sorgu

not :
burası
insanlardaki karmaşayı açığa çıkarmak
insanlardaki örtülmüşleri kaldırmak
ortalığı durulamak
vs maksadıyladır
+
her soruya
cevap aramaktan
ziyâde
zihni işletmektir
+
bilinmemeyi
ortaya çıkarmaktır

soru
kasten veyâ kusurlu
yanlış / doğru
olabilir

önemli olan
sorunun getirecekleridir

geçmişteki insanlar gibi
bilmiyoruz

sâdece soruyoruz

******

hangi canlıya
hangi gıdâ
işlevseldir

insan
tüm yiyecekleri yiyor
hayvan
ne yiyecek
+
hayvan
atık mı yiyecek
+
karga
arabanın kırdığı cevizi mi yiyecek
+
serçe
arabaların arasında beslenmeye mi çalışacak
+
sinek
tabaktan yemek mi kazıyacak

her
durgun şey
bozulur / çürür
ise
biz durgunsak
mîdedeki gıdâ da
durgun mudur
+
eğer durgunsa
durgun gıdâ
orada da
bozulur / çürür
ise
etkisi ne olur

toprak sıkıştırılırsa
bitki
ne / nasıl
olur

gıdâ
yer
altında / üstünde
kalırsa
neye dönüşür

gıdâlar
hareket ettirilerek
bozulması geciktirilebilir mi

doğada
kendiliğinden biten
gıdâ mıdır

gıdâ
sıkıştırılarak yutulursa
ne olur

ağaç yaprakları
çıkarılırsa
gıdâ
ne olur

ağaç yaprağı
yenir mi

ağaç yaprağı
işlevi nedir

boğazdan geçmeyen
gıdâ
yenir mi

anatomisi bozuk
gıdâ
yenir mi

olmamış gıdâ
oldurulur mu

bir ağacın yapraklarını
başka ağacın yapraklarına
eklersek
ne olur

deniz / göl
vb
kenarına / yakınına
dikilen ağaçların
hâli nedir

gül / lâle / papatya
vb
gıdâ değil midir

gıdâ olan gülün kurutularak
aşk oyuncağı olması
nereden gelir

ekmenin
yeri / zamânı
var mıdır

her
ekim / biçim
yanlış olabilir

böceğin
yemek kalıntısını
ayağıyla kazıyarak
yemesi

kapı kapı
dolaşıp
miyavlayarak
yemek dilenen
kedi

mezar kazıp
insan yiyen
ayı

belki 20-25
küçük sinek
mercimek kadar
kakaolu bisküviyi
saatlerce
yedi mi / yemeye mi çalıştı

sinek / böcek
pisliğe
değil
yiyeceğe
gelir

karada ve denizde
hayvanın beslenmesi
nasıldır

tüm / bâzı
hayvanlar
ekim yapabilir mi

tüm / bâzı
hayvanların besinini
insanlar mı sağlayacak

hayvanı
çiğ / tabiî / doğal
hâlde
yemek

kemik yemek

hayvan insana
besin olur
ise
insan da hayvana
besin olmaz mı

her canlıya
1 yiyecek
uygun olabilir

koklarken
buruna
ağırlık / acılık
vb
gibi gelen
gıdâ yenmez
olabilir

bedâva sirke
parayla baldan
işlevsel midir

ayakta yemek
yatakta yemek
oturakta yemek
yürüyerek yemek
konuşarak yemek
dolunayda yemek
güneş batarken yemek
……

dünyâ
pis / bozuk
ise
gıdâ
temiz / sağlıklı / organik / tabiî /
olamaz

bozuk / ârızalı / bayat / pis / çöp / leş / ……
gıdâ
yiyor olabiliriz

âfiyet
sâdece tabiattadır

gıdânın
iyisi / kötüsü
olmaması gerekebilir
+
gıdâ kötüyse
ekim
yeri / hâli
yanlıştır
+
şuranın karpuzu
buranın karpuzundan
iyidir
yerine
şuraya karpuz ekilir
buraya karpuz ekilmez

tabiatta
yiyecek-katı içecek-sıvı
ayrımı
yanlış olabilir
+
tüm / bâzı
gıdâlar
hem yiyecek
hem içecektir

gıdânın
cinsiyeti
+
insan cinsiyetine
ayrı gıdâ
olabilir mi
+
erkeğe kadına
ayrı gıdâ
olabilir mi

