pdf 2

kas-iskelet sistemi tümörleri sinsi ve sessiz kliniğe sahiptir, bu yüzden gözden kaçırılabilir. istirahatte ortaya çıkan ağrı tümör açısından uyarıcıdır.
+
kemik tümörlerinin anatomik yerleşimleri, kökenleri, klinik bulguları ve davranışlarının farklılıklar göstermesi tanı güçlüğüne yol açmaktadır.
+
elli altı yaşında erkek hasta son üç aydır sol dizde olan ağrı şikayetiyle polikliniğe başvurdu. anamnezde hastanın ağrısının istirahatle arttığı, aktiviteyle azaldığı ve gece uykusundan uyandırdığı öğrenildi.
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_5850/41-42.pdf

modern kardiyolojide, girişimsel tedavi uygulamalarının birçoğunda, transseptal ponksiyon ile sağ yapılardan sol kalbe erişim ihtiyacı giderek artmaktadır. yazımızda transseptal ponksiyon sırasında yanlışlıkla pulmoner ven sanılarak, pulmoner arter dallarına geçilen bir hasta ile ilgili vaka takdim edilmiştir. anatomik olarak yanlış yerde olduğu anlaşılınca, sistem geri alınarak uygun basamaklar uygulanıp, transseptal ponksiyon yinelenmiş, sol atriyuma başarılı olarak geçildiğinin teyyidi sonrası prosedüre uygun olarak, işlem başarı ile komplikasyonsuz olarak sonuçlandırılmıştır. transseptal ponksiyon gibi hayati komplikasyonlara neden olabilecek işlemlerde, ilgili prosedürel adımlara tam uyulması ve önerilen basamakların harfiyen yapılması, komplikasyon önlenmesinde gereklidir.
http://www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/MN%20Kardiyoloji%20C25%20S2%207%202018.pdf

yavaş dalga uykusu çok derin olduğu için yattığımız pozisyonu değiştirmeden uyuruz. derideki sinir alıcıları uyarılmadığından, 40–60 dk pozisyon değiştirmeden yavaş dalga uyku fazında kalırız. onun için, yatarken uygun pozisyonu seçmeliyiz. bu pozisyon da insan anatomisine ve fizyolojisine en uygun olan sağ tarafa dönük ve ayaklar çekilmiş olarak yatış pozisyonudur.
+
sağ ve sol akciğer arasında anatomik farklılıklar vardır. sağ akciğer bronşu, sola nazaran daha kısa, daha geniş ve düz çizgiye daha yakındır. sol bronş ise, daha uzun ve daha dardır. sağ bronşun daha geniş olması sağ akciğerin daha büyük olmasından ileri gelmektedir. sol bronş akciğere giriş yerine uzanırken, ana atardamarın altından geçer ve sağ bronşa nazaran daha uzun bir yol geçmek zorunda kalır.
+
soluk borusuna yabancı bir cisim kaçtığı zaman, büyük çoğunlukla sağ akciğere gider. bu da gösteriyor ki anatomik yapı olarak sol akciğere göre sağ akciğerin havayı alabilme kabiliyeti daha üstündür. sağ bronşun geniş olması, sağ havalanmanın sola göre daha kapasiteli olduğunu göstermektedir.
+
sağ yana yattığımız zaman kalbin gevşeme döneminde (diastol) daha az kan gelecek kan üst ve alt ana toplardamarlarda göllenecektir. daha az kan gelince tam dolması için diastol (kalbin gevşemesi) uzayacaktır. bir miktar kanı akciğerlere pompalayıp bir kısmını sağ karıncıkta bırakacaktır. daha önceki dolaşım prensibine göre kalp sağ kulakçığa gelen kana göre kan pompalar. sağ kulakçığa az kan gelmesi sonucu uykuda kalbin düşük atımda çalışmasına ve organlara az kan gönderilmesine ve kalp üzerinde etkili olan parasempatik aktiviteye uygundur. bu yüzden sağa yatma kalbin anatomisine ve fizyolojisine uygun yatıştır.
+
sağa yattığımız zaman yer çekimi ile karaciğeri anatomik yerine yerleştirerek negatif kuvvetin çekici gücüne yardım etmiş oluruz.
+
uyurken parasempatik aktivite salgıyı artırır. bikarbonatlı salgının fazlalığı ve 12 parmak bağırsağına boşalımı, ülseri önleyici bir tesir gösterir. pankreas anatomisine baktığımız zaman salgı kanalı soldan sağa doğru akış yönü takip eder. sağa yattığımız zaman yer çekimi etkisiyle akış yönüne destekleyici bir pozisyon vermiş oluruz.
+
ince bağırsak anatomisine dikkat ettiğimiz zaman içinde muhtevayı kalın bağırsağa boşaltmış olduğu yer olan ilio–çekal sfinkter orta çizginin sağında yer alır. yemekten ortalama dört saat sonra yenilen yemeğin artık kısmı buraya gelir. akşam saat 18–19 gibi yemek yiyen bir kimsenin besinleri 12 parmak bağırsağında parçalanıp ince bağırsaktan emildikten sonra artan posası saat 22–23 arasında kalın bağırsağa geçiş yerine gelir. ilio–çekal kapak normalde kapalıdır. bağırsak içindekilerini ileriye iten peristaltik dalgaların oluşturduğu refleksle her seferinde kısa bir süre açılır ve ince bağırsaktan gelen muhtevanın kalın bağırsağa geçişi sağlanır.
+
efendimiz sanki bu refleksi uyarmamak için sağ yanına yatmış, ayrıca omuzu, dirseği esnetmek için elini yüzüne koyarak yatmıştır. kalça ve dizi bükülü vaziyette yatarak en idealini yapmıştır. ayrıca elimizi yüzümüzün altına koymadığımız zaman omuzla baş aynı hizada olmadığından baş omuza doğru eğilecek, anatomik pozisyon bozulacak, boyun kemiklerinde skolyoz (eğrilik) olacak, o taraftaki kas kasılacak, boyun tutulmaları olacaktır. efendimiz (sas) omurganın eğilmemesi için sağ avucunu yüzüne koyarak yatmıştır. organların fonksiyonları ve anatomik yapılarına bakıldığı zaman, uykuya başlangıcın sağa yatışla olması gerektiği, insan uyurken basınç reseptörlerinin uyarılması ile bir pozisyonda devamlı uyunamayacağından pozisyon değiştirirken geçilecek en uygun ikinci pozisyonun sırt üstü yatma olduğu görülmektedir.
http://islamiccenter.org/wp-content/uploads/2015/08/TIBB-NEBEVI.pdf

bütün dünyada olduğu gibi, islam dünyasında ve sonuç olarak yurdumuzda da cerrahi ve onun dayanağı olan temel bilim dalı anatomi tıptan çok sonra gelişmiştir.
+
cerrahinin gelişebilmesi için sadece yüzeysel anatomi bilgisi yeterli olmayıp, fizyoloji, kimya, teknik konular ağrı ve eczacılık bilgilerinin de katkısı gerekir.
insanlığın her evresinde cerrahi, tıp dalları arasında çok ama çok geç gelişmiştir.
+
op. dr. cemil topuzlu özellikle anatomi bilgisinin önemi üzerinde durarak meslektaşlarına örnek olmuş ve bu konunun önemini devamlı vurgulamıştır.
+
kesinin yara dış dudağının beslenmesini bozabileceğini görerek duodenom’daki kesiyi bu organın arterlerine parelel kesmeye başladım.
+
1951 de sol akciğer üst lob bronşunda kanser bulunan hastaya sol pnomonektomi yaptık. bu vakada türkiye’de anatomik disseksion ile yapılan ilk pnomonektomi vakası oluyordu.
https://turkcer.org.tr/files/publications/27/d85bfe05076c59ba333a33f3b7356e64.pdf

kalb: arapça, bir şeyin altını üstüne getirmek, çevirmek, vs. gibi anlamları ihtiva eden bir kelimedir. biyolojik ve anatomik olarak insan göğsünün sol tarafında bulunan çam kozalağına benzeyen bir et parçasıdır. ana rahminde, insan varlığının jinekolojik oluşum sürecinde meydana gelen (gebeliğin üçüncü haftasının sonunda) ilk organdır.
+
kâse: farsça, kadeh demektir. sülük hâlinde, sâliki mest eden vahdet (birlik) şarabının (tecellîlerinin) kadehi. aşık kişinin kalbi, bu tecellîlere mazhar olan kadehtir. kalbin anatomik yapısı, kadehi andırır olması ilginçtir.
http://tasavvufkitapligi.com/i/uploads/429779tasavvuf-terimleri-ve-deyimleri-sozlugu.pdf

modern bilimin ışığında beynin anatomi ve fizyolojisi incelendiğinde; konuşunca sol lobun, karar alırken ön-frontal lobun kullanıldığı, nöron hücrelerinin neye benzediği, bu hücrelerin içindeki kimyasal yapıların neler olduğu gibi birçok önemli bilgiyi öğreniyoruz.
+
ses tellerinin sesi nasıl oluşturduğu veya ayak fizyolojisinin detaylarına vâkıf olma veya bu özelliklere nasıl sahip oldukları bu objeleştirmenin hedefi değildir. aynı şekilde bilim insanları evrendeki özellikleri keşfetme çabasına giriştiklerinde bunları keşfetmeyi hedeflerler; fizikçi, higgs parçacığının (tanrı parçacığı diye de anılmaktadır) varlığı hakkında bilgi edinmeyi veya biyolog hücre içindeki organellerin işleyişini çözmeyi hedefler.
https://www.canertaslaman.com/wp-content/uploads/2019/09/allah%C4%B1n-varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n-12-delili.pdf

marcellinus ve peter katakompu’nda yer alan musa tasviri oldukça sade bir görünüme sahiptir ve tek başına resmedilmiştir. anatomik yönden sorunlu bir izlenime sahiptir. çünkü musa figürünün elerli ve ayakları vücuduna göre orantısızdır. üzerinde bol dökümlü bir kıyafet ile resmedilmiş musa, sol eliyle dökümlü elbisesini tutmakta, aynı anda sağ elindeki asasını da kayaya doğru uzatmaktadır.
http://isamveri.org/pdfdrg/D04266/2017_8/2017_8_GULBUDAKO.pdf

hz. âdem ve hz. havva yarı çıplak başlarında alev şeklinde hare ile çizilmişlerdir. figürlerin yüzlerinde ifade yoktur. yuvarlak yüz, ince-düz kaş küçük burun ve ince çizgi halinde küçük dudaklar dikkati çeker. vücutların anatomileri orantısızdır.
+
yukarıdan aşağıya doğru sıralanan üç kompozisyon karşımıza çıkar. birincisinde merkezde bulunan ak saçlı ve ak sakallı ve başında hare ile çizilen tanrı sağ eliyle kutsarken, sol eliyle de dizlerinin üzerinde bir küre (dünya) tutmaktadır.
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/kaya_haticeozge.pdf

yaşlılarda yürüme kinematiği gençlere göre daha farklıdır. yaşlı kişilerde normal fizyolojik değerlere göre adım uzunluğu daha kısa, yürüme hızı, yürüme sırasındaki diz ekstansiyon ve fleksiyon açısı, ayak plantar fleksiyonu, yere basma açısı, ……
http://geriatri.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_TJG_58.pdf

normal yürümenin biyomekaniği, kas-iskelet sisteminin anatomi ve fizyolojisi, patolojik yürümenin özellikleri ve analiz sürecine ait potansiyel zayıflıkların iyi düzeyde bilinmesine ihtiyaç vardır.
http://dergi.totbid.org.tr/totbid/dergi/pdf2014_4_2.pdf

milyonlarca kişi bugün form tutmak için yürürler. araştırmalar düzenli ve enerjik yürüyüşün fizyolojik ve psikolojik değeri olduğunu göstermektedir.
http://acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936513.pdf

her iki eğitiminin sonucunda olgular, yürüyüş parametreleri (yürüme hızı, çift adım uzunluğu, dakikadaki adım sayısı, adım döngüsü), ambulasyon indeksi ve fizyolojik tüketim indeksi (fti) açısından değerlendirildi.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/138131

lacan psikanalist olur olmaz kaleme aldığı freud eleştirilerinde …… böylece lacan tüm betimlemeleri biyolojik anatomik düzeyden simgesel bir düzeye kaydırarak, kültürün nasıl olup da anatomik parçalara anlamlar yüklediğini göstermiştir.
http://selcuk.edu.tr/dosyalar/files/334/toplumsal%20cinsiyet%20rollerinin%20sunumu.pdf

yani, cinsiyet nedir, doğal mıdır, anatomik midir, “kromozomlarla mı alakalıdır, yoksa hormonal” mıdır?
http://thesis.bilkent.edu.tr/0006784.pdf

