişelik yaptığı,
+
madagaskar’da ülkenin sahil kentlerinde seks turizminin olduğu ve çocukların istismar edildiği,
+
rusya’da genç kızların ve çocukların fahişelik yaptığı, porno filmlerde oynadığı, seks turizmine hizmet eden yerlerde çalıştığı ve bunların sayısının bir hayli çok olduğu ifade edilmektedir.
+
tarihi romanlar içerisinde karşımıza çıktığı şekilde çocuk işgücü kullanımının en kötü biçimlerinden biri olan fahişeliğe de rastlanmaktadır.
+
insan hakları raporlarında bangladeş’te hala terk edilmiş, kaçırılmış, köle ticaretine ve fahişeliğe maruz kalmış çocukların sayısında hatırı sayılır ciddi bir oran göze çarptığı görülmektedir.
https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/20.500.12602/176236/1/69dbf39c75e038596853958a5e7baceb.pdf

astsubaylar tam tekmil ordaydı. iki adet binbaşı, bir yüzbaşı ve on adet asteğmen de geçerken şöyle bir uğramışlardı. sunucunun sabırları tüketen giriş taksiminden sonra program, alkış, ıslık ve ali dağlı adlı sanatçımızın iç parçalayıcı feryatlarıyla başladı. sahnede bir bağlama ve darbuka eşliğinde avazı çıktığı kadar bağıran sanatçımızın hangi şarkı ya da türküyü seslendirdiğini anlamak mümkün değildi. fakat müstesna bir kulağa sahip oldukları anlaşılan astsubaylar ve erat, her şarkı bitiminde çılgınca alkışlıyorlardı. türkü dünyasının prensi sahneyi terkettiğinde derin bir oh çektim! esmer vatandaş kimsenin gülmediği (o gürültüde zaten anlaşılmıyordu) bir iki fıkra anlattıktan sonra gecenin ilk bombasını patlattı:
— şimdi huzurlarınızda rakkaseler kraliçesi nurten çiçek!.
büyük bir tezahürat altında sahneye çıkan kadın (kadın mıydı?!) kıvırmaya başladığında, bir an salon yıkılıyor sandım. erat bir ağızdan tempo tutuyordu:
— aç, aç!..
göbeğine uzanan memelerini ikide bir küçücük sutyenin içine tıkıştırmaya çalışan rakkaseler kraliçesi gülücükler dağıtarak oynuyordu. ama asıl kıyamet erlerin oturduğu kısma yaklaşınca koptu. eratın “aç aç” isteklerini kıramayan nurten çiçek önce sağ göğsünü şöyle bir göster-‘ di. sonra, “helal, nurol” sesleri arasında sol göğsünü… biraz sonra da ikisini birden! sahneyi terkettiğinde ise hüzünlü bir sessizlik çöktü ortaya. sanıyorum erat, “ikiyüz liraya bu kadarcık mı?” diye düşünüyordu.
https://stratejikoperasyon.files.wordpress.com/2014/05/mit-zileli-vur-emri.pdf

seferî zamanda vaiz çağırıyoruz, hazerî zamanda da dansöz çağırıyor, “aç, aç” programları tatbik ediyoruz. bu da yanlıştır. yapmayın. şu milletin ordusunu manevî bakımdan teçhiz ederseniz, hayırlısı bu olur; başka türlü yaptığınız şeyler yarın fevkalade zararlı şeyler ortaya çıkarır.
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d19/c018/tbmm19018010.pdf

çocuklar sömürünün olduğu ortamlarda çalışmaya zorlanmakta; çocukların kötüye kullanımı ve fahişelik yaptırıldıkları gözlenmektedir. çocuklar caddelerdeşiddetemaruzkalmaktadır.
https://tocev.org.tr/Uploads/Documents/TOCEV%20Rapor%5B2%5D.pdf

giderek artan çocukların satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisinden ve çocuk pornografi ve istismarının internet ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde artan erişebilirliğinden ciddi endişe duyularak çocuğun;
+
çocuk satışı, fahişeliği ve pornografisi meselelerinin kamuda tartışılmıyor olmasından ve bu konulara ilişkin kamu bilincinin halen çok sınırlı olmasından,
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66267

…… başka ayakta kalma stratejisi bulamayan kadınlar ve kız çocukları fahişelik yapmak zorunda kaldılar; piyasa işlerinin yanında kadınlardan ev işlerini ve bakım emeği gerektiren hizmetleri sağlamaları beklendi.
+
bu kontrol ve denetim baskılarının en sorunlu olanı, aslında kadınlar için anatomik görevi bilinmeyen ve basit bir doku olarak bilinen “kızlık zarı” üzerinden yapılmaktadır. görevi insanların sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalık durumunda tedavi etmek olması gereken sağlık bilimleri, gereğinde bu baskıyı, kadınlar üzerinde bir araç olarak kullanalabilmektedir.
+
buradan da anlaşılacağı üzere kadınların anatomisinde herhangi bir işlevi olmadığı iddia edilmesine rağmen bu dokunun varlığının bir baskı unsuru olarak kullanıla gelmesi, tamamen ataerkil sistemin kadınlar üzerinde kurduğu bir iktidar sistemine dayanmaktadır.
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/kadinhek3.pdf

kadınların zihinlerini geliştirerek güçlendirirseniz, kör itaatin de sonu gelecektir; ama iktidar her zaman kör itaat aradığından tiranlarla hazcılar kadınları karanlıkta bırakmaya çalışırken doğru şeyi yapmaktadırlar. ne de olsa tiranlar köleler ister, hazcılarsa oyuncaklar.
+
beden büyük bir endüstri ve gelir kaynağının merkezine yerleştirilerek; sınırları belirlenir, denetim altına alınır, itaatin ya da isyanın sembolü olarak karşımıza çıkartılır.
+
sosyolojinin buradaki yaklaşımı kuşkusuz tıp gibi yalnızca anatomi ve fizyolojiye değil, bedenin toplum içindeki sosyal eylemleri gerçekleştirme ve anlamlandırma kapasitesine ilişkindir.
+
aslında bütün dinler, ideolojik oluşumlar ve siyasal düzenler nihai tahlilde bedenleri kontrol etme hedefindedirler. mesela bütün dinler nihai hedef olarak –belirli bedensel pratikler aracılığıyla- bedenleri disipline etme amacını gütmektedirler.
+
aynı şekilde dinler gibi ruhani ve uhrevi kaygısı olmayan siyasal sistemlerin amacı da bedenler üzerinde sultayı ele geçirmektir. bu açıdan bakıldığında bedenin ne kadarının biyolojik, ne kadarının da toplumsal olarak belirlendiği konusu güdeme gelmektedir.
+
kadın bedeni erkeğin denetimi altına alınması gereken sosyo-kültürel bir olgu olarak nesneleştirilmektedir.
+
…… elbette tüketime sunulan şey cinselliğin ta kendisidir. çünkü bu biçimde cinsellik giderek daha çok sistematik bir şekilde nesneler ile ticarileşmiş ve endüstrileşmiş iletilere endekslenmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206041

sümerlerde bireyin, ibadet ve ritüellerle çevrili konumu, dini inanışlarda yer alan antropogoniler aracılığıyla belirlenmiştir. buna göre insan sadece panteonda bulunan tanrıların ihtiyaçlarını gidererek hizmet etmek için yaratılmıştır.
+
ibadet ve ritüellerin mitlerden esinlenerek, otorite tarafından oluşturulduğu görülmektedir. sümer inançlarında özel bir yeri olan büyü, fal ve kehanet gibi uygulamalar ise toplum açısından “kutsal” kabul edilenle bir iletişim aracı olarak görülmüş, siyasi ve dini idareciler tarafından, otoritenin sağlam bir şekilde korunması için kullanılmıştır.
+
bu çalışmada sümer dini içerisinde yer alan çeşitli ibadet ve ritüeller, büyü, fal ve kehanet uygulamaları, kutsal evlilik törenleri ve cenaze törenleri mitolojiyle ilişkisi dikkate alınarak anlatılmıştır.
http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/6.pdf

dünyanın en güzel arabistanı
+
bu şehirde çok çeşitli insanlar yaşıyor. aralarında balıkçılar, devlet memurları, fahişeler, garsonlar, tüccarlar, öğrenciler, bankacılar bulunan bu insanların yarattığı kalabalıktan, şehrin büyük bir nüfusa sahip olduğu ….
http://web2.bilkent.edu.tr/turkedeb/wp-content/uploads/sites/5/2015/10/FIRAT-CANER.pdf

8284 vakası: ekşi sözlük’te cinsiyetçi kamusallığın yeniden üretilmesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292750

merkel’in memeleri, havadaki eli ve telefonu
http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202017/Mart%202017/19%20MART%202017.pdf

dedikodunun cinsiyeti: kadın kimliğinin yeniden inşasında dedikodunun rolü
https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15064/344608.pdf

moda programlarında kadın bedeninin metalaşması
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497238

iç anadolu, doğu ve güneydoğu anadolu karnını gerdirip memelerini küçültüyormuş. ege’nin kızları güzel de onların da derdi memeleriyle, onlar memelerini büyütüp yağlarını aldırırlarmış.
http://www.amargidergi.com/yeni/wp-content/uploads/2020/03/amargi29yaz2013.pdf

erkekte meme uçlarının oluşmasını sağlayan östrojen olmasaydı, erkek ve kadın birbirine ilgi duymazdı, sağlıkları ve psikolojileri ulurdu, birbirlerini anlayamaz ve aile kuramazlardı.
+
meme uçlarının erkeklere zararı var mı? yok. yararı var mı? evet, estetik güzellik sağlıyor.
+
her ne kadar günümüz dünya’sında kadını dış dünya’nın kapitalist canavarına karşı zayıf ve korumasız bırakmak için onun erkek himayesinden çıkması yönünde propagandalar yapılsa da ben bu propagandaların kadının iyiliği için yapıldığını düşünmüyorum. şeytani çevreler kadınları erkek himayesinden çıkarıp meta olarak kullanılmalarını istediklerini az buçuk kafası çalışan biri tv reklamlarından, erotik sektörde dönen paralardan, kadınlara parasal vaadlere karşın vücudlarının veya güzelliklerinin tatmin aracı olarak kullandırılmak istenmesinden anlayabiliyor. üstelik kadının güzelliğinin ve bedeninin katma değer sayıldığı bu sistemde kadın yaşlanıp çirkinleşmişse çok basitleşip sıradanlaşıyor, ondan kurtulmak isteniyor. oysa islam’da ve örfümüzde kadın yaşlandıkça değerlenmektedir.
https://www.bilimveyaratilisagaci.com/wp-content/uploads/Kuranda-yaratilisin-kodlari.pdf

ispanyol altınçağ edebiyatı’nda kadın eğitimine yönelik kitaplar
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/207747

gündelik hayatta kadının ‘’ele geçirilmesi’’:
sınırlanma, baskı ve şiddete psikanalitik bir yaklaşım
https://core.ac.uk/download/pdf/51100101.pdf

eski mezopotamya’da kutsal evlilik metinleri’nde geçen anlatımlar ya da daha çok edebi metinlerde kaydedilen bazı kelimeler için kullanılan “kutsal/kült/mabed fahişe(si)” ibâresi farklı uzmanlar tarafından değişik şekillerde yorumlanmaktadır.
+
bir fahişe, tapınakla ilişkili bir kadın
+
[git oğlum, fahişe šamhat’ı beraberinde] götür
+
ben gerçekten penisi bilen bir fahişeyim
+
enkidu fahişeyle konuştu: ‘gel, šamhat, beni yanına al. anu ve ištar’ın kutsal ikametgâhı olan kutsal tapınağa, gilgameš’in güç bakımından mükemmel olduğu yere’.
+
“1941’de beatrice brooks, “[mezopotamya ve suriye-kenan] nüfusunun kabul edilemez bir yüzdesi ya laik ya da bazı türden dini fahişeler olmalıydı” diye yazdı.
+
kadın tapınak görevlileri, tapınaklarına yapılan ödemeler karşılığında düzenli olarak cinsel ilişkide bulunmayı sürdürdüler.
+
mabet fahişelerinin zaman zaman baş giysisi kullandıkları
+
din kadınlarının birlikteliğini de “kutsal fahişelik” olarak değerlendirmek yerine
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753739