canlı türü
ile
gıdâ türü
eşit midir

ırklara göre gıdâ
+
insan türüne
ayrı gıdâ
olabilir mi

gıdânın
besin dışında
kullanılması
+
gıdâ
besin içindir
+
bitki
temizliğe / giyinmeye / ilaca / vs
kullanılamaz

gıdâ
ilaç değil
besindir
+
gıdâ
esen / sâlim
kalmak için
değil
diri / sağ
kalmak içindir

eğer gıdâ
dalından
düştükten sonra
bozulmanın başlangıcı
ise
asıl beslenme
armut piş ağzıma düş
olmalıdır

dalından
yere düşen gıdâ
darbeyle zarar görür
ise
asıl beslenme
yine
armut piş ağzıma düş
olmalıdır

yerinde ve zamânında
gıdâ
asıl gıdâ
ise
asıl beslenme
yine
armut piş ağzıma düş
olmalıdır

durgun gıdâ
çürümüş / bozulmuş / yenmez
gıdâ mıdır

insan gıdâsına
hayvan gübresi
olur mu

gıdânın
sağı sağdan
solu soldan
üstü üstten
altı alttan
yenmesi
uygun olabilir

evrende
her şey
hem beslenendir
hem besleyendir

sarımsak dövmek
şiddettir
+
gıdâ
dövmek / kesmek / pişirmek / vs
şiddettir
+
sıcak
yemek içmek
şiddettir
+
beslenme şiddetlidir

âşıkken
kuru ekmek
ile
kuru soğan
yeter de
evliyken
pastırmalı nohut
ile
sucuklu pilav
yetmez
+
aşk karın doyurur
evlilik karın doyurmaz

en
yumuşak
pratik
temiz
sâkin
sessiz
hafif
rahat
doyurucu
yormayan
tahrişsiz
tahripsiz
yaralamayan
acıtmayan
yakmayan
kolay
leziz
……
beslenme
et olabilir

dünyâda
sudan başka içecek
var mı / üretilebilir mi

su
içecek mi
yoksa
içecek dışı/da
kullanılan mı

su
doğada soğuk
ise
soğuk mu içilmelidir

doğada su
çok mu soğuk

su
yemek
üstüne midir / altına mıdır

her su
farklı ise
içicisi de
farklı mıdır

üst ve alt
dudak
ıslanmadan
su içilmemesi
gerekebilir

su
gerçekte
insan ve bâzı hayvanlar
için
gerek olmayabilir

su
renksiz midir
tatsız mıdır
kokusuz mudur

sinekler
ıslak giysiden
su mu içiyor

su akışı
şiddet olup
suya zarar veriyor
ise
nehir / dere / çeşme / şelâle
vs
akım
zarardır
+
akan su
bozuk sudur

tüm sular
pis olabilir

hayvanın sütü
hayvanın yavrusuna
insanın sütü
insanın yavrusuna
olabilir mi

insan
hayvan sütünü
tüketebilirse
hayvan
insan sütünü
tüketebilmez mi

hayvanda
her ân süt varken
insanda
neden yok

hayvanların yediği
asıl gıdâ değilse
hayvanların sütü
tabiî olamaz

sütün
her türevi
çöp olabilir

yenilen çöpse
anne sütü de
çöptür
+
günümüz teknolojisinde
bebek için
gıdâ
sorun değil
+
anne sütü
tabiî yaşamda
önemli olur
+
gıdâyı
bebeğin tüketebileceği hâle
ancak
teknoloji getirir
+
o da
çöptür elbet
+
mamalara takılmanın
anlamı yok

insan sütünden
peynir / yoğurt / vs
yapmak

dünyâ kalabalık
iken
sağlıklı solumak
mümkün müdür

binâ katları arttıkça
nefes azalıyor mu

uyku
dinlenme midir

ay
ışıma ise
ve
gece uyuyacaksak
ay
neden var

uyku
tek öğün
olamaz

tekstil
sağlıklı / rahat
uyutamaz

uykunun
sağı solu
yoktur
+
360 derece
uyunur

rüyâlar
tabiî değildir

gündüz uyumak
iyidir

insan
dünyâyı kaplıyor
hayvan
nerede uyuyacak

erik ağacının altında uyumak
kiraz ağacının altında uyumak
çukurda uyumak
eyfel kulesinin tepesinde uyumak
ahırda uyumak
kümeste uyumak
tavuklarla uyumak
böceklerle uyumak
kumda uyumak
…….