çalışmamızda kadınların erkeklere göre sağlık okuryazarlık düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.
http://ssyv.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/4-Fabrika-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n-Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Okuryazarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-D%C3%BCzeyleri-ve-Etkileyen-Fak%C3%B6rler-Bilecik-%C4%B0li-%C3%96rne%C4%9Fi.pdf

kadınlar bir yandan çalışma yaşamında sağlığa zararlı risk faktörleriyle karşılaşmakta, öte yandan ücretli çalışma, kadının statüsünü ve sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
http://tip.baskent.edu.tr/kw/upload/464/dosyalar/cg/sempozyum/ogrsmpzsnm15/15.P12.pdf

tıp bir bilgi ve beceri bütünü, bir meslek, bir uygulama alanı, …… eski insan etkinliklerinden birisidir. onun, bütün bu farklı niteliklerinin yanı sıra, cinsiyetçi yaklaşımlar açısından da çözümleyici bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereklidir.
https://bpwankara.org/cms-uploads/bpw-bilgi-bankasi-tibbin-cinsiyeti-ve-biyoetik-acisindan-kadin-verna-arda.pdf

kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı hisseder.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/836037

kadın hekimler erkeklerin iki katı sıklıkta iletişimde dil sorunu yaşamaktadırlar.
+
eczacılar arasında da kadınların daha yüksek oranda iletişim problemi yaşadığını görmekteyiz.
http://ditam.org.tr/images/Saglikta%20Dil%20Sorunu.pdf

bugün tüm dünyada ve türkiye’de insana yakışır işler yaratmada önemli sorunlar yaşanmaktadır. türkiye’de özellikle kadınlar erkeklere göre insana yakışmayan işlerde daha çok istihdam edilmektedirler.
http://sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/03ffdf4a-909f-44fb-bda0-4e6694197a88/SGD_07_06.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=03ffdf4a-909f-44fb-bda0-4e6694197a88

çoklu dezavantaja sahip engelli kadınların toplumsal hayatta var olmaya dair verdikleri mücadele yeni bir örgütlenme biçimi ile farklılık kazanmıştır.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/kahramanguloglu_fatma.pdf

toplum içerisinde kadın olmanın çeşitli zorlukları vardır. bu yapı içerisinde engelli kadın olmak ise çok daha zordur.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi13kadinsayisipdf/karatas_kasim_ve_elifgokcearslan.pdf

engelli kadınların özellikle eğitim, iş ve sağlık alanlarında önemli sorunlar yaşadığı, yoksullukla mücadele ettiği ve şiddete maruz kaldığı görülmüştür.
http://ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_ed0ee.pdf

kadına verilecek bireysel ve bütüncül bakımın yanı sıra bu döneme özgü yaşayacağı ya da yaşamakta olduğu fizyolojik ve psikolojik sorunlar konusunda danışmanlık verilmelidir.
+
…… kadınların hem fizyolojik hem de psikolojik bir takım sorunları çeşitli şiddetlerde yaşadıkları, fakat bu sorunlarla tek başına ve destek almadan baş etmek zorunda kaldıkları görülmüştür.
https://journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_3_3_122_128.pdf

mağduriyetin kıyısındaki mübarek kadınlar
“ali‟nin gözleri” hikâyesi …… kocasının gerek psikolojik gerekse fizyolojik yaralarını sarmaya çalışıyor. sonra bu da yetmiyor, “aşk‟ adı altında kocasına yaklaşmak için kendi bacağını kesiyor.
https://stars.bilkent.edu.tr/turkce/publication?donem=20141&dersKod=TURK&dersNo=102&ogrenciNo=21200511&odevNo=5

… toplumsal cinsiyetin kültürel olarak inşa edildiğini savunan görüş içerisindeki bazı değerlendirmelerde, toplumsal cinsiyet anlamlarının anatomik açıdan farklılaşmış bedenlere işlendiği ve böylece bu bedenlerin edilgen alıcılara dönüştürüldüğü görülür.
+
bu anlamda toplumsal cinsiyetin inşa edilmesinde kültürü öncelemek ya da bir başka deyişle toplumsal cinsiyeti ifade eden tekil bir kategori olarak kültürü ele almak “biyoloji kaderdir” ifadesinin yerine kültürü koymak anlamına gelebilmektedir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/598847

depresyonun kadınlaşması
+
kadınlarda, başta depresyon olmak üzere görülen çoğu ruhsal hastalık sosyo-ekonomik yapının bir ürünüdür.
+
kadınlarda ruhsal hastalıkların görülme oranı, erkeklerde görülen ruhsal hastalık oranlarının yaklaşık iki katıdır.
+
bu hastalıklar içerisinde en fazla görülen hastalık ise majör depresyondur.
+
mc grath kadınların gösterdikleri ruhsal hastalık tepkilerinin aslında yaşadıkları sosyal yapıya gösterdikleri haklı tepkiler olduğunu belirterek işlev bozmayan kadın sorunlarını sağlıklı depresyon olarak tanımlar.
+
kırılganlık can sıkmakla kalmaz işlevsel bir niteliğe de bürünür. çünkü istenmeyen durumlar, sapmalar can sıkmalıdır ki sistem kendini devam ettirebilsin.
+
t. haris, kadınların, çökkün duygusal durumlarına neden olan sosyo-kültürel faktörleri ele aldıkları çalışmalarında vakaların çoğunda depresyonun, bir mahrumiyet, fazla yük altında olma ve hayatta karşılaşılabilen olumsuz olaylarla ilgili olduğunu …..
+
geleneksel değerlerle modern yaşam arasındaki gerilim ruhsal riskler yaratmaktadır. çünkü modern yaşamın, hayata katılımı gerektiren yapısıyla mevcut mahremiyet anlayışının beslediği edilgenlik duygusu birlikte işlevsel değildir.
+
yapı açısından işlevselleşen bireyci kimlik, biz bilinicinin ürünü olan dışsal odaklılığı bir problem haline getirmiştir.
+
depresyonun, zayıf ve alt sınıflarda daha fazla geliştiği fikri “yoksulluğun kadınlaşması” fikriyle yeniden işlenebilir. çünkü yoksulluk en fazla kadınlar üzerinde yıpratıcı olmaktadır.
http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt17/sayi2/251-282.pdf

çalışma hayatına katılan kadınların aile içindeki geleneksel rolleri değişmiştir.
+
çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre eş olma rolleri değişmiştir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/350969

gelin göçürme törenlerinin önemli işlevlerinden birisi de toplumsal düzenin devam ettirilmesidir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157152

şiddet davranışları benzerlik gösterse de her kadının deneyimi kendine özgüdür, bu nedenle sağlık hizmetlerinin de bireye özgü olması gerekmektedir. tidal (gel-git) model ruh sağlığı hizmetlerinde, bireyselliği önemseyen bir iyileşme modelidir.
+
fiziksel şiddette iyileşmede, şiddet davranışının sonucunda kişide oluşan yaraların iyileşmesi, fizyolojik işlevlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
http://cappsy.org/archives/vol11/no2/cap_11_02_10.pdf

şiddetin fizyolojik ve psikolojik etkileri aile içi şiddet tüm toplum kesimlerinde görülen, bunun yanında psikiyatrik hasta kitlesi içinde de karşılaşılan bir olgudur.
+
aile içi şiddetin yüksek oranda fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açıyor oluşu, kadınların iş bulma ve çalıştıkları işi sürdürebilme aktiviteleri üzerinde dolaylı yoldan olumsuz etkide bulunabilmektedir.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/746/ozlem_ozcan_tez.pdf

edirne şehir merkezinde kadınlara yönelik şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler
+
bir toplumun sağlıklı olabilmesi için öncelikle sağlıklı nesillere gereksinim vardır, bu da ancak kadınların fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı olmasıyla gerçekleşebilir.
http://193.255.140.18/Tez/0069762/METIN.pdf

kadın yaşamının belirleyici özelliği olan fizyolojik gerçekler, kadınların toplumun geliştirdiği imgeleri içselleştirmesini kolaylaştırmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533926

şiddet çevreden gelen uyarılara tepkidir. bu görüş “engelleme, saldırganlık hipotezi” ile açıklanmaktadır. insanlar, fizyolojik, toplumsal ve psikolojik gereksinimlerini gidermede engelle karşılaştıklarında, saldırganlık ve şiddeti ortaya çıkarırlar.
+
…… öğrenilmiş çaresizliğe bağlı olarak problem çözme davranışı azalmış, çekingen, içe kapanık, bağımlı kişilik özelliği olan bu kadınlar, oldukça ciddi fizyolojik ve psikolojik sorunları olmasına karşılık, yaşadıkları şiddeti inkâr etme eğilimindedir.
http://selcuk.edu.tr/dosyalar/files/334/hamide%20dinda%C5%9F-e%C5%9F%20%C5%9Fiddeti.pdf

yetersiz sağlık okuryazarlık düzeyi, yetersiz sağlık bilgisini artırır, hastalanma riski yükseltir, tedavi yöntemlerini anlama düzeyini düşürür ve sağlık hizmetleri maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.
+
erkekler kadınlara göre sağlık okuryazarlık durumlarını daha olumlu değerlendirmişlerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669356

kadın müzeleri toplumda yerleşik olan kadın algısının değişmesi açısından oldukça önem teşkil ediyor.
+
belki fizyolojik olarak farklı olabiliriz ama hak ve özgürlükler anlamında eşitiz ve her şeyden önce insanız.
https://e-skop.com/images/UserFiles/Documents/Editor/kad%C4%B1n-mu%CC%88zeleri.pdf

türkçedeki edilgenliği açıklamaya yönelik bir araştırmada, yalnızca biçim-sözdizimsel görünümlere odaklanmak, edilgenleştirme sürecini tetikleyen anlambilimsel ve söylemedimbilimsel işlevlerin gözden kaçırılmasına neden olabilmektedir.
http://apbs.mersin.edu.tr/files/turgay/Theses_002.pdf

bütün dünya dillerinin önce konuşma ile başlaması daha sonra yazım aşamasına geçmesidir. günümüzde de bir çok dil henüz söz aşamasındadır. konuşulan dil yazılan dilden daha mükemmeldir.
+
bloomfield, dilbilimin felsefe gibi teorik kuram ve hissi görüş alanından uzaklaştırıp tabii bilimler sahasında uygulanmakta olan bilimsel yöntemlerin bir benzerine dayanan sağlam araştırma sahasına yaklaştırılması gerektiğini savunmuştur.
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/272.pdf

işlevsel dilbilim
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158175

yapısal dilbilim ve şiirbilim
+
…… «edebiyat» anlambilimsel (semantik) bir alan değil, ya yapım kategorileri, ya işleyiş kuralları olarak kullanılan bir dilsel yapılar bütünüdür, kapanmış söylem kesitleri içinde beliren içerikleri düzenler.
https://birikimdergisi.com/images/UserFiles/images/Spot/70/28-29/yapisal_dilbilim_ve_siirbilim_algirdas_julien_greimas.pdf

yapısal dilbilim, sosyal bilimlerde göstergesel (semiotik) teorilerin gelişiminde kurucu biı konum işgal eder.
+
dilbilimciler, inceledikleri olguların bütün toplumsal olgular gibi her şeyden sosyal birer olgu olduğunu ve aynı zamanda hem fizyolojik hem de psikolojik olduğunu gören ilk kişiler olmuşlardır.
+
saussure ise, genel dilbilim dersleri’nde 19. yüzyıl karşılaştırmalı filolojisinin psikolojist ve fizyolojist eğilimlerini reddederek, dilbilimin saf dilsel olanla ilgilenmesini önermiştir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/593360

…… işitsel sesbilgisi; seslerin titreşim, sıklık, süre ve işitilme gücü gibi özelliklerini elektronik aletler yardımıyla araştıran akustik sesbilgisi. seslerin bu şekilde incelenmesi anatomi ve fizyoloji gibi bilim dallarının da ilgi alanına girer.
http://dilbilimi.net/ndemir_dilbilim.pdf

dilbilim, dili, etnolojik, sosyolojik, fizyolojik vb. insanla ilgili bilim dallarının birçoğuyla birlikte ve bütün boyutlarıyla inceleyen, diğer dillerle mukâyesesini yapan bilim dalının adıdır.
https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0088505.pdf

fizyoloji disiplini, anatomi ya da patolojiyle karşılaştırıldığında görülür ki, çok daha geç tarihlerde gelişme şansı bulmuştur.
http://tfbd.org.tr/yuklemeler/kongre_39.pdf