ırk ile feminizm arasındaki diğer bağlantılardan biri de ‘insan doğası’ söyleminin her iki kavramın etrafında, ilkelliğin ve kadın cinselliğinin ortak kökenden geliyormuşçasına dolanmasıdır. ‘insan doğası’, ‘doğal yasalar’, ‘doğal seçilim gibi insanın özüne yönelik açıklamaların çoğu sömürgeciliğin ve ataerkilliğin şiddetini kapamaya yönelik bir örtü görevi üstlenmektedir. örneğin on dokuzuncu yüzyılın pauline tarnowsky’nin fahişeliğin fizyonomik yapısını belirlemeye yönelik çalışmaları almanya ve rusya’da merkezi bir önem taşımıştır. o, fahişelerin normalinden fazla olan ağırlıklarını, kafatasının antropometrik ölçülerini, saç ve göz renklerini, ailelerinin geçmişini, doğurganlık seviyelerini (aşırı derecede düşük) kategorize edip, fahişelerin fizyonomisini “ilkel” doğasına işaret etmiştir.
+
o dönemde fahişeliğin fizyolojik ve fizyonomik özellikleri ile ilkellik arasında bağlantı kurulması, her ikisinin de ortak kökenden gelmesi gerektiğinin bir savunusudur. fahişenin anatomik özellikleriyle ilkelliğe ulaşılma çabası halihazırda olumsuz anlamıyla bir “ilkellik” temasının var olduğunu ve fahişeliği de bu temaya uydurarak “bilimsel” söylem işbirliğiyle kötücül bir anlama pek de zorlanmadan oturtulacağını göstermektedir: bir taşla iki kuş vurmak!
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/914434

son yıllarda kadınların hayatın içerisinde kendilerine biçilen rolü oynamaya başlamalarıyla birlikte suçlu davranışlarda bulunma oranlarında da artış görülmeye başladı.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31267

ders kitaplarındaki cinsiyetçiliğin seksen yıllık serüveni
+
henüz sekiz, dokuz yaşlarındaki kız çocuklarına sunulan kadın modeli; cinselliği metalaşmış, becerisi ev içi alanla sınırlı, sessiz, entelektüel kapasiteden yoksundur.
https://alibabahan.weebly.com/uploads/1/4/0/4/14044326/ders_kitaplarndaki_cinsiyetiliin_80_yllk_serveni.pdf

“islam’da cinsellik” konusu yeniden popülerleşti.
+
dergiler cinselliği islam’la ilişkilendirdiler. birinin kapağına “türbanlı porno”yu alması, özellikle “islamcı” basında çok sert tepkilere neden oldu. dergi o hafta tirajın 140 bini geçtiğini açıklayarak yanıtladı. halk istiyor!
+
tamirci, doktor, hemşire, öğretmen, patron, sekreter gibi temalara bizden de “türbanlı” nın eklendiğini söyleyebiliriz.
http://candansayar.com/images/ALLAH%20KAP%C4%B0TAL%C4%B0ZMDEN%20ZEVAL%20G%C3%96STERMES%C4%B0N%2009%20Ocak%202006.pdf

eski uygur budist metinlerinde şeytan, yılan, kadın ilişkisi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226190

kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. sizden birisi bir kadın görür de hoşuna giderse eşine varsın (onunla beraber olsun!) çünkü bu, onun nefsinde uyanan şeyi
giderir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/222995

lilith: yahudi mitolojisinde ana tanrıça’nın düşüş ve şeytana dönüşüm serüveni
+
akkadçada “günahlarından arınmış, kutsal ve mübarek kılınmış kadınlar” diye çevrilen kadiştu terimi, son iki yüzyılın tora’ya dayalı bilimsel incelemelerinde genellikle “yosmalık/fahişelik” diye adlandırılmış, kadiştulara “tapınak fahişeleri” denmiş ……
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/455723

yûsuf sûresi 28. âyet bağlamında kadınlara nispet edilen bir nitelik: -keyd-
+
âyetleri incelendiğinde müfessirlerin çoğu, kandırma, tuzağa düşürme, oyuna getirme anlamındaki “keyd” fiilini kadınların bir niteliği olarak değerlendirmişlerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594609

ortak atasözlerinin hikâyeleri: farsî-kurmancî-zazakî -5- kadın hilesi
+
tuzak karılardan, vesvese şeytandan.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/549224

şeytanın salih insanlara karşı kadınlardan daha tesirli bir silahı yoktur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267543

şeytan, cadı avı hadiselerinde cadıları kendine yoldaş edinen, onlarla cinsel ilişki yaşayan, ışıklı süslü bir melek şeklinde insanları ziyaret eden ve hatta onların içine girerek suretlerini kullanan bir varlık olarak belirtilmiştir.
+
erkeklerin kadınların kurbanı olduğu
+
13 yaşındaki bir kız çocuğu. şeytanla zina yaptığı iddia edildi. öldürüldü.
https://acikerisim.siirt.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12604/2600/cad%C4%B1%20av%C4%B1.pdf

kurtubî, kadınların hilesinin, şeytanın hilesinden büyüklüğüne olan kanaatini ayetle de destekler.
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00193/2008_17_2/2008_17_2_DURMUSOGLUK_KURTA.pdf

paulo coelho
şeytan ve genç kadın
http://belc.az/uploads/library/138b0-paulo-coelho-seytan-ve-genc-kadin.pdf

kürt atasözlerinde kadın imajı (kuzey ırak örneği)
+
şeytan erkeğin hocası, avradın öğrencisidir.
+
kadının işvesi, şeytanın şerri!
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/548756

kadın erkeği şaşırtma ve büyüleme oyununu yürütemezse eğer, “serüvenci” erkeğin ruhunu besleyemez hale gelir ve sıkıcılaşır.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/62890/22175.pdf

divan şiirinde sıkça bahsedilen güzellik unsurlarından sevgilinin gözü, saçı ve beniyle ilişkili olarak beyitlerde cadı’ ‘ sözcüğüne yer verildiği görülür. divan şairleri bu üç güzellik unsurunun büyüleyici olduklarını vurgulamak için bu unsurları cadıyla ilgili çeşitli benzetmelerle anlatırlar.
+
sevgilinin kendisini büyülemesiyle bazen hasta bazen de sarhoş gibidir.
+
sevgilinin gözleriilin aşığı büyüleyerek onun aklını esir etmesi anlatılır.
http://turkoloji.cu.edu.tr/mine_mengi_sempozyum/hilal_nayir_divan_siirinde_cadi.pdf

……. siyah makyajın ışığı kırarak gözü koruduğu biliniyor.
kadınlar yanaklarını, dudaklarını ve tırnaklarını kırmızı demir oksit ile boyarlardı. ciltlerini güneşten korumak için vücutlarını parfümlü yağlarla ovarlardı.
https://kavrakoglu.com/suslenmeye-dair-3-2/

birhan keskin gibi kadının biyolojik yapısının ruhsal dengeye yansıması üzerine bir söylem geliştiren olmamıştır.
+
kadınlar vücutlarının içindeki hayatın ne kadar değerli olduğunu doğuştan bilirler.
+
…… kadınsılığın devamını sağlayan, onun yaratımına vesile olan ‘kan’ ile bağı kopmuş ve hormonal dengesi, onu, üreten kadın gerçekliğinden biyolojik olarak uzaklaştırmıştır.
https://zeynepnazan.wordpress.com/2011/03/16/veysi-erdogan-%E2%80%9Cbedenin-icindeki-burgac-birhan-keskin%E2%80%99in-ba-kitabi-dolayiminda-kadinsiligin-ic-dogasini-anlama-ve-ben%E2%80%99in-yeryuzune-eklemlenme-cabasi-uzerine-bir-okuma-denemesi-2/

kendi cinsiyetinden tatmin olmamak: genç kadınların trajedisidir bu; durumun değiştirilememesi daha da acıklıdır! “anatomi yazgıdır” derdi freud, napolyon’un bir tümcesini değiştirerek. çelişkili olarak, kendi cinslerini küçümsemek birçok kadında erkek cinsini hor görmekle bir arada bulunurken bu, bilinçli bir şekilde erkek olma isteğini dışlamaz.
http://1000kitap.com/gonderi/51191203

medikal bürokratlar insanları alt kümelere ayırır: araba kullanabilecek olanlar, çalışmaktan uzak durabilecek olanlar, kilit altında tutulması gerekenler, asker olabilenler, sınırları zorlamayı, yemek pişirmeyi ya da fahişeliği becerebilenler.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2151/1/333919.pdf

kaçakçılık ve fahişelik şeklindeki birçok suç türünün kapitalist sistem ve işleyiş için olağanüstü bir kâr sağlama imkânı vardır.
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1839.pdf

maeve (thandie newton)
fahişe rolündeki maeve, robotların silahlı mücadelesinde elebaşı konumdadır.
+
şarkının içeriğindeki plastiklik ve sahtelik vurgusunun, robotların anatomisine bir gönderme olabileceği düşünülmüştür.
+
maeve yatakta uyanırken bölüm başlar ve kıyafetlerini giyip fahişe olarak çalıştığı bara gider. burada ise yeni gelen bir ziyaretçiyi baştan çıkararak işe koyulur. bilinçli bir şekilde ziyaretçiyle alay ederek kendi ölümüne sebep veren maeve, laboratuvara tamir için gittiğindeyse asıl amaç olarak içinde bulundukları durumu anlamaya çalışır.
https://pdfs.semanticscholar.org/51fc/ca972dd16bbf14962e581ea683cd986781cd.pdf