marmara denizini
karaya çevirerek
daha iyi bir
marmara bölgesi
olabilir mi

dünyânın
her karışı
farklı olabilir

tabiî bilme
mümkün müdür / nasıldır

sağlıklı
yapı ve işlev
ile
bilmek
nasıldır

tabiatın
ölü bedene
ihtiyâcı var mıdır

bâzı
estetik operasyonlar
sağ ve sâlim
edici
olabilir

hâmilelik
rahatsızlık / sorun
veriyorsa
yapı bozukluğundan da
olabilir
+
örneğin
asıl yapıda hâmilelik
mîde bulandırmayabilir

ayakta doğum
iyidir

doğan bebek
ağlıyorsa
doğarken
acı çekmiştir
+
belki de
içerde kaldığı sürece
acı çekmiştir

emzirirken
anne de bebek de
dikey olması gerekebilir

bebek ağlamalarının
çoğunluğu
can sıkıntısındandır / işlevsizliktendir
+
bebek de
baştan ayağa
işlemelidir

bebeğe emzik
harekettir / işlevdir

kadın yapısı
erkek yapısından
daha az sorunlu
olabilir mi

neden
hastalık / sorun
sağ ya da solda
oluyor

neden
vücutlarda
sağ ve sol
farkı görülüyor

tek elle süpürmek
nasıl etki yapıyor

tek elle tokalaşmak
nasıl etki yapıyor

sarılmak
nasıl etki yapıyor

tek tarafa
aşı / iğne
nasıl etki yapıyor

vitesin sağda olması
nasıl etki yapıyor

sola çok bakmak
nasıl etki yapıyor

neden
sağ tarafa felç gelir

neden
sol bacaktan pantolon sökülür

neden
sol ayak kayar

neden
sol göz farklı görür

neden
sağ ayak yara alır

neden
sağ baş parmakta
beyazlama varken
solda yoktur

neden
sağ yanak soldan serttir

göz mü bozuk
görüntü mü bozuk
+
bâzen
gözde değil
görüntüde
sorun aramak
doğru olabilir
+
görürlük
yerine
görünürlüğe
çâre bulmak
doğru olabilir

çelikten falan
sağlam değiliz
+
çelik gibi de
olmamalıyız
+
insanın
bir erik ağırlığından
fazlasını
kaldırmaması
doğru olabilir
+
100 metreden
fazla
yürümemesi
doğru olabilir
+
sıcak
yiyecek / içecek
ile
yandık
+
ağır
yorganlarda
ezildik
+
bittik / tükendik / çürüdük

problemi / hayâti tehlikesi
olan birini
dik hareketlendirmek / dik onarmak
doğru olabilir

kişiyi
hareketsizce ve yatırıp
müdâhale etmek
yanlış olabilir

kalp durması vs
hâllerde
elektro şok gibi
işlemlere
gerek olmayabilir

obezdeki
yapı bozukluğu
cılızdaki
yapı bozukluğundan
az sorunludur

gıdâ
tüm dişleri
sarsısız / darbesiz
sağlıklı / uygun
işletmesi gerekebilir

işlemeyen diş
çürüyor olabilir

kulak
uygun / sağlıklı / tabiî
ses alarak
işlemesi gerekebilir
+
asıl / tabiî
ses nedir

beş parmağın
beşi de
görevde olmalıdır

her canlıya
ayrı
arâzi / coğrafya
olması gerekebilir

sigara / alkol / anti-depresan / vs
tüketen biri
doğal öldüyse
sigara / alkol / anti-depresan / vs
öldürür denemez

sigara / alkol / pilastik
vs
sorun ise
en minik sorunlardır

deniz
deniz hayvanlarının
değil midir

depremin / küresel ısınmanın
ve diğer felâketlerin
önemli nedeni
taş
dikmekten / döşemekten
başka
ne olabilir

en iyi yaşam
yer altında / kışın / gece
olabilir

toprağa
çıplak ayak
basmak mı
yoksa
toprakta
çıplak ayak
yürümek mi

en şiddetli giyim
ayakkabı ve çorap
olabilir
+
ayaktaki sorun
insanın tüm vücûduna
diğer uzuvlara nazaran
daha şiddetli
etki ediyorsa
anatominin daha da bozulmasında
büyük etkisi var demektir

