yapı&işlev

akrabâ evliliği
sakat doğurur
dediler

tüm insanlık
sakat doğurmuş

haberimiz yok

******

çirkin deyip geçtik
felâketi göremedik

çene yamuk
burun karga
gözler büyük
dudak ince
dişler eğri
gamze derin
vs
deyip geçtik

çirkinliği
önemsemedik

******

yapıbilim (tanım) :
o şeyin yapısı

örneğin

parmak
tırnak
diş
mîde
kalp
göz
yaprak
portakal
kabuk
güneş
toprak
bulut
satürn
……

anatomisi nasıldır / nasıl yapıdır / nasıl inşâdır / ……

******

işlevbilim (tanım) :
o şeyin işlevi

örneğin

parmak
tırnak
diş
mîde
kalp
göz
yaprak
portakal
kabuk
güneş
toprak
bulut
satürn
……

nasıl işler / nasıl çalışır / ne işe yarar / fonksiyonu nedir / görevi nedir / ……

******

her şey
asıl yapısında
olmayabilir

insan
hayvan
bitki
toprak
su
dünyâ
güneş
merkür
……

her şeyin
yapısı bozuk
olabilir

******

bugüne kadar
insan yapısı ve diğer yapılar
incelenmedi / düşünülmedi / önemsenmedi

hastalıklar
ağrılar
acılar
kavgalar
kazâlar
……

yapı
her şeyde önemli

******

binâda demir eğri olunca
nasıl sorunsa
insan yapısı da
uygun olmayınca
sorun oluyor

demirin eğri olmasının
bînâyı etkilemesi gibi
iskeletimiz eğri olduğunda
tüm vücut etkileniyor

******

tüm insanların
doğuştan ve sonradan
yapısı
bozuk olabilir

******

yapı bozukluğu

miyop
diş çürümesi
tansiyon
diyabet
kriz
kanser
obezite
alzheimer
guruldama
esneme
hapşırma
öksürme
gözyaşı
üşüme
ısıma
terleme
katarakt
kilo değişimi
safra kesesi taşı
apandisit
ses sorunları
irkilme
horlama
üşengeçlik
hâlsizlik
yeme-içme problemleri
cinsiyet problemleri
konuşma problemleri
zekâ problemleri
kazâ
şiddet
……

vs
her sorunun
sebebi olabilir

******

tüm bu sorunlar
iskeletin bozukluğundan
kaynaklanıyor olabilir

******

örneğin
iskelet darsa

tansiyon düşer
kalp ağrır veyâ krize girer
göz iyi göremez
gerçek ses çıkmaz
böbrek taş üretir
yemek borusu zorlanır
koku iyi alınamaz
mîde doyumu hissettirmez
uyku hâlini etkiler
ayak kolay düşmeye sebep olur
düşünmek zorlaşır
konuya hâkim olamamaya yol açar
kontrol kaybıyla dalgınlığa neden olur
stresten öfkeye yol açar
ağır hüzne yol açar
……

vs vs

******

tıpta
çoğu tanıda
organik sorun yoktur

örneğin tansiyonda yoktur
ve
iskelet sıkıştırmasından organlar işleyemeyince
baş dönüyormuş gibi olur

kanserde vardır
ama
sebep yine iskelet sıkıştırmasıdır

******

baş ağrırken
biri rahatsız ederse
öfke olabilir

sırtta yük taşırken
biri rahatsız ederse
öfke olabilir

iskeletteki sorunda
bunlar gibi
sorun doğurabilir

iskelet sıkıntı verince
öfke olabilir

insanlar
iskeletten bilinçsiz
sorun / şiddet
üretiyor

şiddet üretmeyebilirsiniz de
ama
iskelet sorunu yoksa
zâten
kimsede şiddet oluşmaz