…… belki bu yoldan döner umuduyla kaldığı otel odasına bir fahişe gönderdiklerinde sobadan kaptığı yanan odun parçasıyla zavallı fahişenin üstüne yürüyen thomas aquinas vs.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/293065

patocka’ya göre, beden, anatomik ya da fizyolojik araştırmanın değil, ama öznel bir fenomen olarak, insan bedeni, yaşama deneyiminin konusu olan ve yaşadığımız bir şeydir. yaşayan beden, anatomik ve fizyolojik bedenin farkında olduğumuz varlığını varsayar.
+
böylece kişinin kendi olmasını anlatan öznel beden, toplumsal alanın tamamında tanımlanan nesnel bedenin yalnızca bir yansıması değildir. o özneldir, ama aynı zamanda zorunlu bir yaşama koşulu/yaşama deneyimi anlamında nesneldir.
https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4256/429467-YEN%C4%B0.pdf

modern tıp, anatomi ya da fizyoloji gibi bilimlerce desteklenen erkek egemen toplumsal cinsiyet rejimi söylemleri, erkek bedeni karşısında kadın bedenini sözde biyolojik yapısına istinaden pasif konuma indirgemekte ve kadınlara bu pasif konumları ile ilişkili “uygun” kültürel özellikler atfetmektedir.
+
temel toplumsal kontrol mekanizmasının din olduğu dönemlerde dini söylemler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadın ve erkek arasında “yaradılıştan” kaynaklandığı ileri sürülen “nesnel” farklılıklar üzerinden inşa etmiş ve pekiştirmiştir.
+
çoğunlukla anatomi ve endokrinoloji gibi bilimlerce üretilen bu söylemler kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları eşitsizliklere dönüştürmekte ve bu süreci “bilimsel” temellere dayandırmaktadırlar.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/884285

kadın gibi dünyanın süsüne kapılma mert ol.
+
kadın gibi şehvetle alan dünyayı,
doğurur gibi verirken feryat eder.
+
dünya ilgileridir safdilleri mecnun eden,
kays ve benzerlerini çıldırtan kadındır.
https://zeytinburnu.istanbul/images/kultur_yayinlari/30.pdf

okumaktan benzi solmuş kızlardan hoşlanmam. bir kız çocuğu kendisini çekici kılma konusunda kafa yormalı ki, ilerde iyi bir koca bulabilsin. görünüm kitaplardan daha önemlidir.
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/cocuk_edebiyati_au284.pdf

tevrat, incil ve kuran-ı kerim’de kadın bedeni
+
feminist ve eleştirel kuram çerçevesinden bakılan bu çalışma, kadın bedenini iktidar alanı olarak gören erilliğin hangi dine ve kitaba inanırsa inansın, mevcudiyetini koruma adına kadını kısıtladığını ve dini buyrukları kullanarak kadını özel alanına hapsettiğini gözler önüne sermektedir.
+
ohola benimken fahişelik etti. oynaşları olan asurlulara gönül verdi. hepsi de genç, yakışıklı, lacivertler kuşanmış savaşçılar, valiler, komutanlar, atlı askerlerdi.
+
oysaki fahişelik kavramı kadını küçümsemek için sıklıkla kullanılabilen ancak incil’de yasaklanmasına rağmen erkeklerin fuhşa katılmalarını da sağlayan bir kavramdır.
+
kuran-ı kerim’de adı geçen fahişe, fahşa kelimeleri ile günümüzde kullanılan fahişe kelimesinin aynı olmadığı görülmektedir.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/30138/ozlem_hepsen_tez.pdf

babama ait olan bir anatomi kitabı buldum. son derece öğretici bir kitaptı, özellikle de kadınları anlatıyordu.
http://beylagan.cls.az/front/files/libraries/421/books/796976909.pdf

beden ve iktidar: türkiye’de kadınların beden algılarının “video” yöntemiyle tartışılması
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3847/278728.pdf

atların, tekerlek sesleri, çığlıkları, kamçı şaklamaları duyuluyordu.
+
sabah esintisiyle yüzleri morarmıştı.
+
giysilerindeki yırtıklar arasından kıllı göğüsler, aşk tapınaklarının, alevlenmiş yüreklerin, aşk tanrısı cupid’in dövmeleri, egzamalar, çıbanlar görülüyordu.
+
diller çözüldü; gülüşler, küfürler ve şarkılar tufanı başladı.
+
içlerinden bazıları ağızlarındaki kamışla kalabalığa, özellikle de kadınlara böcek fırlatıyorlardı.
+
sefaletin etkisiyle bedenleri biçimsizleşmişti.
+
ağaçlar tiksintiyle ürperiyorlardı.
http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/8-2/MJH-6-Metin_BAL.pdf

emekçinin çektiklerini sorgulamak aylak biri için eğlencelerin en katlanılmazıdır; aynı şekilde, mesut insana hak vermek sefil biri için zehir içmek gibidir.
+
fikirlerin enstitü’den saintantoine ve saint-marceau kenar mahallelerine, cite ve marais’nin dar ve sefil sokaklarına, kısacası fikir yoksunluğu ekmek yoksunluğundan daha fazla olan bu çoğunluğun oturduğu her yere yayılmasını engelleyen kimdir?
+
tekelin kitlesel katliamlarının şairleri yok henüz. yüreğinde proletaryayı hissetmeyen, bu dünyanın işlerine yabancı olan manzumecilerimiz, melankolik şehvetleriyle aya bakıp iç geçirmeye devam ediyorlar. oysa, tekelin yarattığı sefiller ne büyük bir meditasyon konusudur!
+
ruhbanlar ve soylular yoksulun iliğini kemirdiler; hayvani tutkularını doyurmak için yüreklerindeki merhameti söndürdüler; emekçiyi sefil ettiler, ezdiler, katlettiler.
+
bir fahişe için çocuklarını sefil eden şu uçkur düşkünü moruğu?
+
yalnızca bir hayvan gibi yaşamı sürdürmek üzere ihtiyaçlarını sınırlandırmanın ve vahşiler gibi yaşamı sürdürmeye yetecek asgari geçim araçlarıyla yetinmenin ölümcül sımnı öğrettiler …
+
nüfusla birlikte sefalet artar ve sefaletle birlikte de devletin görev ve personeli artar.
https://anarcho-copy.org/free/sefaletin-felsefesi.pdf

doğa bizi biraz hoppa yapmasaydı, çok sefil olurduk. insanın kendini asmaması hoppa olabildiği içindir.
+
zaman zaman delileşmek tatlı şeydir.
+
gelin, yiğit diderot, yılmaz d’alembert gelin, birleşin”.. bağnazları, alçakları devirin, tatsız beyanları, sefil safsatacılığı, yalancı tarihi, sayısız saçmalıkları yok edin!
+
schopenhauer, köylerin karışıklığı ve pisliği, çiftçilerin zavallılığı ve yoksulluğu, kasabaların tedirginliği ve sefâleti karşısında allak bullak olmuştu.
+
dünya istemse, bir acı çekme dünyası olması gerekir. her şeyden önce bu, istemin kendinin, eksiklik ifâde edişindedir; elde ettiği şey daima ulaşmak istediğinden daha azdır. çünkü, tatmin edilen her bir dileğe karşılık, arkada tatmin edilmemiş on dilek kalır.
+
istek sonsuzdur, yerine getirilmesi sınırlıdır. sefâletini yarın da sürdürebilirsin diye, kendisini bugünlük ayakta tutmak için, dilenciye atılan sadaka gibidir…
+
hayata bütünüyle bakınca, insanın içi burkuluyor.
+
insanın karşısında, hayatında her an karşılaştığı korkunç acılar, sefâletler açıkça konacak olursa, dehşete kapılır.
+
alabildiğine iyimser kişileri, hastaneler, dispanserler, ameliyathâneler, hapishâneler, işkence odaları, kölelerin kulübeleri, savaş alanları ve idam yerlerinde gezdirecek ve meraklı bakışlardan gizlenen sefâletin saklandığı bütün yerleri açacak olursak, en sonunda da ugolino’nun açlıktan ölünen zindanlarını gösterirsek, o da anlayacaktır bu “olağan dünyaların en iyisinin” ne olduğunu.
+
dante, cehenneminin malzemesini bu dünyadan almamış mıdır?
+
bütün destanlar ve dramatik şiirler, mutluluk uğruna yapılan mücadele, çaba ve dövüş üstünedir; hiçbir zaman sürekli, tam mutluluğu anlatmaz.
+
son sığınak, insanın kendi kendini öldürmesidir.
+
hayat, intihara gülmekte, ölümeyse gülümsemektedir.
+
sefâlet ve mücadele, bireyin ölümünden sonra da sürmektedir, istem, insanda baskın oldukça da sürmesi gerekir. istem, bütünüyle bilginin ve aklın buyruğu altına girmeden, hayatın kötülüklerine karşı zafer elde edilemez.
+
hayatın dağdağasına şöyle bir bakacak olursak, görürüz ki, herkes yoksulluk ve sefâlet içinde, sonsuz ihtiyaçlarını tatmin ve sayısız dertlerinden kurtulmak için var güçleriyle çalışmakta; üstelik, bu işkence hayatını kısacık bir süre sürdürmekten başka hiçbir şey umut etmeye cesâret edememektedir.
+
suçlu olan kadındır; çünkü bilgi istemsizliğe ulaştı mı, kadının düşüncesiz güzellikleri erkeği üretime çekmektedir.
+
doğa, genç kızlarda, sahne dilinde çarpıcı etki denen şeyi gözetmişe benziyor; birkaç yıl süreyle onları güzelliğe boğuyor, ilerdeki yılların bedeli olarak, onlara çekicilik vermekten çekinmiyor; bu yıllar içinde erkeğin aklını çeliyorlar, erkek de ömür boyunca onların bakımını üstüne alıyor.
+
üstelik erkekler, beden bakımından kadınlardan daha güzeldir. “şu bücür, dar omuzlu, koca kalçalı kısa bacaklı soya, ‘cinsi latif’ adını taktıran, erkeğin kafasını bulandıran şey, cinsel dürtüden başka şey değildir.
https://public.adobecc.com/files/1AEOQCXAZ2MJHW1J3LYXJ1W03IHFFF