ayak
insanın temelidir

sağ böbrek
yoksa
solak olunması
sol böbrek
yoksa
sağak olunması
gerekebilir

ölümlerin çoğu
intihardır
+
hastalıktan ölüm
intihardır
+
riskli denilen
ameliyatta ölüm
intihardır
+
trafikte ölüm
intihardır
+
depremde ölüm
intihardır

bir şeyin yapısı
tüketimi etkiler
+
ocağın
kapının
duvarın
koltuğun
vs
yapımı
tüketimi / ömrü
etkiler
+
yapısal
yanlışlar ve sorunlardan dolayı
doğalgaz / su / elektrik / vs
faturaları
yüzde 60-70
fazla geliyor olabilir
+
örneğin
muslukların / ocakların / tencerelerin
çapları ve konumları
gereksiz tüketime
neden oluyor
+
ihtiyaç dışı alımlar
yeni yapısal sorunlar
doğuruyor
+
israf
israf doğuruyor
+
hayat
yüzde doksan
israflı olabilir

gece
kara-nlık
değildir

gündüz
ay-dınlık
değildir

gece gündüz
zıt değildir

saatler yanlıştır

takvimler yanlıştır

mevsimler yanlıştır

çalışmak
kısmî işlevsizlik ( kısmî can sıkıntısı )
çalışmamak
çok işlevsizlik ( çok can sıkıntısı )
ise
her iki hâlde de
sağlıklı beslenme yoktur

medeniyet
havayı engellediği gibi
gıdâyı da engelledi
+
dünyânın ekilecek
bilmem kaç alan arâzi
kapalı
+
öyleyse çalışmak
bereket değildir
+
bereket
sâdece tabiattadır


şiddet doğurmaz
+
şiddet
iş doğurur
+
tüm sektörler
şiddetten ve şiddetle
doğar / sürer

birine
şiddet / işkence
vs
uygulamak
kendi anatominize de
zarar verir
ve
zarar
kalıcı olabilir
+
birine işkence
kendine de işkencedir
+
o hâl
işkenceleşmektir

güneş / toz / rüzgâr / yağmur
vs
darbelerinden
korunmak için
tamâmen / baştan ayağa
kapalı giyinmek
doğru olabilir

tekstilde
sağlıklı / rahat
giyim
aslâ
yapılamaz

sakallı iken
kaşınma nedeni
jilet darbelerinin
tahrişinden olabilir

spor
dağılmayan çiğ etin
pişerek dağılması
hâli gibidir

spor
hamdım piştim yandım
olayıdır

spor yanmadır

düğün
ve diğer eğlenceler
yanmadır

tüm konutlar
yapısal sorunludur
+
evler
kapısıyla
penceresiyle
tavanıyla
tabanıyla
tümüyle zarardır

hiçbir sektör
sağlıklı / mükemmel / rahat
üretim
yapamaz
+
tüm işler
sağlığa zararlıdır

hayırlı / temiz / doğru / sağlıklı

sâdece tabiattadır

hayır / iyi / temiz / mis / doğru / gerçek / sağlık / canlılık / âfiyet / bereket / ……
sâdece tabiattadır

nefeste / yemede / içmede
ve diğerlerde
rahat işlev yoksa
pislik / bozukluk / hastalık / vs
var demektir
+
rahat değilsek
pislik / bozukluk / hastalık / vs
var demektir

pis nedir

pislik
içinde mi
yaşıyoruz

giyime dökülen gıdâ mı
giyim mi
yoksa ikisi de mi
pis

tenceredeki gidâ mı
tencere mi
yoksa ikisi de mi
pis

halı mı
toz mu
yoksa ikisi de mi
pis

ölü pis midir

mâden
tabiî olmayabileceği gibi
temiz dünyâ ürünü de
olmayabilir

altın / petrol / vs
pis midir

amerika-daki fabrika
amerikayı mı
yoksa
dünyâyı mı pisliyor

türkiye-deki ulaşım
türkiye-yi mi
yoksa
dünyâyı mı pisliyor

bir yerdeki
bir zerre pislik
dünyâyı etkiliyor mu

new york-taki
fabrikanın dumanı
kastamonu-ya kadar
geliyorsa
kastamonu newyork-tan
sorumludur