çözümlenmemiş sorunlar ya da stresle uzun süre karşı karşıya kalındığında ve başa çıkılamaz duruma gelindiğinde bireyde ortaya çıkan fizyolojik sorunlar psikosomatik sorun olarak adlandırılır.
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ruh%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Ve%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1na%20Giri%C5%9F.pdf

aşılar bedenin farklı anatomik bölgelerine yapılmalıdır.
http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/cocuksagligihastaliklarianabilimdali/ASITAKVIMI.pdf

immunglobulin mutlaka aşı ile farklı anatomik bölgeden yapılmalıdır.
https://klimik.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/A%C5%9EILAMADA-TEMEL-PRAT%C4%B0KLER-Yesim-YILDIZ.pdf

hemşire/ebeler uygun anatomik bölge, uygun iğne ölçüsü ve uygun iğne tipinin seçimi konusunda dikkatli ve doğru karar vermelidirler.
+
aşı yapan kişilerin insan anatomisi ve yapısal bilgisinin iyi olması, iğne yapılırken hastanın yaşını, kullanılacak aşının miktarını ve kasın kalınlığını iyi bilmesi gerekir.
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2098.pdf

sanatçılar bazen de günah ve suçun bedeli olarak dehşet verici anatomik imgeleri yorumlayarak çizerler ve böylece resim, kutsal kurban, yani çarmıha gerilen isa’nın görsel tarihine dayanır.
+
anatomi bilimin siyaset, devlet iktidarı, zalimlik ve dehşetle olan bağlantısını görsel olarak pekiştirirdi.
+
kadavranın kadın cesedi olması durumunda biletler epey pahalı olurdu (seyirciler erkekti).
+
anatomiden uzaklaştırılan kadın, portre ressamlığı ile sınırlı tutulmaya çalışılmıştır.
https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0061497.pdf

soranus’un eseri tamamen kadının anatomisi, fizyolojisi, hastalıklarının tanımları ve tedavileri hakkında bilgilerden olu..
…. dişi maymun, domuz, keçi, koyun ya da köpekler üzerinde çalışmışlar, kadın anatomisini benzerlikler sayesinde açıklamışlardır.
http://apbs.mersin.edu.tr/files/oyaogenler/Theses_001.pdf

tarihin ilk büyük doğum uzmanı efesli soranus’dur.
kadın anatomisini …. çok daha iyi anlatıyordu.
soranus’a göre emzirme üçüncü güne kadar başlamamalı,
gebelik ve doğum kadın vücudunu yıpratıp büyük hasar verirken; bekaret, kadını bu hasarlardan korur,
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/387/681.pdf

anatomi, fizyoloji tarafından belirlenmiş yapısal eğilimin ruhsal ifadesidir.
+
fizyolojik sıkıntımızın erken doğumdan kaynaklanan prematürlüğün bir sonucu olduğu gözlenmiştir.
+
silahların büyü ve hastalık karşısında ne yararı var.
http://okumedya.com/Joseph%20Campbell%20-%20%C4%B0lkel%20Mitoloji%20-Tanr%C4%B1n%C4%B1n%20Maskeleri.pdf

müzik, fizyolojik anlamdaki doğurganlık ve ölümsüzlükle özdeş görülmüş ve kadınsı (feminen) bir etkinlik olarak algılanmıştır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/799429

çok fazla aydınlık olduğunda, karanlık kaybolur ve ışığın kendisini de beraberinde götürür; çok fazla karanlık olduğunda ise, ışık kaybolur ve beraberinde karanlık da yok olur.
http://depoistanbul.net/wp-content/uploads/2018/09/Rik-Peters-T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf

araplar afyonu “abou el-noum (uykunun babası)” olarak adlandırmıştır. onuncu yüzyılda ibn-i sina afyon hakkında bir tez yazmış; daha sonra da afyon intoksikasyonundan ölmüştür.
+
morfin tanrının kendi ilacıdır.
+
halcyone mutlak barış, huzur ve mutluluk dönemini ifade eder.
fda onayı alan triazolam içeren uyku ilacının da adı halcion’dur.
+
halkın yaklaşık dörtte birinin afyon bağımlısı olduğu düşünülmektedir.
http://mimoza.marmara.edu.tr/~halezerrin/index_files/toklu-tfd.afyon-mitoloji.pdf

hook, ilk kez bir sineğin gözünü, arının iğnesini, bit ve pirenin anatomisini, kuş tüyünün yapısını gözler önüne sermiştir.
+
swammerdam ise mikroskop ile yaptığı gözlemler sonucunda, böceklerin de insanlar gibi evrim geçirdiklerini ….. bulmuş ve böceklerin diğer üst sınıf hayvanlarda olduğu gibi karmaşık bir anatomiye sahip olduklarını ve bölünerek çoğaldıklarını göstermiştir.
+
evrim kuramında tartışılan bir tür vardır: insan. darwin’den önce de anatomistler insanın diğer primatlarla olan anatomik benzerliğine dikkat çekmişlerdi.
http://okumedya.com/B%C4%B0L%C4%B0M%20VE%20TEKNOLOJ%C4%B0%20TAR%C4%B0H%C4%B0.pdf

alt yaş sınırına gelmemiş olanlarda ergenlik iddiasında bulunulamayacağı gibi, üst yaş sınırını aşanlar fizyolojik olarak bulûğa ermemiş olsalar dahi ergen sayılırlar.
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=islam-osmanli-ceza-hukukunda-hukuka-uygunluk-sebebi-olarak-mesr%C3%BB-mud%C3%A2faa_yilmaz-yurtseven.pdf

tabibin psikolojik meselelerle ilgilenmemesi gerektiğini ileri sürenlerin büyük bir yanılgı için olduklarını ……
aşk psikolojik bir hastalık olduğu gibi, daha birçok fizyolojik hastalığın sebebi psikosomatiktir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257728

orta avrupalı yazarlar latince “anthropologium” terimini, anatomi ve fizyolojiyi de içerecek bir genişlikte kullanmışladır. terim, 17. ve 18. yüzyıl avrupa’sında ise bu kez ilahiyat çevrelerinde, tanrının insani özelliklerine atıfta bulunan bir kavram ….
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/227971

ister kaba kuvvet içeren fizyolojik, ister otoriteryan, isterse psikolojik, şekli ve yapısı ne olursa olsun, her şiddet hareketi kendisini mutlaka bir metne dayandırır.
https://ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AYDIN-Ahmet-Hamdi-T%c3%9cRKO%c4%9eLU-Mehmet-Emin-D%c4%b0N%c3%8e-MOT%c4%b0FL%c4%b0-TER%c3%96R-KAVRAMI.pdf

frederick winslow taylor ve fizyolojik örgüt kuramı
https://www.academia.edu/35720919/Frederick_Winslow_Taylor_Ve_Fizyolojik_%C3%96rg%C3%BCt_Kurami

psikologların bilinenin gerçek sınırlarını genel kamuoyuna açıklamasını beklemek boşunadır.
+
her seferinde bir indirgemeciliğe savruluşumuzun kendisi (tam da) psikolojiktir.
+
…… fizyolojik varlık ve nihai yokoluş hakkındaki acımasız gerçekleri gizlemek amacıyla dikilen her türlü paravandan sıyrılarak çırılçıplak soyulması durumunda ortaya çıkabilecek ölümcül psikolojik ve toplumsal sonuçlardan insanları korumak için ……
https://anarcho-copy.org/free/demokratik-modernite-21.pdf

klages için psikoloji kesinlikle bir bilinç kuramı değil. onun için yaşam bilinçsiz.
+
psikolojiktir, mânevî değildir.
+
beden ve “ruh” birbirlerine aittirler. çünkü “ruh” klages için anima’yı (dişil) değil animus’u (eril) ….: bedenin fizyolojik yoldaşı.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/583

dr. bethune’a göre faşizm, tüberküloz gibi, sosyal bir hastalıktı.
+
nasıl tüberkülozu önlemek olanaklıysa, faşizmi de önlemek olanaklıydı.
+
bulaşıcı hastalıklar arasında en kolay ortadan kaldırılabilecek bir hastalık olan tüberkülozu yoketmek için ne yaptıklarını görmeye gittim.
http://belgelik.dr.tr/toplumhekim/get.php?download_file=20070411.pdf

güneş, hayâle müsaade etmeyecek tarzda her şeyi vâzıh ve berrak gösterdiği için, yalnız gözlerimizle yaşadık ve hiç eğlenmedik.
+
güneş, ateşin bir göstereni olarak erildir ve suya yani dişil olana şekil verir.
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006307.pdf

hamsterin hikâyesi 1930 yılında, suriye yahudi üniversitesi zoologi dalı öğretim üyelerinden prof. isrâ’el aharûnî bir dişi hamster ve 12 yavrusunu suriye yakınlarında bir kasabada bulup almasıyla başlamıştır.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/113803/mod_resource/content/1/Fare%20anatomisi%20-%20Kopya.pdf

farelerin inbred soyları arasında anatomik ve fizyolojik farklar bulunur. yapılacak olan araştırmalar doğrultusunda çeşitli özelliklere sahip özelleşmiş fare soyları üretilmiştir. bu fareler başlıca; kanser, immünoloji, aşı yapımı gibi alanlarda ……
http://turkishimmunology.org/pdf/18_2_1_126.pdf

aydınlatma, uluslararası aydınlatma komisyonu (cie) tarafından “çevrenin ve nesnelerin gereği gibi görülmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamak” olarak tanımlanmıştır.
+
hasta odalarının aydınlatılmasında en önemli ölçüt, günışığından yararlanmadır.
+
hastane gibi fiziksel çevrenin “doğru” olarak algılanmasının önemli olduğu yerlerde aydınlatma, bir kat daha önem kazanır.
+
ortaya çıkan ışık kompozisyonları kullanıcıyı, hem fizyolojik hem de psikolojik bakımdan aynı şekilde etkilemez.
http://emo.org.tr/ekler/fffe96e30417b74_ek.pdf

gün boyu çalışıp bedenen, beynen ve ruhen yorulan insanın tekrar eski gücüne kavuşabilmesi için biyoharmoloji esaslarına göre …… oluşturulmasına ihtiyaç vardır. aksi taktirde insanda psikolojik, fizyolojik vs. konularda bir tükeniş başlamaktadır.
+
aydınlatma tasarımında, görsel konfor koşulları sağlanmalıdır. görsel konfor, fizyolojik ve psikolojik konforun bir arada olduğu koşulda gerçekleşmektedir.
+
kırmızı tansiyonu yükseltir ve kan akışını hızlandırır.
saldırganlığı ve öfkeyi de artırır.
https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16823/232075.pdf

güneş ….. fotoyaşlanma, deri kanseri oluşumu ve fotodermatozlar gibi zararlı etkilere de neden olabilir.
+
güneş yanığı fizyolojik olarak derinin daha korumasız olduğu özellikle açık tenli kişilerde ortaya çıkar.
http://ankaramedicaljournal.com/tr/download/article-file/19807

d vitamininin en dramatik fizyolojik etkisi intestinal kalsiyum (ca) transportu ve absorpsiyonu üzerinedir.
http://aeo.org.tr/Files/Yayinlar/sektor-eczaci-bulusmasi-gunes-ve-saglik-60yil.pdf

aydınlatma, görsel performansının ötesinde insan fizyolojisi ve performansını etkileyen birçok unsurun merkezindedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/705905

ışığın en önemli ekolojik işlevi yeşil bitkiler için fotosentezi sağlamasıdır.
+
dünya yüzünde ısı değişimi devamlı olarak vardır. bu ısı değişimi radyasyon, konveksiyon, konduksiyon olayları ile meydana gelir.
+
sıcaklık canlıların çeşitli fizyolojik aktivitelerini etkilemektedir.
+
açık renkli topraklar güneş ışınlarını yansıtıp, koyu renkli topraklar absorbe ettiklerinden koyu renkli topraklar, açık renkli topraklara kıyasla çok daha fazla ısınır.
http://ktu.edu.tr/dosyalar/ormanekolojisi_5eff2.pdf

aydınlatmada görünürlülüğün sağlanması; iyi bir görüntünün elde edilmesi ve görüntünün gereği gibi olmasının sağlanması olmak üzere amacı bakımından fizyolojik, dekoratif ve dikkati çeken aydınlatma olarak üçe ayrılabilir.
https://polen.itu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11527/8133/12761.pdf

kapitalizm ve paternalizm
+
tek ebeveynli aileler, destekçi korumacı, işlevsel olmayan aileler ya da ebeveynler çocukların dışarıda çalışmasına neden olmaktadırlar.
http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2016/04/Kapitalizm-ve-Paternalizm-K%C4%B1skac%C4%B1nda-%C3%87ocuk.pdf

insanilik ve ahlâkilik söylemlerinin sahiciliği
+
yeni kapitalizm işsizler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gibi işlevsel risk grupları
üretip bunların kapsamını her gün genişleterek de risk algısını canlı tutmakta ve riski kitlelere yaymaktadır.
http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt17/sayi2/283-306.pdf