…… bütün nimetlerin oluk oluk aktığı kadın göğüsleri görüntüleriyle donatmaya girişir.
https://insanveinsan.org/bahar-2017/tuketim-tuketim-toplumu-ve-tuketim-kulturu-karsilastirmali-bir-analiz.pdf

taşlığına uzanmış zayıf terliklerinin leylâ
ay gibi leylâ gibi ay gibi leylâ
arkası budala memeleri orta budala
kimsenin kimseye git demediği leylâ
inmiş yukardan kirlenmiş ağızları yangında
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386703

sevgilinin göğsü birçok güzelliklerin saklandığı cennet bağı gibidir. sanki bal ile yoğrulmuştur. âşık sevgiliden göğsünü düğmeleri çözmesini ve açmasını ister. muradı; bu bağdan deste deste güller dermek, hatta sevgilinin göğsünde namaz kılmaktır.
http://dogankaya.com/fotograf/divan_ve_halk_siirinde_guzel_tasviri.pdf

sevgilinin gözleri, memeleri; aşığın yüzü limona benzetilmiştir.
+
limonî hıtâyîde o pistâna nigâh et
hiç böyle celî şa’şa’a nârenc bulunmaz
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/abdulkerim_gulhan_divan_siiri_meyve_mecaz_tesbih.pdf

anatomi ve nü çizimler uygun görülmediği için kadın ressamlar genel de natürmort çalışmalar yapıyordu. fakat gentileschi bu durumun aksine işlediği mitolojik ve dinsel konularda figürlerini çıplak olarak resmediyordu.
+
19 yaşında olan gentileschi, tassi’nin tecavüzüne uğradı. babası tassi’yi mahkemeye verse de bir sonuç alamadı. artemisia, bunu sanatında adeta bir silaha çevirerek tepki verdi. incil’deki judith öyküsünü pek çok kez resmetti.
+
bu çalışmalarında judith’i holofernes’i kılıçtan geçirirken çizdi. resimde güçlü hizmetkârları holofernes’i tutarken, diğer kadın boğazını kesiyordu. kanın etrafa sıçradığı sansasyonel bir resimdi bu çalışma.
+
17 yaşındayken yaptığı ilk ve yine en ünlü tablolarından biri olan “susanna ve yaşlılar” da ise, rivayete göre; artemisia, susanna’yı taciz eden iki erkeğin yüzü için kendi hayatında da üzerinde birer baskı unsuru oluşturan iki kişiyi, babası orazio ile kendisine tecavüz eden tassi’yi model olarak kullanmıştır.
+
artemisia, birçok erkek ressamın yaptığı gibi kişiliksiz, et yığınları ve anlamsız bakışlı cinsellik araçlarının odak alındığı, en ciddi ve ürkütücü konuların bile erotik çağrışımlar uyandıracak kompozisyonlarla işlendiği resimler yerine, her ifadesinde güç ve ……
+
sanat tarihinde ismi pek anılmayan artemisia gentileschi, yaptığı çalışmalarla ataerkil yapının aksine kadınları güçlü, cesur göstererek feminist sanatçılar kervanına katılmış ve dönemin algısına adeta başkaldırmıştır.
https://sanatkaravani.com/donemin-algisini-yikan-guclu-bir-kadin-artemisia-gentileschi/

17. yüzyılda bir kadın ressam olarak tecavüze uğraması ve tecavüz davası onun başarılarının gölgelenmesine sebep oldu.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

google translate

artemisia gentileschi bilinen ilk resmini 1610’da 17 yaşındayken imzaladı.
+
tassi ona tecavüz etti.
+
tassi mahkum edildi, ancak bir yıl içinde serbest kaldı – büyük olasılıkla papanın koruması sayesinde.
https://psyche.co/ideas/gentileschi-let-us-not-allow-sexual-violence-to-define-the-artist

kevin şeytani bir ruh ile mi dünyaya gelmiştir yoksa rahmine düştüğü andan itibaren oğlundan nefret eden eva, kevin’ı bir şeytana mı dönüştürmüştür?
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553912

babası için bir çok renkli sözcük kullanır “benim canım babam, süper babam”. annesine ise yalnızca anne der.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48115.pdf

kadına yönelik şiddetin tarihi
http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/Subat2016-OzelSayi/3.arikoglu.tbmm.pdf

kızlardan biri yûsuf’a eğer kendisine yar olursa bağından {göğüs} kendisine iki tane nar (kadın memesi} vereceğini söyler:
biri didi menimle ger olan yâr
sana virrem bağımdan ikkice nâr
http://earsiv.erzincan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1118/Mazl%C3%BBm%E2%80%99un%20Y%C3%BBsuf%20u%20Z%C3%BCleyh%C3%A2s%C4%B1%E2%80%99nda%20Cinsellik.pdf

pornografinin malzemesi bakıştan, duruştan çok cinsel organlar ve cinsel eylemlerdir. bu da bedenin metalaşması sonucunu doğurmaktadır. sürekli tüketime yönelen yeni dünya düzeninin, yeni malzemesi de bu metalaşan bedendir.
http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/9652/328050.pdf

tarih boyunca çıplaklık
http://egemimarlik.org/20/12.pdf

antropologlara en eski toplumlarda uygarlığın kadınlar eliyle başlamış olduğuna kesin gözüyle bakarlar. ilk ipi yapmayı akıl eden, yiyecekleri koymak için tartan ve kilde kap-kacağrı yapan, yenecek ve ilaç olarak kullanılacak bitkileri, ateşi bulan, hayvanları evcilleştiren kadınlarmış.
+
avcılığın başlaması ile erkekler güçlenmiş, bunun sonucu erkek tanrılar ortaya çıkmış ve onlara hizmet için de rahipler. bunlar kadınlar üzerinde baskı yapmaya başlamışlar. işte o devirde fahişelik vücut bulmuştur.
+
insanlar tapınak köleleri kutsal fahişelerle para karşılığı cinsel ilişkide bulunma eylemine tapınağını tanrısına yerine getirilmesi zorunlu bir ibadet/tapınma gibi bakıyor ve inanıyorlardı.
+
tapınak köleleri zeus adına kutsal fahişelik san‟atını icra ediyorlardı. yaşam boyu tapınak başrahibine gelen yıllık 307.05 kg. altın karşılığındaki bu büyük gelirin kutsallığa katkısı mı vardır? elbette ki yoktur; yukarıda da tapınağın bağlı bulunduğu tanrı‟nın inancını kendi çıkarları ve örneklerini verdiğimiz siyasal tutkuları için kullanan tapınak başrahipleri, inananları acımasızca sömürmeyi sürdürmüş ve bu tapınakları geneleve dönüştürmüşlerdir.
http://www.ismailkaygusuz.com/Dosya/pdf/Strabonun%20geographikasinda%20komana%20tapinak%20koleleri%20ve%20bir%20yazarin%20densizlikleri.pdf

ortaçağ avrupa’sında fahişelik
+
toplum dışında itilerek ayrımcılığa maruz kalan ve dünyanın en eski “mesleği”ni icra ettikleri söylenen bu kadınların tarihçesi yazılmamıştır.
+
augustinus, fuhuşun daha büyük felaketleri önlemek için gerekli olduğu savını ortaya koyar. ona göre, nasıl bir şehrin kanalizasyon sistemi şehri temizleme işlevine sahipse, benzer şekilde fahişeler de erkeklerin cinsel hazlarını doyurarak şehre yayılacak olan pisliği önlerler. bu analojiye sinmiş olan kadın düşmanlığı son derece açıktır.
+
kutsal cumartesi veya kutsal meryem ana günü gibi günlerde fahişelik yapmak yasak hatta günahtır. +
fahişelerin vatandaşlık hakları yoktu. onursuz oldukları düşünülen bu kadınlar, vatandaş kategorisinde sayılmıyor, öldükten sonra kutsanmış topraklara defnedilemiyordu.
+
yasak olmasına rağmen, bazen erkeklerin eşlerini ve ebeveynlerin kız çocuklarını genelevlere sattıkları bilinmektedir. hatta bazen haciz karşılığında eşlerini ve kızlarını genel evlere teslim edenlere de rastlanmaktadır.
+
1161 yılında karl ıı. henry’nin fermanlıyla bir genelev mahallesi kurulmuş; yönetimi ise dört yüzyıl boyunca winchester piskoposu’nun tahsis edilmiştir. böylece ingiltere’de, dört senede bir icra memurları tarafından denetlenen genelevler yasal bir statü kazanmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/526325

havva ve âdem hangisinin çocuk verdiğini anlamak için bir küp kurarlar. havva ’nın küpünden sürüngenler, börtü böcekler, âdem’in küpünden ise yezidiler’in soylarını dayandırdığı şehid bin cer adındaki bebek çıkar. bu bebek havva olmadan varolmuştur; sırf âdem’e dayandırılmaktadır. yezidiler’in atası olan bu bebek havva ’nın sütünü bile emmemiştir. âdem bu bebeği iki yıl süreyle emzirmiştir. erkeklerin göğsündeki iki kör meme o sıradaki yaradılışın eseridir. tavus meleği büyüyüp ergen yaşa gelen şehid bin cer’i cennet’ten bir huri ile evlendirir. onlardan olan çocuğa yezdan adını verirler. böylece yezidîler’in soyu oluşmuş olur.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3169/10137998.pdf

mehdîlik iddiasıyla ilgili ise anşa bacı’ya yönelik dile getirilen hakaretamiz ifadeler (bir fahişe eskisi olduğu) eşliğinde, kocasının ölümünden iki sene sonra başkalarından (oynaşlarından) hamile kalarak doğurduğu oğlunu kızılbaşları kandırarak “kocasının ruhuyla cinsel ilişkiye girdiği” şeklinde yutturduğu belirtilmekteydi. bu çocuğunu da sırrullah yani “mehdî’nin sırrı” olarak tanıtıp, etrafında 30.000 kadar taraftar topladığına dikkat çekilmekteydi.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5115/II.%20ABD%C3%9CLHAM%C4%B0D%20D%C3%96NEM%C4%B0NDE%20OSMANLI%20DEVLET%C4%B0%E2%80%99N%C4%B0N%20KIZILBA%C5%9EALEV%C3%8E%20S%C4%B0YASET%C4%B0%20%281876-1909%29.pdf

savaşlarda yaş farkı gözetilmeksizin kadınlar, fiziksel-duygusal, cinsel işkenceler, taciz, tecavüz, fahişeliğe zorlanma biçiminde militarist erkeklik suçları ile sistemli saldırıların hedefi haline getirilmişlerdir. pek çok savaşta “kadınlar, aile üyeleri ile cinsel ilişkiye veya diğer cinsel eylemlere zorlanma, cinsel açıdan kötürüm bırakma, cinsel açıdan aşağılama, kadının üreme organları veya cinsel organlarında tıbbi deneyler yapma, çocuk düşürmeye zorlama, rahmin sterilizasyonuna zorlama, kısırlaştırma ve fahişeliğe zorlanmak, göç, sağlıksız yaşam koşulları, sıhhi olmayan şartlarda doğum yapmak, kötü beslenme gibi çeşitli ve çok farklı boyutlarda işkencelere maruz kalmışlar, hatta hamile olanların pek çoğu, doğurup sonra da kendi çocuklarını öldürmeye dahi zorlanmışlardır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/403595