ısparta gülleri bozulup
parfüm oluyor da
istanbul-a dağıtılıyorsa
istanbul ısparta-dan
sorumludur

toz içindeyiz

toz
uyuşturabilir / sarhoş edebilir / bozabilir / yaralayabilir / ……

cümleten
baştan ayağa
tozluyuz

beyaz giyildiğinde
beyaz eşyalı evde
beyaz boyalı duvarda
tozun görünümü
+
rengârenk yaşam
tozu göstermiyor
+
rengârenk yaşam
pisliği göstermiyor

pencere açmak
hava almak
değil
pislik almaktır

şehir hayâtında
en az zararla yaşam
kapalı alanda yaşam
olabilir

insan hayvandan
daha pis midir

pisliğe müdâhale
sağlıklı olamaz
+
pislikle
herhangi temâsa girmeden
müdâhale edilen yerden
pislik kaldırılamaz
+
pislik
bir şekilde
vücûda temâs eder
+
pisliğe müdâhalede
deterjan vs kullanımı
pis ise
işlev yine sağlıksızdır
+
pislik
bulunulan yerden kalkar
başka yere gider
+
pislik
lavabodan gönderilir
çöpe atılır
vs
ama
pislikten kurtulunmuş
olunmaz
+
tabiî olmayan yaşamda
temizleme
diye birşey yoktur
+
pisliğe müdâhale
yine / yeni
pisliktir
+
bir pislik
ancak
başka bir pislik
ile
giderilebilir

hayırlı / temiz / doğru / gerçek / sağlıklı
hayat
sâdece tabiattadır

pislik içinde
sakatça doğuyoruz

pisliğin kavgalarında
tekrar sakatlanıyoruz

pislik içinde
sakatça
doğuyoruz / yaşıyoruz / ölüyoruz

spor sakatlanmadır

her insan
az-çok
spor yaptığına göre
her insan
sakattır

nerede doğmalı
nerede yaşamalı
nerede ölmeli

her şey
birbirinden farklıdır
+
insan ve hayvan ve bitki ve vs
bilrbirinden farklıdır
+
insanlar birbirinden
hayvanlar birbirinden
bitkiler birbirinden
vs
farklıdır
+
atıyorum
bir insan diğerinden çok yer
bir hayvan diğerinden daha iyi düşünür
bir bitki diğerinden daha iyi doyurur
güneş phuket-i daha iyi ısıtır
ay istanbul-u daha iyi ışıtır
cuenca-da daha iyi uyunur
kastamonu-da yaşanmaz ama kastamonu-da ölünür
hatay-a gömülmek iyidir
vietnam-da iyi doğulur
elma amasya-dan toplanıp erzurum-da yenmelidir
panajachel suyun doyurucu ama tüketimi artırıcı yeridir
vs vs

günümüz yazıları
okumaya engeldir

küçük bir cerrâhî operasyon
veyâ
küçük bir vücut işlevi
büyük sorunları çözebilir

tüm
meslek sâhibi
askerlerin / polislerin
anatomisi gittikçe mahvoluyor
+
askerlerin / polislerin
ölümünün erken olması
çok fazla anatomik bozulmadan
olabilir

neden
obezite operasyonlarında
kadınlar kaybedildi

yanlış takvimler
insanı / hayvanı / bitkiyi / dünyâyı / evreni
nasıl etkiler

anatomi
en çok
hangi sektörün
işçisinde / müşterisinde
bozuluyor

dünyâ
sapmalık / saçmalık
dolu

canlanma / ölme
nedir / nasıldır

insan
büyüme sürecinde
boyut değiştirir
ama
gıdâlarda
bu yoktur
+
12 yaşındaki ağızla
32 yaşındaki ağız
eriği
aynı işlevde yiyemez
+
örneğin
12 yaşındaki ağıza
erik uymuyorsa
diş çürümesi başlar

sırttaki çöküşü gören
kimse
hamal olmak istemiyor
ama
çocuğunu
sırtında ağır çantayla
okula gönderiyor

gerçek sıkıntı olmadan
sahte sıkıntı olamayabilir
+
gerçek dert olmadan
sahte dert olamayabilir
+
örneğin
kişinin başı ağrımadan
herhangi bir şekilde
rahatsız edilemeyebilir
+
iskelet sıkmadan
hayâlet sıkıntılar
doğmaz
+
var olan
anatomi bozukluğu olmadan
var olmayan
anatomi bozukluğuna inanılmaz

sigara neden içilir
içki neden içilir
fermantasyon neden vardır
gıdâlar neden çeşitli işlemlere uğrar

