pdf-m 3

geçmişten günümüze kadın kütüphaneleri ve istanbul kadın eserleri kütüphanesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/805145

kadın çalışmaları kitaplığı – 1
https://www.sosyalbilimler.org/wp-content/uploads/2019/10/Betul-Kaya-Kadin-Calismalari-Kitapligi-1.pdf

kadın çalışmaları kitaplığı – 2
https://www.sosyalbilimler.org/wp-content/uploads/2019/11/Kad%C4%B1n-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Kitapl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2.pdf

radikal feminizm: “kişisel olan politiktir” söyleminde aile
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1451903451.pdf

aydınlanma, eşitlik ve kadın: rousseau üzerine bir değerlendirme
http://emekarastirma.org/uploads/dergi/2929.pdf

kadının statüsü üzerine bir inceleme
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30793

abd’de kadın haklarının gelişimi
http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi29/7.pdf

atina’daki demokrasiden orta çağ’a kadının dünyası ve kadın filozoflar
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230774

bizde kadınlar başka, erkekler başka dünyayı oluşturur ve bu iki dünya birbirini tanımaz.
http://akmb.gov.tr/userfiles/files/Bilge%20Dergisi/Bilge-pdf.37.pdf

mümin kadının cenneti neden bir başka kulun subjektif rıza anlayışına endekslenmiştir?
+
özellikle evlilik ilişkisinde ‘itaat’ kavramı, kadının tüm bireyselliğini, özgürlüğünü bir çırpıda yok sayarak; evlilik dayanışmasını, sevgi alışverişini, istişareyi erkeğin inisiyatifine ve merhametine bırakarak, kocanın arzu, istek ve emirlerini böylesine kutsallaştırma ve kadın için dini mükellefiyet konumuna yükseltme aracı olarak nasıl kullanılmıştır.
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/erkanper/115629/YL-%C4%B0slamc%C4%B1Kad%C4%B1nDergilerindeKad%C4%B1n.pdf

bir kavram habitusu denemesi: “kutsal”
+
ay simgeciliğinin sayesinde doğum, kader, ölüm, ölümden sonra dirilme gibi; sular, bitkiler, kadın, üretkenlik, ölümsüzlük gibi; kozmik karanlıklar doğum öncesi hayat ve ölüm sonrası hayatın arkasından ayınkine benzeyen bir yeniden doğuşun gelmesi (karanlıklardan çıkan ışık) gibi: “hayat ipliği”nin simgesi dokuma, kader, geçicilik, ölüm vb. gibi son derece heterojen olaylar ilişkiye sokulabilmiş ve birbirleriyle dayanışmaya geçirilebilmiştir.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi56_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/karadeniz_sitki.pdf

kadınların değerine özellikle hassasiyet gösterdiği gibi, o fakirlerin de müjdecisidir ve onun “yoksullar için tercihli seçimi” besbellidir.
https://www.catholic.az/download/kitab-nasirali.pdf

o zamandan beri kadınlar ‘cinsel özgürlük ve feminizm adına kilise otoritesini reddederek halkın kendilerine biçtiği dini ve ahlaki bekçilik rolüne karşı çıkmışlardır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321940

tabulara karşı çıkmak, vücudun keşfi, vücudu yeniden kutsallaştırma gibi sloganlarla maskelenmeye çalışılan bu durum, ideolojik bir işleviyle birlikte aslında kadının istismarıdır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29667

cinsiyetçi milliyetçilik ve savaşlarda cinsel şiddetin kullanımı: bosna örneği
http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/3/6-Tugce-Kelleci-Cinsiyetci-Milliyetcilik-Cinsel-Siddet-Bosna.pdf

din ve gelenek bağlamında kadın ve kadınlık tartışmaları: diyanet hutbeleri örneği (2006-2016)
+
diyanet işleri başkanlığı’nın yaygın din eğitimi kapsamında kullandığı hutbelerde yer alan kadın ve kadınlık olmuştur.
+
kadın üzerinden yürüyen toplumsal cinsiyet tartışmalarında beden ve bedenin denetlenmesi de önemli bir bağlamdır.
+
bu bağlamda özellikle din ve geleneklerin tartışma konusu yapıldığı ve çoğunlukla dinlerin cinselliğin bedensel olarak denetlenmesinde ve düzenlenmesindeki rolüne gönderme yapılmaktadır.
+
turner, bütün dinlerin kadın bedenlerinin kontrolünde baskın bir araç olduğunu aktarmaktadır. öyle ki bütün dinlerin ortak özelliğinin de bu nokta olduğuna dikkat çekmektedir.
+
kuşkusuz buraya, toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadın ve kadınlık tartışmalarının önemli bir tarafıyla dinle ilişkilendirildiğini eklemek mümkündür.
+
mahremiyetin bedenin gizliliği ile ilişkiselliğinin yanına iffet ve namus kavramlarını da ekleyerek ataerkil bir söylem üretmiştir.
+
kuşkusuz burada asıl dikkat çekici nokta beden üzerinden kurulan mahremiyet kavramının kadın üzerinden yürütülmesi ve kadınlık tartışmalarındaki merkezi bağlamı oluşturmasıdır.
+
“namus”, “iffet”, “bekaret” veya “kürtaj” tartışmaları kadını sıkıştıran mahremiyet tartışmalarından sadece birkaçıdır.
https://pdfs.semanticscholar.org/2cb6/d41f8c6aa36faab9349332616ea42ae14ce2.pdf

hadislerde kadın, çocuk ve yaşlı insanları kâfir bile olsalar öldürülmelerinin yasaklanışı gösterilebilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85974

mitolojide çocuk katili kadınlar:
lilith, lamia, medea
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939279.pdf

kadın üzerinde adeta kültürel birsoykırım yürütülmektedir. kadın ancak cinselliği ve soy sürdürme rolüyle işsizler ordusunun ücretsiz veya ucuz ücretli bir üyesi olarak değer ifade etmektedir.kendini fiziki,ahlaki ve anlamsal olarak savunabilecek öz güçten yoksun bırakılmıştır.
+
“klasik kadın” kategorisinin dışında kendisini oluşturan bir kadın, özgür kadının kişiliğini geliştirmenin yolunu bulacaktır. bu kişilik, özgürlük yolunda atılan adımları belirledikçe değişim gücü olarak önemli bir rol oynayacaktır.
http://jineolojidergisi.com/upload/images/jineoloji_dergisi_sayi_17.pdf

günümüz konya‟sı bu niteliklerin yoğun olarak görüldüğü yani gösteriş ekonomisinin imgeleri olarak uzun ve geniş yollar, alt geçitler, üst geçişler, yoğun aydınlatmalı caddeler, sürekli inşa edilen camiler ve yüksek apartmanlar, başörtülü ve kapalı giyinen kadınlar, sakallı, tespihli erkekler ve cinsler arası mekânsal ayrışmalarla karakterize edilen yüksek nüfuslu bir kenttir.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3161/10137166.pdf

cahiliyye araplarında kız çocuklarını gömerek öldürme adeti
http://isamveri.org/pdfdrg/D02535/2004_II_3/2004_II_3_DEMIRCANA.pdf

çağdaş türk sanatçısı cihat burak’ın eserlerinde kadın ve hayvan temasının kurgulanışı
https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/handle/11729/1050

istanbul sözleşmesi bağlamında kadın sünneti
https://www.researchgate.net/publication/333464529_Istanbul_Sozlesmesi_Baglaminda_Kadin_Sunneti

kadınların fransız devrimi’ndeki rolü: oyuncu claire lacombe, oyun yazarı olympe de gouges örneği
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/4667/10316475.pdf

pehlevi dönemi kadın modernleşmesi (1921-1979)
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1412/38a68d81-d2ac-479e-a9e3-ba172f0002d3.pdf

bolşevik devrimi ve orta asyalı müslüman kadın: 1917-1950
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790399

kadınların mücadelesi, mücadelenin kadınları
https://marksist.net/sites/mtw7/files/pdf_zip_docs/Kadinlarin_Mucadelesi-brosur.pdf

kadınların özgürlüğü için mücadele ve işçi hareketi
http://www.sinifmucadelesi.net/IMG/pdf/kadin_hareketi_brosuru.2016.pdf

uluslaşma bağlamında kadının özgürleşmesi tartışmaları ve türk devrimi
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001193.pdf

tarih boyunca çıplaklık
http://egemimarlik.org/20/12.pdf

kevin şeytani bir ruh ile mi dünyaya gelmiştir yoksa rahmine düştüğü andan itibaren oğlundan nefret eden eva, kevin’ı bir şeytana mı dönüştürmüştür?
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553912

babası için bir çok renkli sözcük kullanır “benim canım babam, süper babam”. annesine ise yalnızca anne der.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48115.pdf

kadına yönelik şiddetin tarihi
http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/Subat2016-OzelSayi/3.arikoglu.tbmm.pdf

ispanyol altınçağ edebiyatı’nda kadın eğitimine yönelik kitaplar
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/207747

gündelik hayatta kadının ‘’ele geçirilmesi’’:
sınırlanma, baskı ve şiddete psikanalitik bir yaklaşım
https://core.ac.uk/download/pdf/51100101.pdf

son yıllarda kadınların hayatın içerisinde kendilerine biçilen rolü oynamaya başlamalarıyla birlikte suçlu davranışlarda bulunma oranlarında da artış görülmeye başladı.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31267

“islam’da cinsellik” konusu yeniden popülerleşti.
+
dergiler cinselliği islam’la ilişkilendirdiler. birinin kapağına “türbanlı porno”yu alması, özellikle “islamcı” basında çok sert tepkilere neden oldu. dergi o hafta tirajın 140 bini geçtiğini açıklayarak yanıtladı. halk istiyor!
+
tamirci, doktor, hemşire, öğretmen, patron, sekreter gibi temalara bizden de “türbanlı” nın eklendiğini söyleyebiliriz.
http://candansayar.com/images/ALLAH%20KAP%C4%B0TAL%C4%B0ZMDEN%20ZEVAL%20G%C3%96STERMES%C4%B0N%2009%20Ocak%202006.pdf

eski uygur budist metinlerinde şeytan, yılan, kadın ilişkisi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226190

kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. sizden birisi bir kadın görür de hoşuna giderse eşine varsın (onunla beraber olsun!) çünkü bu, onun nefsinde uyanan şeyi
giderir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/222995

yûsuf sûresi 28. âyet bağlamında kadınlara nispet edilen bir nitelik: -keyd-
+
âyetleri incelendiğinde müfessirlerin çoğu, kandırma, tuzağa düşürme, oyuna getirme anlamındaki “keyd” fiilini kadınların bir niteliği olarak değerlendirmişlerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594609

ortak atasözlerinin hikâyeleri: farsî-kurmancî-zazakî -5- kadın hilesi
+
tuzak karılardan, vesvese şeytandan.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/549224

şeytanın salih insanlara karşı kadınlardan daha tesirli bir silahı yoktur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267543