fahişe bir kadınla zina eden kimse cüzzamlılar arasında gösterilmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257509

insan için sütün yüz yararı, balın yüz yararı vardı. elma da katılınca bu üç yiyeceğin bin bir yararı bulunuyordu. balın peteği insanın mayası, sütün memesi ana rahmi, elmanın kabuğu derisi sayılırdı. tanrı, süte sevgiyi, bala aşkı, elmaya dostluğu bağışladı.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1459/0ca8f2a8-ebaf-40a9-baaf-8406b479ff9d.pdf

ferit devellioğlu, osmanlıca-türkçe ansiklopedik lûgat’ında “güzel he” harfi ile yazılan “hâle”yi ayın etrafında görülen parlak daire olarak tanımlarken, “hı” harfi ile yazılan “hâle”yi kadın memesinin çevresinde bulunan koyu renkli daire olarak tanımlar.
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002820.pdf

sevgilim kalbimin adamı,
sağ elini kadınlık organıma koydun,
sol elin başımı okşadı,
ağzımı ağzına dayadın,
dudaklarımı başına bastırdın
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227892

aslı zengin’in boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümü yüksek lisans tez çalışması için 2005-2007 yılları arasında istanbul’da kadınların seks işçiliğinin sosyolojik incelemesi amacıyla genelevlerde yürüttüğü çalışma; kadını, kadın bedenini ve namusla ilgili kavramları anlamada ve çalışmamıza ışık tutmada önemli bir yere sahip olmuştur. incelenen diğer çalışmalar geleneğin ve dinin etkin olduğu muhafazakar bölgelerde ve namusun kutsal kabul edildiği yerlerde yapılmıştır. bu çalışma ise aksine ‘namussuzluk’alanlarında yapılmıştır. devlet kontrolündeki genel evler, mekan-beden ilişkisini hegemonik ve iktidar araçsallığıyla kuran yerlerdendir. fuhuş; kadınların kendi bedenleri ve cinsellikleri üzerinde hak iddia etmelerini geçersiz kılan bir kurumsallaştırmadır. ancak bu yerlerin farkı devletin milli politikasını ve ahlaki bütünlüğünü tehdit eden yerler olmalarından dolayı kirlilik yuvaları olarak görülmektedirler. heteroseksüel eril erke ait olan kamusal alanda görülebilecek herhangi bir norm dışı davranış ya da norm dışı var oluş toplum düzenini tehdit ettiğinden ortadan kaldırılması gerekir. bu nedenle aslı zengin’in de tespit ettiği biçimde toplumun nezih semtlerinden ve nispeten ‘namuslu’ insanlarının oturdukları yerlerden uzağa inşa edilirler.
+
michel foucault, bedenlerin düzenlenişi konusunda en önemli payın cinselliği dizginlemek ile ilgili olduğunu söyler (foucault, 2010). din, devlet, tıp gibi alanlar ve hastane, hapishane gibi kurumsallaşmaların beden üzerinde cinselliği sınırlandırarak iktidarlarını kurduklarını öne süren foucault, rasyonel aklın bunun için en önemli araç olduğu iddiasındadır. hıristiyanlıktaki günah çıkarma ritüeline atıfta bulunarak bu ritüel yoluyla insanların özellikle cinsellikle ilgili günahlarını itiraf ederek ruhlarının saflığa ve temizliğe kavuştuğuna inandırıldıklarını söyler. dinin kurumsallaşmış bir sembolü olan kilisenin iktidarıyla çalışan bu itiraf mekanizmasıyla foucault’nun “ben teknolojileri” ismini verdiği bedenleri değiştirme yoluyla benlik yaratma projesi de uygulanmış olur.
+
anthony synott beden analizini kartezyen düşüncenin ilerisine götürür ve modernite ile kapitalizmi bedeni bir metaya dönüştürmesinden dolayı eleştirir. 20. yüzyılla birlikte iş hayatı ve ev hayatı arasında kalarak otomatikleşen beden, daha sonra kapitalizm ve tüketim kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle günümüzde sağlık ve kozmetik endüstrisinin bir nesnesi haline gelmiştir.
+
bedenin zamanda yeniden üretimi, bedenin mekanda düzenlenmesi, bedenin içsel sınırları ve bedenin dışsal temsili / metalaştırılmasıdır.
+
beden artık kişiyi toplumda kapitalizmin tüketim kültürüne ayak uydurarak temsil etmekte, başka bir deyişle kendi bedenini temsili bir mal olarak sunmaktadır.
+
kadın bedeni aynı zamanda bir değiş tokuş nesnesidir. biyolojik özelliği nedeniyle insanın ve toplumdaki üst düzey görevleriyle erkek neslinin de üreticisi konumda olan kadın bedeni meta değeri taşımaktadır.
+
aydınlanma akabinde gelen sekülerleşme ile dinin buyruğundan kurtulan beden bu kez de tıbbın elinde bir güç nesnesine dönüşür. kadın bedeninin tıbbi açıdan sağlıksız ve hasta olarak kabul edilişi ile birlikte kadın bedeni cinsel açıdan da histerik kabul edilerek erkek bedenine karşı yine düşük seviyede kalmıştır.
+
görsel meta dünyasının yarattığı ideal beden imajına uymaya çalışan genç kadınların yakalandığı bu hastalık aşırı kilo verme, hastalanıp ölme gibi tehlikeli durumlara gidebilmektedir.
+
geleneksel toplum habitusunda önemli bir sosyal sermaye alanı olarak görülen evlilik pazarının en önemli müşterisi kadındır. bu bağlamda evlilik, kadın ve erkek arasında arzu ve hazdan uzak, çıkarcı bir bedensel alışveriş güden ve kadının cinselliğini baltalayan bir yapıdır.
+
tıbbın kadın bedeni ve cinselliği üzerinde de yıkıcı bir etkisi vardır.
+
kadın sorunsalının anatomik zeminini inşa ederek onu suistimale açık hale getiren en önemli araç kadının kendi bedenidir. kadın bedeni eril bedenin bir deneyim alanıdır ve normlar yoluyla kadının bedenlendiği yerdir.
https://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/kamuyonetimi/nil%C3%BCferozturk.pdf

ksenophon’un oikonomikos adlı eserinde evlilik ve kadına yaklaşım
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/770370

myralı bir euergetes kadın olduğu anlaşılan pososis, kentte kamusal yaşamda önde gelen bir rol oynamış olmalıdır. zira lykialı ünlü bazı kadınlar imparator kültü de dâhil olmak üzere kamusal yaşamda önemli roller oynamışlardır. bunun yanı sıra önemli bağışlarda bulundukları da birçok yazıt aracılığıyla bilinmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1122762

boidion, hedeia ve nikidion gibi bazı hetairalar vardı. bundan dolayı bazı yazarlar epikur felsefesini düşük ve hafif meşrep olduğunu düşünmüşlerdi.
http://apbs.mersin.edu.tr/files/oyaogenler/Scientific_Meetings_027.pdf

bu okula kadınlar da kabul edilirdi. hatta bunlar arasında, leontium ve hedeia gibi fahişeler bile kalbin sükunetini aramak için gelmişlerdi.
http://www.pdfdrive1.com/filozoflar-ansiklopedisi-02-e158055493.html

geçmişten günümüze kadın kütüphaneleri ve istanbul kadın eserleri kütüphanesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/805145

kadın çalışmaları kitaplığı – 1
https://www.sosyalbilimler.org/wp-content/uploads/2019/10/Betul-Kaya-Kadin-Calismalari-Kitapligi-1.pdf
kadın çalışmaları kitaplığı – 2
https://www.sosyalbilimler.org/wp-content/uploads/2019/11/Kad%C4%B1n-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Kitapl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2.pdf

ve zaman, kadın memesinin ucunu dişleyen,
bir gelincik sürüsüdür içimizde.
http://politikagazetesi.org/sites/default/files/20180207.pdf

radikal feminizm: “kişisel olan politiktir” söyleminde aile
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1451903451.pdf

aydınlanma, eşitlik ve kadın: rousseau üzerine bir değerlendirme
http://emekarastirma.org/uploads/dergi/2929.pdf

kadının statüsü üzerine bir inceleme
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30793

abd’de kadın haklarının gelişimi
http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi29/7.pdf

atina’daki demokrasiden orta çağ’a kadının dünyası ve kadın filozoflar
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230774

bizde kadınlar başka, erkekler başka dünyayı oluşturur ve bu iki dünya birbirini tanımaz.
http://akmb.gov.tr/userfiles/files/Bilge%20Dergisi/Bilge-pdf.37.pdf

islâm öncesi sistemlerde kadın alınıp satılabilen bir meta konumunda iken islâm ona her türlü hakkı tanımıştır.
+
dünya bir metadır, dünya metaının en hayırlısı da saliha kadındır.
+
islâm’ın kadına verdiği değeri keşfedebilmek için onun islâm öncesi ve sonrası konumlarının kıyaslanması elzemdir. kur’ân, nazil olduğu ortamda kıymet verilmeyen bir meta konumunda olan kadına tüm insani hakları tanıyarak onu muhafaza altına almıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227146

mümin kadının cenneti neden bir başka kulun subjektif rıza anlayışına endekslenmiştir?
+
özellikle evlilik ilişkisinde ‘itaat’ kavramı, kadının tüm bireyselliğini, özgürlüğünü bir çırpıda yok sayarak; evlilik dayanışmasını, sevgi alışverişini, istişareyi erkeğin inisiyatifine ve merhametine bırakarak, kocanın arzu, istek ve emirlerini böylesine kutsallaştırma ve kadın için dini mükellefiyet konumuna yükseltme aracı olarak nasıl kullanılmıştır.
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/erkanper/115629/YL-%C4%B0slamc%C4%B1Kad%C4%B1nDergilerindeKad%C4%B1n.pdf

bir kavram habitusu denemesi: “kutsal”
+
ay simgeciliğinin sayesinde doğum, kader, ölüm, ölümden sonra dirilme gibi; sular, bitkiler, kadın, üretkenlik, ölümsüzlük gibi; kozmik karanlıklar doğum öncesi hayat ve ölüm sonrası hayatın arkasından ayınkine benzeyen bir yeniden doğuşun gelmesi (karanlıklardan çıkan ışık) gibi: “hayat ipliği”nin simgesi dokuma, kader, geçicilik, ölüm vb. gibi son derece heterojen olaylar ilişkiye sokulabilmiş ve birbirleriyle dayanışmaya geçirilebilmiştir.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi56_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/karadeniz_sitki.pdf