sağır / dilsiz / kör /
vs gibi
yapı bozukluğunun / işlev yoksunluğunun
etkisi nedir

göbek deliği nedir
+
o yıldız biçimli
şey nedir

klavye ile yazmak
kalem ile yazmaktan
daha az sağlıksızdır

her organ
diğerlerden
başka işler

her organ
kendi işini
kendi yapar

her
uzvun / organın
1 görevi
vardır
+
ayak
yürümek içindir
+
onun dışında
kullanım
zarardır

her görevin
1
uzvu / organı
vardır
+
besin alışı
ağızdır
+
besin
başka yerden alınırsa
zarardır

yaşamda da
ölümde de
bir mezar hacmi
yeterlidir

alttan ışınma
ya da
ters ışıklandırma ( ampulü ters çevirmek )
iyidir

ölüm alanları ( mezarlık )
ile
yaşam alanları
arasındaki
farklar
+
mezarlık
ile
mezarlık dışı
arasındaki
farklar

yatay 360 derece
ay / güneş
ışığı
yoktur

evrende
0 ve 90 derece
yoktur

organ
üretilemez

hayâtî ve sıhhî
güvenlik
olamaz

gece gündüzden
daha sorunsuzdur / az sorunludur

hayat
5-6 yaşta biter
+
okulun başlangıcı
hayâtın bitişidir

hayat şiddetlidir

deprem
tabiî şiddet değildir

yazın sıcağında
kışın soğuğunda
önemli etken
yerdeki taşlardır
+
yollardır / binâlardır
+
dünyânın
hiçbir yerinde
tabiî ısı
yoktur

aya çıkmayı
düşünmekten
gözler
yeri görmez oldu

gökten taş yağacak
demekten
yerdeki taşlar unutuldu

hava pisliği
demekten
yer pisliği unutuldu

tüm bitkiler
eşit değildir
+
her bitki
eşit değildir
+
portakal şeftâliden
farklıdır
+
1 dönüm arâziye ekilen
her şeftâli ağacı farklıdır
+
1 ağaçta
her şeftâli farklıdır
+
1 şeftâlide
her zerre farklıdır

yemek dikey
uyku yatay

ölü bedenler
neye dönüşüyor

bitki ölümü
nedir / nasıldır

evrende
işlevsiz şey
var mıdır

güneş ateşi etkisi
başka bir ateşle
azalabilir
+
çok sıcakta
ateş yakmak
güneş ateşinin
etkisini düşürür
+
bir felâket
ancak
benzeri
ile
önlenir

orman yangınları
yağmura neden olarak
depremleri önlüyor olabilir
+
bir felâket
ancak
başka bir felâket
ile
önlenebilir

bir hastalık
ancak
başka bir hastalıktan
doğar / yaşar / ölür

her hastalığın
alt ve üst hastalığı vardır

bir hastalık
ancak
başka bir hastalık
ile
giderilebilir

mangaldaki et hastadır
insan da bundan hastadır

hastalık ateşin bulunmasıyla
alevlenmiştir

ateş yapaydır
dolayısıyla hastadır

hastalığa müdâhale
yeni bir hastalıktır

evrendeki tüm varlık
hastadır

evrendeki tüm varlık
rahatsızdır

hasta olmadan suçlu olunmaz

suç arttıkça hastalık artar

mutluluk / sağlık / huzur / barış
rahatlamadır

her
insan ve hayvan
her
yeri / göğü
görmelidir

eşyada
insan tüyü
kullanımı
+
örneğin
yastık için
kaz tüyü
yerine
insan tüyü

kar
bilmem neyleri öldürümez
+
kar
ölüm için
değil
yaşam için
olabilir
+
tabiat
cinâyet işlemez
+
kar
anatomisi ve fizyolojisi

diş fırçalama
dişleri hareketlendirmekten
başka birşey
olmayabilir
+
yemeğin yapamadığı
işlevi
o yapıyor olabilir
+
mâcun kullanımından
değil
fırça kullanımından
diş çürümüyor olabilir
+
aynı şekilde
misvak kullanımı
sâdece dişleri hareketlendirmektir

gürültü sessizliği
sessizlik gürültüyü
aratır

yağmurda
1 poşet
1 monttan
daha koruyucu / daha işlevsel
olabilir

arkadan gelen ses
önden gelen ses
yandan gelen ses
vs
farkları

bir filmde
hızla yakınlaşmada
gözün hâli

bir maçta
sıkılan yumrukta
elin hâli

bir resimde bulunan nesnelerin
kokusunu hayâl edişte
burnun hâli

yatay havalandırma
değil
dikey havalandırma
iyidir
+
evin ortasından
baca gibi havalandırma
iyidir