soğuk algınlığı tıpta “üst solunum yolu enfeksiyonu”, “akut nazofarenjit” veya “akut rinofarenjit” olarak adlandırdığımız durumdur. ebers papirüsünde (i.ö. 16. yy.) “soğuk algınlığı” diye bir başlık vardır.
+
ayaşlı şaban şifai (18. yy.), çocuklarda soğuk algınlığının tedavisinde hacamat ve soğuk uygulamayı önermiştir. geredeli ishak bin murad, 1390’da soğuk algınlığının ateş, öksürük ve balgamla seyredeni için “tumagu” terimini kullanmıştır.
+
hildegard von bingen’e (12. yy.) göre,nezle beyinde soğuk, nemli maddelerin birikmesi ve bir zehire dönüşmesiyle meydana gelir. benjamin franklin (18. yy.) soğuk algınlığının insanların birbirlerine yakın durmalarıyla daha kolay yayıldığını gözlemlemiştir.
+
soğuk algınlığının en sık etkeni rinovirüstür. soğuk algınlığı daha ….. değil, doğrudan temasla bulaşır. rino- ve koronavirüslerle solunum hücresi tahribatı az olurken adenovirüsler ve influenza virüsleriyle hücreler neredeyse bütünüyle harap olmaktadır.
+
soğuk algınlığının semptomatolojisi, bir hiperenflamasyon sendromudur dolayısıyla bu hastalık, antienflamatuar özelliği olan bir analjezik/antipiretikle tedavi edilmelidir.
+
altı yaşından küçük çocuklar, yılda ortalama altı-sekiz kez soğuk algınlığı geçirirler. komplikasyon olarak akut otitis media, akut bakteriyel rinosinüzit, astma alevlenmesi ve alt solunum yolu enfeksiyonu gelişebilir.
+
tedavide izotonik tuzlu suyla burun yıkaması, gargara, bal ve çinkonun yararı saptanmıştır. artırılmış sıvı alımının, nezle-grip ilacı olarak satılan müstahzarların, c vitamininin, ekinazeyanın ve çin bitkisel ilaçlarının tedavide yeri yoktur. el …..
+
papirüste soğuk algınlığını “defetmeye” yarayan büyü, şu satırlardan oluşmaktadır:
“akıp git, kokuşmuş burun; akıp git, kokuşmuş burunun oğlu. ak ve git seni kemik kıran, kafatası yıkıcı ve kafanın yedi deliğini hastalandırıcı!”
+
benjamin franklin …… şu sonuca varmıştır: “insanlar, küçük odalarda, vagonlarda ve benzeri yerlerde kapalı kaldıklarında, birbirlerinin terini soluyacak kadar birbirlerine yakın oturduklarında ve sohbeti koyulaştırdıklarında şifayı kapmaktadırlar”.
+
hastalık bulaşması kavramını ilk kez 1546’da girolamo fracastoro ortaya kondu. fracastoro, salgınların muhtemelen kişiden kişiye geçen tohum benzeri şeylerle meydana geldiğini söylüyordu.
+
1835’te agostino bassi, ilk mikrop hipotezini ortaya koydu. ona göre, o zamanlar ortaya çıkan ve bugün bir mantar salgını olarak bildiğimiz olayın nedeni, minicik yaratıklardı.
+
mikrop kuramı, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar pek yandaş bulmadı. daha sonra bilimadamları soğuk algınlığının nedeninin bakteriler olduğunu düşündüler ve bu düşünce, soğuk algınlığına karşı aşı çalışmalarının kaynağı oldu.
+
soğuk algınlığına neden olan yüzlerce virüs vardır. en sık etken, rinovirüstür (%30-50). bunu koronavirüs (%10-15) ve influenza virüsleri (%5-15) izlemektedir.
+
dört yaşın altındaki çocuklara nezle-grip ilacı verilmemelidir (beklenmeyen çocuk ölümleri, yan etkiler ve ilaçların etkisiz olması nedeniyle).
+
soğuk algınlığı kış aylarında daha yaygındır. bunun nedeni, benjamin franklin’in de gözlemlediği gibi, kişilerin kapalı ortamlarda daha uzun süre kalmalarıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/415242

başlıca bitki hastalık etmenlerinden virüslerin ve diğer patojenlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kültür bitkilerinin genotipik, anatomik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin değiştirilerek onların hastalıklara karşı bağışık ve dayan…..
+
konukçu bitkilerde var olan anatomik ve morfolojik yapısal değişiklikler, bitkiyi virüs enfeksiyonuna karşı dayanıklı, tolerant veya bağışık kılabilmektedir.
+
…… virüsün giriş yaptığı hücrenin fizyolojisi değişerek ölümüne neden olduğu sanılmaktadır.
+
hiçbir canlı türün yeni generasyonlarındaki bireyleri, ebeveynler ile aynı olmamakta,mutlaka farklı özelliklere sahip olarak ortaya çıkmaktadırlar. işte bu evrensel değişimin mekanizması içerisinde konukçu bitkiler ve onların patojenleri de yer almaktadır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39661

bazı bitkiler yüksek düzeyde virüs içermelerine karşın ılımlı simptomlar gösterir veya simptomsuz taşıyıcılarda olabilirler.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/5767/mod_resource/content/0/6%20%282%29.pdf

bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerden birisi de virüslerdir. virüs 1720 yılında hazırlanan philips sözlüğünde zehir, kokmuş olarak ifade edilmektedir. virüs kelimesi ingilizce’de “virus”, türkçe’de “virüs” şeklinde ifade edilir.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/6352/mod_resource/content/0/11.%20Vir%C3%BCsler.pdf

vigs gen fonksiyonu, fonksiyonel genomik ve bitki – patojen ilişkisini ortaya çıkarmada gelecek vadeden bir araç olarak görülmektedir.
+
bitkiler doğada canlılıklarını sürdürebilmek için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. rna ortamlı antiviral savunma mekanizması olarak bilinen virüs kaynaklı gen susturma (vigs) bu mekanizmalardan biridir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/35535

hayvanın ırk, cinsiyet, yaş ve boyutlarına göre besin ihtiyacı farklı olabileceği gibi; emzirme dönemi, gebelik, çiftleşme gibi özel durumlarında da günlük besin ihtiyacı farklı olacaktır.
+
kedilerin sindirim sistemleri köpeklere göre bazı fizyolojik farklılıklar gösterir bu nedenle kedi diyetlerine bazı ilaveler yapmak ve gıdasında yeterli dü…
+
suyun kimyası, balığın fizyolojik değişimleri ve bakteriler, balıkların sağlığı
için önemlidir.
+
ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakl….
+
bir ev hayvanını üretmek için seçen bir kişi, o hayvanın, dişinin veya yavruların sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik, psikolojik ve davranış özelliklerini göz önünde bulundurmaktan sorumlu olacaktır.
+
hayvanlara, olumsuz bir çevre içinde can sıkıntısı ya da stresin üstesinden gelebilmesi için bazı teşvikler gerekmektedir.
+
kuşlar çoğunlukla fazla yer ve can sıkıntısından yiyecek kaplarını çiğnerler.
http://gida.ibb.istanbul/img/9435021102019__27570742379.pdf

pek çok toplumda giderek artacağı beklenen yaşlı nüfusun toplumla entegre edilerek aile ve toplum için sıkıntıdan ziyade topluma katkı sağlayabilmesi için fiziksel ve mental sağlığının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
+
boş zaman aktivitelerinin refah üzerindeki etkisi konusundaki bir diğer yaygın görüş insanların bir işle meşgulken daha sağlıklı ve mutlu oldukları şeklindedir.
+
hiçbir uğraşı ile meşgul olunmayan zamana sahip olmanın psikolojik olarak risk oluşturduğu ve can sıkıntısı nedeniyle kişiyi zararlı alışkanlıklara teşvik ettiği ileri sürülür.
+
boş zaman uğraşıları kişilerin beceri ve yeteneklerini artırma, sıkıntı ve acizliklerinden kurtulma fikrini geliştirme konusunda fırsatlar sunmakta ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır.
+
yaşlılık, fizyolojik bir olay olarak ele alınıp, fiziksel ve ruhsal güçlerin, bir daha yerine gelmeyecek şekilde kaybedilmesi, organizmanın iç ve dış etmenler arasında denge kurma potansiyelinin azalması, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesi şek…
http://sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/yasamdoyumu.pdf

yalnızlık hissinin içeriği kişinin var olan sosyal ilişkileri ile değil, ilişkileri ile ilgili beklentileri tarafından belirlenir. bu his ile tekdüze, hareketsiz yaşam tarzı ve can sıkıntısı arasında bir ilişki söz konusudur.
+
intiharın kendisi kadar önlenmesi de değişik yönleri olan karmaşık bir konudur. halk sağlığından ruh sağlığına uyarlanan intiharın önlenmesi ile insana mutsuzluk veren faktörlerin ortadan kaldırılması ve çektiği sıkıntıların ortadan kaldırılması anlaşıl…
+
yaşlılığın başlangıcı toplumdan topluma ve hatta aynı toplum içinde yıllar içinde, cinsiyet, eğitim düzeyi, ekonomik koşullar, fizyolojik ve psikolojik yaşa göre de kişisel farklılıklar gösterir.
+
dünya sağlık örgütü’nün (dsö) 1998’de yaşlılıkla ilgili olarak yayınladığı sağlık raporuna göre yaşlılık; özürlülüklerin artması ve başkalarına daha çok bağımlı olma şeklinde tanımlanmış ve yaşlılık sınırı 65 yaş olarak belirlenmiştir.
http://cappsy.org/archives/vol6/no3/cap_06_03_08.pdf

anksiyete, bunaltı, can sıkıntısı veya hoş olmayan heyecansal bir endişe hali olarak tanımlanabilir.
+
yab’nun temel özelliği, bir grup fizyolojik bulgu ile sürekli ve aşırı anksiyeteli olma halidir. yab’nun psikofizyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/biyokimya/dr_cuneyt_unsal.pdf

…stalıklarından birisi de sıkıntı hastalığıdır. çevremizde birçok insanın görünürde bir sebep olmaksızın sıkıntı yaşadığını, ruhunun daraldığını söylediklerine şahit olmaktayız. hatta bazen bu sıkıntılar fizyolojik belirtiler şeklinde ifade edilmektedir.
+
bedeni hastalıklar psikolojiyi etkilediği gibi, psikolojik hastalıklar da bedensel belirtilerle kendini gösterebilir. meselâ depresyon halindeki bir insanda fizyolojik belirti olarak, bağırsak problemleri, mide ağrıları, kalp sıkışmaları görülebilir.
+
can sıkıntısının fizyolojiyi etkilediği bu durumlara dikkat edildiğinde, düşünceli, fakat konuşmayan, konuşmayı pek sevmeyen veya kendini ifade edemeyen insanlarda fazlaca olduğu görülür.
http://saidnursi.de/sikinti-hastaligi/?print=pdf

belirli bir süre sonra işin doğası gereği sürekli tekrarlara yönelinmesi işi durağan ve sıkıcı hale getirebilir.
+
insanlar çoğunlukla monoton bir işten kolaylıkla sıkılma eğilimindedirler.
+
fizyolojik ihtiyaçların işteki tatmin yolu para ve fiziksel çalışma koşulları olurken, güvenlik ihtiyacının işteki tatmin yolu, sağlık ve emeklilik ödemeleri olabilir.
+
yaşantı tarzı ve düşünce yapısı çevresindekilerce hoş karşılanmayanlarla birarada yaşayanlar da mutlu olamazlar.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/638/417350.pdf

fizyolojik sistemde renk: ışığın, göz retinası üzerinde ve sinirlerde meydana getirdiği değişimdir.
psikolojik sistemde renk: çeşitli ışık etkilerinin beyinde uyandırdığı etkilerdir.
+
algılama açısından asıl olan görece nitelikteki parlaklıktır. görmenin fizyolojik işleyişinde renklerin ressamlarca bu şekilde duyumu sanat tarihindeki kırılmanın da başlangıcıdır.
+
schopenhauer …… goethe’den farklı olarak görmeyi öznelleştiren bir yaklaşım sergiler. sadece fizyolojik boyutu dikkate alır. ona göre renk, retinanın tepkileri ve etkinliği ile eş anlamlıdır ve bu yüzden renk görme, bedeni de kapsayan bir etkinliktir.
+
metafizik karşıtlığında başı çeken isim ernst mach (1838-1916), 1885’te schopenhauer ve goethe’yi duyularla ilgili fizyolojinin kurucuları olarak nitelemiştir.
+
hering’in ….. arasında yaptığı deneylerde, renkli bir levha, birkaç dakika izlendikten sonra yerine konan gri ya da beyaz bir levhada, önceki izlenen rengin, göz retinasında meydana gelen kontrastı, görmenin fizyolojik işleyişinde, hayali olarak görülür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203746

fizyolojik açıdan renkler gözde ve beyinde oluşan bir yanılsamadır.
+
mavi dalga boyu en kısa, en fazla kırılan ve titreşim sayısı en yüksek olan renktir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716817

hayvan çalışmalarının insandaki iskemik hepatit patofizyolojisini tam olarak yansıtmadığı akılda tutulmalıdır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/16312

ekme-yetiştirme kuramına göre televizyon gelecekteki tercihleri ve kullanışları etkileyen tutumları eker.
+
incelenen medya gerçeğinde, medya şiddeti ağırlıktadır.
+
televizyonu çok izleyenlerde büyük tehlikeler ve emniyetsizliklerin olduğu, “kötü bir dünyada” yaşadıkları duygusunun az izleyenlerden daha keskin olduğu kanısı vardır. bunu gerbner “kötü dünya sendromu” olarak niteler.
+
kürtler ve kürdistan hakkında mevcut belgesel materyallerin büyük bir kısmı son derece romantikleştirilmiş seyahat hikâyelerinden oluşur.
+
ister türkçü ister kürtçü olsun, şiddet temelli olduğunda ne denli zararlı olabileceği gerek hitler almanya’sında gerek mussolini italya’sında gerekse lenin ve stalin rusya’sında en acı örneklerini tarihe kanlı harflerle yazmıştır.
http://arelarsiv.arel.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12294/998/K029108.pdf