tüketim kültüründe kadın bedeninin cinsel kurgu olarak konumlandırılması ve sunumu
+
bu makale, tüketim kültüründe kadın bedenin cinsel bir meta olarak kurgullanmasını ve sunumunu konu edinmektedir.
+
narsistik kült nesnesi ya da toplumsal taktik ve ritüel öğesi olarak ele alınan bedenini kutsallaştırma sürecinde güzellik ve erotizm iki ana motiftir.
+
eril model daha çok “fiziki form” ve “başarı” üzerinde odaklanmış, buna karşılık dişil model “güzellik” ve “baştan çıkarma” üzerine odaklanmıştır.
+
beden-toplum ilişkilerinde öne çıkan en önemli konu cinselliktir.
+
cinsiyet ve cinsellik üzerinden bedene müdahale, günümüz modern toplumlarının en önemli problemlerinden biridir.
+
özellikle de erkek bedene karşı, zayıf beden olarak kadın bedenine müdahalenin daha belirgin bir şekilde gerçekleştiği söylenebilir.
http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2016/04/tuketim-kulturunde-kadin-bedeninin-cinsel-kurgu-olarak-konumlandirilmasi-ve-sunumu.pdf

bella habip‟e göre anatomik gerçekliğe eşlik eden dürtülerin bileşimiyle ortaya çıkan bir ruhsallık olarak tanımlanabilecek kadınlığı biçimlendiren, toplumsallıktır.
+
kadınları erkeklerden ayıran morfolojik, anatomik, fizyolojik birçok farkın zihinde ve akılda da kendini göstermesi ihtimalinden yola çıkarak bu farklılıkların zihinsel özelliklere de yansıdığını iddia eden çevreler vardır.
+
foucault, cinsiyet mefhumunun doğal olana dayanmadığını, yapay ve kurgusal bir biçimde anatomik ögeler, biyolojik işlevler, davranışlar, duyumlar, hazlar gibi pek çok şeyi bir araya getirmeyi olanaklı kıldığını düşünmektedir.
+
kristeva, dilin biyolojiye, anatomiye indirgenemeyeceğini düşünmektedir.
+
dilin biyolojiye, anatomiye indirgenemeyeceğini düşünen kristeva‟ya göre dili bedensel özelliklere göre değerlendirmek, kadın ve erkeği egemen basmakalıplarla anlama çabasıdır.
+
ayşe durakbaşa‟nın, feminist söyleme, cinsel/anatomik farka dayalı eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji olarak girdiğini düşündüğü sex/gender (cinsiyet/toplumsal cinsiyet) ayrımı, son zamanlarda feministler tarafından kendi kavramlarıyla sorgulanmaya başlanmıştır.
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006071.pdf

anatomik bir kader olan kadın bedenini ataerkil sistemin sosyal yükümlülüklerle donatması ile kadın, verilmiş olanı kabul eder/etmek zorunda bırakılır. zira toplum doğduğu andan itibaren onu rol kalıpları ile kuşatmıştır.
http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/694/Doktora-%C3%87opur%2C%20G%C3%BCrhan.pdf

ruhbanlık denilince, fahişeler, bereket ve aşk ilaheleri …… böylece mabedin kasası da zenginleşiyordu.
+
başrahibelerden uruk’lu lnanna ….
+
bu sürüler, ebediyyen genç kalmanın ve bereketin sembolü olan kutsal sürülerdir; ve inanna’ya ait oldukları için de, üzerlerine onları koruyan, yiyeceklerini temin eden, inanna’nın sevgilisi kral çobanı kanat germiştir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/586048

kadınların değerine özellikle hassasiyet gösterdiği gibi, o fakirlerin de müjdecisidir ve onun “yoksullar için tercihli seçimi” besbellidir.
https://www.catholic.az/download/kitab-nasirali.pdf

o zamandan beri kadınlar ‘cinsel özgürlük ve feminizm adına kilise otoritesini reddederek halkın kendilerine biçtiği dini ve ahlaki bekçilik rolüne karşı çıkmışlardır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321940

tabulara karşı çıkmak, vücudun keşfi, vücudu yeniden kutsallaştırma gibi sloganlarla maskelenmeye çalışılan bu durum, ideolojik bir işleviyle birlikte aslında kadının istismarıdır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29667

cinsiyetçi milliyetçilik ve savaşlarda cinsel şiddetin kullanımı: bosna örneği
http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/3/6-Tugce-Kelleci-Cinsiyetci-Milliyetcilik-Cinsel-Siddet-Bosna.pdf

din ve gelenek bağlamında kadın ve kadınlık tartışmaları: diyanet hutbeleri örneği (2006-2016)
+
diyanet işleri başkanlığı’nın yaygın din eğitimi kapsamında kullandığı hutbelerde yer alan kadın ve kadınlık olmuştur.
+
kadın üzerinden yürüyen toplumsal cinsiyet tartışmalarında beden ve bedenin denetlenmesi de önemli bir bağlamdır.
+
bu bağlamda özellikle din ve geleneklerin tartışma konusu yapıldığı ve çoğunlukla dinlerin cinselliğin bedensel olarak denetlenmesinde ve düzenlenmesindeki rolüne gönderme yapılmaktadır.
+
turner, bütün dinlerin kadın bedenlerinin kontrolünde baskın bir araç olduğunu aktarmaktadır. öyle ki bütün dinlerin ortak özelliğinin de bu nokta olduğuna dikkat çekmektedir.
+
kuşkusuz buraya, toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadın ve kadınlık tartışmalarının önemli bir tarafıyla dinle ilişkilendirildiğini eklemek mümkündür.
+
mahremiyetin bedenin gizliliği ile ilişkiselliğinin yanına iffet ve namus kavramlarını da ekleyerek ataerkil bir söylem üretmiştir.
+
kuşkusuz burada asıl dikkat çekici nokta beden üzerinden kurulan mahremiyet kavramının kadın üzerinden yürütülmesi ve kadınlık tartışmalarındaki merkezi bağlamı oluşturmasıdır.
+
“namus”, “iffet”, “bekaret” veya “kürtaj” tartışmaları kadını sıkıştıran mahremiyet tartışmalarından sadece birkaçıdır.
https://pdfs.semanticscholar.org/2cb6/d41f8c6aa36faab9349332616ea42ae14ce2.pdf

hadislerde kadın, çocuk ve yaşlı insanları kâfir bile olsalar öldürülmelerinin yasaklanışı gösterilebilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85974

mitolojide çocuk katili kadınlar:
lilith, lamia, medea
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939279.pdf

kadın üzerinde adeta kültürel birsoykırım yürütülmektedir. kadın ancak cinselliği ve soy sürdürme rolüyle işsizler ordusunun ücretsiz veya ucuz ücretli bir üyesi olarak değer ifade etmektedir.kendini fiziki,ahlaki ve anlamsal olarak savunabilecek öz güçten yoksun bırakılmıştır.
+
“klasik kadın” kategorisinin dışında kendisini oluşturan bir kadın, özgür kadının kişiliğini geliştirmenin yolunu bulacaktır. bu kişilik, özgürlük yolunda atılan adımları belirledikçe değişim gücü olarak önemli bir rol oynayacaktır.
http://jineolojidergisi.com/upload/images/jineoloji_dergisi_sayi_17.pdf

günümüz konya‟sı bu niteliklerin yoğun olarak görüldüğü yani gösteriş ekonomisinin imgeleri olarak uzun ve geniş yollar, alt geçitler, üst geçişler, yoğun aydınlatmalı caddeler, sürekli inşa edilen camiler ve yüksek apartmanlar, başörtülü ve kapalı giyinen kadınlar, sakallı, tespihli erkekler ve cinsler arası mekânsal ayrışmalarla karakterize edilen yüksek nüfuslu bir kenttir.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3161/10137166.pdf

cahiliyye araplarında kız çocuklarını gömerek öldürme adeti
http://isamveri.org/pdfdrg/D02535/2004_II_3/2004_II_3_DEMIRCANA.pdf

anatomi dersi olduğunda ise gitmek zorunda idi. korka korka peruğu ile derse giriyor ….. her anatomi dersinde kadavrayı görmeden çıkanlar onlar oluyordu.
http://edebplatformu.com/odenmis_bedeller/odenmis_bedeller_cilt_1.pdf

çağdaş türk sanatçısı cihat burak’ın eserlerinde kadın ve hayvan temasının kurgulanışı
https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/handle/11729/1050

istanbul sözleşmesi bağlamında kadın sünneti
https://www.researchgate.net/publication/333464529_Istanbul_Sozlesmesi_Baglaminda_Kadin_Sunneti

sosyal hayatta kadınlar ile erkeklerin bir arada olmaları dinen yasak değildir, fakat bu birliktelikte uyulması zorunlu olan kurallar vardır. islâm, kadın ile erkek arasında dengeli bir sosyal ilişki düzeyi ortaya koyar. bu düzey, ne kadını sosyal hayattan koparıp evine kapatan ne de sonsuz bir serbestlikle onu değersizleştirerek bir ticârî meta haline getiren bir seviyededir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/885624

kadınların fransız devrimi’ndeki rolü: oyuncu claire lacombe, oyun yazarı olympe de gouges örneği
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/4667/10316475.pdf

pehlevi dönemi kadın modernleşmesi (1921-1979)
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1412/38a68d81-d2ac-479e-a9e3-ba172f0002d3.pdf

bolşevik devrimi ve orta asyalı müslüman kadın: 1917-1950
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790399

kadınların mücadelesi, mücadelenin kadınları
https://marksist.net/sites/mtw7/files/pdf_zip_docs/Kadinlarin_Mucadelesi-brosur.pdf

kadınların özgürlüğü için mücadele ve işçi hareketi
http://www.sinifmucadelesi.net/IMG/pdf/kadin_hareketi_brosuru.2016.pdf

uluslaşma bağlamında kadının özgürleşmesi tartışmaları ve türk devrimi
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001193.pdf

geçtiğimiz gün harbiye açık hava sahnesi’nde konser veren sertab erener sinevizyon gösterisindeki kadın memesinin sansürlenmesine ve filmin yarıda kesilmesine tepki göstermişti. erener sansürle ilgili konser sırasında “sanat sansürle hiçbir zaman kapatılamaz. çıplaklık ayıp değildir, buradaki şey ayıptır. çok sinirlendim ve derin bir yara aldım. paylaşmak istiyorum. özellikle sanatta sansüre karşıyım. bir kadının memesi görünüyor diye filmi kesmek felaket” demişti.
http://muzikonair.com/wp-content/uploads/2019/10/Eylul-2019-MuzikOnair-Dergi.pdf

türk ceza kanunu’nda kadın bedeni ve cinsellik
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/turk_ceza_kanununda_kadin_bedeni.pdf

politik olayların kadın modasına tematik yansımaları üzerine bir analiz
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1479833204.pdf

modernleşme sürecinde kadın: osmanlı dönemi üzerine bir inceleme
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/180222

kapitalizmin gelişme sürecinde kadının çok yönlü konumu (medya örneği)
+
kadın her şeyden önce insandır. insanlığın sahip olduğu tüm haklardan en az erkekler kadar yararlanmalıdır. aksi durumda sorun kadınların sorunu olarak değil de insanlık sorunu olarak algılanmalıdır. kadını kadın kılan bir takım psikolojik, fizyolojik, biyolojik unsurları vardır. bunlar kadının konumuna ve bulunduğu ortama göre lehte veya aleyhte sonuçlar doğurabilmektedir. kadının bu farklılıklarının kadın açısından olumsuz sonuç doğurabilecek biçimde kullanılmaması gerekmektedir. aksi taktirde kadın, ticaret metaı, reklam aracı olmaktan kurtulamayacaktır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/301082

knidia karakteri üzerıne bir analiz
-görünenden görünmeyene-
+
gül e. durna
+
plinius, praxiteles’in biri giyinik diğeri çıplak olmak üzere iki heykel yaparak bunları satışa çıkarmış olduğundan söz etmekte; kosluların giyinik olanı tercih ettiğini, knidoslularm da diğerini satın aldığını belirtmektedir.
+
tamamen çıplak görünümde sergilenen tanrıça, banyo yapmaya hazırlanır bir durumda betimlenmiştir.
+
çıplaklığın bütünüyle ön plana çıkarıldığı bu örneklerde, tanrıçanın kimi zaman bir eliyle göğsünü, diğer eli ile de cinsel organını gizler durumda betimlendiği görülür.
+
öyleyse knidia, knidosluların yaşamında aynı zamanda bir bereket tanrıçası mıdır?
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/977405