şeytan, cadı avı hadiselerinde cadıları kendine yoldaş edinen, onlarla cinsel ilişki yaşayan, ışıklı süslü bir melek şeklinde insanları ziyaret eden ve hatta onların içine girerek suretlerini kullanan bir varlık olarak belirtilmiştir.
+
erkeklerin kadınların kurbanı olduğu
+
13 yaşındaki bir kız çocuğu. şeytanla zina yaptığı iddia edildi. öldürüldü.
https://acikerisim.siirt.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12604/2600/cad%C4%B1%20av%C4%B1.pdf

kurtubî, kadınların hilesinin, şeytanın hilesinden büyüklüğüne olan kanaatini ayetle de destekler.
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00193/2008_17_2/2008_17_2_DURMUSOGLUK_KURTA.pdf

paulo coelho
şeytan ve genç kadın
http://belc.az/uploads/library/138b0-paulo-coelho-seytan-ve-genc-kadin.pdf

kürt atasözlerinde kadın imajı (kuzey ırak örneği)
+
şeytan erkeğin hocası, avradın öğrencisidir.
+
kadının işvesi, şeytanın şerri!
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/548756

kadın erkeği şaşırtma ve büyüleme oyununu yürütemezse eğer, “serüvenci” erkeğin ruhunu besleyemez hale gelir ve sıkıcılaşır.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/62890/22175.pdf

divan şiirinde sıkça bahsedilen güzellik unsurlarından sevgilinin gözü, saçı ve beniyle ilişkili olarak beyitlerde cadı’ ‘ sözcüğüne yer verildiği görülür. divan şairleri bu üç güzellik unsurunun büyüleyici olduklarını vurgulamak için bu unsurları cadıyla ilgili çeşitli benzetmelerle anlatırlar.
+
sevgilinin kendisini büyülemesiyle bazen hasta bazen de sarhoş gibidir.
+
sevgilinin gözleriilin aşığı büyüleyerek onun aklını esir etmesi anlatılır.
http://turkoloji.cu.edu.tr/mine_mengi_sempozyum/hilal_nayir_divan_siirinde_cadi.pdf

kadın gibi dünyanın süsüne kapılma mert ol.
+
kadın gibi şehvetle alan dünyayı,
doğurur gibi verirken feryat eder.
+
dünya ilgileridir safdilleri mecnun eden,
kays ve benzerlerini çıldırtan kadındır.
https://zeytinburnu.istanbul/images/kultur_yayinlari/30.pdf

okumaktan benzi solmuş kızlardan hoşlanmam. bir kız çocuğu kendisini çekici kılma konusunda kafa yormalı ki, ilerde iyi bir koca bulabilsin. görünüm kitaplardan daha önemlidir.
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/cocuk_edebiyati_au284.pdf

beden ve iktidar: türkiye’de kadınların beden algılarının “video” yöntemiyle tartışılması
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3847/278728.pdf

39 ve 41 numaralı konya şer’iye sicillerinde küfür sözleri
+
ibrahim yılmaz
+
küfrün tarih boyunca yöneldiği iki temel alan din ve insan bedenidir. küfür, bu iki kaynaktan beslenen kendine has bir dile sahiptir. “küfür, sahip olduğumuz olumlu-olumsuz aşırı duyguları ifade etmede en güçlü kelimelerdir.
+
incelenen küfür davalarının %55’i cinsellikle ilgili küfür sözleri içermektedir. bu davaların bazılarında cinselliğe ek olarak din ve toplumsal değer yargıları ile ilgili küfürler de yer almaktadır.
+
toplumdaki genel kanaat kadınların küfre erkeklerden daha az başvurduğu yönündedir. 39 ve 41 numaralı konya şer’iye sicilleri’ndeki veriler de bu kanıyı destekler niteliktedir.
+
küfür statü tanımaz.
+
kadınlara yöneltilen küfürlerin namus, iffet konuları üzerinde yoğunlaştığı görülürken erkekleri hedef alan küfürler içinse aynı şey söylenemez.
+
erkekler kendi aralarındaki küfürleşmelerde bile muhataplarının yanı sıra birbirlerinin eşlerini, annelerini hedef almaktadırlar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884093

17. yüzyılda mardin kadı mahkemesine yansıyan küfür davaları
+
mehmet salih erkek
+
küfre mahremiyete bir saldırı olarak baktığımızda kızgınlık ve öfke anında kişinin içerisinde biriktirdiği enerjiyi bu şekilde müstehcen sözlerle ifade ettiğini görürüz. şurası kesindir ki küfürler eril kimliklidir. çünkü kişinin fiziksel gücü karşısındakini alt etmeye yetecekse fiziksel gücüyle, yetmeyecekse cinsel gücünü göstererek karşısındakini yaralamaya çalışır. bu suretle kişinin hasmı hemcinsiyse bu cinsel gücünü onun üzerinde gösteremeyeceği için (bazı örnekler hariç ki o ifadeler de küfür olarak sayılmaktadır) hasmından çok herhangi bir kadın yakını -ki en fazla ana, kız kardeş ve eş- üzerinde cinsel bir güç gösterisi yapılmış olmaktadır. tabiatıyla bu durum kişinin mahremiyetine saldırı olduğu için özellikle doğu toplumlarında en büyük hakaret olarak kabul edilmektedir.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423864734.pdf

abject art olarak kadın bedeni ve performans sanatındaki kışkırtıcılığı
+
nuray akkol
http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1540367398.pdf

türkiye’de üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin “namus” algısı
http://journalagent.com/phd/pdfs/PHD-18480-RESEARCH_ARTICLE-GURSOY.pdf

rakka’dan musul’a uzanan geniş bir bölgede etkin olan ışid’in önemli ekonomik kaynakları ganimet, haraç, bağış, kaçakçılık, antika eser satışı, vergi, adam kaçırma, fidye, kadın ticareti ve petroldür.
+
ışid şeriata dayandırdığı gelir kaynaklarının yanında çocuk kaçakçılığı ve kadın ticareti, kendi ideolojisi ile bir paradoks oluşturmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/355158

ışid çetelerinin çok sayıda kadını esir aldığı, çoğunu sattığı ya da zorla evlendirdiği ve esir alınan kadınların ve küçük kız çocuklarının tecavüze uğradığı bilinmektedir.
https://ttb.org.tr/kutuphane/siginmacilar_rpr.pdf

ayrımcılığı, doğası gereği mi yoksa çıkarları gereği mi, artık hangi seçenekle olursa olsun, erkek yapar. rivayet ve geleneklerle yoğrulmuş dinsel kültürün kadının aleyhine olabilecek en küçük bir söylemini çıkarcı güdülerine ve geri düşüncelerine kılıf olarak almış erkek toplumu, pek çok ġslam aydını / akademisyeni tarafından da yanlış olduğuna dikkat çekilen, „kadın kocasının emrinden çıkamaz‟ diyerek, „haremlik-selamlık‟ uygulamalarını yaparak, kadını saçıyla beraber hürriyetini de çarşaflayarak kadını „tanrı‟nın kulu‟ kadar „erkeğin kulu‟ haline getirmiştir. ayırımcılık çarkının kadını öğütmeye başladığı, „sözün bittiği yer‟ burasıdır.
+
kadınlar aslında kimden korunmak için evlerde saklanmışlar? bu soruyu bilgin şöyle yanıtlıyor: tabii ki erkeklerden, hem de müslüman erkeklerden! öyle anlaşılmaktadır ki, erkeklerin kadınlara değil, kendi hemcinslerine, yani birbirlerine güvenleri olmamış. kuran terbiyesi ile terbiye olmak için, erkek ve kadın işbirliğine dayanılarak, tarafların birbirlerine güvenebileceği ortamların oluşturulması giderek büyümüş bir ihtiyaçtır. kadın evde saklanacak, erkek dışarıda serbestçe tecrübe kazanacak, anlayışı islam‟dan değil. islam dinine göre namus ve bekaret hem erkek hem kadın içindir. kadının evde oturup namusunu korumasını gerekli gören, erkeğin ise sokakta namussuzluk yapmasını hoş gören bir zihniyet kurana aykırıdır. erkek namussuzluğu kiminle yapacak, tecrübeyi kiminle kazanacak, yine bir kadınla değil mi? hangi erkek karısı, kız kardeşi, annesi veya kızı için böyle bir kötülüğü hoş görebilir? hiçbir erkek! öyleyse başka bir kadın için nasıl hoş görebilir?
http://www.umut.org.tr/userfiles/files/UmutVakf%C4%B1_1_likOdulu_I_Kalayci.pdf

sümerlerde bireyin, ibadet ve ritüellerle çevrili konumu, dini inanışlarda yer alan antropogoniler aracılığıyla belirlenmiştir. buna göre insan sadece panteonda bulunan tanrıların ihtiyaçlarını gidererek hizmet etmek için yaratılmıştır.
+
ibadet ve ritüellerin mitlerden esinlenerek, otorite tarafından oluşturulduğu görülmektedir. sümer inançlarında özel bir yeri olan büyü, fal ve kehanet gibi uygulamalar ise toplum açısından “kutsal” kabul edilenle bir iletişim aracı olarak görülmüş, siyasi ve dini idareciler tarafından, otoritenin sağlam bir şekilde korunması için kullanılmıştır.
+
bu çalışmada sümer dini içerisinde yer alan çeşitli ibadet ve ritüeller, büyü, fal ve kehanet uygulamaları, kutsal evlilik törenleri ve cenaze törenleri mitolojiyle ilişkisi dikkate alınarak anlatılmıştır.
http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/6.pdf

8284 vakası: ekşi sözlük’te cinsiyetçi kamusallığın yeniden üretilmesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292750

dedikodunun cinsiyeti: kadın kimliğinin yeniden inşasında dedikodunun rolü
https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15064/344608.pdf

genelev kadınlarının psikososyal iyi oluşlarınının belirlenmesi
https://www.journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_3_1_22_29.pdf

hitit dini, tapınakları ve kadın görevlileri
https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/20.500.12602/175603/1/b25b73752b903465c135c60c4f3405a2.pdf

televizyon reklamlarında çocuk bedeni üzerinden cinsel kimlik aktarımı
+
çocuk boynuna takılı durumda olan koyu pembe otrişi ile yetişkinlere özgü erotik figürlerin taklidini yapmaktadır.
http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/2155/229489%20%281%29.pdf

televizyon reklamlarında çocuk mahremiyetinin ihlali
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/695750

çocuk cinsel istismarının medyada değerlendirilme biçimi
(habertürk gazetesi üzerinden medyaya sosyolojik bir bakış)
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/guldeste_aysenur.pdf

çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk bedeni üzerine etkileri
http://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_8_1_9_13.pdf

doğa bizi biraz hoppa yapmasaydı, çok sefil olurduk. insanın kendini asmaması hoppa olabildiği içindir.
+
zaman zaman delileşmek tatlı şeydir.
+
gelin, yiğit diderot, yılmaz d’alembert gelin, birleşin”.. bağnazları, alçakları devirin, tatsız beyanları, sefil safsatacılığı, yalancı tarihi, sayısız saçmalıkları yok edin!
+
schopenhauer, köylerin karışıklığı ve pisliği, çiftçilerin zavallılığı ve yoksulluğu, kasabaların tedirginliği ve sefâleti karşısında allak bullak olmuştu.
+
dünya istemse, bir acı çekme dünyası olması gerekir. her şeyden önce bu, istemin kendinin, eksiklik ifâde edişindedir; elde ettiği şey daima ulaşmak istediğinden daha azdır. çünkü, tatmin edilen her bir dileğe karşılık, arkada tatmin edilmemiş on dilek kalır.
+
istek sonsuzdur, yerine getirilmesi sınırlıdır. sefâletini yarın da sürdürebilirsin diye, kendisini bugünlük ayakta tutmak için, dilenciye atılan sadaka gibidir…
+
hayata bütünüyle bakınca, insanın içi burkuluyor.
+
insanın karşısında, hayatında her an karşılaştığı korkunç acılar, sefâletler açıkça konacak olursa, dehşete kapılır.
+
alabildiğine iyimser kişileri, hastaneler, dispanserler, ameliyathâneler, hapishâneler, işkence odaları, kölelerin kulübeleri, savaş alanları ve idam yerlerinde gezdirecek ve meraklı bakışlardan gizlenen sefâletin saklandığı bütün yerleri açacak olursak, en sonunda da ugolino’nun açlıktan ölünen zindanlarını gösterirsek, o da anlayacaktır bu “olağan dünyaların en iyisinin” ne olduğunu.
+
dante, cehenneminin malzemesini bu dünyadan almamış mıdır?
+
bütün destanlar ve dramatik şiirler, mutluluk uğruna yapılan mücadele, çaba ve dövüş üstünedir; hiçbir zaman sürekli, tam mutluluğu anlatmaz.
+
son sığınak, insanın kendi kendini öldürmesidir.
+
hayat, intihara gülmekte, ölümeyse gülümsemektedir.
+
sefâlet ve mücadele, bireyin ölümünden sonra da sürmektedir, istem, insanda baskın oldukça da sürmesi gerekir. istem, bütünüyle bilginin ve aklın buyruğu altına girmeden, hayatın kötülüklerine karşı zafer elde edilemez.
+
hayatın dağdağasına şöyle bir bakacak olursak, görürüz ki, herkes yoksulluk ve sefâlet içinde, sonsuz ihtiyaçlarını tatmin ve sayısız dertlerinden kurtulmak için var güçleriyle çalışmakta; üstelik, bu işkence hayatını kısacık bir süre sürdürmekten başka hiçbir şey umut etmeye cesâret edememektedir.
+
suçlu olan kadındır; çünkü bilgi istemsizliğe ulaştı mı, kadının düşüncesiz güzellikleri erkeği üretime çekmektedir.
+
doğa, genç kızlarda, sahne dilinde çarpıcı etki denen şeyi gözetmişe benziyor; birkaç yıl süreyle onları güzelliğe boğuyor, ilerdeki yılların bedeli olarak, onlara çekicilik vermekten çekinmiyor; bu yıllar içinde erkeğin aklını çeliyorlar, erkek de ömür boyunca onların bakımını üstüne alıyor.
+
üstelik erkekler, beden bakımından kadınlardan daha güzeldir. “şu bücür, dar omuzlu, koca kalçalı kısa bacaklı soya, ‘cinsi latif’ adını taktıran, erkeğin kafasını bulandıran şey, cinsel dürtüden başka şey değildir.
https://public.adobecc.com/files/1AEOQCXAZ2MJHW1J3LYXJ1W03IHFFF

islam güzellik ve incelik dinidir. neden bunu kıyafetlerimize de yansıtmayalım. müslüman bir kadın her zaman zarif ve şık olmalı ki örnek olsun.
https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/7-m0195/7.mucahid.piskin.pdf

toplumsal cinsiyetin yaratılması ve sürdürülmesinde temel kurumların rolü
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/603929

…… namus cinayetleri olarak adlandırılan cinayetler, geniş bir coğrafyaya hükmeden osmanlı devleti’nde azımsanmayacak derecede çok vukua gelmiştir.
http://oaji.net/articles/2020/6179-1594597250.pdf

cinsiyete göre farklılaşan dindarlıklar ve kadınlarda dinsel yaşamın farklı görüntüleri
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/235469

toplumsal cinsiyet, bireyi kadınsı ya da erkeksi olarak karakterize eden psikososyal özelliklerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107207

ibni arabî günlük yaşamın hay-huyu içinde koşuşturan insanların “ruhlarını uyandırmak için” kadın ve cinsellik temalarını kullanıyor. onlara ‘ilâhî aşkı’ başka şekilde anlatması imkansız…
https://ders.es/murside3.pdf

tanrı adamsa kadınlarla uğraşmaz, adam gibi davranıp “kadınlara karşı öç alınmaz”.
+
din, kadın düşmanı
+
dinden en çabuk etkilenen kadın ve çocuklar olduğu için ancak bilimsel ateizm kadın ve çocukları aydınlatabilir.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8276/189560.pdf

genel ilke olarak diyanet’in hizmetlerinde çok özel ayrımcılık yapıldığı kanaati bulunmasa da, diyanet’e dair değerlendirme, konu kadınlar olduğunda değişmektedir.
+
toplum hem diyanet’in kadınlara verdiği hizmetleri yetersiz bulmakta, hem de kadınların hizmet verenler arasında daha fazla yer almasını talep etmektedir.
https://serdargunes.files.wordpress.com/2013/08/diyanet-algc4b1-arac59ftc4b1rmasc4b1-konda-2014.pdf

erkek dev kalamarlar, görece renksiz dişileri etkileyebilmek için zebra gibi siyahbeyaz çizgili desenlere bürünebiliyorlar.
+
hayvanların kur yapma yöntemlerini incelemek üzere bölgeye giden araştırmacılar, hiç beklemedikleri davranışlar gözlemişler. örneğin daha küçük boydaki erkekler, çiftleşen iri erkekle dişisinin yanında yüzüyormuş. tabii ki “kadın” kılığında!…
+
rakibini kovan eski eşin geriye dönüp sevgilileri flört halinde yakalaması durumundaysa, çapkın kalamar, yeniden apar topar dişi kılığına giriyor ve kafası karışan erkeğin gazabından kurtuluyor.
https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=32&sayi=381&sayfa=17&yaziid=11625

bakımlı gelen de var gelmeyen de. artık eskisi gibi değil kadınlar kendilerini önemsiyorlar. ama arada hiç de yabana atılmayacak sayıda hiç aynaya bakmamış, yataktan kalktığı gibi gelen, hem pis, hem çirkin kadınlar da geliyor. bir kadın öncelikle temiz olmalı değil mi? ama değil, pis kadın çok. çirkin de, kendine bakmayanı da. neyse ki bizim işimiz bu. kaşı, bıyığı çıkmış, soluk benizli nice kadınları buraya geldiklerinde temizleyip, güzelleştirip kocalarına öyle gönderdik defalarca. kadınların makyajsız ve pis halleriyle tanımanız çok güç inanın. onları en iyi biz biliriz. iyi ki biz onları bu çirkinlikten kurtarıyoruz.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/340954

bu ülkede bence gerçekten rezillik bile kerevizdir.
+
nasılsa bu halk kerizdir, karı kız olsun herşey seyrettirilir…
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2011-2/18.pdf

örgütler, kadını ezen ve köleleştiren feodal-ataerkil gelenekleri, inançları, dinsel önyargıları, gerici, tutucu ve yabancı olduklarından dolayı toplum ve ailedeki doğru ilişkilerin kurulmasını ve giderek ülkemizin gelişmesini engelleyen ne varsa hepsinin geçersizliğini ortaya koydular.
+
etienne gilson’un bilimsel ateizmin olmadığı itirazını zikretmemiz gerekmektedir. çünkü gilson’a göre ilim tanrı kavramını değerlendirme yetkisine sahip değildir.
+
arnavutluk’ta din konusunun eşit şartlarda tartışılmadığını belirtmemiz lazım. arnavutluk’ta dinler yasaklandıktan sonra ateist felsefecilerin dinleri eleştirmek maksadıyla ele aldıkları eserlere hiçbir ilâhiyatçı karşılık veremezdi.
+
arnavut ateizminin dünya ateizmine katkıda bulunacak kadar önemli filozofların olmayışından dolayı özel bir içeriğe sahip olduğunu düşünmüyoruz. işbu özgünlük eksikliğinden dolayı bu ateizm, eleştirilerimize hedef olmaktadır.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/6193/1/427389.pdf

ve kadınlarımız… soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız… suskun çaresiz ve çözümsüz kadınlarımız.
+
kocasının kapitalizme daha iyi hizmet vermesi için onu hazırlayan kadınlarımız. gömleğini ütüleyen, yemeğini kaynatan kadınlarımız.
+
gece yatağına sessizce girer. kendisinin mutlu olmasını kocasının mutluluğunda görür. güne şükreder, bereket duasını eder ve doğacak çocuğunun oğlan olmasını diler.
https://ateistcanavar.files.wordpress.com/2014/01/gec3a7mic59f-olsun.pdf

afife fikret’e göre feminizm
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33304

dünün azize bakiresi , kolaylıkla bugünün (cinsel tedavi) hastası olabilir.
http://westlanglit.boun.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/RR12_1-Sexuality.pdf

cinsel gelişim açısından mastürbasyon ve fanteziler bireyin cinselliği anlamlandırmasını ve fark etmesini sağlamaktadır. fanteziler sürekli bir partneri olan veya olmayan kadınların cinsel yaşamını monotonluktan, sıradanlıktan uzaklaştırıp, zenginleştirir.
https://www.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_18_64_48_55.pdf

olgun kadınlar erkeklerin fantezi dünyasının merkezi halindeler.
+
biz kadınların fantezileri sanıldığından daha tehlikeli. o fantezilerin altında yatan gerçekleri araştırdık. eşsiz olmayı seviyoruz!
http://www.itobiad.com/en/download/article-file/820247

birçok çalışma, kadınların domine edilme ve sekse zorlanma konusunda fantezi kurmalarının çok yaygın olduğunu göstermiştir; hatta bazı araştırmalara göre, kadınlar arasında en yaygın cinsel fantezi budur.
+
partnerimle birlikte olduğum fantezisini kuruyorum. beni çok fena tahrik ediyor, birlikte olduğumuz zamanları düşünüyorum. bazen içine brad pitt’i attığım da oluyor.
+
başka bir şey canlanmıyor gözümün önünde. yalnızca penise odaklanıyorum.
+
normalde erkeklerden hoşlanıyorum ama neredeyse hep bir kadının bedenimde aşağılara indiğini hayal ediyorum. kadınların vücudu bana çok tahrik edici geliyor!
+
fantezisini kurduğum şeylerden biri tecavüz ….. beni tahrik eden şeyin güç meselesi olduğundan neredeyse eminim. fantezilerimde kurban (ki bu genelde ben oluyorum) cinsel mahareti nedeniyle güçlü, nedeniyle güçlü, tecavüzcü de kendini kontrol edemeyen biri.
+
asla seks yapmayacağım adamları düşünmek hoşuma gidiyor: profesörler, ünlüler, arkadaşlar, eski arkadaşlar, komşular.
https://www.pdfdrive1.com/ya%C5%9Fas%C4%B1n-orgazm-dorian-solot-marshall-miller-d117514944.html

kadınların yaklaşık %’8 i yaşam boyu sadece kendi cinslerini cinsel olarak cazip bulmakta, kadınla ilişki fantezisi kurmakta ve cinsel ilişki kurduklarında bunu kadınlarla yaşamakta veya yaşamak istemektedir.
https://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/37/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf

reklamlarda korkunun bir pazarlama aracı olarak kullanılması
+
dış yüzey temizliğinde korku mesajları kadınların satın alma kararlarında tetikleyici bir etken olduğu sonucuna varmıştır.
+
bir kadın bir adaya düşse dahi tüm zorluklarla korkmadan mücadele edebilir. ancak molped’i bittiğinde onun yerini dolduracak hiçbir şey yoktur.
https://bmij.org/index.php/1/article/download/1438/1354

ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3595/%C3%96zlem%20can%20G%C3%BCrkan%2C%20Fatma%20Co%C5%9Far.pdf

kadınların kazanımları geri alınıyor…
susmuyor, korkmuyor, itaat etmiyoruz
http://www.emo.org.tr/ekler/2fb88a8c6ba78c1_ek.pdf?dergi=1130

performans sanatı kapsamında mardin’de kadın temsiline bakış
http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/1070/Canan%20BUDAK.pdf

nihal yeğinobalı’nın romanlarında kadın problemi
http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/3281/1/YanikHande.pdf

kadın odaklı reklamlarda kadınlık sunumu
http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/2443/0097762GamzeOnayliSengul.pdf

toplum içinde emzirmeye yönelik görüş ve tutumlar
https://archhealthscires.org/Content/files/sayilar/3/hsp4.pdf

osmanlı devleti ve kültür coğrafyasında sütannelik
https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/24%20Son/27%20Osmanl%C4%B1%20Devleti%20ve%20K%C3%BClt%C3%BCr%20Co%C4%9Frafyas%C4%B1nda%20S%C3%BCtannelik.pd

gelenek söylemleri ve iktidarın doğallaşması:
namus cinayetleri örneği
http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/04/10-9.pdf

her alışveriş bir aşk
+
aşksallaştırılan tüketim
+
tutkusallaştırılmış güller
http://ilef.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/7-Askin-Tuketim-Kulturu.pdf

tanrı ile insanlar arasındaki ibadet, dua ve tövbe etme gibi iletişimleıin sağlanmasında en temel unsur olan kilise kurumunun bulunuyor olması dinsel istismar sorununun kaynağını teşkil etmiştir.
+
taxa camerae adını taşıyan bu listede bedeli ödendiği sürece bağışlanamayacak günahın olmadığı görülmektedir.
+
bir bakireyi iğfal eden rahibin 2 pound 8 şilin ödemek suretiyle günahından kurtulması mümkündür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/188559

sahibinden satılık korkular: kadının korkutulan özne olarak inşasında medyanın rolü
+
şehriban şahin kaya
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223347

hasıraltı edilen cinsel şiddet
+
şule kayabaşı
+
aslında kadınların bütün hayatını etkileyecek bir korku yaratıyor cinsel şiddet. temkinli davranmalarına rağmen yine de başlarına böyle bir şey gelirse suçlu yine kadın oluyor. her konuda ‘ne yapalım kader böyleymiş’ diyen insanlar söz konusu cinsel şiddet olunca aslan kesiliyor nedense!
+
deneyimini başkalarıyla paylaşan mağdurların çevreden aldıkları olumsuz tepkiler, polis memurları, doktorlar ve avukatlar gibi konuyla ilgisi olan meslek elemanlarının mağduru suçlayan şüpheci yaklaşımları saldırının yarattığı zararı arttırabilmektedir.
http://www.umut.org.tr/userfiles/files/PDFler/Sule-Kayabasi.pdf

fiziksel şiddete uğramış kadınlar ve tıptan beklentileri: kadın hasta hakları çerçevesinde bir değerlendirme
+
neşe kayrın
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/8346.pdf

kadınlar ve hapsedilme
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UNODC_Women_and_Imprisonment_Turkish.pdf

kadının aleyhine gelişen şartları düzeltebilmek için erkeğin dünyasını anlayıp anlamlandırmak gerekmektedir. sadece kadın dünyasını ortaya koyan çalışmalar, karşı tarafın ve olgunun bütününün anlaşılamamasına sebep olmaktadır.
+
segal’e göre, erkeklere verilen askerlik eğitimi, özellikle belirli bir saldırgan erkeklik tipini yaratmayı amaçlamaktadır.
+
askerlik mesleği kendine has ve yalnızca kendi içinde barındırdığı birtakım unsurlarla sivil yaşamdan keskin biçimde ayrılmaktadır. bu ayrılış aynı zamanda kadınsılıktan bir kopuşu da beraberinde getirmektedir.
+
erkeklik pekiştirilerek bireyin kadınlıkla arasındaki mesafe açılmaktadır.
https://www.researchgate.net/publication/315117275_Turk_Toplumunda_Hegemonik_Erkekligin_Insasinda_Toplumsal_Sureclerin_RoluThe_Role_of_The_Social_Process_On_Hegemonic_Masculinity_in_Turkish_Society

kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar, ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi…
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153797

karacaoğlan’ın düşünce yapısı ahlak anlayışı ve karacaoğlan şiirlerinde erotik öğeler
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/arslan.pdf

klâsik şiirimizden bilinmeyen bir deyim: el oyunu
+
farsça-türkçe sözlüklerden ferheng-i ziyâ’da “oynaşma, mülâabe”, mehmet kanar’ın büyük farsça-türkçe sözlük’ünde “şuhluk, ferahlık” anlamı verilmektedir.
+
sevgili, yabancılarla ıssız yerlerde el oyununu oynar, ayaklar altındaki âşıka da dert ve elem çektirir.
+
hoşdur el oynı gehî sînenle geh zülfünle lîk
bu müyesser olmağa gerek baş u cân oynamak
http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3426-published.pdf

istanbul eğlencesi ve kadınları artık onu doyurmaz ve bundan dolayı yurt dışına çıkmaya çalışır. buna hanımı ve kızları da destek verirler.
+
kani, “pilicim” olarak vasıtıandırdığı ismet’e, gitmeden önce şişli’deki evde bir gece beraber gayrı meşru yaşayalım der.
+
mesut, önce sarıklı ve parasızdır. daha sonra zenginliğin verdiği şımarıklıkla sarığı atar ve kendini tamamen eğlence ve sefahate verir.
+
mesut, kalan parasını da bir italyan aktriste yedirerek kolay yollarla kazandığı parayı eğlence ve sefahat yolunda sarf edip bitirir.
+
işi gücü yemek, içmek ve kadın peşinde koşmaktır. üç hanımı ve birkaç kapatması olduğu halde boş vakitlerinde de şişli’deki kadınlarla eğlenmeye gider.
+
ahlâklı, dindar, ırz ehli görünmelerine rağmen her kesin namusuna göz dikerler ve onların namusundan şüphelenirler.
+
arkalarından, “kaltağın biri, yürüyüşünden belli .. ” şeklinde konuşur.
+
vücut şekil ve elbise itibariyle güzel olan kadınlar ahlak, hareket ve söz cihetinden pek adi ve aşağı mahluklardır.
+
seniha hanım adındaki bir kadın evli olduğu halde düğünlerde ve eğlence yerlerinde vaktini geçirerek genç erkeklerle eğlenir, içki sigara, kısacası zararlı olan bütün içecekleri kullanarak gününü gün eder.
+
bu dönemde istanbul, bu tarzdaki kadınlardan dolayı günah ve rezaletten geçilmez olur. hayırlı ve güzel şeylere rastlamak mümkün değildir. kadınların bu durumları istanbul’ da ne sınıf ne de derece bırakmıştır.
+
istanbul’un kadın ve kızları gittikçe alçalmakta, adileşmekte ve ahliiksızlaşmaktadır.
+
istanbul’daki bu sonradan görme kadın ve kıziarına artık istanbul eğlencesi yeterli gelmez ve yurt dışına çıkıp orada hayatlarını sürdürmeyi düşünürler
+
lakin meşrutiyet gelince mantarı çıkarılmış bir şampanya gibi laştı, köpitrdü, kadeh kadeh istanbul ‘un kirli ağzına döküldü.
+
beraber olduğu arkadaşlarının hanımiarına göz koyar ve onlarla gayr-ı meşru ilişki yaşar. bunları yaparken de pek kendini haksız görmez ve her şeye bir kılıf uydurur.
+
yahudi olan moiz, genelev kadınına: “kıyafetine bakma! hocadır, sarı ğı bu akşam çıkardı. büyük adamdır; zengindir; bol içki ver” diyerek yine onu alaya alırken bu şekilde hem bir din adamını hem de dini kötü göstermeye çalışırlar.
+
madde, kocasının sağlık durumunun iyi gitmediği dönemlerde onu evine kabul ettiği erkeklerle aldatır. güzel ve genç bir kadın olan madde kocası yaşlı olduğu için onu bir türlü sevemez. onun vefatından sonra evi adeta bir genelev hüviyetini kazanır.
+
jöntürk süleyman, macide ile olan ilişkilerini her yerde anlatır. onun için onu görmeyen erkekler bile madde’nin bütün vücudunu tanırlar.
+
jöntürk süleyman, bir kerhanede basılınca cebinden madde’nin mektubu çıkar. bunu duyan kocası felç olur.
+
macide, çocuğunu doğurduktan sonra kendini satarak geçimini sağlar. bu arada parasının bir kısmını hapisteki adnan’a gönderir. diğer paralarını da yiyemez. çilli mahmut adındaki bir kabadayı bu kalan parasını elinden alır. madde, en sonunda verem olarak ölür.
+
raşel, güzel ve mükemmel bir görüntüye sahiptir. kocasını iş ortaklarıyla aldatır. adnan ittihatçı olduğu için evinde misafir etmekten gurur duyar.
+
raşel’e aşık olan hizmetçi ahmet ise, kıskançlığından alfred cevad’ı öldürür. raşel ise cevat’tan olan çocuğu doğurur ve hayatını sürdürür.
+
kadri’nin evde olmadığı günlerde onun evine gelir ve zehra ile beraber yatar. ondan hiç şüphelenmeyen kadri ise, kendisinin evde olmadığı zamanlarda adnan’ın evine gelmesine bir anlam veremez. arkadaşının karısıyla beraber yatan adnan ne ilginçtir ki içinden hiçbir suçluluk duygusu hissetmez. yine kadri vefat etmeden önce gelecek garantisi olmayan hanımını adnan’a teslim eder ancak adnan bundan sonra onu hiç aramaz. zehra ayrıca kocası kadri’nin vefatından sonra bir genelevi işletir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/73510