etnik kimlik, ortak dil, müşterek kutsal değerler, evreni ortak bir algıdan tanıma, ortak yaşam ritüelleri ve özgün kültürel davranışlar bütünü ….. yanı sıra, aynı ırktan gelme ve benzer anatomik niteliklere sahip olma gibi anlamları da taşımaktadır.
+
katılımcılardan sadece ikisi kendisini laz olarak tanımlamıştır; ancak ana dilinin türkçe olduğunu belirten katılımcıların “laz” kimliğinden, köken olarak yaşadıkları “yer”i ve belirli kişilik özellikleri ve fizyonomiyi ima ettiği görülmektedir.
+
…biz kökenimizi inkâr edemeyiz. kürt kökenliyiz. ana dilimiz kürtçe ama türkiye cumhuriyetinin vatandaşıyız. bu memleketin havasını soluyoruz.
+
ben, lazım diyorum yani. ne diyeceğim inkâr edemem, gurur da duyuyorum… lazca bilmiyorum. ama karadenizli olduğum için yani, o belli oluyor yani. nereye gitsem de belli oluyor (burnunu işaret ediyor). karadenizlisin inadından da vazgeçmiyorsun dediğin …
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2722/433457.pdf

gökalp’ı yorumlayan yazarlar, “ırk atlarda olur” kabilinden sözlerine dayanarak onun ırk esaslı düşünmediğini iddia ederler. o yazarların gözlerinden kaçan durum, onun “anatomiye dayalı ırk ile soya-dile dayalı ırk” ayırımı yapması, ilkine pek rağbet et…
+
‘kavim’ tabirinden ‘dil ailesi’ni anlayacağız, ‘ırk’ kelimesinden de‘anatomik benzerlikler gösteren tipler’i anlayacağız.
+
o hâlde kavim, gayet eski bir zamanda ‘aynı dille konuşan bir cemaat’ hâlinde yaşamış ve sonra dağılmış bir millet …
ırka gelince bu da mensupları bir yerde toplu olarak bulunmayan ve bütün milletler arasında dağınık bulunan anatomik tiplerden ibaret …
+
bugün bağlı olunmakla şeref duyulan ‘ırk’ şüphesiz anatomik bir tip değil, dile ve tarihe dayanan bir zümre olan kavimdir. dil cemaati, yani milliyet bu zümrenin bir şubesi değil midir?
+
anatomik farklılığa dayanan türk ırkı anlayışı, yukarıda verilen izahlarına çelişki olacak şekilde gökalp’te de görülür. türklerin sarı ırka mensup gösterilmesini ilmî bir yaklaşım bulmamıştır. bunun sebebi de türkleri, “ariyenlerden daha beyaz ve güzel”..
+
ilk türkçülerden sadri maksudi arsal da, fransız antropoloğu jean deniker’den alıntı yaparak türkler hakkında anatomik kıstaslı tanıtımlar yapmıştır.
+
türkümsüler birkaç göbek ileriki babalarının türk’ten başka bir şey olduğunu bilmeyip kendilerini öz türk sansalar da yine türk değildirler. çünkü türklük yalnız manevî-ahlâki değil, aynı zamanda maddî (yani fizik, fizyolojik, fizyonomik ve antropolojik) .
+
anadolu’daki yağız çehreli türklerin yanında görülen “sipsivri yüzlü, kargaburunlu, yeşil yırtık gözlü fertler”, milliyetçe de farklıdırlar: “yüzü ve fizyolojik vasıflarıyla benden ayrılanın derin iradesinin benden ayrılmadığını zannedenler, tarihler…..
+
atsız, bütün milletleri mücadele edilmesi gereken düşmanlar olarak görür. türkiye’deki abhaz, arnavut, boşnak, çeçen, çerkez, gürcü, kürt, laz, lezgi ve pomak gibi kavimlerin fizikî açıdan türklere benzemesini ise; bir akrabalık alameti olarak değil, …..
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/371672

bir saatin, bir metrenin, bir kilogramın ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz, ama zamanın, uzayın, kuvvetin ve maddenin, hareketin ve hareketsizliğin, neden ve etkinin ne olduğunu bilmiyoruz.
+
dünyada hareket, hareket ile dengenin karşılıklı değişimi olarak farklılaşmıştır: herbir hareket denge yönünde çaba gösterir, bir bütün olarak hareket her dengeyi yok eder.
+
her denge ancak göreli ve geçicidir.
https://radikalhareket.files.wordpress.com/2015/12/friedrich-engels-doc49fanc4b1n-diyalektic49fi1.pdf

eşli okuma ve uygulama süreci
https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79201/makaleler/32/1/arastirmax-esli-okuma-uygulama-sureci.pdf

okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış
+
okuma süreci sever’e (1995) göre aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:
• okuma bir iletişim sürecidir.
• okuma bir algılama sürecidir.
• okuma bir öğrenme sürecidir.
• okuma bilişsel, duyuşsal ve ……
+
okuma duyuş, etkileşim, algılama, deneyim, düşünme, öğrenme, çağrışım, etkileme ve yapılandırma süreçlerini kapsayan çok yönlü kompleks bir süreçtir.
+
okuduğunu anlama bir metindeki sözcük veya kavramları seslendirme veya ezberleme değildir; yazıya geçirilmiş, anlamlandırılmış sözcük, kavram, cümle, paragraf veya metinlere can verme, bunları algısal veya yargısal birtakım işlemlerden geçirerek ……
http://sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/epcacan_cevdet.pdf

okuma; yazılı simgeleri anlamlandırma, kavrama ve yorumlama eylemidir.
+
…… okuma, görme ve seslendirme yönüyle fiziksel; kavrama yönüyle de zihinsel bir süreçtir. okumada başarılı olmak için bu iki sürecin uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışması gerekir.
http://gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/76991

okumanın nörobiyolojisi
+
zayıf okuyucularla iyi okuyucular arasında duyusal, motor ve bilişsel yönlerden bütünsel nitelikli farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. genel olarak, okumanın beynin fizyolojik yapısını olumlu etkilediği belirtilmektedir.
http://bby.hacettepe.edu.tr/akademik/bulentyilmaz/okuma_n%C3%B6robiyoloji.pdf

diyabetli hastalarda ayak tabanı duyusundaki azalma her iki cinsiyette de benzerdir.
+
kadın ve erkek cinsiyetin fizyoloji ve metabolizması farklılıklar göstermektedir.
+
cinsiyete göre anti-diyabetik ilaçlara verilen yanıtların farklı olması, ayrıca kadın fizyoloji ve metabolizmasındaki belirgin farkların önlenmesi için klinik öncesi araştırmalarda öncelikle erkek fareler kullanılmışlardır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/450352

hekimler birçok teknik görevi hemşirelere devrederken hemşireler de birçok temel hemşirelik bakımını başka gruplara devretmiştir. bu durum fizyoterapi, uğraşı terapisi ya da sosyal çalışman gibi mesleklerin hemşirelikten doğmalarını sağlamıştır.
https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/3224/1553/

bu kadar geniş bir anatomik yapı, her spor branşının farklı hareket ve biyomekanik niteliğinin bulunması ve farklı anatomik alanların farklı miktarlarda stresle karşılaşması, spor yaralanmalarının ayırıcı tanısını zorlaştırmakta ve tüm spor dallarında ….
+
osteopati ….. vücudunun herhangi bir yeri travmalar, şoklar, düşmeler, mekanik-biyomekanik düzensizlikler veya yaralanmalar ile hastalanmış veya rahatsızlanmış kişiyi tedavi etmek amacıyla uygulanan zeki ve ….. bilimsel anatomi ve fizyoloji bilgisidir.
https://sporhekimligidergisi.org/tam-metin/9/tur

her hastanın kanser ağrısını kontrol etmek için kişisel bir plana ihtiyacı vardır.
http://iamhc.org/source/1.ulusulararasi_ahi_tip_kongresi_%C3%B6zet_kitap.pdf

bazı anatomik bozukluklarda ouas gelişimini kolaylaştırmaktadır.
+
iyi bir preoperatif muayene, yeterli fizyoloji ve cerrahi anatomi bilgisine bağlıdır.
+
aygıtlar her hasta için uygun değildir.
+
her hastaya aynı prosedürün uygulanması cerrahi başarısızlığın belki de en önemli sebebidir.
+
her hasta ayrı olarak ele alınmalı ve tedavi stratejisi hastayla beraber planlanmalıdır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/25377

her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır.
https://flipflashpages.uniflip.com/3/34834/380267/pub/document.pdf

her etken ve her hasta grubunda bulaşıcılık süreci farklılıklar gösterebilmektedir.
http://ctf.edu.tr/egitim_ogretim/ders/10_11_Tibbi_Beceri_Ders_Notlari.pdf

tedavi, gerektiği durumda her hastaya sunulmalıdır.
https://acibadem.edu.tr/doc/spm-acibadem-ulusalgozsagligiprogrami.pdf

her hasta için tolere edebileceği egzersiz yoğunluğu farklıdır.
https://toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/1732015142850-17.pdf

her hastalık şifa ile sonuçlanmaz.
https://toraks.org.tr/halk/pdfs/yogun-bakim-hasta-brosuru.pdf

myiasis teriminin ilk kez 1840 yılında hope tarafından bazı diptera larvalarının insanlarda yaptığı hastalığı tanımlamak …. adlı kitapta önerildiği “myia” nın yunanca sinek anlamında olduğu, “myiasis” için sinek hastalığı denilebileceği kaydedilmektedir.
+
türkiye’de yayına hazırlananlarla birlikte değişik yazarlar tarafından kaydedilen 32 myiasis olgusu olduğunu bildirmekte, etken türleri ve anatomik yerleşimlerini: ……..
http://journalagent.com/turkhijyen/pdfs/THDBD_59_1_57_60.pdf

kötü yapılmış bir alçı; bası yaraları, sıkışıklık nöropatisi, eklemlerde sertlik ve kompleks bölgesel ağrı sendromuna zemin hazırlayabilir.
http://dergi.totbid.org.tr/20183/totbid.dergisi.2018.34.pdf

alçı uygulanmadan önce, yer değiştirmiş kırıklarda kırık uçları anatomik olarak kabul edilebilir sınırlarda yerleştirilmelidir.
http://dergi.totbid.org.tr/20183/totbid.dergisi.2018.39.pdf

dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluģan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına, “kırık” denir.
+
anormal hareket, kemikte anatomi ve fizyolojiye aykırı olarak gözlenen harekettir.
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Alt%20Ekstremite%20Al%C3%A7%C4%B1s%C4%B1.pdf

alçılar, hastanın anatomik ve kozmetik yapısına uygun şekillendirilmelidir.
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%9Cst%20Ekstremite%20Al%C3%A7%C4%B1s%C4%B1.pdf

pelvipedal alçılar ile tedavi edilen çocuklarda ise cilt komplikasyonları oranları çeşitli çalışmalarda %15 ile %38 arasında bulunmuştur.
http://dergi.totbid.org.tr/20183/totbid.dergisi.2018.35.pdf

evde yapılan alçı, ağrıyı azaltmada, anatomik yapıyı korumakta evde anneler ve halk arasında iyileştirici olarak bilinen halk ebeleri tarafından hazırlanarak uygulandığı günümüzde de belirlenmiştir.
+
alçı uygulaması sırasında öncelikli olarak, destek materyali tam olarak hazırlanmalı, hasta bireyin dokusunun bütünlüğü ve anatomik pozisyonu korunmalıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/632526

neolitik toplumlarda baş veya tüm bedeni alçılama geleneği: anadolu ve yakındoğu’dan bazı örnekler
+
çocuğa alçı iskelette, alçı kalmanın altında el ve ayak bileklerindeki anatomik eklemleşmenin olduğu gibi korunduğu saplanmıştır.
http://tubaar.tuba.gov.tr/index.php/tubaar/article/download/75/71

elle taşıma işlerinde risklerin değerlendirilmesi ve sektöre uygulanması
+
imalattan hizmete, sağlıktan turizme kadar hemen hemen tüm sektörlerde var olan ve insan odaklı gerçekleştirilen faaliyetlerin başında elle taşıma işi gelmektedir.
+
iş kazalarının büyük bir oranı elle taşıma işlerinden kaynaklanmakta ve mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, işe bağlı oluşan rahatsızlıklar içinde ciddi bir orana sahip olmaktadır.
+
kas iskelet sistemi hastalıkları toplumda görülen yaygın sağlık sorunudur.
+
tedavileri çok zor ve pahalıdır.
https://ailevecalisma.gov.tr/media/1388/cigdemsarikaya.pdf