39 ve 41 numaralı konya şer’iye sicillerinde küfür sözleri
+
ibrahim yılmaz
+
küfrün tarih boyunca yöneldiği iki temel alan din ve insan bedenidir. küfür, bu iki kaynaktan beslenen kendine has bir dile sahiptir. “küfür, sahip olduğumuz olumlu-olumsuz aşırı duyguları ifade etmede en güçlü kelimelerdir.
+
incelenen küfür davalarının %55’i cinsellikle ilgili küfür sözleri içermektedir. bu davaların bazılarında cinselliğe ek olarak din ve toplumsal değer yargıları ile ilgili küfürler de yer almaktadır.
+
toplumdaki genel kanaat kadınların küfre erkeklerden daha az başvurduğu yönündedir. 39 ve 41 numaralı konya şer’iye sicilleri’ndeki veriler de bu kanıyı destekler niteliktedir.
+
küfür statü tanımaz.
+
kadınlara yöneltilen küfürlerin namus, iffet konuları üzerinde yoğunlaştığı görülürken erkekleri hedef alan küfürler içinse aynı şey söylenemez.
+
erkekler kendi aralarındaki küfürleşmelerde bile muhataplarının yanı sıra birbirlerinin eşlerini, annelerini hedef almaktadırlar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884093

argo ve küfür bağlamında cinsel eylemin nesnesi olarak “kadın”
+
derya tüzin
+
genel dilden ayrı olarak gelişen özel bir dil olan “argo”nun ve ona paralel olarak üretilen “küfür”ün birçok toplumda varolduğu bilinmektedir.
+
cinsel nesneleştirme, kadınların tabi kılınmasının ilk sürecidir; eylemi sözcükle, inşayı ifadeyle, algılamayı zorlamayla, miti gerçeklikle birleştirir. erkek kadını becerir; özne nesneyi eyler.
https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=71&Sayfa=113

17. yüzyılda mardin kadı mahkemesine yansıyan küfür davaları
+
mehmet salih erkek
+
küfre mahremiyete bir saldırı olarak baktığımızda kızgınlık ve öfke anında kişinin içerisinde biriktirdiği enerjiyi bu şekilde müstehcen sözlerle ifade ettiğini görürüz. şurası kesindir ki küfürler eril kimliklidir. çünkü kişinin fiziksel gücü karşısındakini alt etmeye yetecekse fiziksel gücüyle, yetmeyecekse cinsel gücünü göstererek karşısındakini yaralamaya çalışır. bu suretle kişinin hasmı hemcinsiyse bu cinsel gücünü onun üzerinde gösteremeyeceği için (bazı örnekler hariç ki o ifadeler de küfür olarak sayılmaktadır) hasmından çok herhangi bir kadın yakını -ki en fazla ana, kız kardeş ve eş- üzerinde cinsel bir güç gösterisi yapılmış olmaktadır. tabiatıyla bu durum kişinin mahremiyetine saldırı olduğu için özellikle doğu toplumlarında en büyük hakaret olarak kabul edilmektedir.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423864734.pdf

ne yazık ki şiddetin boyutlarının büyümesi aslında küçük küçük adımlarla işlenir ve kadınlar kimi zaman bu adımları fark bile etmez.
+
kadınlar kabul ederek, görmezden gelerek aslında kendi kendilerine de şiddet uygulamaktadırlar.
https://kuto.org.tr/site/assets/files/1583/kadina_yonelik_siddet_panel_raporu_25_kasim_2011.pdf

erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddet uygulamasına etki eden faktörlerin incelenmesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/543638

erkeklik ve kadına yönelik aile içi şiddet: eşine şiddet uygulayan erkekler
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2534/17e1df7c-bfce-440b-9ec6-4d73e662f62d.pdf

islâmcı/müslüman eril habitus sorgulanıyor
http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/8.pdf

güncelden geleneğe kadın imgesine bakmak: türkiye sanatından seçilmiş örneklerle bir değerlendirme
+
gözde yıldız
+
kadın sanatçı, 19. yüzyılın sonuna kadar çıplak bir modelden çalışma hakkına sahip değildi. anatomik bir çözümlemenin ve idealleştirmenin yapılabilmesi için modeli iyi çözümlemek gerektiği kabul edilmekteydi. kadın sanatçıların ise bundan mahrum olması portre, genre, manzara gibi daha düşük düzeyli türlere yönelmesine neden olmuştur.
+
sanatçıları çıplak bir modelden çalışırken gösteren resimlerde de kadınlar ancak çıplak bir model olarak tasvir edilebilmişlerdir. maurice bompard’ın ilk modellik tecrübesi resmi modelliğe yeni başlamış bir kadının şehvetli bakışlar karşısındaki utangaçlığı ve masumiyetini gösterir.
+
gerilmiş dudaklar, şişkin kalçalar, fırlamış göğüsler, doğurgan öpücükler
+
renk skalasını minimal düzeyde tutarak dikkati çıplak vücuda çeken john, böylece izleyicinin karşısında üzerinde kıyafet olmaksızın rahatsız gözüken çağdaş bir kadın ile izleyiciyi buluşturur.
+
çıplak olmak insanın kendisi olmasıdır. nü olmaksa başkalarına çıplak görünmektir.
+
çıplaklık kendisini olduğu gibi ortaya koyar. nü’lükse seyredilmek üzere ortaya konmuştur.
+
nü hiçbir zaman çıplak olamayacaktır. nü’lük bir çeşit giyinikliktir.
+
erkeğin çıplak, kadının ise nü olduğu yani seyredilen nesne olduğu resim tarihinde modernizmle beraber seyredilen kadının anlattıkları çok hızlı olmasa da değişmeye başlamıştır.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001322.pdf

kadın sorunu üzerine
+
kapitalizm kadının bedenini meta olarak pazarlamak için moda, müzik, televizyon gibi araçları kullanır ve kadın bedeni erkeğin cinsel doyumu için sergilenir. kadını kendi bedenine yabancılaştıran estetik uygulamalar, güzellik ve zayıflama ürünleri ise ayrı bir pazar olarak güçlenmektedir.
+
fuhuş, aşırılığa vardırılmış bir sömürü alanıdır ve aynı zamanda kadına dönük şiddetin bir türü olarak görülmelidir. kapitalizmin kadını da mülk olarak görmesi nedeniyle, kadının bedenini doğrudan meta ilişkileri içerisine sokan fuhuşu ve nedenlerini ortadan tamamen kaldıracak kalıcı adımlar hiçbir zaman atılmamıştır.
http://tkp.org.tr/sites/default/files/dokumanlar/kadinsorunuuzerine.pdf

performans sanatı kapsamında mardin’de kadın temsiline bakış
http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/1070/Canan%20BUDAK.pdf

nihal yeğinobalı’nın romanlarında kadın problemi
http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/3281/1/YanikHande.pdf

kadın memesinin bir belirli sallanışı vardır ki, cinsel duyguların tam tersini kabartır insanın içinde; eğer kadıncağız yaşlı ya da hastalıklıysa kimi kez, acıma ya da saygı uyandırır.
https://www.booksfer.com/electronic-book/1430

kadın odaklı reklamlarda kadınlık sunumu
http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/2443/0097762GamzeOnayliSengul.pdf

toplum içinde emzirmeye yönelik görüş ve tutumlar
https://archhealthscires.org/Content/files/sayilar/3/hsp4.pdf

osmanlı devleti ve kültür coğrafyasında sütannelik
https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/24%20Son/27%20Osmanl%C4%B1%20Devleti%20ve%20K%C3%BClt%C3%BCr%20Co%C4%9Frafyas%C4%B1nda%20S%C3%BCtannelik.pd

twitter’da viral olan kadın anatomisi görseli
+
resimdeki kadının göğüslerindeki çiçeğe benzeyen şeyler de ne?
+
sosyal medya platformu twitter’da viral olan bu görsel, aslında kadının meme anatomisinin ta kendisi.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48073887

gelenek söylemleri ve iktidarın doğallaşması:
namus cinayetleri örneği
http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/04/10-9.pdf

tüketim toplumunda aşk, alınıp satılabilir bir nesneye dönüştürülerek metalaştırılmıştır.
http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1528/82c966e6-8037-4aad-acd7-7c68e2ad0a37.pdf

her alışveriş bir aşk
+
aşksallaştırılan tüketim
+
tutkusallaştırılmış güller
http://ilef.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/7-Askin-Tuketim-Kulturu.pdf

aşk mı, para mı?
+
batı’da aşk, akılla açıklanmaya çalışıldığı andan itibaren mistisizmini kaybetmiştir. meta haline gelişi de daha kolay olmuştur.
+
para mutluluk getiremez, çünkü mutluluk çocukluk arzularının tatmin edilmesidir; para da bu arzuların nesnesi değildir.
https://silo.tips/download/gndeldk-hayatin-derdsdnde-metalaan-ak-ve-sdnemada-ak-ve-paranin-karilamasi-sonuc

sevgi nesnesi bir “put” gibi kurbanlarının kendine yönelmesini bekler.
+
put, kusursuz güzellikle beraber sevgilinin çekiciliğini de ifade etmektedir. âşık sürekli sevgiliye yönelir, onun peşinden gider; mahallesini, kapı eşiğini mesken edinir, ayak bastığı toprağa yüzünü sürer. âdeta ona tapar.
http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gasset_ve_fuzuli_bahir_selcuk.pdf

kadınların beden parçalarının yeniden isimlendirilmesi
https://www.catlakzemin.com/kadinlarin-beden-parcalarinin-yeniden-isimlendirilmesi