ölünce kirlerimizden temizlenir,
ölünce biz de iyi adam oluruz;
şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış,
hepsini unuturuz
+
ölümün bu kadar körü ve mendeburu
+
besbelli ki leşler koruyor şehrin bedenlerini
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156936

taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.
https://rm.coe.int/1680462545

araştırmaya başlandığı andan itibaren birçok bürokratik sorun ile karşılaşılmıştır. j.gn.k.lığı’na son (5) yıl içerisinde kendi sorumluluk bölgesinde meydana gelen kadın cinayetleri ile ilgili olarak şüphelilerin yaşı, öğrenim durumu, mağdur ile yakınlık derecesi, mesleği, madde bağımlılığı durumu, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe ile, mağdurların yaşı, öğrenim durumu, mesleği, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe gibi veriler talep edilmiştir. ayrıca talepte olayın oluş zamanı, yeri, suçta kullanılan silah bilgileri de yer almıştır.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1368/8c28456f-99b3-4635-ab94-2c5cd40bf7ee.pdf

gazete haberlerinde 233 failin (%73.3) iş durumuna ve mesleğine dair bilgi gazete haberlerinde yer almamaktadır.
https://www.klinikpsikoloji.org/wp-content/uploads/2018/12/3_Erden-ve-Akdur_2018_22.pdf

tecavüzcülerin yüzde x’si şofördü
https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/002/066/original/bianet_2017_erkek_siddeti_cetelesi.pdf

kadın sorunu üzerine marksist tezler
http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/nedret-kaya-kadin-sorunu-uzerine-tezler.pdf

daeş diye bir şey duyuyorduk fakat ne olduklarını bilmiyorduk. geldiler etraftaki köylülerle birlikteydiler. kızlarımızı aldılar, kadınlarımızı aldılar, eşyalarımızı aldılar, öldürdüler. hoşlarına giden güzel kızlarımızı kendileriyle alıp götürdüler iki sigara karşılığında sattılar, televizyon karşılığında değiştirmeye çalıştılar bundan beter insanın başına ne gelebilir ki, kızını, gelinini, kız kardeşini gözlerinin önünde alıp gidiyorlar, erkek kardeşini öldürüyorlar, kayınını öldürüyorlar, babanı, dedeni öldürdüler bundan kötüsü başıma gelmedi. hep görüyorum bu olayları rüyamda, unutamıyorum aklıma geliyorlar, hiç unutamıyorum. bu daeş fermanımızı verdiğinde, biz yalnızdık arkamızda kimsemiz yoktu. yanımızda kimseyi göremedik, bir sürüye kurt dalmış gibi sürünün her bir kısmı bir tarafa dağıldı.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/kahraman_fatih.pdf

ne yazık ki şiddetin boyutlarının büyümesi aslında küçük küçük adımlarla işlenir ve kadınlar kimi zaman bu adımları fark bile etmez.
+
kadınlar kabul ederek, görmezden gelerek aslında kendi kendilerine de şiddet uygulamaktadırlar.
https://kuto.org.tr/site/assets/files/1583/kadina_yonelik_siddet_panel_raporu_25_kasim_2011.pdf

erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddet uygulamasına etki eden faktörlerin incelenmesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/543638

erkeklik ve kadına yönelik aile içi şiddet: eşine şiddet uygulayan erkekler
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2534/17e1df7c-bfce-440b-9ec6-4d73e662f62d.pdf

islâmcı/müslüman eril habitus sorgulanıyor
http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/8.pdf

türk ceza kanunu’nda kadın bedeni ve cinsellik
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/turk_ceza_kanununda_kadin_bedeni.pdf

politik olayların kadın modasına tematik yansımaları üzerine bir analiz
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1479833204.pdf

modernleşme sürecinde kadın: osmanlı dönemi üzerine bir inceleme
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/180222

seferî zamanda vaiz çağırıyoruz, hazerî zamanda da dansöz çağırıyor, “aç, aç” programları tatbik ediyoruz. bu da yanlıştır. yapmayın. şu milletin ordusunu manevî bakımdan teçhiz ederseniz, hayırlısı bu olur; başka türlü yaptığınız şeyler yarın fevkalade zararlı şeyler ortaya çıkarır.
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d19/c018/tbmm19018010.pdf

eleştirilen olgular, görücü usulü evlilik, kadının ikinci sınıf insan muamelesi görmesi, söz hakkının olmaması, okutulmaması ve evlilik kurumunda erkek egemen zihniyetin hâkim oluşu giriş bölümlerinde dile getirilir.
https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3600/41-52.pdf

eğer bir kadın kocasına sevgisinde sadık olsaydı havva sadık olurdu.
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/800/10105949.pdf.pdf

bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/937807

toplumsal cinsiyet norm ve değerlerine bağlı olarak kadın ve erkek sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir.
+
kadınların yaşam süreçleri, erkeklere göre daha fazla tıbbileştirilmeye müsaittir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/117729

medikalizasyonun daha çok kadın sağlığı üzerinden işlemesi sık karşılaşılan bir durumdur.
+
erkekler ölür, kadınlar hasta olur.
+
günlük yaşamın tıbbileştirilen alanlarına bakıldığında, kadınlarla ilgili olan konuların öncelikli olduğu görülmektedir. bu bakımdan, tıbbileştirmenin özellikle kadınlara ve kadın sorunlarına yönelik olduğu söylenebilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392497

lunapark beğenisiyle düzenlenmiştir yatak odaları
https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15375/443024.pdf

çocuk yetiştirmek, hasta bakmak, bahçe ve ev işleri en sıhhi kadın işidir.
+
kadınlar bir nevi tıbbi bilgiler aracılığıyla bedenlerine sıkıştırılırlar.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000810.pdf

kadın bedeninin tıbbileştirilmesi
http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/agustos_eylul_2011.pdf

bu çalışmada bryan s. turner’ın beden sosyolojisi ele alınmıştır. ayrıca, kadının toplumdaki yeri beden sosyolojisi açısından incelenmiştir. çünkü turner’ın beden sosyolojisi içerisinde en çok yer alması gereken toplumsal aktörün kadın olduğu düşünülmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611892

insan ticareti, günümüzde suç örgütlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra en fazla gelir elde ettiği suçtur.
+
mağdurların % 80’i kadın ve kızlar, % 50’si ise çocuklardır.
+
2005 yılında yayınlanan rapora göre, türkiye, çocuk ve kadınların cinsel ve diğer hizmetlerde istismarı bakımından transit ve varış ülkesi durumundadır.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-142387032

mahallelerde genelev ya da randevu evi olarak hizmet veren mekânların bulunduğuna dair şikâyetleri devletin dikkate almadığı söylenebilir.
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2394/Abao%C4%9Flu.pdf

yapılandırılmış bi̇r eği̇ti̇m modülünün, tıp fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n toplumsal ci̇nsi̇yet ve flört şi̇ddeti̇ne yöneli̇k algı ve tutumlarına etkisi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1202100

erkek köşe yazarlarının kadına yönelik şiddet anlatımı
http://arelarsiv.arel.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12294/1045/K035270.pdf

toplumsal cinsiyet sorunlarının türk köşe yazarlarınca algılanışı: yeni şafak gazetesi örneği
https://cins.ankara.edu.tr/cansun.pdf

wesa’daki anzak birlikleri cepheye sevk edilmeden önce, sürekli kendilerini kazıklayan ve onlara bile bile zührevi hastalık bulaştıran genelev patronlarına karşı bir şeyler yapmaya karar verdiler.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41989.pdf

türkiye’de “geçici koruma” altında suriyeliler ve seks işçiliği
https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/sex_workers_-_rapor_turkce_pdf.pdf

erkeklerin % 45.1’i evlilik öncesi cinsel deneyimi olmadığını, % 28’i ilk cinsel deneyimini genelevde yaşadığını belirtirken, kadınların hemen hepsi (% 99.4) cinsel deneyim yaşamadığını ifade etti.
http://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C21S2/126-134.pdf

tanrı’nın iffetsizlik, alçaklık ve ismine leke sürülmesine önlem olarak ve caydırıcılığın sağlanabilmesi için zina fiiline karşı vaz edilen bu müeyyideler, recm, yakılma, boğulma sonucu öldürülmenin yanısıra mehir, kırbaç, sürülme ve para cezası verilmesi şeklinde belirlenmiştir.
+
kırbaçlama, yahudi yasalarında uygulanan bedeni cezalar arasında yer alan infaz türüdür. ….. suçu kanıtlanan zani, herhangi bir yer ve zamanda direğe bağlanarak çıplak vaziyette kırbaçlanmaktadır. kırbaç cezasında sayı en fazla kırktır.
+
ayette zina eden kadın ve erkeğe yüz sopa vurulması emredilmekte, bu konuda müsamaha gösterilmemesi de istenmektedir.
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206356

islam hukukuna göre kadının hâkimliği
+
bir kadın, insanlar arasında hükmedemez.
+
kadın, kocasının malının çobanıdır.
+
işlerini kadınlara tevdi edenler felah bulmayacaktır.
+
şeriatta kadının hâkim olmasının aleyhinde aklının noksanlığı dışında hiçbir engel yoktur.
+
bazı kadınlar bazı erkeklerden hayırlı olmasına rağmen erkekler kadından hayırlıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/462902

mezopotamya toplumlarına ait kanun metinlerinde, zina yapmakla itham edilen kadının masum olup-olmadığının anlaşılabilmesi için “suya atılma”sı öngörülmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/781208

kürtler, ….. ermeni köylerinin erkeklerini arak köyünde topladılar ve onları ovaya sürdükten sonra, 500’den fazla kişiyi öldürdüler. bundan sonra kadınları ve çocuklarını kaçırıp tecavüz ettiler ve çoğunu zorla müslümanlaştırdılar.
+
silahlı ermenilerin, 1914 yılı aralık ayındaki kars bölgesi müslüman yazıcı köyüne saldırı sırasında saldırgan ermenilerin neredeyse bütün müslüman genç kadın ve küçük kız çocuklarına tecavüz ettiklerini siz ekselanslarına bildirmekten şeref duyarım.
https://ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/Rus-%C4%B0mparatorluk-Kay%C4%B1tlar%C4%B1nda-Ermeni-Sorunu-CILT-2-Natalia-Chern%C4%B1chenk%C4%B1na.pdf

hitit krallığı’nda diplomatik evlilikler
+
levirat evliliği olarak tanımlanan maddede kadın, erkek tarafının malı sayılmış ve ev içinde kalması
gözetilmiştir.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000166.pdf

hıristiyan kızların esir pazarında satıldığı veya zorla müslüman haremine kapatıldığı oldu.
http://cerkesarastirmalari.com/wp-content/uploads/2019/08/Justin-McCarthy-l-m-ve-S-rg-n_-Osmanl-M-sl-manlar-n-n-Etnik-K-y-m-1821-1922.pdf

yunanistan’ın midilli adası’nda görev yapan kırk iki yaşındaki bir papaz, ‘kadın pazarlamaktan’ suçlu bulunarak 2.5 yıl hapis ve 2 bin euro para cezasına çarptırıldı.
https://pazartesidergisi.com/pdf/106.pdf

kadın satışı gayet doğal gündeme getirilebilecek bir olgudur ve ülkemizde kıyas için gerekli kâr/zarar analizi içinde veri sağlayabilecek kadar takip edilmektedir.
https://www.izgazete.net/images/dosyalarim/izgazete38interneticinpdf__24852.pdf

doğum, ölüm, mekân ve kadınlar
https://www.academia.edu/34899127/Do%C4%9Fum_%C3%96l%C3%BCm_Mek%C3%A2n_ve_Kad%C4%B1nlar

cinsel kimlik paniği: kadın olmak
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933975.pdf

toplumsal cinsiyet bağlamında kadının özneliği ve din
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/266863

toplumsal cinsiyet ve din
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115954

kadın çalışmaları alanı, kısaca kadınların nasıl ezildiği, ama buna rağmen nasıl var olduğu ve bununla baş etmeyi nasıl becerebildiği; bu mücadelelerin tarihi, yani cinsiyete dayalı ezilmenin bugüne kadar nasıl devam edebildiğini anlamaya çalışmak olarak tanımlanabilir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/100182

siyasi partilerin kadına ilişkin söylem ve politikaları
(akp ve chp örneği)
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911818.pdf

milliyetçi filmlerde kadın karakterler
http://www.jocress.com/Makaleler/1151947049_9-1-2-aslan.pdf

tecavüze maruz bırakılan kadınların tecavüz sonrası yaşam deneyimleri
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7970/ADIG%C3%9CZEL%20DR%20Tez%2022.07.2019.pdf

kur’an ceza ilkeleri dikkatlice incelendiğinde tecavüz suçunun. cezasının cerrâhî kastrasyon olması gerektiği savunulabilir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/519279