tazyikli sulama
bitkiye şiddettir

her kesin
konağında
1 metrekare
toprak olsaydı
dünyâ
nasıl olurdu

merdiven çıkmada
basmak vardır
+
basmak duraksamadır
+
duraksama kasılmadır
+
öyleyse
merdiven sağlıksızdır

yazılımlar / uygulamalar
sağlığı bozuyor
+
renk / tık / biçim / konum
vs
hep sorun
+
twitter / google / microsoft / linux
vs
hep sorun

vücutta
hangi bölge-ler
taşıyandır / taşınandır

bozuluşta
erkek-kadın
etkisi

kuş sütü dâhil sofraya
oturursunuz
+
yemeği yersiniz
+
yemekten sonra
bahçemde güneşlenerek
üzerine bir kahve
içeyim dersiniz
+
kahveyi içerken
bir anormallik
hissedersiniz
+
bu hâl
yemekte de olmuştur
ama
anlamamışsınızdır
+
ne oluyor
diye
düşüne düşüne
bir bakarsınız ki
güneş batmış
siz yanmışsınızdır
+
yapı insanı
böyle
uyuşturur / daldırır / döndürür
vs
+
yiyoruz / uyuyoruz / soluyoruz
ama
birşey anlamıyoruz
+
çünkü anatomi bozuk

cinsiyet belirlemek
mümkün müdür

örneğin
pelvis sıkıştırıyor
diyelim
+
bunun üzerine
birinin canınızı sıktığını
varsayalım
+
sıkışmanın şiddeti
arttıkça
tartışma çıkabilir
+
kavga çıkar
+
ardından cinâyet
olabilir
+
cinâyete giden yolda
pelvis farkındasızdır

iki-üç öğün
yemek yenir
+
bu
dişlerin
günde ortalama
2 saat
işlemesi demektir
+
geri kalan süredeki
boşluk
sıkıntıdır / strestir / işlevsizliktir
+
bu hâl
sıkıntının diş boşluğu olduğundan
farkındasız
kavgaya yol olabilir

söylemle alınan
bilmek değildir
+
söylemle alınan
kulaktan dolmadır
+
bilmek
tabiî yolla alınandır
+
birine inanmak
bilmek değildir

her şey
bilimden / bilgiden
beklenir

bilim bölümlü
olamaz
+
bilgi bütündür

batan güneş
sarı saça
ne yapar
sorusu
aslâ cevaplanamaz
+
her soru
her şeyi / her ânı / her yeri / her biçimi
ilgilendirir
+
öyleyse bilgi
yoktur ve aslâ olamaz

bilmek
kolay değil
ya da
imkânsızdır

güneş
aslî olarak
ışın mıdır
ısın mıdır

güneş
aslî olarak
insana mı / hayvana mı / bitkiye mi /
yere mi / göğe mi / …..
+
güneşin işlevi
nedir

ağaçlar arası
mesâfe
ne olmalıdır

sandalye / koltuk / kanepe
vb oturma araçları
zarardır
+
en iyisi
uzanmak

adalar tabiî midir
+
denizler
adaları nasıl etkiliyor

ege kıyıları tabiî midir

şehir içi trafik
binâları sallıyor
+
dolayısıyla
binâların ömrü kısalıyor

kuş cıvıltıları
kuşların kavgasıdır
+
köpeklerin havlamaları gibi

akıl
zekâ
şuur
bön
aptal
şapşal
şaşkın
salak
vs
nedir
+
bu hâller
tabiî midir

kadını erkek
erkeği kadın
yapabilir miyiz

yağmur / kar
önlenebilir mi

sıcak kar yağabilir mi

güneş söndürülebilir mi

ay büyütülebilir mi

bulut yeşillendirilebilir mi

elmalı havuç yetiştirilebilir mi

düz dallı ağaç yetiştirilebilir mi

inek büyüklüğünde kedi olabilir mi

burun ağızın yerine
ağız burunun yerine
olabilir mi

altıgen dünyâ olabilir mi

merkürde doğma
dünyâda yeme-içme
marsta uyuma
jüpiterde ölme
olabilir mi