tekrarlayan düşüklerde öncelikle kadının anatomik yapısı incelenmeli
https://www.sabah.com.tr/saglik/2019/08/14/tekrarlayan-dusuklerde-oncelikle-kadinin-anatomik-yapisi-incelenmeli

bebeğin tüm gereksinimlerini sağlayabilmesi için memeyi boşaltması ve kendiliğinden memeden ayrılması önemlidir, bu durumda yağdan zengin son sütü aldığı söylenebilir.
+
işaret parmağı memeyi alttan desteklemeli
+
başparmak memenin üst kısmında olmalı (c-şeklinde tutuş)
+
memeyle “kavga eder”, sıkça memeden ayrılır
+
memeleri sıkmayan giysiler giyilmelidir. memeleri sıkan giysiler süt kanallarında tıkanma ve mastite (meme iltihabı) neden olabilir.
http://adanaataturkanadolusml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/01/17/751317/dosyalar/2020_02/24114331_ANNE_SUTUYLE_BESLENMEEMZYRME_TEKNYKLERY.pdf

meme kanseri türkiye’de kadınlarda görülen kanser türleri arasında birinci sırada yer almasına rağmen, 15 yaş ve üzeri kadınların %60,6’sı kendi kendine meme muayenesi (kkmm) yapmamaktadır.
https://kockam.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/11/KOCKAM_Rapor_DIGITALCOPY-1.pdf

cinsel halüsinasyonlar dissosiyatif anestezik ilaçlarla yapılan sedasyon veya anestezi sırasında ortaya çıkabilmektedir. bu uygulamalara maruz kalan hastaların zaman zaman hastane görevlileri tarafından kendilerine cinsel taciz yapıldığı iddiasını ortaya attıkları görülmektedir.
+
ekg elektrotlarının çıkarılması sırasında göğsün uyarılması, meme okşama suçlamasıyla sonuçlanabilmektedir.
https://www.adlitipbulteni.com/atb/issue/download/100/atb_v24_i1

meme küçültme ameliyatında yağ ve meme dokusunda belirgin bir azaltma ve memenin yukarı doğru yerleştirilmesi söz konusu iken, meme dikleştirmede doku çıkarılmamakta; sadece deri fazlası çıkarılmaktadır.
+
meme dikleştirme için en uygun kişiler sağlıklı, duygusal durumu stabil, cerrahiden gerçekçi sonuçlar bekleyen kadınlardır.
+
meme dikleştirme ameliyatı sonrası sonuçlardan tatmin olmayabilirsiniz. bu konudaki kozmetik riskler, kabul edilemez görünür deformite, kötü iyileşme ve kabul edilemez göğüs şeklini içerir. ameliyat sonrası göğsünüzün büyüklüğünden tatmin olmayabilirsiniz.
http://meramtip.com.tr/kalite/dosyalar/onamlar/plastikcerrahi/MEME%20DIKLESTIRME%20CERRAHISI%20%E2%80%9CMASTOPEKSI%E2%80%9DAMELIYATI%20ONAM%20FORMU.pdf

kadının yaşamı boyunca hormonal düzeydeki değişiklikler, memenin fiziksel ve anatomik yapısını etkiler.
http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/120/docs/ug3.pdf

fizyolojik meme büyümesi ve galaktore döneminde memenin sıkılması, masaj yapılması özellikle bazı bölgelerde geleneksel olarak sık görülmekte, bu da enfeksiyona zemin hazırlamaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/688131

çocuk sağlığı izlemi yapan tüm hekimlerin yenidoğan meme hipertrofisi konusunda ebeveynleri bilgilendirmesinin, sıkma, ovma, ezme, masaj yapma veya para bağlama gibi geleneksel uygulamaların yanlış olduğunu ve ciddi sorunlara neden olabileceğini ailelere anlatmasının gereklilik olduğunu düşünmekteyiz.
https://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_26_3_247_249.pdf

sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin meme kanserinin erken tanısına yönelik davranışları
+
ailesinde meme kanseri olan öğrencilerin meme üzerinde parmakların hareketi yöntemini, meme başını sıkma yöntemini, koltuk altı bölgesini inceleme yöntemlerini, ailesinde meme kanseri olmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha fazla kullandıkları belirlendi.
https://eurjbreasthealth.com/content/files/sayilar/36/buyuk/147-1531.pdf

meme kanserli genç kadınlarda sübjektif cinsel iyilik ve cinsel davranış
http://www.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_2013_54_221_222.pdf

meme kanserinde cinsel yaşamdan yaşamsal doyuma yolculuk
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/372138

meme kanserli kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının incelenmesi
https://www.eurjbreasthealth.com/content/files/sayilar/12/buyuk/1191.pdf

meme kanserli hastalarda cinsel sorunlar
https://www.eurjbreasthealth.com/content/files/sayilar/5/buyuk/171.pdf

meme kanserinde cerrahi girişim sonrası cinsel yaşam
http://www.thejournalofbreasthealth.com/content/files/sayilar/12/buyuk/1151.pdf

mastektomi sonrası meme onarımlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek parametreler
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46907.pdf

toplumsal cinsiyet tartışmaları
+
uzun süre anatomi derslerinde kullanılan iç organları görülen insan bedeni figürü erkek bedeniydi. insan anatomisi erkek bedeni üzerinden anlatılırken, kadın bedeni çoğunlukla sadece üreme organı dolayısıyla tıbbın konusu oluyordu. günümüzde ise gereksiz jinekolojik ve meme ameliyatları, ilk müdahale olarak meme kanserlerinde memenin tamamının alınması, meme ve rahim gibi utançla doğrudan ilgili bölgelerin kanser vakalarının geç teşhis edilmesi, kadınların fiziksel rahatsızlıklarının psikolojikleştirilmesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.
+
toplumsal cinsiyeti cinsiyetten farklı kılan, kadınların erkeklerin egemenliği altında biyolojik- anatomik özelliklerinden kaynaklanan ikincil konumlarıyla, cinsiyetlendirilmiş bedenlerle mücadele etmektir.
+
monica wittig’in de ifade ettiği üzere, biyolojik cinsiyeti yaratan farklılıklar olarak esas alınan anatomik özellikler üremeyi mümkün kılan özelliklerdir. neden ağzımız ya da elimiz ve bunun gibi anatomik özeliklerimiz cinsiyetimizi belirlemesin ki? çünkü cinsellik yalnızca üreme işlevi bağlamında ele alınır. aslında cinsellik ile üreme arasında zorunlu bir bağ yoktur. ancak bir zorunluluk olarak ortaya konmasının nedeni, üreme dışı cinselliği anormal, hatta tehdit olarak gösteren heteronormatif sistemin hizmetinde olmasıdır.
+
butler’ın yanısıra anatomik farkın, bu farkın kültürel yorumundan önce gelmediğini iddia eden bir diğer önemli isim ise michel foucault’dur. o da cinsiyetin ve bedenin tarihselliğini inceleyen ve biyolojik cinsiyet kategorisinin tarihsel olarak belirlenen bir cinsiyet biçimi tarafından yaratıldığını iddia eder. dolayısıyla biyolojik cinsiyeti oluşturan aslında anatomik özelliklere yüklenen tarihsel ve kültürel anlamlardır; bu açıdan da doğal değildir. bu durum, biyolojik cinsiyetin de toplumsal cinsiyet olduğunu göstermektedir.
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyoloji_lisans_ao/toplumsal_cinsiyet_tartismalari.pdf

meme
+
memeler gerek genetik gerekse diğer nedenlerden dolayı kabul edilen normal büyüklüğe ulaşamamakta ya da normal sınırların üzerinde olmaktadır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meme

memenin anatomisi ve fizyolojisi
http://www.tmhdf.org.tr/Uploads/Editor/bo_lu_m_1.pdf

memenin anatomisi
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/128647/mod_page/content/1/Memenin%20Anatomisi%20ve%20s%C3%BCt%20%C3%BCretimi%20fizyolojisi.pdf

meme anatomisi
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mfindik/73052/01%20-%20MEME%20ANATOMISI.pdf

süt ineklerinde sağım ve meme bakımı
+
süt ineklerinin memeleri diğer hayvanlara kıyasla daha fazla gelişmiş ve büyümüştür. zira bu hayvanlar yavrularının gereksiniminden daha fazla süt salgılarlar.
+
arka memeler ön memelerden biraz daha büyüktürler.
+
memenin yangısı, iltihabı, (mastitis) :
zamanında tedavi ile memenin kurtulma şansı çoğaltılabilir. aksi taktirde meme kör olabilir.
+
meme yangınları laktasyondaki hayvanlarda sık olarak görülmekle beraber, kuruya geçmiş ineklerde veya hiç yavru yapmamış düvelerde de görülebilir.
http://eurasianjvetsci.org/pdf/pdf_EJVS_962.pdf

meme, kadınlığı simgeleyen en önemli organlardan birisidir.
….. daha güzel görünümlü meme oluşturmak mümkündür.
…… protez yerleştirme ameliyatı uygulandığında memede yeterli dikleştirme sağlanamayabilir.
http://www.tpcd.org.tr/uploads/media/SEMINER_CALISMALARI_2004_2005.pdf

kadın memesinin normalden büyük olması (makromasti), meme kanseri açısından risk arttırıcı faktörlerden birisidir.
http://dernek.plastikcerrahi.org.tr/tprecdDATA/Uploads/files/41kurultay-kitap-19-Kasim.pdf

meme kanserli kadınlar için duygusal destek odaklı hemşirelik girişimleri
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1481.pd

….. şirketin ürettiği silikon göğüs implantların sağlığa zarar verdiği 1970’lerden itibaren ortaya çıkmış, doktorlar üretimin durdurulmasını istemiş, ancak şirket devleti ikna ederek üretime devam etmiştir.
https://www.egitim.club/wp-content/uploads/2017/06/Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Sosyolojisi-1-7.pdf

kadın memesinin anatomik yapısını kısaca anlatınız.
https://azslide.com/i-cerrahpaa-tp-fakltesi-anatomi-anabilim-pal-retim-yesi-nsan-anatomisi-alma-kita_5a56a3201723ddbe538edb02.html

memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi?
+
ister doğuştan ister sonradan memelerinin yarısı olmayan hayvan kurban olmaz. aynı şekilde bir hastalığa dayalı olarak memelerinin yarısının sütü kesilen hayvan da kurban olmaz.
https://yardimeli.org.tr/yukle/belge/09072020_kurban_yardimeli.pdf

süt sığırlarında, yarattığı ekonomik değer bakımından, en önemli organ memelerdir.
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Belgeler/EgitimBrosur/112-ciftcibro.pdf

breast anatomy – meme anatomisi
https://www.youtube.com/watch?v=QJMx3k1rfm4

meme operasyonu
https://www.youtube.com/watch?v=BKZaCbCS9ZA

******