hamallık, taşımacılık gibi yük taşıyıcı işler, merdiven inip çıkma da mekanik yüklenmeye neden olup, diz oa gelişim riskini artırmaktadır.
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/fizik_tedavi/dr_seyma_kolukisa.pdf

varlıkta aslolan iyiliktir, kötülük değildir.
iyiliğin hakikat, kötülüğün ise, hakikatte bir karşılığının olmadığı açık ve barizdir.
kozmosta iyiliğe aykırı hiçbir durum söz konusu değildir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/410284

iyi, kötülük olmadan var olamaz.
kötülük, iyiliğin bir karşıtı olarak zorunludur.
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01949/2003_16/2003_16_CEVIKM.pdf

diyarbakırlı aeitos bu tarihi süreçte, özellikle cerrahi alanda öne sürdüğü görüşlerle önemli bir yere sahiptir.
+
aeitos’un hidrosefali konusunda ayırt edici özelliği cerrahi girişimlerde oldukça cesur davranmış olmasıdır.
http://norosirurji.dergisi.org/pdf/pdf_TND_614.pdf

kendisini erkek gibi göstererek hekim herofilus’un öğrencisi olan agnodice’in hikâyesi, kadınların antik yunandaki bu görünmezliğine iyi bir örnek oluşturmaktadır.
http://norosirurji.dergisi.org/pdf/pdf_TND_614.pdf

ptacek ve eberhardt, kötü haber vermeyi “ümit etme duygusunun olmadığı ya da bireyin fiziksel ve ruhsal iyilik haline tehdit oluşturan, yerleşik yaşam biçimini altüst etme riski olan ya da bireyin yaşamındaki seçimlerini azaltma anlamı taşıyan mesaj” ola..
+
kötü haber verme, temel bir iletişim becerisidir. genel olarak etkili bir iletişimin önündeki en önemli engeller dil, sosyokültürel düzey ve yaştır.
+
hekimler için en önemli sorun standart tıp eğitimi sırasında kötü haber verme teknikleri hakkında yeterli eğitim almamalarıdır.
+
hastalar çoğunlukla hekimlerinin en güçlü psikolojik destekçileri olduğuna inanırlar, bu inanış hastaların izolasyonunu azaltır, dayanışmayı arttırır ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmesini sağlar.
+
kötü haberin nasıl verileceği gibi ne zaman verilmesi gerektiği ile ilgili kaygılar da yaşanmaktadırlar.
+
kötü haberi vermek eğitim ve deneyim gerektiren bir durumdur.
https://noroloji.org.tr/TNDData/Uploads/files/K%C3%96T%C3%9C%20HABER%20VERME%20TEKN%C4%B0KLER%C4%B0(1).pdf

tarihsel süreçte stanislavski ile başlayan ve sonrasında günümüze kadar devam eden oyunculuk arayışlarında “fiziksel eylemler”in oyuncunun coşkularını harekete geçiren bir anahtar olduğu gözlemlenmiştir.
+
bilinmez, karmaşık bir alan olarak görülen oyunculuk sanatında artık “ilham” veya “ ilahi bir esin” beklemek gibi klişeler son bulmuş, çalışmalar oyuncu merkezli bir hal alarak “fiziksel eylemler” çatısı altında sistemleştirilmiştir.
+
bu tez kapsamında “anatomik yapı” ve “fiziksel eylem” incelendiği gibi, bu kavramların üst başlığı olan “oyuncu” ve tiyatrodaki işlevine de dolaylı olarak değinilmiştir. ayrıca “oyuncu insan”ın bedeninin yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir.
+
oyuncunun bedeni, oyunculuk sanatının en temel ifade aracıdır. tiyatro sanatını oluşturan iki temel öğenin oyuncu ve seyirci olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu temel ifade aracının önemi daha da artmaktadır.
+
oyuncunun vücudunun “anatomik” özelliklerini kavraması olmazsa olmaz bir unsur olarak yer almaktadır. oyunculuk sanatı açısından anatomik yapıyı kavramak, büyük önem taşımaktadır.
+
oyuncunun en güçlü ifade aracının kendi bedeni olduğu gerçeğinden hareketle, oyuncunun kas-iskelet sistemi hakkındaki temel kavramlara haiz olup bu bilgileri sanat hayatında uygulamaya koyması gerekliliği bir gerçek olarak kabul edilmektedir.
+
bedenin bilimsel olarak yapısını ve işlevini inceleyen anatomi biliminin, sahne sanatları açısından büyük önem taşıdığı bir gerçek olarak kabul edilmektedir.
+
…. düşünceyi destekler. bununla beraber yapılan fiziksel aktivite, beslenme gibi çevresel faktörlerin de vücudun şekillenişini büyük oranda etkilediği bilinmektedir. ve bu yaklaşımdan yola çıkarak her bir oyuncunun biricik ve özel olduğu ifade edilebilir
+
fiziksel eylem; seyircinin de tanık olduğu oyuncunun sahnedeki hareketleridir. ancak bu eylemler basit hareketler değil, psikolojik ve sosyolojik durumlara ve bulunulan mekana dayalı olarak gerçekleştirilen, her zaman arzu ya da dileklerle bağlantılı …..
+
tiyatro sanatının doğduğu antik yunan incelendiğinde, oyunculuğun tanrı diyonisos adına söylenen şarkılar eşliğinde yapılan danslarla başladığı bilinmektedir.
+
ortaçağ dünyasında yasaklanan ve kilisenin egemenliği altına alınan tiyatro sanatı da rönesans döneminde kilisenin suçlamalarına karşı korunmuş ve bu sanatın toplumu eğitici bir göreve sahip olduğu savunulmuştur.
+
marijen, jestlerin ve fiziksel eylemlerin büyük bölümünün kol kasları aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. bu bakımdan kol kaslarının oyuncunun anatomik yapısında en dikkat çeken parçalardan biri olduğu varsayılmaktadır.
+
ritim, kişinin kalp hızını ve nabzını bile etkilemekte, anın içinde aktörün
doğru fizyolojide ilerleyebilmesine katkı sağlamaktadır.
+
duygular zihinsel duyusal bir sürecin ürünü olmaktan ziyade çalışmanın önceki bölümlerinde bahsedildiği gibi; fizyolojik ve anatomik bir sürecin ürünüdürler.
+
adler’in de belirttiği gibi aktörlük sanatı tepki vermek üzerine kuruludur ve tepki asla sahte olmamalı organik olmalıdır.
+
meyerhold da aktörün duygularını dıştan-içe bir teknikle uyarması gerektiğini ile sürmüş ve tüm psikolojik durumların fizyolojik süreçle bağlantılı olduğunu belirtmiştir.
+
psikolojik yaklaşımın hiçbir çözüm getirmeyeceği bir dizi sorun vardır. teatral yapıyı psikolojik temel üzerine kurmak evi kum üzerine inşa etmeye benzer. çöküş kaçınılmazdır.
+
oyuncu omurga üzerinde hâkimiyet kurmalı ve anatomik yapısı üzerinde tam bir denetim ve kontrol sağlamalıdır.
+
jacques lecoq, oyuncu bedeninin eylemlerini bilimsel bir yaklaşımla eğitmek için somut bir anatomi bilgisine ihtiyaç olduğunu vurgular.
+
“fiziksel eylemler”i destekleyecek bu gövdesel algının oluşabilmesi için anatomik yapının incelenmesi ve bu yapıyı destekleyecek çalışmaların yapılması gerekmektedir.
http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/965/541011.pdf

mısır’da da hastaneler, iyileşmek değil, insanların ölüme gittiği yer olarak algılanır. sonuç olarak, hastane yapımına büyük bir direniş gösterilir. çünkü hasta, hastaneyi, ailesinin kendisi için bütün ümitlerini kaybettiği yer olarak algılar.
+
mısır’da en geniş hastane olan kasr el eini hastanesi için ünlü bir söz vardır: “içine giren ölür, içinden çıkan yeniden doğar”. meksika’da hastaneler, hala birçoklarınca tüm ümitlerin kaybolduğu bir yer olarak algılanır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/561918

eğer ayağın normal biyomekanik davranışı tam anlamıyla anlaşılabilirse bu sayede anatomik ve fonksiyonel anormallikler de belirlenebilir.
+
insan iskeletinin en önemli ve en karmaşık bölümü olan ayak, 26 adet kemikten meydana gelmiş bir yapıdır. insan iskeletinin yaklaşık %25’nin ayakta olduğu düşünülecek olursa ayak biyomekaniğinin ne kadar kompleks ve karmaşık olduğu anlaşılabilir.
+
ayak yapısını oluşturan kemikleri birbirine bağlayan ligamentlerin, hareketi kontrol eden kasların ve kemik ile kasları birbirine bağlayan tendonların işleyiş biçimleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak ayak biyomekaniğini anlamak açısından ……
+
bu elemanlardan herhangi bir tanesinin işlevini yitirmesi veya tam
olarak işlevini gerçekleştirememesi durumunda ise ayak da bizim için hayati öneme sahip fonksiyonlarını yerine getiremez.
+
ayağın iki önemli görevi vardır. bunlardan ilki vücut ağırlığını taşımak, ikincisi de yürüme ve koşma esnasında bir kaldıraç kolu gibi görev yaparak vücudu ön tarafa doğru itmektir.
+
eğer ayak birçok kemik yerine tek parça bir kemikten oluşsaydı, sadece vücut ağırlığını taşıyan ve vücudu ön tarafa iten bir kaldıraç görevi yapardı. fakat elastik olamayacağı için engebeli yerlerin şekline uyum sağlayamaz ve dolayısıyla vücudun ……
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202746

kırgızlarda kesilen hayvanın her kemik parçasının özel bir adı ve yeri vardır. hayvancılık geleneğinin daha çok geliştiǧi kuzey kırgızlarda her kemik parçasının isimlendirmesi ve onların misafir ağırlama sırasında yaş ve deǧerine göre dağıtımı önemlidir.
+
kırgızlarda koyun kemikleriyle ilgi gelenek-görenekler ve inançlar hâlâ devam etmektedir. örneğin: kar cilik ‘kamışkemiği‘nin ilk kazana konması doğumda ilk önce ayaklar çıktığından kar cilik ‘kamışkemiği‘nin mukaddes olduğuna inanıldıǧı içindir.
+
başka bir inanca göre kar cilik ‘kamışkemiği kazana ilk olarak konulunca o eve bolluk, bereket getirirmiş ve cinlerden koruması için kamışkemiği kapı dışına veya ahıra asılırmış.
+
eskiden kürekkemiğiyle fala bakmak türk boylarında yaygın bir gelenekti. kırgızlarda dalı ‘kürekkemiği’yle fala bakma geleneǧi artık yaygın olmasa da dalı’yı alan kişinin yedikten sonra fala bakılmaması için kemiğin ucunu kırma geleneǧi yaşamaktadır.
+
türk dillerinde hayvan kemik isimleriyle ilgili etimoloji çalışmaları günümüze kadar yapılmamıştır.
kelimelerin etimolojisiyle ilgili çalışmaları karşılaştırmak oldukça zordur.
+
kırgızlarda kemik isimlerinin bazıları moğalcadan alıntı kelimelerdir.
büyük ihtimalle kırgızlar bu kemik isimlerini kemiğin anatomik şekline göre ve gelenek göreneklerine dayanarak isimlendirmiş olabilirler.
http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/Kenjeg%C3%BCl%20KAL%C4%B0EVA%20-%20K%C4%B1rg%C4%B1zlarda%20Koyun%20Kemiklerinin%20%C4%B0simlendirilmesi.pdf

rekreatif bir faaliyet olarak halk oyunları hareket / kas ilişkisi
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/224113