rahat insan
sorun çıkarmaz

örneğin
bir ân olur
kimse moral bozamaz
bir ân olur
küçük mesele büyütülür

yapısal bozulma sorunun zemînidir
yapısal düzelme sorunun kalkmasıdır

yâni
gerçek acılar olmadan
sahte acılar oluşamayabilir

kendinde acı olmadan
dışardan acılar oluşamayabilir

başka bir ifâdeyle
suçlu olmak için
sağlıksız olmak gerekir

******

iskelet sıktığından
rahat olmayan vücutta
dikkat dağılır
ve
kazâ olabilir

yapınız araca uymaz
kazâ olabilir

vs

******

iskelet darlığı
strestir / sıkıntıdır

stres / sıkıntı
nedeniyle
her sorun çıkabilir

******

şu an kimse
asıl yapıyı bilemez

asıl yapıyı bilmeyince
asıl bozukluğu bilemeyiz

iskelet darlığını
varsayıyorum

belki tüm insanların
iskelet yapısı bozuk

en sık görülen
bozukluk olarak
iskelet darlığını
varsayıyorum

insan
baştan ayağa
dar olabilir

iskelet dar olunca
organı sıkar

nasıl
dar bir pantolon sıkıyorsa
iskelet de öyle sıkıyor

yâni
bildiğiniz sıkılıyoruz

bu sıkıntının farkındasınız
ama
başka şeylere yoruyorsunuz

iskelet
akla gelmiyor

organ sıkışınca
görevi aksar

aksayan organda
sorunlar oluşur

göbek denen hâl
iskelet darlığından

yâni
orada yağ yok

iskelet dar

iskelet darlığından
kilo değişimi hâli
ayrı konu

******

darlık
yüksek ısıya da
yol açıyor

bildiğiniz yanıyoruz

******

iskelet
organın işleyişini
belirler

iskelet
sorunsa
tüm işleyiş sorundur

iskelet
her şeyde önemlidir

iskelet
herhangi bir sorunda
bakılacak ilk yer olmalıdır

******

kendinizi
baştan ayağa
yoklayarak
iskeletteki darlığı
hissedebilirsiniz

düzensizliği farkedebilirsiniz

rahatsızlığı hissedebilirsiniz

kendinizi
serbest bırakıp
baştan ayağa
dolaştığınızda
iskelet
kendini belli edecek

sıkılmaları / kasılmaları / daralmaları / gerilmeleri
hissedeceksiniz

ayrıca
yürürken
yatarken
yerken
içerken
iskeleti
tâkip edebilirsiniz

******

iskelet
uykuyu alamamak
karnı doyamamak
nefes alamamak
gibi hâllere de
neden olabilir

******

muhtemelen
tüm mesele
iskelet

açılacak
ve
tüm kötülükler bitecek

vaziyeti
düşünüp inceledikçe
anlayabilirsiniz

iskelet
hafife alınacak mesele değil

******

iskelet açılacak
ve
büyük ihtimalle

hastalıklar
ağrılar
sızılar
öksürmeler
ateşler
dertler
sıkıntılar
sendromlar
kavgalar
suçlar
kazâlar
belâlar
……

hepsi bitecek

******

hâlin farkında oldukça
anlayacaksınız

insanın
rahat olmaması
her türlü soruna
zemin olur

******

rahat olmayan vücutta

dikkat dağılımı
baş dönmesi
kontrol kaybı
acı
yara
dert
……

her şey olur

******

belki insan
çoğu asır boyunca
hiç rahatlamadı

******

işlev kısıntısı / can sıkıntısı
hâli

can sıkıntısı denilen hâl
o şeyin görevsiz kalma hâli

hareket denilen şey
işlevsel olma hâli

dişler
boş / görevsiz / işlevsiz
kaldığından
köpek
koltuklarınızı parçalar

bir seferde
ağır yiyimle
doyunca
kalan zamanda
dişler
işlev sıkıntısına giriyor

ele uygun görev olmayınca
tırnak görevsizleşince
ayak görevsizleşince
vs vs

kuş
ses çıkarıyor

kedi
tırmalayacak birşey arıyor

insan
çekirdek vb arıyor

boş kalan
uzuv / organ
işlev sıkıntısına giriyor
ve
birşeyler arıyor

yenilen besin
işlevsel değilse
yine sıkıntı oluyor

ve
en önemlisi
iskelet bozukluğu da
işlevi kısıtlıyor

******

bir yapı düzgün
bir yapı bozgunsa
sorunlar değişebilir

örneğin
insan yapısı düzgün
bitki yapısı bozgunsa
sorunlar değişebilir

insan sağlıklı olup
gıdâ sağlıksızsa
ya da
gıdâ sağlıklı olup
insan sağlıksızsa
sorunlar değişebilir