tecavüze uğrayan kadının değerlendirilmesi ile ilişkili önemli değişkenlerden birinin tecavüze yönelik empati olduğu söylenebilir.
+
tecavüze yönelik empati, tecavüz sırasında tecavüz kurbanının ve/veya saldırganın duygularını, tepkilerini ve bakış açılarını anlayabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır.
+
tecavüze yönelik empatiyi ölçmek amacıyla geliştirilen ilk ölçek, deitz ve arkadaşlarının tecavüz empati ölçeğidir.
+
kadınların, tecavüz kurbanıyla empati düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görülmüştür.
+
türkiye’de yapılan bir çalışmada ise, kurbana yönelik empatinin, tecavüz kurbanına yönelik olumsuz tutumlarla negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur.
+
pornografi izleme, kadınlarda, tecavüz kurbanına yönelik olumsuz tutumları azaltmakta; erkeklerde ise artırmaktadır.
+
bir erkek cinsel açıdan aktif bir kadına tecavüz ederse, kadının diğer erkeklerle cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiği gerçeği erkeğin davranışlarını büyük olasılıkla haklı çıkarır.
+
bir erkeğin bir kadına tecavüz etmesinin kadın istemedikten sonra mümkün olmadığını düşünüyorum.
+
ölçekler ayrıca tecavüz esnasındaki empati ve tecavüz sonrasındaki empati olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.
+
erkeklerin ayrıca kurbana sorumluluk yükleme düzeyleri de daha yüksektir.
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/tecavuz-empati-olcegi-kurban-ve-saldirgan-formlari-toad.pdf

kur’an’da, cinsel saldırı (“ırza tecavüz”), cinsel istismar, cinsel taciz gibi bir kişinin cinsel dokunulmazlığına yönelik haksızlıklar bağlamında somut bir hüküm bulunmamaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/685069

islam hukukunun ana kaynağı olan kuran’da, tecavüz suçunun da içinde yer aldığı zina, topluma yönelik bir suç olarak nitelendirilmiş ve hadd cezası ile cezalandırılır.
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910726.pdf

diyanet’i kabul etmeyenlerin bu kuruma genel vergileriyle katkı yapmasının önüne geçilmiş olur ama aynı zamanda da diyanet’in finansmanının içinde rakı, şarap, genelev kdv’lerinin bulunması gibi traji-komik durum da engellenmiş olur.
https://www.hyd.org.tr/attachments/article/815/yazi-diyanet-sozde-sekulerler-ve-siyasi-islamcilarin-mutabakati.pdf

mackinnon’a göre cinsellik şiddettir ve kadınlar erkeklerin hayal ettiği cinselliği yaşamaya zorlanır.
http://www.umut.org.tr/UserFiles/Files/Document/document_cf4a90d74e8647bb957c5c40420f1fef.pdf

osmanlı devleti’nde zina suçlarına karşı uygulanan cezaları incelediğimizde karşımıza farklı uygulamaların çıktığını görmekteyiz. bu cezalar genellikle, dayak, burun ve kulak kesme, alın dağlama gibi bedenî cezalar ile; kürek, teşhir, hapis, ölüm, para …
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=osmanli-devletinde-irza-ve-namusa-yonelik-islenen-suclar-ve-uygulanan-cezalar-(1789-1850)_ahmet-aksin-emrah-maral.pdf

molla yegan mescidi’nde ırzına geçtiğini sonra da alıp odasına gittiğini söylerler.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/5579/1/389540.pdf

tacizde kadın da erkek kadar suçludur. dekolte kıyafet tacizi tetikler.
+
kadınları yalnızca gözleri görünecek şekilde cara sokmazsanız, onları iş hayatından, sokaklardan alıp tamamen eve kapatmazsınız “taciz tecavüz” suçunu önlemeniz mümkün değildir.
+
arzunun toplumsal örüntüsü, ortak bir yasaklama ve tahrik etme sistemidir.
+
günlük yaşamı önce bataklığa dönüştürüp, sonra da sivrisinekleri yok etmek gibi bir çözüm önermek “kasıtlı cehalet”, ilkelleri bile aşkın bir tutumla öne çıkan şımarık bir ikiyüzlülük değilse, bu, en yalın haliyle, insanlığın üzerine oturduğu birikimi unutmaktır: “insanlar, hayvanlar arasındaki cinsel ilişki biçimlerini tamamen aşarak insanlığa geçmişlerdir.”
+
yurttaşın kısıtlı düzeyde tasarruf hakkı bulunan vücudu üzerinde, bu hakkı kısıtlayan devletin her türlü tasarruf hakkı vardır demek mümkün değildir. tersi yönde bir yaklaşım, yurttaşın vücut bütünlüğünü “mülkiyet” olarak görmek ve bu mülkiyetin malikinin de devlet olduğunu söylemek demektir ki; savunulmamış değildir ve fakat bu savunmanın argümanı yoktur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397819

mehmetçik’in cinsellik anıları:
+
ahmet çavuş nasılsın,
hülya dudaklarından asılsın
https://pdf4pro.com/file/522f5/pdf_2.pdf.pdf

cinsel şiddet; kişiyi kendi arzu ve isteği olmadan cinsel ilişkiye zorlamak, karşısındaki kişiye yalnızca cinsel bir obje gibi davranmak, kıskanmak, şüphe etmek, aldatmak sayılabilir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267920

catherine breillat sineması’nda kadın cinselliği ve beden algısı
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/33334/227984.pdf

geç dönem osmanlı urfa’sında kadın, kadının sosyo-ekonomik statüsü ve mahremiyeti (1845-1915)
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYpkaD3AtJjj_J_Ul_hKxAvknBiNoqcjJ7JspH7JJjBjv

erkeğin eşine sadakati yapaydır, kadınınki doğaldır.
+
kadın zevk, ihtiras ve içgüdüsel eğilimlerinin oyuncağı olan gevşek bir varlıktır.
+
kadının erdemi güzel bir erdemdir. erkek cinsin erdemi, soylu bir erdem olmalıdır. kadınlar, haksız olduğu için değil, çirkin olduğu için aşağılık olandan uzak dururlar ve erdemli eylem, onlar için, ahlâkî açıdan güzel olan eylem demektir.
+
yaşlanan kadın kitap okumalı, akli muhakeme ve sezgi yeteneğini geliştirerek tanrı vergisi güzelliğin boşalan yerini fark ettirmeden esin perileriyle doldurmalıdır. kadının bu süreçte ilk öğretmeni ise kocası olmalıdır.
+
kadının ailedeki konumu erkeğe göre belirlenmelidir.
+
ataerkil güç erkeğe doğa tarafından bahşedilmiştir.
+
kadın toplum için akıl tarafından ehlileştirilmesi gereken potansiyel bir düzensizlik kaynağıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/719413

bence genç için başka, yaşlı için başka, sanatkâr için başka, iş adamı için başka ideal tip vardır.
+
yüzü güzel olduğu kadar, bütün akşamı da güzel olacak; kulağı, ağzı, burnu vs. yine yüzüne nispetle vücudunun da tenasübü olacak. estetik ölçülere uyacak, kalçası, bacakları, ayakları, ne bileyim, her yeri düzgün olacak.
https://core.ac.uk/download/pdf/159214145.pdf

son olarak kadın liderlerin yönettiği almanya, tayvan ve yeni zelanda gibi ülkelerde gözlenen covıd-19 pandemisi başarı öyküleri dünya genelinde gözleri bir kez daha üstlendiği görevleri gereğine uyarak yapan, toplumuna güven veren kadın politikacılara çevirmiştir.
+
tüm bu nedenlerden dolayı covıd-19, hem getirdiği sorunlar hem de olanaklar nedeniyle toplumsal cinsiyet ayrımcılığı/eşitliği bakımından yeni bir zemini var etmiştir.
https://docplayer.biz.tr/188901386-Covid-19-pandemisi-ve-sagligin-sosyal-bilesenleri.html

kuldan yurttaşa: kadınlar neresinde?
+
hukuk, ait olunan cemaat içinde, din ve geleneklerden kaynaklanan yasalarla biçimlenmişti.
+
pakistan’da erkeğin üç kere “boşol” (talaq) diyerek kadını boşaması resmi yasalara göre yasak olmasına rağmen, kimi bölgelerde geçerli olan geleneklere dayalı hukuk sistemlerinde yer aldığından, erkek kadını bu şekilde boşayabilmektedir.
+
türkiye’li kadınlar olarak gerek özel gerek kamu alanında kuldan yurttaşa giden yolun henüz başlarındayız.
http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/06/kuldan_yurttasa_3_11.pdf

hemşirelerin kadın ve kadına yönelik eş şiddetine ilişkin görüşleri
+
şiddeti profesyonel anlamda ele alma konusunda hiç bir grubun yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596016

araştırmaya katılan hemşirelerin çoğu (% 71.7) hastaları tarafından cinsel tacize uğradıklarını belirtmişlerdir.
+
tacize maruz kalan hemşirelerin, % 29.3’ ü meslektaş ve yöneticilerden yardım istediklerini, % 17.9’u hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını belirtmişlerdir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88496

cinsel saldırı, tedavi ve destek alamayan olgularda hayat boyu sürebilen ciddi bir travmatik yaşantıdır.
+
ne yazık ki ülkemizdeki kültürel ve toplumsal bazı faktörler cinsel saldırıların önüne geçilmesine ve cinsel suç mağdurlarının normal yaşamlarına dönmesine engel teşkil etmektedir.
+
hemşireler için, sağlıklı cinsel davranışları geliştirme, cinsiyetçi tutumları azaltma, duygudaşlık geliştirme ve şiddeti önleme becerilerini kazandırmayı amaçlayan eğitimlerin gerçekleştirilmesi cinsel saldırı suçlarının önlenmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır.
http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_4_2_85_90.pdf

medyanın kadın bedenini pazarlama noktasındaki temel amacı, kadınlar üzerinden tanıtmış olduğu bir ürünü veya içeriği hedef kitleye yönelterek satış hızını arttırmaktır.
http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1180/529115.pdf

sevgi, sadakat ve güven söylemlerinde namusun izini sürmek: öztahakküm aracı olarak namus
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866324

şiddet, namus bekçiliği, çocuk gelinler
türkiye’de kadının 3 büyük sorunu
https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/cibalipostasisayi17.pdf

toplumsal cinsiyet bağlamında türkiye yazılı basınında şiddet haberleri ve haber fotoğrafları
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177744

geleneksel toplumlarda namus olgusu ve namus cinayeti: türkiye örneği
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/718108

namus ve toplumsal cinsiyet
http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/2-2/MJH-11-Ayse_Kalav-Namus_ve_Toplumsal_Cinsiyet.pdf

siirt’te kadının dinî ve sosyal konumu
https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/1098/mine-kili%C3%A7-tez-pdf-441827.pdf

kosova’da ve türkiye’de yaşayan türklerin kadına ilişkin namus anlayışlarının ve cinsel yaşam kalitelerinin incelenmesi
http://docs.neu.edu.tr/library/6849643702.pdf

kadına yönelik şiddet ve töre cinayetleri
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/1567/Ayten_Buket_Yuksel_Tez.pdf

türkiye’de ve dünyada kadın araştırmaları
https://www.researchgate.net/profile/Halil_Cakir4/publication/329642927_Yerimiisgaletme_Kampanyasi_Orneginde_Cinsiyet_Ve_Mekan_Iliskisinin_Biyopolitik_Yeniden_Uretimi/links/5c13570f299bf139c7571a78/Yerimiisgaletme-Kampanyasi-Oerneginde-Cinsiyet-Ve-Mekan-Iliskisinin-Biyopolitik-Yeniden-Ueretimi.pdf

kan davaları ve namus cinayetlerinde yeni stratejiler: ibn haldûncu/agambenci bir okuma denemesi
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/464082

bireysel silahlanmanın kadın cinayetleri üzerindeki rolünün alandaki uzmanların görüşleri ile değerlendirilmesi
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/9146/10299565.pdf

üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumları
https://archhealthscires.org/Content/files/sayilar/3/hsp13.pdf

namusun ve namus cinayetlerinin cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında analizi
http://www.ilefarsiv.com/ki/gorsel/dosya/1306411579ki_07.pdf

namus cinayetleri üzerinden yapılan cinsiyetçilik ve milliyetçiliğin köşe yazılarına yansıması
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553

taciz anlatılarında cinsiyetçi söylemlerin yeniden inşası: #sendeanlat
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/447307

kadın cinselliğinin söylemsel inşası ve namus cinayetleri: şanlıurfa örneği
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/35082/tez.pdf

cumhuriyet öncesi kadın yazarların romanlarında toplumsal cinsiyet ve kimlik sorunsalı (1877-1923)
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006741.pdf

eğitimli kadınların gündelik hayatını kuşatan korkular
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/2066/21442.pdf

ıı. meşrutiyet dönemi fikir akımlarının kadın algısı
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48113.pdf

kadın ve kadınlığa dair ıı. meşrutiyet dönemi dergilerinden yansımalar (1908-1918)
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255420

kaneto shindo sinemasında kadın temsili üzerine bir değerlendirme: onibaba ve kuroneko
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/565947

konaklama işletmelerinde kadınlara özel katlar
http://johut.karabuk.edu.tr/Makaleler/1905696634_20.%20Faruk%20Alaeddino%c4%9flu.pdf

islam ve kadın
http://www.canertaslaman.com/wp-content/uploads/2019/09/I%CC%87slam-ve-Kad%C4%B1n-1.-BASKI.pdf

necip fazıl kısakürek’in şiirlerinde kadın
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/1dil_edebiyat/hancioglu_humeyra.pdf

zihinsel faaliyeti evde yemek bekleyen hane halkı ile bloke edilmiş bir kadın araştırmacının nobel kazanma olasılığı var mıdır?
http://pazartesidergisi.com/pdf/Kaktus8.pdf

azınlık, kadın ve kürt olmak: modern türkiye’de kürt kadınlarının kimlik ve eşitlik mücadelesi
http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/20-Haziran-2015/4azinlik-kadin-ve-kurt-olmak-last-maya-arakon.pdf

“kavvâmûn” ifadesi çerçevesinde kocanın karısını te’dîbi
http://www.ekevakademi.org/Makaleler/847614259_18%20Emannullah%20POLAT.pdf

modernist şiir, aşkı erotikleştirerek aşkın üstündeki kutsal haleyi söker atar; postmodern şiir ise erotizmin sınırlarını daha da zorlayarak bir arzu makinesine dönüşmüş olan öznenin aykırı isteklerini dillendirir.
+
sentetik orgazmlar! sentetik orgazmlar!
işte aşağılık bir dünya size! televizyon programları kadar
+
avuçlarımın mağarasında bir boğa artakalmış
okşadığım duvarlardan
ve tutanaklarımın güneş alan kuyusu
+
bakıyorum cinselliğin ışığı eskisi gibi ışıtmıyor beni
öldüğümü orada anlıyorum
http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/2198/Murathan%20Mungan%E2%80%99%C4%B1n%20%C5%9Fiirlerinde%20postmodern%20unsurlar%C4%B1.pdf

16’sı erkek, 2’si kadındır. araştırmanın bulguları, ateistlerin tanrı’yı “cezalandıran”, “korkutan”, “acı çektiren” “gaddar” gibi sıfatlarla nitelendirdiklerini; tanrı’yı cezalandırıcı güç ve otorite figürü olarak algıladıklarını ortaya koymuştur.
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/745085

modernleşmeyi semboller üzerinden okumak:
son dönem osmanlı kadın kıyafetinde değişim ve toplumsal tartışmalar
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7224

toplumsal cinsiyet, islam ve politika
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/48681/2525.pdf

dini içerikli dizilerde, erkeklerin hem ev içi hem de ev dışı hareketliliğine kıyasla kadınların kamusal alan etkinliğinin güdük kaldığı açık bir cinsiyet farklılığı, belki de ayrımcılığı, kodlanır.
http://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/1-Nisan-2009/2.caglar-enneli.pdf

rakı, konyak ve frengi nedeniyle kendisinin bile farkında olmayan osmanlı erkeklerinden osmanlı kadınlarını kurtarmasını beklemek yerine kadınların erkekleri kurtarması daha uygundur.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255420

biri dine inanmaksızın kadın kurtuluşunun imkansız olduğunu iddia ederken diğeri dine inanılmadığında kurtuluşun mümkün olduğunu savunmaktadır.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/3650/1/210156.pdf

kalıbına, kravatına, makamına kanma sakın
kimi insan adamlıktan, hadımlığa daha yakın.
+
hayvandan daha yırtıcı, daha aciz
onca hayâsızlık ve çocuklara taciz
ruhları, gözleri kör sanki köstebek
ya cübbe, ya kravat, ya üstü kepenek
https://img.antoloji.com/i/sair/pdf/3/Ugur_Musab_Sahin_74293_56236.pdf

veston, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, açık gri kravat, siyah çorap, bayan üyeler; siyah tuvalet, siyah ayakkabı.
+
eskişehir büyükşehir belediyesi senfoni orkestrası üye ve mensupları müessesenin şerefini ve sanat itibarını küçük düşürecek fiil ve hareketlerde bulunamazlar. gece kulüpleri, pavyon, bar, sirk v.b. eğlence yerlerinde çalışamazlar.
https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(alznuh2t5kaajsxhjzxlgdid))/Home/Goster/62560?AspxAutoDetectCookieSupport=1

dönemin en tanınmış gazino işletmecisi necdet yazar, gardırobunda mutlaka yedek ceketler, kravatlar ve çoraplar bulundurduğunu söylerdi. gelen saz heyetinden kıyafetini beğenmedikleri olursa, kendi gardırobunu onlara açar, sahneye özenle çıkmalarını sağlardı.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/330025

yakalar dimdik, manşetler kolalıydı. kravat papyon değilse mutlaka inci iğneliydi. bunun zenginlikle ilgisi yoktu, zarafet ve kibarlık meselesiydi, bir “beyoğlu üslubu’ydu.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/3703/001502814006.pdf

hıncal, cadde boyunca peşimize takılır laf atardı. cevap bile vermezdik
+
konsomatris çalıştıran pavyonların velinimetiydi kabzımallar. güzel para harcarlar, façanın düzgün olmasına dikkat ederlerdi.
+
döviz bozulur. prezarvatif bulunur.
+
beyoğlu’na çıkmak için o zamanlar şapka, kravat ve baston gerekirdi.
http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/401.pdf

ankara pavyon kültüründe erkekliklerin inşası
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4311/10182072.pdf

pavyonların bir bir kapandığını veya ruhsatlarını cafe, diskotek veya bar’a çevirmek için belediyenin yolunu tuttuklarını söylerken garip biz hüzün çökmüştü gözlerine.
+
şimdi hiç biri yok. beyoğlu kötüleşiyor. alem daha kötüye gidiyor. aklıbaşında insan beyoğlu’na çıkmıyor.
+
süper mini etekli sarışının “dönme” olduğu her halinden belliydi.
+
serdiği naylonun üzerinde “üçü yüz bin liraya” kravat satan esmer çocuğun kürt olduğunu kestirmek hiç de zor değildi.
https://core.ac.uk/download/pdf/38302991.pdf

tabanca – barutlu ateşli silah
at – kır uygarlığının aracı
kadın – pavyon kadını “saloon girl”
http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02932.pdf

kadına şiddet
kadınlar polis tarafından fena halde dövüldü tremeşe’deki evde… kadına karşı şiddete hayır diyen kahramanlarımız nerde? kocası döverse hayır da, polis döverse tamam mı?
http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202015/Mart%202015/23%20MART%202015.pdf

çaresizlik ve ölüm arasında sıkışmış beden: kötü kadın
+
kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır
acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan
karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü
nâzım hikmet ran
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1284969

‘batı’da feminist tiyatronun oluşum süreci
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203730

cumhuriyet dönemi kadın imajı inşası (1928-1938)
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/16099/10312808.pdf

kadının toplumsal konumunu siyasetnameler üzerinden okumak: tipolojik bir yaklaşım
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611481

toplumsal cinsiyet bağlamında kadın;
cinsiyet ayrımcılığının kadın ağzı türkülerde işlenişi
http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/1599/Merve%20%C5%9Eule%20%C3%87ayci.pdf

sömürgeci feminizm:
ortadoğu’da ‘kurtarılacak’ kadın öznenin inşası
https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/26_alibalci.pdf

kadın olmanın dayanılmaz ağırlığı
https://core.ac.uk/download/pdf/16687989.pdf

erkekler arasındaki inançsızlık oranı (%72) kadınlar arasındaki inançsızlık oranından yüksektir (%46,5) ve erkekler (=4,05 sd=1,15) kadınlardan (=3,59 sd=1,25) daha yüksek disol puanına sahiptir.
+
erkek inançsızların ebeveynleri (2,74) kadın inançsızların ebeveynlerine göre (2,32) daha dindardır.
+
kadınlarda anne dindarlığı (2,55) erkeklerde anne dindarlığına (2,86) göre daha düşüktür.
+
kadınlarda babanın dindarlığı (2,09), erkeklerde babanın dindarlığına göre (2,62) daha düşüktür
https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/5-m0180/5.kenan.sevinc-ali.mehmedoglu.pdf

annelerin emzirmeye ilişkin instagram’da paylaştıkları görsellerin heteronormatif cinsiyet kalıpları açısından değerlendirilmesi
https://www.academia.edu/43796127/Annelerin_Emzirmeye_%C4%B0li%C5%9Fkin_Instagram_da_Payla%C5%9Ft%C4%B1klar%C4%B1_G%C3%B6rsellerin_Heteronormatif_Cinsiyet_Kal%C4%B1plar%C4%B1_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_De%C4%9Ferlendirilmesi_Evaluation_of_the_Visuals_Shared_By_Mothers_on_Instagram_About_Breastfeeding_from_the_Point_of_Heteronormative_Gender_Patterns

medyada yeni sağlık anlayışları ve kadın bedeninin temsili
+
…. kadın bedeninin tüketim malzemesi olarak yer almasının günümüzde de piyasa değeri açısından önde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
+
incelenen gazetelerdeki sağlık haberleri ve yayınlarının tüketim toplumunun öne çıkardığı özellikle cinsellik, kadın sağlığı ve hastalıkları, ürolojik sorunlar, diyet, şişmanlık, menopoz, yaşlanmama (genç güzel ve ince kalmanın yolları) sık sık gündeme getirilir.
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2083/864