… amacı iskelet ve kas sistemine yönelik apple, google play ve amazon sanal mağazalarında bulunan uygulamaların incelenmesidir.
eğitime farklılık getirmek ve kalıcılığını arttırmak adına iskelet kas sistemine yönelik uygulamalar öğretimde kullanılabilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/640431

akkaraman koyununda koroner venlerin anatomisi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/692813

plastik enjeksiyon yöntemiyle insan ve koyun böbrekleri’nde pelvis renalis’in karşılaştırmalı anatomisi
http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/SBD_14_2_2005/Ali_karakus.pdf

celâl nuri’ye göre de psikoloji ilmi, anatomi ve fizyolojiden doğmuş ve bu suretle ruhu felsefenin konusu olmaktan çıkarmıştır. ruhta tabiatüstü ve metafizik bir özellik yoktur. ….. insan beyniyle hayvan beyni arasında da yapı olarak fark yoktur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321463

pozitivist tarihçi ve tarih filozofu h.taine, toplumsal yaşamı, tabii ahlaksal yaşamı da içerecek şekilde, ”tıpkı bir böceğin anatomi ve fizyolojisini incelercesine incelemek” gerektiğini, ahlaksal yaşamın ve özellikle değerlerin; hayvansal güdülerin, tutkuların, hegemonya arzularının vb. üstlerine tinsel kılıflar giydirilmiş, cilalar çekilmiş şekilleri olduğunu belirtir.
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/1033/10043048.pdf

insan bedeninin anatomo-politiğinin temeli xvııı. yüzyılda atılır ve bu yüzyılın sonunda, “artık insan bedeninin anatomo-politiği olmayan, ama insan türünün ‘biyo-politiği’ olarak adlandırılan” bir şey belirir.
+
ruh, bir siyasal anatominin sonucu ve aletidir.
+
foucault’ya göre insan bedeninin anatomo-politikası ilk oluşandır; “bir makine olarak ele alınan bedeni merkez almıştır”.
http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5138/PhDThesis%20-%20HuAcikErisim.pdf

insanı aşmak veya mevcudiyeti ve gerçekliği aşmak arzusu kadim dinlerin formudur. ……. forma bürünmüştür. bu süreçte insan, geliştirilmiş zihin ve anatomi inşa etme, ömrü uzatma, yaşlılığı ve ölümü tasfiye etme çabasıyla mevcut durumu aşmaya çalışır.
+
nietzsche’nin öngörüsü robotik veya siborg tarzı bir varlık değildi.
+
onun nezdinde uzun yaşamanın, zeki ya da akıllı olmanın bir anlamı yoktur.
+
bu dünya ile öte dünyanın ötesi; asıl anlamda üstün insanın gerçekleştiği yerdir.
+
transhümanizmde acıyı/elemi ortadan kaldırma,insan hayatını uzatma, hatta hastalığı, yaşlılığı ve insanın ölümlüğünü sonlandırma amacı … fakat nietzsche bu tür amaçlar taşımaz ..
ona göre hasta olma; günahkâr olmak değil acınması gerekilen masumiyettir.
+
acı, aranan ve yaşamın motive eden unsurlarından biridir.
+
yaratıcı olmak için acı çekmek gerekir.
+
nietzsche’ye göre boyun eğmektense ümitsiz olmak ve mevcut halle yaşamak daha iyidir.
+
nietzsche’nin doğrudan dijtal insan icazet vermesi düşünülemez.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/804459

albertus magnus, bitkilerde cinsiyet konusunda erkek ve dişi pyonia ile erkek ve dişi zeytin ağaçlarına dikkat çeker. ona göre aynı bitki türünde dar yapraklar ve küçük tohumlar erkeğin, geniş yapraklar ile çok sayıda ve olgun meyve dişinin özelliklerindendir.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000670.pdf

sağlık hizmetleri için genel bir tanım vermek gerekir ise; “sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için yapılan çalışmaların tümüne” birden sağlık hizmetleri denir.
+
gerçekte sağlık hizmetleri bir bütün olmakla birlikte, anlaşılırlığını kolaylaştırmak amacıyla;
1) koruyucu sağlık hizmetleri
2) tedavi edici sağlık hizmetleri
3) rehabilitasyon hizmetleri
4) sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
olmak üzere dört ana bölümde incelenmekte ve tanımlanmaktadır.
+
sağlık hizmetleri; özellikle sağlık personeli tarafından yürütülen ve insan sağlığına zarar veren faktörlerin etkisinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenekleri azalmış olanların ise alıştırılması için yapılan tıbbi faaliyetleridir.
+
sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi melekeleri azalmış olanların ise alıştırılması için yapılan tıbbi faaliyetlerdir.
+
günümüz refah devleti anlayışı, sağlık hizmetlerini, temel bireysel hak olarak görmektedir, bu nedenle hasta bireyler gelir düzeylerinden bağımsız olarak sağlık hizmetleri talep etme hakkına sahiptir.
+
birey sağlığı ile ilgili en ufak sıkıntı içine girdiğinde sağlık hizmeti almak isteyecektir. bu tür ihtiyaca, kişinin kendisi tarafından fark edildiği için ‘’hissedilen ihtiyaç’’denir.
+
kalite türk standartlar enstitüsü iso 9000 kalite sözlüğüne göre, “bir ürün yada hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamı” olarak ifade edilmektedir ve bir bütün olarak her şeyi içine alan bir kavram olarak tanımlanmaktadır.
+
söz konusu sağlık olunca verilen hizmeti bir mal olarak nitelendirmek doğru olmaz, öte yandan sağlıkta kalite kavramı son günlerde yarattığı faydalarla herkesin aradığı anahtar olmuştur.
+
sağlık hizmetlerinde kalitenin ne olduğunu açıklamak ve standartlar oluşturmak ise tahmin edildiğinden daha zordur.
+
verilen hizmetin hastayı ne oranda iyileştirdiği, kullanılan teknoloji, kaynakların verimli kullanılması ve hizmetin sonunda oluşan bireysel ve toplumsal iyilik hali kalite açısından göz ardı edilmemelidir.
+
diğer bir sağlık kalitesi tanımı, uygulamaların kabul edilmiş prensip ve standartlarla hastanın ihtiyaçlarına uygunluk ve uygun kaynak kullanımıyla ulaşılabilir sonuçlara erişme derecesi olarak da tanımlanmaktadır.
+
sağlık hizmetleri sunumunda kalite kavramı, “uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun, tanı tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra, tüm hizmet süreçlerinde hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması” olarak tanımlanabilir.
+
sağlık hizmeti alan kişiye hasta veya müşteri demek, bu kişinin aldığı hizmetin niteliğini değiştirecek ve olumlu etkisi olacaksa, etik kaygılar bir kenara itilmelidir.
+
sağlık yönetiminde tepki gören “sağlık kuruluşlarına farklı sebeplerle gelen insanlara müşteri denmesi”, bir çok tartışmaya konu olmuş olsada genel olarak hizmet sektörünün bir parçası olan sağlık sektöründe hizmet alanın müşteri olarak görülmesi profesyonel iş ortamında doğal bir gerçektir.
http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/10647/270751.pdf

sağlık; dünya sağlık örgütünün tanımına göre, yalnızca hastalık olması hali değil, optimum fiziksel, ruhsal ve sosyal refaha sahip olma halidir. sağlık kısaca bir enerji kaynağı olarak ta tanımlanabilir.
+
sağlık sistemi ise çok çeşitli anlamlar taşır ve birçok çalışma “sağlık sistemi” ni “sağlık endüstrisi”, “sağlık hizmetleri” ya da “sağlık hizmetleri sistemi” terimleri ile belirler ve bunları eş anlamda kullanır.
+
burada ele alış biçimiyle, sağlık sistemi sağlık hizmetlerinden daha ötede bir olgudur ve tıp mesleği, sağlık planlama ve uygulaması, koruyucu tıp, sağlık eğitimi, sağlığa ilişkin araştırmaları içerir.
+
hastane en basit tanımıyla, “hastaların yatırılarak bakıldığı yurt” olarak tanımlanır.
+
…ştırma hastaneleri veya başka bir tanımla üniversite hastaneleri her türlü tıbbi araştırmaları yapan ve çok çeşitli laboratuarları bünyesinde tutan bunun yanında tıp eğitimi ve öğretimi veren, hastalık tanı ve tedavisi yapan çok kapsamlı bir kuruluştur.
http://docs.neu.edu.tr/library/4023805801.pdf

yüksek kaliteli sağlık hizmetinin diğer bir tanımı ise hastaya, imkânlar çerçevesinde en iyi fiziksel ve mental iyileşmeyi sağlayan bilimsel olanaklar yardımıyla iyi insan ilişkilerinin bir araya getirilmesinin sağlanmasıdır.
+
altı sigma’nın ilkeleri
✓ müşteri odaklılık
✓ verilere dayalı yönetim
✓ sürece odaklanma
✓ proaktif yönetim
✓ sınırsız işbirliği
✓ kusursuzu istemek ve başarısızlığa tolerans göstermek
+
sağlık hizmetlerinde kaynakların etkin biçimde sunulması ve kullanılması, bu esnada adalete uygun şekilde hareket edilmesi ve hizmetten yararlananların memnuniyetinin sağlanması kalite kavramının bir diğer tanımıdır.
+
kaizen kelime anlamı itibariyle “iyileştirme” demektir. kaizen süreç odaklı bir kavramı nitelemekte olup yöneticelerden çalışanlara herkesi kapsayan devamlı iyileştirme şeklinde tanımlanmaktadır.
+
ishikawa’ya göre, “kalite kontrol eğitimle başlar, eğitimle biter.” kalite kontrol düşünmeye dayalı bir devrim niteliği taşımaktadır ve tüm çalışanların düşünce sistemleri değişmeye müsaittir.
+
işletmeler olarak hastanelerin varlıklarını sürdürmek ve sağlam temellerle ileriye dönük adımlar atmak için içte ve dışta müşteri memnuniyetine özen göstermeleri gerekmektedir.
http://www.smartofjournal.com/Makaleler/1900049660_4_5.25.ID372.Azade%20GARGAR%c4%b0G%c4%b0LLER.pdf

renkli reçete izlemeye tabi ilaç kılavuzu
https://renklirecete.saglik.gov.tr/KullanimKilavuzu_IzlemeyeTabi.pdf

alüminyum oktenil süksinat nişastası, titanyum dioksit, beyaz balmumu (inek, kuzu, keçi ekstraktı içermeyen hayvansal kaynaklıdır), beyaz vazelin, saf su.
https://www.msd.com.tr/static/pdf/ELOCON_Krem_KT.pdf

rebetol, blisterlerde 70 ve 84 adet beyaz renkli 200 mg’lık sert kapsül içeren ambalajlar halinde piyasada bulunmaktadır. bu ilaç beyaz, opak ve mavi mürekkep baskılı sert kapsül şeklindedir.
https://www.msd.com.tr/static/pdf/REBETOL_200mg_Kapsul_KT.pdf

dahilen kullanılacak ilaç etiketleri beyaz, haricen kullanılacak ilaç etiketleri kırmızı renkli olur.
https://titck.gov.tr/storage/legislation/sGvnnJYO.pdf

etkin madde içermeyen beyaz renkli tabletlerde; laktoz monohidrat (sığır), mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, hipromelloz, talk, titanyum dioksit.
https://www.bayer.com.tr/static/documents/kt/yazz_kt.pdf

sebzelerde beyaz çürüklük hastalığı
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Sebze%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1%20Standart%20%C4%B0la%C3%A7%20Deneme%20%20Metotlar%C4%B1.pdf

sağlık bakanlığı ise sağlıkta servis hizmetlerini; “uzman, uzmanlık eğitimi görenler, hemşire ile eczacı, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, psikolog gibi diğer meslek mensupları tarafından birlikte yürütülen bir ekip çalışması olup, hastaya en iyi koşul….
http://www.sbe.deu.edu.tr/Dergi/cilt10.say%C4%B13/10.3%20k%C4%B1dak%20aksarayl%C4%B1.pdf

dünya sağlık raporu 2000’de sağlık sisteminin, ….. sağlık hizmetleri ve sağlık müdahalelerini içerdiği kadar, trafik kazalarını azaltmak için yapılan yol güvenlik çalışmalarını, ulusal beslenme alışkanlıklarını değiştirme politikalarını da kapsamaktadır.
+
sağlık sistemi için açık bir tanım kullanılsa bile, bir sağlık faaliyetinin ne olduğuna verilen cevap tartışılabilir.
gıda sağlama programlarının temel amacı nedir? kötü beslenmeyi azaltarak sağlığı yükseltmek mi yoksa gelir eşitsizliklerini düzenlemek mi?+
insanlar hasta olarak, yılda yalnızca bir ya da iki kez sağlık sistemiyle ilişkiye girmektedirler. bu ilişkilerin çoğunluğu ise reçeteyle verilen ilaçların tüketicileri olarak ve sağlıkla ilgili bilgi ve tavsiyelerin alıcıları olarak gerçekleşmektedir.
+
insanlar sistemle, sisteme ödeme yapan katılımcılar …; her zaman bilerek sigorta kapsamı dışındaki hizmetleri satın almakta veya sigorta primleri ve sosyal güvenlik katkılarını ödemekte ve farkında olmadan sağlığı finanse etmek için vergi ödemektedirler.
+
insanlar, sağlık sisteminin, kendilerini bireysel saygınlıkları korunarak tedavi edeceği beklentisine sahiptirler.
+
bazı göstergeler, sağlık sistemlerinin sağlık üzerinde çok az bir değişiklik yarattığı ya da hiç yaratmadığını göstermektedirler.
sağlık sistemlerinin pahalı olduğu ve sağlık sisteminde sıklıkla ölümcül hatalar yapıldığına dair önemli kanıtlar vardır.
+
dünya sağlık raporu 2000, adil finansmanı, toplam sağlık katkısının toplam gıda dışı harcamalara oranının, gelir, sağlık durumu ya da sağlık hizmeti kullanımından bağımsız olarak tüm hanehalklarında benzer olması olarak tanımlamaktadır.
+
bazı sistemler yeterlilik açısından oldukça zayıftır. birçok ülkede, kamu sektörü sağlık çalışanları hakkında genel şikayet, onların hastalarla olan ilişkilerinde kabalıkları ve kibirlilikleri üzerinde odaklanmaktadır.
+
dsö’nün ispanya sağlık sistemini avrupa’da en iyi üçüncü ve dünya’da da en iyi yedinci sıraya koyan raporu, ispanya’daki hükümete, giderek artan protestolara karşı koyma fırsatı vermiştir.
+
fakat protestocular, dsö’nün ispanya’yı üst sıralara koyan bu sıralamasından pek de etkilenmemişlerdir. rapordan çıkan sonuçlar, çoğu ispanyol’un algıları ile çatışmaktadır.
+
sağlık seviyesinin yükseltilmesi konusunda en fazla kazanımı
gerçekleştirmiş olan ilk üç ülke japonya, avustralya ve fransa olarak
sıralanmıştır.
+
türkiye’nin durumu ise pek de iç açıcı değildir. türkiye, toplam 191 ülke arasında 73. sırada yer alırken, sağlık statüsü konusunda elde edilen kazanımların toplum grupları arasında adil bir şekilde dağıtımı söz konusu olduğu zaman türkiye’nin yeri 109 …
+
türkiye, türk toplumunu tatmin edici bir seviyede yer almasa bile adil dağıtımı söz konusu olduğunda türkiye’nin gerisinde kalan yaklaşık 130 ülkeden daha iyi olması da bir teselli kaynağı olarak düşünülmelidir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/84658