******

yapı düzgün
işlev sapkınsa
sorunlar değişebilir

örneğin
gıdâ düzgün
ama
diş doğru kullanılmıyorsa
sorunlar değişebilir

******

yapıya-işleve
göre
hâl değişebilir

******

aslî yapıya dönüş
mümkün müdür

aslî yapıya dönüş
olamaz ise
aslî işlev de
olamaz

******

yapı sorun olduğunda
işlev de sorun olur

işlev sorun olduğunda
yapı da sorun olur

yapısal sorun
işlevsel soruna
neden olur

işlevsel sorun
yapısal soruna
neden olur

******

insan
baştan ayağa
yapı-işlev
sorunlu olabilir

******

her şey
her ân
bütüncül olarak
sağlıklı
yapıda-işlevde
olması gerekebilir

******

insan
hayvan
bitki
dünyâ
yıldız
plüton
……

her ân
sağlıklı
yapıda-işlevde
olması gerekebilir

******

örneğin
insanın
baştan ayağa
uzvunun / organının
her ân
düzgün yapıda ve görevde olması
gerekebilir

saçının / tırnağının / dişinin / mîdesinin / ……
düzgün biçimde
sürekli çalışması
gerekebilir

durmadan
düzgün yapıda
işlemek / çalışmak / görevde olmak

herhangi bir
şekil bozukluğu olmadan
sürekli
işler olmak

işlemeyen şey
çürür / yıpranır / bozulur / vs

******

tüm yapıların
her ân
birbiriyle
sağlıklı ilişkide
olması gerekebilir

******

tüm yapılarla
her sâlise
sağlıklı
yapıda-işlevde
olmak gerekebilir

sağlıklı olma hâli
bütün âlemlerce / bütün varlıkça
yapısal-işlevsel
iyiliktir

yâni
sağlıklı olma hâli
evrendeki her şeyin
birbiriyle sağlıklı ilişkide olma hâlidir

******

tüm yapıların düzelmesi
ile
tüm sorunlar
kalkar

evrende
her şey iyi olmadan
sağlık olamaz

******

anatomimiz
çok aşırı bozuk
olabilir

bence
biz resmen
insanlıktan çıkmışız

insan değiliz

ve
zıkkım / pislik / çöp / lağım
içinde yaşıyoruz

bu hayâta
berbat demek
felâket demek
belâ demek
çok çok hafif kalabilir

******

sağlık
düzgün yapıda
ve
doğru işlevdedir

asıl işlev
asıl yapıdadır

asıl yapı
asıl işlev
nasıldır

******

insan
sakatlığı hastalık sanıp
çöplüğü şifâ sanıp
iyi olmanın yolunu arıyor

insan
sakat hâliyle
çöplükte
yaşam arıyor
huzur arıyor

******

son olarak
şöyle diyelim

muhtemelen
hepimizin hâli
harap / perîşan / rezil / kepâze / biçimsiz / çürük / çarpık / çırpık / kayık / kırık / yanık / sıkıntılı / pis / tipsiz / çirkin / eğri / yamuk / acılı / ağrılı / sızılı / yaralı / hasta / sakat / özürlü / engelli / kusurlu / ayıplı / ârızalı / dağınık / eksik / artık / bozuk / ……

yâni
ne ararsanız var

******

muhtemelen
sorunumuzun çözümü
basit

her şeyin
şeklini düzelteceğiz

o kadar

******

ve ayrıca
iskelet düzelmeden
yemeyi içmeyi uyumayı vs
öğrenemeyiz

******

doktorsanız
ve dediklerimi hâlâ anlamadıysanız
mühendislere sorun

insana
binâya / cihaza
bakmak gibi bakmak

onlar daha iyi anlayacaklardır

******