sakat

aslında felâket
ama
tıp insanlarına göre
buralarda hiç sorun yok

******

her şeyin
yapısı bozuk
olabilir

insan / hayvan / gidâ / dünyâ / ay / …….
bozuk olabilir

******

insan
asıl olması gereken yapıda değil

örneğin
kemiğin ölçüsü asıl yapısında değil
+
meselâ bir kemik
30 cm olacakken
28 cm olmuş

muhtemelen
tüm insanların
doğuştan
iskelet yapısı bozuk

demirin eğri olmasının
bînâyı etkilemesi gibi
iskeletimiz eğri olduğunda
vücut etkileniyor

dar bir pantolon nasıl sıkıyorsa
iskelet de öyle sıkıyor

hepimiz rahatsızız

kendinizi dikkatle incelerseniz
sıkıntıları farkedersiniz

iskelet sıktığı için
işleyiş de sorun oluyor

tüm sorunlar
iskelet bozukluğundan
olabilir

******

baştan ayağa
tamâmen bozuk olabiliriz

ben
iskelet bozukluğunu varsayıyorum

zâten
iskeletin bilinişi
çoğu sorunu çözecek

******

hastalık / sendrom / vs
yerine
sorun kelimesi kullanıyorum

******

******

sorunların çıkmasında
aldığımız pozisyonlarda
önemli

oturmalar / kalkmalar / eğilmeler / vs

örneğin

******

******

bozuk anatomi – örnek kişiler

******

bozuk anatomi – diğer örnekler

******

******

bozuk anatomi – bitki

******

bozuk anatomi – dünyâ ve diğer

******

anatomi/iskelet düzelmeden
yemeyi içmeyi uyumayı vs
öğrenemeyiz

tüm yapılar düzelmeden
yaşayamayız / öğrenemeyiz

******

dediklerimi hâlâ anlamadıysanız
çeşitli mühendislere sorun

insana
binâya / cihaza
bakar gibi bakmak

hesap kitap işi yâni

onlar daha iyi anlayacaklardır

******