tarihte ilk olarak m.ö. 3000 yıllarında babil’de hammurabi kanunları’nda kaliteye referans verildiği görülmüştür. bu kanunlarda “ eğer bir adam ev yaparsa ve bu ev çökerse ve ölen olursa yapan da öldürülmelidir.” hükmüne yer verilmiştir.
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/395/1/10035748.pdf

müzik özü itibarı ile eğitsel bir nitelik taşır. uçan, çağımızda müzik eğitiminin bir “insan hakkı” olduğunu vurgulamaktadır. blythe da “müzik, insan yaşamının ilk doğal eğitimcisidir” demektedir.
+
engelli çocukların eğitiminde müzik çok değerlidir. müziğin bu kadar değerli olmasının nedeni başarı getiren bir etkinlik olmasıdır.
+
pekçok eğitimci 21. yüzyılda müzik eğitiminde engeli olan-olmayan, yetenekli-yeteneksiz, başarılı-başarısız gibi birtakım gruplamaların olmayacağını belirtmektedirler.
+
siz bebek rüzgarların öyküsünü biliyor musunuz? bebek rüzgarlar doğduklarında çok küçük ve güçsüz olurlarmış. bu nedenle de büyük rüzgarlar gibi güçlü bir şekilde esemezlermiş. ……
http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77475

bilim tarihinde, herhangi bir alanda yaşanmış olan paradigma değişiminin, o alanda çalışan bilim adamlarının algılama yapısını değiştirmiş olduğu görülür.
+
paradigmayla birlikte değişen şey gözlemleri yorumlayış tarzıdır, aksi halde yorumlanan gözlem, çevre yapısı ve algılama duyuları açısından tek ve değişmezdir. değişim bilim adamının algılama yapısındadır.
+
paradigma değişimi, yalnızca bilim adamının algılama biçimini değil, yeni evrende yaşamaya başlayan herkesin algılama biçimini değiştirir.
+
değişim, bilimsel verileri kendi alanına taşıyan ve orada kullananlarda daha açık görülür. söz konusu değişimin yaşandığı alanlardan biri de dindir.
+
bir din adamı olan müfessir, kur’an’ı, bilimsel verileri kullandıkları ölçüde, yeni paradigmaya göre yeniden inşa etmek zorunda kalır. aynı kutsal kitabı, eskisinden çok farklı yorumlar.
+
yeni bilim paradigmasını kabul etmiş ve yeni evrende yaşamaya başlamış olan müfessir, evreni eskisinden çok farklı algılamaya başlar ve bir zamanlar, bir gezegen olduğunu sandığı gök cismini, artık o da bir uydu olarak görmeye başlar.
+
bir bilimsel devrimin ardından, paradigma değişikliği yaşamakta olan bilim adamı, araştırma ile bağlanmış olduğu dünyayı farklı şekilde görmeye ve farklı bir dünya ile ilişki kurmaya başlamıştır.
+
bilim adamının dünyasında önceden ördek sayılan nesneler, devrimden sonra yaşanmaya başlanan yeni dünya da tavşan olmuştur.
+
yeni paradigmanın, ya da ileride paradigma olabilecek esaslı bir ipucunun, genellikle birden bire, bunalım içine iyice dalmış olan bir adamın kafasında bir gece yarısı ansızın şekillenmesi daha olağandır…
https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/ERDO%c4%9eAN-Ey%c3%bcp-B%c4%b0L%c4%b0MDE-YA%c5%9eANAN-PARAD%c4%b0GMA-DE%c4%9e%c4%b0%c5%9e%c4%b0M%c4%b0N%c4%b0N-B%c4%b0L%c4%b0MDI%c5%9eI-ALANLARA-ETK%c4%b0S%c4%b0.pdf

bilim süreklilik göstermez ve istikrar arzetmez, bilimsel süreç zaman zaman gerçekleşen devrimlerle kesintiye uğrar. bu devrimleri bilim, temel kabullere ters düştüğü için, başlangıçta kabul etmek istemez ve bastırmaya çalışır. ancak devrimler öyle bir hal alır ki bilim bu devrimleri ve radikal değişimleri kabul etmek zorunda kalır.
+
bir zamanlar bilimsel devrim olan yeni paradigma artık normal bilim haline gelmiştir. bir sonraki yeni bir bilimsel devrime kadar bilim, istikrarını ve sürekliliğini korur. yeni kriz çıktıında istikrar ve süreklilik tekrar kesintiye uğrar. bilim bu şekilde döngüsel olarak gelişir. normal bilimi devrim izler, sonra yine normal bilim, arkasından devrim, … bilimsel devrimlerin yapısı budur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256459

ninnilerde insan fizyolojisiyle alakalı bilgiler de yer almaktadır.
bin yıldan fazla bir süredir annelerin çocuklarına doğaçlama yoluyla söyledikleri ninnilerde fizyolojik bilgilerden bahsedilmiş olması bu bakımdan oldukça ilginçtir
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186701

birinci anlamda oryantalizm, orta doğu’yu, kuzey afrika’yı ziyaret etmiş ve gördüklerini veya hayal ettiklerini, romantik ve aşırı bir tarzda resmetmiş, çoğunlukla batı avrupalı ressamların oluşturduğu bir resim ekolüdür.
+
daha yaygın kabul görmüş ikinci anlamında oryantalizm, ilkiyle bağlantısız olarak, akademik uğraşın bir dalıdır. terim ve akademik bir disiplin olarak oryantalizm, rönesans’tan itibaren akademik çalışmalardaki büyük patlama ile başlar.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/263368

kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık problemlerinden biridir. yapılan çalışmalar orta derecede şarap tüketiminin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini azalttığını ortaya çıkarmıştır.
+
insanlarda en sık görülen kalp hastalıkları; atherosklerozis, arterial …..
+
atherosklerozis, aterom plaklarının oluşturduğu büyük ve orta çaplı arterlerin intima ve media kısmına yerleşen ve damarların tıkanmasına neden olan anatomik bir bozukluktur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/79127

modern tıp; alkolizmi sebebi bilinmeyen, belirgin anatomik işaretleri olmayan ve alkol bağımlılığıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlar.
http://www.anadoluissagligi.com/img/file_2155.pdf

erken alman romantiklerinden karl wilhelm friedrich schlegel’e göre ortaçağdan modern çağa geçişin kavşak noktalarından biri “devrimci istek”tir; bu devrimci isteğin odak noktası ise tanrı’nın krallığını yeryüzünde inşa etmektir.
+
“devrim” (revolution) kavramının köklerini 16. yüzyılda astronomide buluruz.
+
“yıldızların düzenli ve belirli bir kurala göre devir ….
+
bu hareketler insani etkiden bağımsız ve karşı konulamazdır. ayırıcı özellikleri “yenilik” veya “şiddet” değildir.
+
aydınlanma filozoflarının on sekizinci yüzyıl metinlerinde bulunabilir… bazı on yedinci yüzyıl yazarları, kendilerini tümüyle yepyeni oluşumların yaratıcıları olarak değil, eski oluşumların ‘onarıcıları” ya da ‘iyileştiricileri’ olarak tanımlamışlardır…
+
dönemsel ve tek yönlü değişim anlamındaki devrim kavramı, büyük olasılıkla, önce sistemli bir biçimde bilimsel olaylara ve ondan sonra politik olaylara uygulanmıştır. bu anlamda, ilk devrimler bilimsel olmuş olmalıydı ve “amerikan”, “fransız” ve “rus …..
+
modern devrim anlayışı bir illüzyondur ve devrim insanlık tarihinde “ilerleme”, “gerileme”, “kırılma”, “döngüsellik”, “süreklilik” vb. fikirleri tartışmaya açık olduğu için bunların hiçbiriyle zorunlu olarak bağlantılı değildir.
+
devrimin insanlık için bir ilerleme olarak algılanması sadece bir tek yönlü bir tarih okumasının ve endoktrinasyon sürecinin ürünüdür.
+
tarihi süreklilik olarak algılayanlar devrimi kabul etmezler, fakat tarih aynı zamanda kırılmadır. tarihi kırılmalar olarak görenler ise devrime odaklanırlar, fakat tarih aynı zamanda sürekliliktir.
+
devrim hiçbir zaman kendinde bir anlama sahip olamaz. doğrudan, zorunlu ya da mantıksal olarak bir iyiye gidişatı ifade etmez ya da olumlu bir gelişmeyle sonuçlanmaz.
+
basit: şiddet şiddeti doğurur. ve yeryüzünde şiddet içermeyen hiçbir devrim yoktur.
+
devrim kavram olarak “bilimsel” anlamını on altıncı yüzyılda kazanmışsa da, aslında felsefe tarihinde tiranın tiranlığına son verilip verilemeyeceği tartışmasıyla da ilgilidir.
+
devrim bir illüzyondur.
+
devrim olup bitmiş bir şey değildir.
+
devrim sürekli olduğunda kaotik bir durumu, olup bittikten sonra ise kendi düzenini kuranlar ..
+
devrimcilerin düzenine muhalefet eden bir grubun ya da grupların ortaya çıkması muhtemeldir.
+
tarihin bir amacı/ereği olduğunu savunanların devrim görüşüne göre devrim tanımı gereği zorunlu bir değişimi ifade eder. bu görüşe göre “devrim” kaçınılmaz tarihsel bir olgudur.
+
devrim tarihsel bir zorunluluktur; bir tercih değildir.
+
kilise aslında bu dünyada tanrı vahyinin temsilcisi olmuştur. fakat aynı kurum özellikle modern çağa yaklaşırken isa’nın sözünden sapıp bu dünyada bir yeryüzü cenneti kurmaya; yani tanrı’nın krallığını bu dünyada kurmaya kalkışmıştır.
+
rasyonalistik delilik artık rasyonelleşmiş irrasyonalitedir.
+
fanatizm hakikati kavrama yeteneksizliği dolayısıyla bir tür delilik türüdür.
+
devrimin beraberinde getirdiği bir muhtemel karşı-devrim, şiddet, terör ve korku dönemi yeryüzü cenneti kurmaya çalışanların üzerinde düşünmesi gereken konular olarak olanca problematikliğini korumaktadır.
+
ideolojiler din değildir; din olmadıklarını ileri sürerler, fakat çoğu zaman din gibi işlerler.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/274791

fes atılır, şapka giyilir; arapça harfler gider, latince harfler gelir; sultani mektebi adı kalkar, ……
sosyal düzenin niteliği değişmemiştir. eski rejim niteliği içinde birtakım evrim hamleleri yapılmıştır. bu hamleciklere devrim değil, reform denir.
+
reformu, üstün sınıflar kendi düzenlerini korumak için yaparlar. devrimi, alt sınıflar ortadaki rejimi kökünden değiştirmek için yaparlar.
https://www.marxists.org/turkce/kivilcimli/kitaplar/devrim-nedir.pdf

gazetelerde hiçbir şekilde yer verilmemesine rağmen, toplumda en temel sorunlardan biri olan atama, çalışma koşulları, emeklilik yaşına ilişkin düzenlemeler ve af gibi konulara ilişkin etiketler twitter’da bir haftalık gündem etiketlerinin yaklaşık üçte birini oluşturmuştur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/940596

bulgulara göre #canseliçinsusma etiketi ile gönderilen iletilerin çoğunlukla retweet olması, ileti paylaşımının doğu illerinde yok denecek kadar az olması ve cinsiyet bakımından çoğunlukla kadın takipçiler tarafından paylaşılması dikkat çekmektedir.
http://arelarsiv.arel.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12294/1494/Dumanli%2CDuygu_2018.pdf

bir devlet ki sorgulanamaz ve kendine söz söyletmezse, lideri/başkanı tenkit edilemezse, bu demektir ki o devlet ve lideri tabulaşmış ve tanrılaşmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215040

kadının görünmeyen emeği: ikinci vardiya
https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/012/original/anka_kad%C4%B1n_rapor_13-1_ikinci_vardiya_.pdf