günümüz toplumunda tüketim, mevcut sistemin devamlılığı için gerekli görülmektedir. kadınlar ise birçok sektör tarafından hedef kitle olarak belirlenmekte ve tüketimin artırılması ve devamlılığının sağlanması için, üzerlerinde baskı kurulmaktadır.
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ogrenci_calismasi_ipek_ozgen.pdf

kırgızlarda kadının doğurganlığının önemine dair söylenen “kısrak doğurmayınca, tay adı kalmaz; kadın doğurmayınca gelin adı kalmaz.” atasözünde “kadın” ve “kısrak” metaforu, anadolu coğrafyasında kullanılan “at gibi kadın” eğretilemesi türk kültüründe yer alan “at, avrat, silah” zihniyetinin bir sonucudur. kadının asaleti, zarafeti ve güzelliği ya da fiziksel çekiciliği ve gücü, at ile özdeşleştirilmektedir.
https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=115&Sayfa=77

kadının fiziksel çekiciliğinin değerlendirilmesinde bel-kalça-oranının rolü: göz-izleme sistemi verileri
https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320080000m000138.pdf

osmanlı’nın son döneminde kadın
+
betül erken
+
çakır’a göre kadınların geçmiş yaşantılarını gün yüzüne çıkartmak için kadın tarihi araştırmalarında yapılması gereken şey, olayların arkasındaki görünmeyen başat rollerin araştırılmasıdır.
+
kadının tarih içindeki konumunun anlaşılabilmesi için sadece erkeği değil kadını da özne olarak değerlendiren çalışmalar gerekmektedir.
+
bizim fikrimize göre, mevk-i ictimâiyyeye malik olmak demek hayatına sahip olmak, hürriyet ve mesuliyet-i ikdisâdiyyeyi ihraç eylemek, izdivaca ne yaptığını bilerek ve kime vardığını anlayarak muvafakat etmek, kocasının evine çarşıdan ısmarlanmış koyun gibi götürülmemektir.
+
kızının yazı yazdığını gören bir anne defteri alıp yırtmış, kadınların okumak-yazmakla işinin olmadığını, bunun erkeklere ait bir alan olduğunu söylemiştir.
+
dedesi hat yazarken özenen torunun kendisinin de yazmak istediğini ifade etmesi kıyamet alâmeti olarak görülmüştür.
+
çakır, kadın tarihi alanında nitelikli bir çalışma ortaya koymuştur. dönemin kadın algısı ve kadına yaklaşımına dair bir çok detayı içinde barındıran kitap, son yüzyılda kadınlığa dair birçok şeyin değiştiğini görmek açısından önemlidir.
http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/268_271.pdf

kadın tarihinden iki isim: ulviye mevlan, nezihe muhittin
+
serpil çakır
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/56780/001642525010.pdf

türkiye’de kadın hareketinin tarihi
+
şirin tekeli
+
kadınların kendilerine güvenmeleri ve güçlenmeleri için tarihlerini bilmelerinde yarar vardır.
http://ka-der.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/kadin-hareketinin-tarihi-sirin-tekeli.pdf

devrin kadın edebiyatına katkısı bakımından kadınlar dünyası dergisi
+
sabanur yılmaz
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45265.pdf

dede korkut kitabında kadın
+
mehmed kaplan
+
yaşadığımız medeniyet devrelerine göre türk edebiyatında kadın, umumiyetle üç şekilde değerlendirilmiştir :
1 — isiâmiyetten önce ve göçebelik devrinde o, bu devrin ideal erkek tipi olan alp tipine yaklaşır.
2 — yerleşik medeniyete ve islâmî kültür çevresine dahil olduktan sonra kadın , erkek gibi ve erkekten daha fazla passif bir karakter arzeder.
bu devird e kadının kahramanca vasıflarını kaybederek bir haz ve aşk mevzu’u olduğu görülür.
3 — garp medeniyeti tesiri altına girdikten sonra kadının ilkin edebiyatta, sonra hayatta beşerî hakları müdafaa edilir ve tamamiyle erkekle müsavi bir seviyeye getirilir.
+
dede korkut kitabında dikkati ilk çeken şey, burada kadının yerleşik medeniyet – köy ve şehir – edebiyatlarında olduğu gibi, bir haz ve aşk mevzu’u olmamasıdır.
+
kendilerini çok iyi emzirdiği anlaşılan annelerine karşı oğuz çocukları son derece bağlıdırlar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/172686

akademisyen kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ve evlilik uyumu
+
buse erzeybek
+
kadınlar tarih boyunca çalışma yaşamında, toplumsal cinsiyet rollerinin etkisiyle genellikle yedek işgücü olarak görülmüşlerdir.
+
ancak ucuz işgücü ve haklarının sömürüsü gündeme gelmiştir.
+
toplumsal cinsiyet kuramları çalışmanın bilimsel temeli sosyal rol kuramı ve yapısal işlevselci kurama dayanmaktadır.
+
biyolojik kuram kadın ve erkeklerin davranışsal farklılıklarını biyolojik ve psikolojik farklılıklar temelinde açıklar.
+
davranışlarla beyin ve sinir sistemi arasındaki ilişki oldukça güçlüdür.
+
biyolojik yaklaşımlar beyin yapısını temel almakta ve buradan hareketle kadın ve erkek beyin yapılarındaki farklılığın bilişsel işlevlerde farklılaşmayı ortaya koyduğunu savunmaktadır.
+
toplumsal cinsiyet rollerinin şekillenmesinde etkili olan psikolojik kuramlar ise psikanalitik kuram, sosyal öğrenme kuramı, toplumsal cinsiyet şema kuramı ve sosyal rol kuramıdır.
+
yapısal-işlevselci yaklaşıma göre aile, sosyal düzenin temel güvencesi ve sosyal dengenin temelidir.
+
gelişmekte olan ve gelişmiş veya sanayileşmiş toplumları inceleyen yapısal-işlevselciler, düzenin sürekliliğinin sağlanması için cinsiyet rolü farklılaşmasının önemine dikkat çekerek gerekliliğini vurgularlar.
+
geleneksel tutumlar temelinde, ailenin mutluluk ve beraberliğini sağlamada, temel sorumluluk ve görevlerin kadına ait olduğu görüşünden hareket edilerek hedef kitle olarak kadınlar seçilmiştir.
+
evlilik uyumu; karşılıklı etkileşen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin uyumu olarak tanımlanmaktadır.
+
görüşmeler kıbrıs’ın kuzeyindeki özel bir üniversitedefarklı pozisyonlarda çalışan 7 evli kadın akademisyen ile yapılmıştır.
+
tek başıma kendi kendime yetebildiğimi göstermek için ve bağımsızlığımı göstermek için çalışmam önemli.
+
kendime yatırım yapıp kendimi geliştirme.
+
kendi uykumdan ve yaşantımdan fedakarlık yaparak akademik çalışmamı yürüttüm.
+
eve geldiğim zaman yorgun oluyorum ve eşime yeterli ve kaliteli zaman ayıramıyorum.
+
bu tempoda olmak ve akademik yaşamda olmak karı-koca ilişkimizi olumsuz etkiler.
+
geniş çalışma saatleri, işten çıkma saatim ki bu idari görevlerden dolayı uzuyor ama eşim buna çok anlayışla bakar. arada bir şikayet etse de çoğunlukla destekleyicidir.
+
eşim bu yoğun tempoda olduğumu anlamıyor ve ‘sen yapamazsın’ gibi iğneleyici laflar ediyor.
+
çocuğun bezini değiştirme, banyosunu yaptırma, yedirmesi falan bana aittir ama akşam yemekten sonra ben bulaşıkları yıkarken mesela eşim çocukla ilgilenir.
+
erkeğin ev içinde yapılan işlerde sorumluluk alması ise, kullandıkları ifadelere göre, bir ‘lütuf’ gibi algılanmaktadır.
+
annem daha çok erkeklerin işini kadınların göreceği yönünde bir tutuma sahipti.
+
‘amma nazlısın! öyle şey mi olur!? boş verin erkekleri siz yapacaksınız tabi.
+
ütü benim sorumluluğumdadır çünkü çift çizgili bir gömlekle ve pantolonla görülmesini istemem…karısı iyi ütü yapamadı, ya da kendi yapmış ütüyü diye söylenecek.
+
aile içi ilişkiler daha demokratikleşmiş, kadın ve erkek arasında önemli bir rol farklılaşması ortaya çıkmıştır.
+
mikro, mezzo ve makro boyutta yapılacak müdahale önerileri ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verilebilir.
+
toplumsal cinsiyet eşitliğinin, aile içinden başlanarak çalışma yaşamında ve en genelde toplumda sağlanması bireylerin refah düzeyini, mutluluğunu ve yaşam doyumlarını da etkileyecektir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751689

infertil kadınlarda evlilik uyumu
+
emel taşçı, nursen bolsoy, oya kavlak, feray yücesoy
+
infertilite bir yıl korunmasız cinsel ilişki sonunda gebe kalamama olarak tanımlanır. dünyada infertilite oranı %8-12 arasında olup, türkiye’de bu oran %10-20 arasında değişmektedir.
+
üreme konusundaki yetersizlik sıklıkla sosyal bir damga yaratır ve utanç verici bir yetersizlik olarak algılanır.
+
infertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan bir krizdir.
+
araştırma kapsamına alınan kadınlar, infertilite nedeninin %49.3 oranında eşlerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir.
+
infertilite süresinin ilk 2 yılında evlilik uyumu seviyesinin ortalamanın üzerinde olduğu fakat 3 yıldan
sonra düştüğü saptamışlardır.
http://www.journalagent.com/tjod/pdfs/TJOD_5_2_105_110.pdf

kırsal ve kentsel alanda yaşayan evli kadınların evlilik uyumu, evlilik doyumu ve ilişkilerde mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması ve incelenmesi
+
neslihan kaya
http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/2031/73053.pdf

parvana – afganistan’da bir kız çocuğu – adlı eserde taliban ve afganistan’da kadın olmak
+
halil aytekin
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/1dil_edebiyat/aytekin_halil.pdf

bryan s. turner ise, insan bedeninin salt fiziksel bir varlık olmadığını, bizzat kültürel pratiklerin bir ürünü olduğunu; din, hukuk ve tıp sistemleri tarafından düzenlenip denetlendiğini, dolayısıyla hastalıkların da kültürel ve toplumsal düzenlerin sosyal olarak inşa edilen ürünleri olduklarını öne sürmektedir.
https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173201492511-113.pdf

yaşanan bu dönüşümler sonucunda ise şıklık yarışına giren ve modayı takip etmeye çalışan dindar kadın modelleri ortaya çıkar.
+
modern kadınlar; bedenleriyle ve dış görünüşleriyle öne çıkan makyajlı, mini etekli ya da dar kıyafetli kişiliklerken, dindar kadınlar; örtüleriyle ve ahlâki yapılarıyla ön plana çıkarlar.
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/775/396597.pdf

evrim ölçer özünel ile “masal mekânında kadın olmak” üzerine söyleşi
+
ister erkek ister kadın olalım geçirdiğimiz dönüşümleri ve mekânsal yansımalarını bir kez daha düşünmeliyiz sanırım.
https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=71&Sayfa=139

bizim efendi beni bu halde görse ne der!
https://openaccess.ihu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12154/340/Vahdettin%20I%C5%9F%C4%B1k_II.%20me%C5%9Frutiyet.pdf